A menny záloga a miénk & Biztos reménységünk

2012 január 8. vasárnap  10:30

P. Rick Knight

Van fizikai testünk, aminek megvannak a maga ügyes-bajos dolgai. Van benne fájdalom, vannak korlátai. Ezek nem csupán fizikaiak, hanem azt találjuk, hogy sokszor az elménkben is vannak korlátok. Néha, még akkor is, amikor tudjuk, hogy mi az igazság, nem aszerint gondolkodunk. Néha azt gondoljuk: ez az ember nem szeret engem; vagy azt gondoljuk: én sem kedvelem azt az embert. Néha azt gondoljuk: én nem illek ide olyan nagyon jól; vagy úgy gondolkodunk: nekem nincsenek is barátaim. Ez olyan gondolkodás, ami együtt jár az emberi testtel.

2Kor 5-ben Pál apostol a fizikai testre úgy hivatkozik, mint a mi földi házunk, ebben lakunk. Van ott egy ígéretet is a vadonatúj testről, ami a megdicsőült test. Abban nincs fájdalom és szenvedés. Nincsenek ott ezeknek a nyomai sem. Tökéletes test, tökéletes gondolkodással. Nincs benne bizonytalanság.

Amikor abban a testben leszünk, nem fogunk így gondolkozni: vajon azok az emberek mit gondolnak rólam? Nem lesz az emberek közötti félreértés, mint amit most tapasztalunk. Ez túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. Mégis igaz. Viszont most még ezt nem kaphatjuk meg. Ott vár ránk, de még nem értünk oda, várnunk kell rá. Ugyanígy egy otthon is vár ránk, egy csodálatos hely, ami már megépült a számunkra. Még akkor is, ha most a földi otthonunkat csinosítgatjuk, és a legjobbat akarjuk kihozni belőle, a leggyönyörűbb földi ház sem lehet hasonlatos ahhoz, ami vár ránk a mennyben. Még azonban várni kell rá.

Itt vagyunk Magyarországon, itt vagyunk ezen a Földön és céllal vagyunk itt. A legjobb élet még hátra van, még előttünk áll, de most itt vagyunk egy céllal. Mi ez a cél? Pál 2Kor 5-ben említi ezt, a test házáról beszél.

2Kor 5:2 Azért is sóhajtozunk ebben – a földi testünkben –, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat;

Viszont ahogy mondtuk, ez a jövőben vár ránk.

2Kor 5:4 Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet.

Gondoljunk erre így: te és én most ebben a testben élünk, és megvan számunkra a jövő ígérete. Ebben a testben járunk a Földön mindenhol. A világnak megmutatjuk, hogy ezt halandóságot Isten élete elnyeli. Ez az élet, amit most élek, az nem egy halandónak az élete, mert én győztes vagyok hit által, a Jézus Krisztusban való hitem által. Ahogy Istennel járok a Földön, a halandóságom a zoé élettel van átitatva, és ez szól az emberekhez körülöttem. Ahogy P. Barry élete is szól hozzánk, még szavak nélkül is. Azért, mert a halandóságunkat Isten élete nyeli el.

2Kor 5:5 A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az, a ki a Szellem zálogát is adta minékünk.

Az a valaki, Aki minket erre a célra felkészített, az ugyanaz a valaki, Aki számunkra adta ezt a jövőbeli ígéretet, és ez a valaki ugyanaz, Aki eljött és emberi testben élt a Földön, úgyhogy jól tudja, hogy mi min megyünk keresztül. Ő az, Aki minket csendes vizekhez és zöld legelőkhöz vezet, megnyugtat minket, és ezt az ámulatos nyugalmat adja nekünk Őbenne. Azért, hogy tudhassuk, Ő hű és igaz a szavához, és az Ő ígérete bizonyos. Nekünk adta a Szellemet előlegként. Ez az egész ígéret előlege, ami vár ránk.

Így gondoljunk erre. Még nem lehet a miénk a jövő, de csak azért, hogy bizonyosak lehessünk efelől, a mennyből adott nekünk előleget, ami most a miénk, hogy bennünk éljen és erőt adjon nekünk. Nekünk adta ezt az előleget, hogy tudhassuk, az egész ígéret még ránk vár.

Ettől én annyira izgatott vagyok. Ennyire sokat gondol rám, ennyire nagyot gondol rólam, hogy ezt megtette értem! Te hogy vagy ezzel?

P. Kende

A konferenciánkra gondolok és arra, hogy 1Kir 19:8 Illés 40 napig ment annak az ételnek az erejével. Mi is – nagyon valós értelemben – még mindig annak az erejében járunk. Ez a meggyőződésem.

Hálás vagyok a gyülekezetünkért, azért, amilyenek vagyunk, és azért is, amilyenek nem vagyunk. Hálás vagyok, mert belegondoltam, hogy lehetne másként is. Csinálhatnánk úgy is, hogy aki nem volt 3 hete, az a nagy bűnösök padjára ül. Aki nem hoz Bibliát istentiszteletre, az a közepes bűnösök padjára ül, stb. Gondolkodhatnánk Krisztusról és az Ő munkájáról nagyon más módon. Szándékosan nem így gondolkodunk, hanem úgy, ahogy ismerjük Őt, az Ő kegyelmét, és ezért annyira hálásak vagyunk.

Időről-időre felüti a fejét a gyülekezetben valami törvénykezés. Mindig van valami ötlet, hogy mit kellene behozni, keményebbé tenni, mit kellene úgy csinálni, hogy terheket tegyünk a testvérekre. Annyira hálás vagyok azért, hogy a kegyelem üzenete nem erről szól, hogy olyan gyülekezet vagyunk, amilyenek vagyunk, és hogy nem vagyunk másfélék.

Időről-időre felbukkan egy testvér és azt mondja: hozzá kellene tenni valamit ahhoz, amitek van. „Nem lelkesedtek annyira szellemi ajándékokért!” Ám nem véletlen vagyunk, akik vagyunk. Ha egy erősen karizmatikus gyülekezetbe akarsz járni, akkor nyugodtan menj. Viszont ha élvezed a kegyelmet, a közösséget, a szeretetet, az elfogadást és az épülést, akkor ne próbálj meg behozni valamit, ami tönkretenné ezt. Örüljünk annak, amit kaptunk Istentől.

Van olyan ember, aki bejön, ránéz valakire és azt mondja: „Mi az ott a karodon? Mekkora tetkód van? Milyen kár, hogy te már nem követheted az Urat!” Mi nevetünk, de ő komolyan gondolja. Vagy ott áll valaki mellett a dalszolgálat alatt, és észreveszi, hogy ő nem énekelt minden dalt, és ez nem nagyon nem tetszik neki. Könnyű lenne így valaki másnak lenni.

Nem véletlen, hogy Isten kegyelméről beszélünk. Nem véletlen, hogy azt emeljük fel, amit felemelünk. Ahogy P. Rick beszélt, annyira megáldott. Épített valamennyinket. A menny reménye, az Ige igazsága, Krisztus munkája, a Szent Szellem jelenléte, a mi lehetőségeink – erre van szükségem, ez épít fel a hitben, ez bátorít arra, hogy menjek előre a hitben, hogy merjek imádkozni, hogy merjek közel húzódni Istenhez.

Lehetne másik üzenetünk is: ti bűnösök. Nagyon könnyű lenne, de hála Istennek, nem ez a miénk. Nem véletlen, hogy ezen tudunk nevetni és lazák vagyunk, de ez nem bűnös dolog. Igazságban járunk, és szeretetben és hitben. Biztos fontos volt, hogy ezt elmondtam. Semmi köze az üzenethez, de jelentős volt. Lehet, valakinek ez volt az üzenet.

Szerda este Isten annyira felkente áldással, élettel, hatalommal az üzenetet (P. Kende: Vér az ajtófélfán)! Most hallgattam egy másik üzenetet szerdáról P. Schallertől , és annyira egy volt a kettő. Sokszor történik ez, hogy prédikálunk itt, és aztán pár hét múlva, amikor hallgatom a baltimore-i üzeneteket, kiderül, ugyanarról beszélünk. Nem nagy csoda, hisz’ ugyanaz a Szellem, egy közösségünk van, egy szolgálatban vagyunk. Hála Istennek, a Szellem vezet bennünket.

Annyira megáldott, amit hallottam, hogy szeretnék arról beszélni.

2Pét 3:1 Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem

Micsoda jó gondolat! Péter ír nekik: „Az Ige felfrissít benneteket az igazságban. Az Ige felébreszt benneteket. Felkavarlak titeket, megújítalak titeket. Hadd mutassak meg valamit újra! Örvendezzünk benn újra! Hadd lássuk újra!” Ennek az egész levélnek az alapja ez.

2Pét 1:12 Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban.

Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek jártak az igazságban. Hívők voltak. Élték az életet Krisztussal, szolgáltak, az Igében voltak, felkavarodtak a szívükben. Péter tudta, hogy annál inkább szükségük van az igazságra, hogy újra emlékeztetni kell őket.

Ne tévelyedjünk el! Mindig szükségem van arra, hogy Ige alapját erősítsem az életemben. Amikor a legjobban teljesítek, amikor minden jól megy, amikor az imáim keresztülmennek a légkörön, rosszkedvemen, tudom, hogy Isten csak rám figyel, akkor is szükségem van erre. Amikor a szolgálatom ezernyi embert érint meg minden nap, akkor is óriási szükségem van erre. Akkor is, amikor nyomorult vagyok, persze.

Péter II. levelének ez az alapja: az Ige erős kell legyen az életünkben. Péter újra és újra frissen előhozza az Igét és odateszi eléjük. Erre van szükségünk. Ezért vagyunk hálásak az Ige szolgálóiért a gyülekezetben, emberekért, akikben gazdagon lakozik az Ige.

Amikor elmegyek egy bibliatanulmányra, akkor nem úgy vagyok ott: már megint „löncs hús” :-(. A katonaságban gyíkhúsnak hívtuk. Kinn voltunk a hadgyakorlaton, és: „Na, mit eszünk? Gyíkhús van, mi más?!” Másnap is. Heteken át. Annyira szörnyű lenne, ha ott lenne az Ige életemben, de így: fúj, már megint… Az ember már látni sem akarta. Nem is mondom, miket csináltuk, hogy elkerüljük a dolgot.

Hála Istennek, hogy az Ige gazdag közöttünk a szolgálatunkban. Ha elmegyek egy bibliatanulmányra, egy tábortűzre, vagy bibliaiskolás órára, akkor Isten ad valami frisset. Lehet, valami olyan, amit sokszor hallottam, de frissen, élőn.

Amikor látom ezt a szót: emlékeztesselek, emlékezni, akkor valami régire, ugyanolyanra gondolunk rendszerint. Ám 2Pét 1:12 és 2Pét 3:1-nek ez a lényege, hogy ez friss, nem valami régi visszahozása, hanem friss, valami új felkavarása. Ugyanazzal a dologgal felkavarni újra mindent, ugyanazzal a dologgal mássá tenni mindent. Mint egy ecset, amivel annyi mindent lehetne festeni. Ugyanígy Isten fogja ugyanazt az Igét, mélyen belenyúl a lelkembe és valamit megkavar egészen más módon.

2Pét 1:16 Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az ő nagyságának.

Nem mesterkélt meséket követve. Ez a világ tele van mesterkélt mesékkel politikusoktól, íróktól, amik célra vannak kitalálva, tanítanak valamit. Valakivel beszélgettünk a héten arról, hogy ha megnézed a filmeket, van bennük egy terv, egy tanítás, egy irány, kitalálnak valamit és mese az egész, de tanít valami fontosat. Tanítja, hogy az élet boldogabb egy párkapcsolatban házasságon kívül. Tanítja, hogy a homoszexualitás ugyanolyan, mint a normális szexualitás. Tanítja, hogy Isten nevetséges, hogy az egész egy vicc. Céllal van írva, ki van találva, mesterkélt. Annyira hálás vagyok, hogy amit kaptunk az Igében – az evangélium, Jézus üzenet, a próféciák, amit Isten mondott a végső időkről –, azok nem mesterkélt mesék, nem kiagyalt dolgok.

Amikor otthon voltam a régi lakásunkban, találtam egy régi könyvet a gyerekkoromból. Elolvastam belőle egy hosszabb részt, és elámultam, hogy mennyire Isten ellenes, mennyire nyilvánvalóan keresztényellenes, mennyire ki volt találva. Amikor annak idején olvastam, fel sem tűnt. Most azonban ránéztem, és azt mondtam: „Te jó ég, ezzel tömtem a fejem tizenéves koromban. Ezt csináltam? Ezzel foglalkoztam? Nem csoda, hogy ilyen lettem.” 🙂

Annyira hálás vagyok, hogy Isten adott valami valósat, valamit, ami nem mesterkélt mese, valamit, ami szilárd. Péter azt mondja: ez az alap, amire építünk. Aztán 1Pét 2-ben beszél az istentelenségről, hamis prófétákról, az eretnek tanítókról, azokról, akik vissza akarnak élni a hívőkkel.

2Pét 2:3a  És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek

Vannak emberek, akik azért jönnek a gyülekezetbe – és lehet, évekig itt vannak –, mert tudják, hogy itt lehet találni olyan keresztényt, „valami mamlaszt, aki elég naiv ahhoz, hogy bevegye a dumámat”. Aztán csak kihasználja. Ne legyél ostoba! Mindig van egy network marketing lehetőség. Nincs baj vele, az egy üzleti lehetőség, mint bármi más, de nem mindenkinek szól, nem mindenkinek működik. Nincs könnyen, gyorsan, erőfeszítés nélkül sok.

Nem a network marketing ellen beszélek, hanem bármi más ellen, ami svindli, amivel jönnek hozzád: ha ide rakod a pénzed, én 5-ször annyit adok vissza. Nem véletlen beszélünk erről időnként, mert vannak emberek, akik így jönnek. Mi Péter válasza? Az, amivel kezdte, és amihez vissza is tér: Isten Igéje legyen gazdag az életünkben és aztán ismerjük fel a dolgokat. Mert lehet, hogy van egy jó üzleti lehetőség a számomra, de ismerjük fel a dolgokat. Ne legyünk ostobák, ne ugorjunk bele bármibe.

2Pét 3 – az ítélet. Az kemény dolog, szerdán (2012.01.04.) említettük. 2Pét 2-ben is említve van, 2Pét 2:5-6 kemény versek. Azt mondja, hogy az egész város, Szodoma és Gomora elpusztult az istentelenség miatt. Utána azt mondja, hogy az egész világ elpusztult, ez Noé idejében megtörtént. Ez nagyon kemény. Róm 11:22 Istennek van keménysége. Ő nem vicc. Ő szelíd, jóságos, szeretetteli, de Ő nem vicc. Nem vásári majom, akinek azt mondod, hogy hopp, és ugrik. Ő a hatalmas Isten, Akivel nem lehet viccelni.

Róm 11:22 azt mondja, hogy van Neki keménysége és komolyan kell venni. 2Pét 3 beszél az ítéletről, Isten egész világot megítélte, mert muszáj volt, és csak 8 embert őrzött meg. Ez lenyűgöz minket. Péter azért beszél erről, hogy előre mutasson. Az a reménység, amiről P. Rick beszélt: megyünk innen tovább is, emlékeztetni akarlak titeket. Persze, vannak csúfolódók: hol van az eljövetelének az ígérete?, 2Pét 3:3.

Volt egy fickó nemrég, aki megmondta, mikor jön vissza Jézus. Biztos vagyok benne, hogy egy gúnyoló azt mondja: na, a keresztények már megint tévedtek. Higgy, amit akarsz! Légy gúnyoló, ha akarsz. Ez a te döntésed. Viszont nem azért nem látod az igazságot, mert nincs ott az orrod előtt. Ott van előtted. Azért nem látod, mert nem akarod, mert túl büszke vagy.

A gúnyolódásról mit gondolunk? „Nem érdekel, nem akarok így élni. Nem akarok gúnyoló lenni. Miért élném így az életem, hogy azt mondom, ez nevetséges?”  Isten velünk van.

Nem azért vagyunk nagyok, mert jól szervezettek vagyunk. Nem azért vagyunk fontosak, mert nagy politikai hatalmunk van. (Ez annyira nem zavar.) Nem azért vagyunk gazdagok, mert tele van a bankszámlánk. Van viszont erőnk, gazdagságunk, hatalmunk, szabadságunk, életünk, megbocsájtásunk és szeretetünk, továbblépésünk, és vannak szellemi ajándékaink. Ha hívő vagy, akkor van szellemi ajándékod, 1Pét 4:10. Van gyülekezetünk. Ha hívő vagyok, akkor bizonyos, hogy van gyülekezetem, ahova Isten elhívott. Az én döntésem, hogy részt veszek-e abban.

2Pét 3:6 beszél az elmúlt ítéletről, aztán beszél a jövőbeli ítéletről:

2Pét 3:7 A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.

Azt mondják: keresztény, te büszke vagy. Akkor lennék büszke, ha nem evangelizálnék, ha nem próbálnám megnyerni az embereket, hogy el ne vesszenek. Akkor lennék büszke, ha tagadnám Isten igazságát. Akkor lennék büszke, ha hazudnék az eljövendő ítélet felől. Akkor lennék büszke, ha hátat fordítanék annak a ténynek, hogy Krisztus visszatér. Akkor lennék büszke, ha nem várnám Őt.

2Pét 3:8-10 az időről beszél. Ne legyen az rejtve előletek, hogy Isten másként számolja az időt, mint mi. Ez fura nekünk. Lehet, hogy ez azért van, mert mi egész életünkben az időben élünk. Ezért nem tudunk jól ránézni a dolgokra, nem tudjuk jól értékelni. Nagyon hosszúnak tűnik. Isten azt mondja: merj bízni Bennem, Én tudom az időmet.

Egyiptomra gondoltam. 400 évet töltöttek ott az zsidók. Mi történt velük? Rettenetes volt, ami történt. Rabszolgává alázták őket. Gyötörték őket. Megölték a gyerekeiket. Rettenetes volt, ami történt velük. Isten várt 400 évet. Azt mondamám: ez kicsit sok, Uram. Isten azt mondja: Nekem van tervem és merj bízni Bennem.

„Mikor tér vissza Jézus?” Isten tökéletes idejében. Ugyanúgy, ahogy Gal 4:4 először is az idők teljességében jött el. A megfelelő időben, pont akkor, amikor kellett. Ugyanígy másodszor is, nem késik el az ígérettel az Úr.

2Pét 3:10  Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.

Ez a vers az első atomfizikai leírás, amit az emberiség ismer. Azt mondja, hogy az elemek megégve felbomlanak. Tudjuk, hogy amikor egy atom hasad, akkor hatalmas energia szabadul fel. Ez fog történni. Isten felbontja ezt az egész világot, és megváltoztatja.

Reményről és örömről beszélek. Arról, amiről P. Rick beszélt. Egy nap ez a test elváltozik. Hála Istennek a fogorvosokért, de nem lesz szükség rájuk :-), mert ez a test elváltozik. Ez a reményünk.

1Kor 15:43-44 ez a test elváltozik. Utána a másik test dicsőséges lesz. Ahogy Krisztus a sírban volt. Halott, fán függött, tehát átkozott, valami tisztátalan dolog, mert halott, de aztán ott a dicsőség, a feltámadás dicsősége. Ugyanez nekünk is a várakozásunk. Ez a várakozása az egész teremtett világnak, Róm 8:19-20. Hisszük, hogy lesz egy dicsőséges elváltozása egésznek.

2Pét 3:17 Ti azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek;

Itt egy erőről beszél. Azt mondja az elején Péter: tudom, hogy erősek vagytok a jelenvaló igazságban. Ne engedd magad elhitetni! Vannak istentelen emberek, de ne engedd, hogy félrevezessenek. Lehet, hogy jól megyek az Úrral, aztán valakire hallgatok, valakinek a hatása alá kerülök szellemileg, lelkileg, fizikailag, aztán el vagyok tévelyítve. Elragadnak az erősségemtől. Félrevisznek. Isten mentsen, hogy ez így legyen!

Péter azt mondja: „Emlékezz Krisztusra, az Ő eljövetelére, az Ő munkájára! Emlékezz a próféciákra, és arra, ami előttünk van. Legyél erős a jelenvaló igazságban, legyen az ige felkavaró az életedben.

P. Schaller mondott egy-két dolgot az üzenetében, ami annyira megáldott. Sok ember van, aki mindenhol problémát talál. Mindenkivel van konfliktusa. Ismered? Az ember mutogatja magán: doktor úr, itt is fáj, ott is fáj, amott is fáj. Végigröntgenezik az embert és megállapítják: el van törve a mutatóujja.

Persze, hogy mindenkivel konfliktusom van, ha az én szívemben konfliktus van, Jak 4:1. Ne lepődj meg! Ha mindenki hülye, akkor lehet, nem mindenki hülye, hanem … Ha mindenkivel konfliktusom van, akkor lehet, nem mindenkivel van baj, hanem lehet, hogy az én szívemben nincs békesség. Ennek szellemi jelentősége van. Ez nem önmegjobbító program. Ha mindig van okom a haragra, akkor lehetséges, hogy az ok az én szívemben van, nem a környezetemben. Figyeljünk erre!

Jak 4:1-2 Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-e a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek?  Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.

Olvasd el! Forgasd a szívedben! Rágódj, elmélkedj rajta!

Még egy: a zűrzavar, az összezavarodottság. Sok ember, akár hívők is, nagyon zavarodottak lehetnek a szívükben, nem tudva, mi merre megy, mi hogy történik, mi van körülöttem. Az egyik oka ennek, Jak 3 az alulról jövő bölcsesség zavart hoz az ember életébe. (Kérlek, imádkozz, mert Isten szívemre tette, hogy beszéljek a gyógyulásról.) Nem kell zűrzavarban élnem. Ezért kell az Ige.

Félelem. Vannak hívők, akik nem mernek lépni hitben Istennel. Vannak hívők, akik nem merik elkötelezni magukat egy szolgálat mellett, egy gyülekezet mellett. Felismerik, hogy van egy ajándékuk, de nem mernek abban járni a félelem miatt. Nem mernek megtenni dolgokat. Pedig Isten vezet bennünket, Isten beszél nekünk sok dologról: az Igéről, missziókról, az elveszettekről, az otthonunkról. Hívők a félelem miatt nem mernek lépni. Vannak hívők, akik nem merik elkötelezni magukat. Férfiak, akik járnak egy nővel, és nem merik azt mondani: legyél a feleségem. Mert félnek.

Luk 10-ben az egyik mód, ahogy félre vagyunk vezetve. Mária és Márta. Márta nem jól csinálta a dolgait. Nem tett előre valamit, hanem minden egy szinten volt. Mosogatás, takarítás, felszolgálni a csirkehúst, „megírni az életrajzot az állásinterjúra” és hallgatni Jézust. Ez mind egy szinten volt. Jézus azt mondta neki: kell, hogy legyen valami, ami előrébb van a többinél.

Kell, hogy legyen prioritás. Kell, hogy legyen valami, ami fontosabb. Az ember, aki azt mondja: túl sok minden történik az életemben; az nem tett semmit előre. Tedd előre a csendes időt Istennel! Adj fontosságot az Igének az életedben. Sok konfliktust fel fog oldani, sok zűrzavart meg fog szüntetni. Sok félelmet fel fog oldani Isten szeretete, ha töltesz időt az Igével, ha újra és újra felkavarod magad az igazságban. Csak tegyük ezt!

2Pét 3:18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.

Erről beszél Péter. A növekedés az életünk így történik. Ámen.

Kategória: Egyéb