A megtéréstől a tanítványság életéig (Bibliaiskola)

2015 szeptember 14. hétfő  19:00

Én úgy hiszem, hogy Isten munkálkodik Magyarországon. 1979-ben jöttem először Magyarországra. Néhány napig voltam itt, és imádkoztam azért, hogy vége legyen a kommunizmusnak, hogy itt élhessünk. Aztán megtörtént, és 1990-ben ideköltöztünk egy csapattal. Ez igaz, Isten mozdul Magyarországon. Azt hiszem, oka van ennek, mert éhség van. Valóság. Az élet valósága.

Aztán vannak kérdéseink: Van-e több? Mi a célom? Van-e gyógyulás? Van-e válasz a nagy kérdésekre? Isten valós-e?  A mennybe megyünk-e, ha meghalunk? Ilyen fajta kérdésekre gondolok.

Újjászülettünk Isten romolhatatlan magja által. Amikor hiszünk, a Szellemtől születünk, és bennünk van Krisztus természete, 2Pét 1:4. Az Ige által születünk újjá, 1Pét 1:23. Mivel újjászületünk, új szívünk, új elménk van, és új kapacitásunk. Mostmár hit által élünk. 2Kor 5:7 hit által járunk. Így tértél meg, hallottad az evangéliumot és újjászülettél. Hallgattad a Bibliát, és a Biblia felépít téged a hitedben. Mert a hit az hallásból van. Csak a hallásból. Ahogy hallasz, úgy növekszik a hited.

Róm 1:17 Mert az Isten igazsága nyilvánul meg abban hitből hitbe,

Isten igazsága – ez egy új szó. Tudod, hogy mit jelent Isten igazsága? Nagyon egyszerű. Isten jelleme. Ő nem hazug, hanem igaz. Tökéletes az Ő ítéleteiben, és igaz abban, hogy mi helyes, és mi az, ami téves, mi az, ami igaz, és mi az, ami nem igaz. Isten igaz. Isten igazságos, és Isten igazsága megnyilvánul. Ez is egy fontos szó, hogy megnyilvánul. Lelepleződik számunkra úgy, hogy megértsük azt, lássuk azt, és megtapasztaljuk. Ezért van az, hogy a szentség annyira fontos része az új életünknek.

Szeretjük az igazságot, ez Krisztus Maga. Ő is szerette az igazságot, a jogosságot, és gyűlölte a hamisságot, Zsid 1:8. Ez új nekünk. Nem szeretünk hazudni, Zsolt 101-ban mondta ezt Dávid. Nem szeretjük a képmutatást, Krisztus is ezt mondta, Mát 23. Nem szeretjük az őszintétlenséget, Krisztus ezt mondta a Zsolt 15-ben. Nem szeretjük a kettős nyelvet, hogy bizonyos dolgot így mondok, aztán a másik dolgot pedig amúgy, 1Tim 3. Olyan emberek vagyunk, akik tanulják Isten igazságát.

Boldogság és szentség – melyik nagyobb? Isten igaz és szent. Az újjászületésünk miatt szentséget találtunk. Ez megelégít bennünket. Zsolt 16-ban látjuk ezt, hogy Isten jelenlétében az öröm teljessége van. A szentség eredményeképpen a szívünkben öröm lesz. Hogyan működik ez? Hiszek, aztán folytatom tovább hitben. Róm 1:17 hitből hitbe nyilvánul meg. Így tudjuk megtapasztalni ezt.

Tehát két fontos szó. Az egyik a megigazulás – az üdvösség, a megtérés – és ez 100%-ban megtörténik, amikor megtérsz. Meg vagy igazítva. A másik a megszentelődés, és ez pedig egy folyamat. Idő folyamán szentelődünk meg. Hitből hitbe tanulunk. Egyik hónapról a másikra.

Sokan tudják, hogy amikor Magyarországon laktunk, hit által éltünk. P. Kende, a gyülekezetek… mindnyájan tanulunk és növekszünk. Hit által hozunk döntéseket. A te gyakorlati életedben hitben élsz. Hitből hitbe. Milyen fajra döntések ezek?

Például, amikor mi ide költöztünk, akkor nem volt más motiváció, csak az evangélium és hit. „Akkor menjünk hitben! Mert vannak Magyarországon ugyanolyan emberek, mint mi. Testvérek, de még nincsenek megtérve. Ők a kiválasztottak. Ha mi megyünk, akkor megtérnek. …. Úgyis megtérnek, kiválasztottak. … Azt hiszem. Isten tudja! Menjünk!” Továbbmegy a történet.

Mostmár tíz éve élek Baltimore-ban, és őszintén meg kell mondanom, hogy lenyűgöző. Nagyon sok próbát látok, sok kísértést, sok kérdést. Az élet ott is ugyanaz, hitből hitbe élünk. A hitet nem tudod levetkőzni. Soha nem állunk meg az Istennel való kapcsolatunkban. Az Istennel való kapcsolatunk van a központban, az a legfontosabb. Az, hogy hallhatunk Tőle.

Végső soron ezt akarom mondani, már ki is mondtam: megvan nekünk a tan, de van valami több is, az Ő Személye. Az a személy, Aki leleplezi számunkra az Ő igazságát. Ez csodálatos! A Személy. Krisztus Személye. Van a tan, a Biblia, de van ennél több. Megvan nekünk az a Személy, Aki írta a Bibliát. Isten igazsága ki van nyilvánítva a szívünkbe hitből hitbe. Azért, mert az igaz hitből él. Hogy élünk? Az érzelmeinkben? Néha igen. Ám hit által és hitbe élünk, tannal.

Az Úr növekedést ad a Krisztus Testében. Növekedést ad. Ad nekünk. Ez által növekszünk Őbenne. Felnövekszünk Őbenne. Isten kenetet ad. Isten Szelleme leleplezi számunkra Isten igazságát, az Ő természetét. Azon tűnődöm, hogyan tudnám ezt elmagyarázni. Volt már, hogy hazudtak neked? Amikor becsaptak, mennyire utáltad ezt! Volt, hogy valaki átvert téged?

Egyszer megtörtént velem. Amikor idejöttem Magyarországra, volt háromszáz dollárom, ami a létfenntartásra kellett. Úgyhogy elmentem a Belvárosban abba az utcába, ahol az illegális váltók működtek, mert 1991-ben az emberek így váltottak pénzt. A feleségem mondta: Ne csinálj semmi olyat, ami illegális. „Jól van. Csak ne aggódj! Majd én tudom! Én vagyok a főnök, ne izgulj! Tudom, mit csinálok.”

Odamentem, találkoztam egy férfival. Ki tudja, honnan való volt, talán jugoszláv! Odaadtam a pénzt, az ember adott nekem egy nagy köteget. Amikor hazaértem, mit láttam? Valamennyi magyar pénzt és sok jugoszláv pénzt. Ami akkoriban értéktelen volt igazából. Úgyhogy meg kellett mondani a feleségemnek. Ez volt a legrosszabb az egészben :-), mert azt gondoltam: „Vajon a garázsban fogok aludni este? Itt a kapcsolatunk vége?”

Elmondtam neki. Együtt érzett velem. Ha ismernéd a feleségem! Mint egy angyal. Annyira csodálatos! Kemény, erős asszony, de nagyon kegyelmes. Már majdnem összeestem ott előtte. Kezdtem sírni, mint a tékozló fiú. A feleségem azonban helyreállított, azt mondta: Ez nem számít, Isten tud nekünk pénzt adni.; és mentünk tovább.

Mi a lényeg ebben? Amikor átvernek, akkor haragszol. Ha valaki hazudik neked, akkor ez nem tetszik. Amikor benne vagy egy kapcsolatban, és valaki nem őszinte, akkor ez fáj. Hát persze, hogy fáj. Azért, mert Isten képmására lettünk teremtve. Valami másra lettünk teremtve. Igazságra, jogosságra, gerincességre, őszinteségre és szavahihetőségre. Értitek ezt?

Azt hiszem, azért van ez, hogy ennyire szeretlek titeket, és ezért van az, hogy ti is szerettek engem. Azt is tudjuk, hogy senki nem tökéletes itt. Bízhatunk a környezetünkben valakiben? Van egy is? Ez az újjászületés. Ezt adta nekünk. Egy teljesen új életet. Szeretjük az igazságot. Ez ki lett nyilvánítva számunkra. Ez hitből hitbe van. A Szent Szellem teszi ezt.

Sokan közületek most kezdték el a bibliaiskolát. Hit által jössz ide, és Isten leleplezi neked az Ő igazságát. Lehet, hogy van olyan, aki mielőtt megtért, soha nem járt templomban vagy gyülekezetben. Lehet, valaki kommunista volt, mielőtt megtért. Most azonban gyülekezetbe jársz. Ez őrülten hangzik. „Söröző helyett gyülekezetbe járok. Régen sörözőbe jártam, most gyülekezetbe járok. Még élvezem is. Sokkal jobb, mint a söröző. Nem kell annyi pénzt sem elköltenem! Olcsóbb gyülekezetbe járni, mint a sörözőbe. Elmegyek a gyülekezetbe, és a sörpénzt megspórolom.”

Esztergomban volt ilyen poszterünk: Hogyan lehet a sörből bútort csinálni? „Hogyan lesz a sörből bútor?” – ez volt az üzenetünk címe. A vasárnapi istentiszteleteket így csináltuk, hogy az egyik budai gimnáziumban volt a reggeli istentisztelet, aztán elmentünk Esztergomba, ott volt egy délutáni istentisztelet, aztán az esti istentiszteletre visszajöttünk.

Esztergomban ezeket a posztereket – Hogyan lesz a sörből bútor? – kiraktuk a buszmegállóba. Voltak, akik eljöttek! Nem túl sokan. Az emberek biztosan azt gondolták, hogy valami probléma van az agyunkban. „Biztos, hogy ott nincs minden rendben! Valahol ott lelazult egy csavar.” Mit jelentett ez? Amikor elkezdtem Istentől hallani, azt a pénzt, amit korábban sörre költöttem, mind összegyűjtöttem, elmentem a bútorboltba, bútort vettem rajta, és a feleségemet nagyon boldoggá tettem ezáltal. Ez volt az üzenet. Azt nem tudom, hogyan értették ezt az üzenetet, vagy azt, hogy bárki életét megváltoztatta-e, de tényleg lenyűgöző.

Esztergomban van egy katolikus egyetem. Az egyik összejövetelünkre ötvenkét fiatalember jött el. Az egyik elfutott, és elhozta a papot. „Olyan sok ember elmegy erre a protestáns előadásra, hogy papot kell hozni.” 🙂 Jött a pap, ott ülünk mindnyájan, prédikáltunk, elmondtuk az üzenetet, és utána volt egy beszélgetés. Tényleg öröm volt! Csodálatos volt!

Hogyan lepleződik le az igazság? Hitből hitbe. Reggel hitben élsz, szeptemberben hitben élsz, az első évben, az első huszonvalahány évben hitből hitbe élsz. Nem a hústestünkben élünk te meg én, hanem a Szellemben. Tanuljuk, hogyan éljünk a Szellemben, Krisztus elméjével. Nagyon sok mindent tesz az Úr. Nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, tanítani. Annyira nagy öröm, hogy itt vagytok a bibliaiskolában!

Most, hogy üdvösségünk van, hogyan éljünk? Most, hogy a Szellem által újjászülettünk, új szívünk van és új szellemünk. Hogyan éljünk hát? Hogy működik, hogy Isten Szelleme megújítja az elménket? Róm 12-ben látjuk ezt.

Róm 12:1 Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;

És ne szabjátok magatokat e világhoz, Róm 12:2. Van ez a kifejezés, hogy világi keresztény, keresztény, de világi ember. Ez azt jelenti, hogy a világhoz igazodik. Vannak erre példák. Európai gyülekezetekben előfordult és az USA-ban is. A gyülekezetek a világhoz szabják magukat, oda igazodnak. Amikor olvassák a Bibliát, a Bibliának nincs tekintélye, mert a kritikájuk alá vetik a Bibliát. Elemezgetik, és azt mondják, nem létezik, hogy Mózes írta a Mózes 1-5. könyveket, mert a stílusban változást láthatunk. Ez nem túl jó érv. A teológusoknak is lehet egy ilyenfajta hozzáállása.

Ehelyett a Bibliát a tisztesség, a tisztelet helyére tenném. Jézus azt mondta, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem Isten minden szavával, ami az Ő szájából származik. Ezek a szavak Isten szájából származnak. Nagyra értékeljük, tiszteljük az Igét. Mert megváltoztat bennünket.

Róm 12:2 az elménk megújulása által elváltozunk. Hatással van az elménkre. Átalakul, megújul az elménk, a hívőnek az elméje. Vannak hívők, akik többet élnek az érzelmeikben. Mi tanulunk gondolkodni – a Szent Szellemmel gondolkodni. Tanulunk hallani – meghallani azt, amit Isten mond. Hajlandók vagyunk az életünket arra alapozni, amit hallunk, és a testünket odaszánjuk élő áldozatként.

Amikor az Ószövetségben áldozatot mutattak be, akkor meg kellett vizsgálni az állatot – a szeme nem vak-e, vagy eltört-e a füle, vagy van-e valamilyen bőrbetegsége, hogyan jár az állat, sántikál-e –, és az ilyenfajta áldozatok elfogadhatatlanok voltak. Mi azonban nem állatokat áldozunk, hanem saját magunkat, de a kérdés az, hogy elfogadható áldozatok vagyunk-e. Igen, mert belül megújulunk az elménkben, tiszták vagyunk az elménkben és a szívünkben Isten Szelleme által. Elfogadhatóak vagyunk az Ige működése miatt.

Gyakorlatban ez mit jelent? Azt hiszem, amikor olvasom a Bibliámat, vannak dolgok, amik egyenesen a szívembe ugranak. Amikor hallgatok p. Stevens-től régi üzeneteket, ezek az üzenetek valóban rabul ejtik a szívemet, szólnak a szívemhez, és Istentől elfogadok. Elfogadom azt, amit a Biblia mond.

Idefelé a repülőn – most jöttünk a repülőtérről, Londonba repültünk, aztán onnan ide – olvastam az Írást, és éreztem az Igének az életét. Ide-oda lapozgatok, elmélkedem rajta, és szolgál felém. Élet. Ján 6:63 „Az Én szavaim szellem és élet.” Ez mit jelent a gyakorlatban? Azt hiszem, hogy meg kell tanulnod, hogy fegyelmezett életed legyen. Fegyelmezett gondolati élet. A férfiaktól kérdezem: Volt, hogy ránéztél egy nőre, aztán másodszor is megnézted, aztán harmadjára is? Aztán negyedszer is? Az összes férfi azt feleli: „Neeem! Én? Nem!”

Hadd mondjak egy vicces történetet. Igaz történet. Bakuban, Azerbajdzsánban voltunk. Hatszáz ember volt ott az összejövetelen. Prédikáltam. Mát 5:28 ha egy férfi vágyakozott a szívében egy nő után, akkor házasságtörés bűne alatt van. Mindenki csöndben volt. „Van-e olyan férfi ebben a teremben, aki soha nem vágyakozott a szívében nő után?” Három férfi az első sorban – muzulmánok – felállt. Akkor mindenki nevetni kezdett a teremben, ezek hátranéztek, mindenki nevetett rajtuk, és szégyenükben visszaültek.

Van-e olyan férfi, aki soha nem vágyakozott nőre a szívében? Ezek a férfiak azt mondták: Mi nem! Hát persze! Az ember szíve Jer 17:9 nagyon csalárd. Hazugok vagyunk és képmutatóak. Ön-igazak. Ez az önigazság volt ebben a három férfiban. „Ó, nem! Mi szentemberek vagyunk.” Nevetünk ezen. Nem vagy szentember, mert senki nem szent. Csak Krisztus. És Ő leleplezi számunkra az Ő igazságát hitből hitbe. Őtőle jön ez.

Amikor az elménk megújul, akkor szeretjük az igazságot. Hogyha az elméd nincs megújulva, akkor szeretni fogod a jugoszláv trükköt (tudom, hogy már nincs Jugoszlávia), akkor szeretni fogod az átverést, a csalást, a hazugságot, vagy a házasságtörést.

Nagyon sok házasságtörés van a filmekben, mindenki csak nevetgél rajta. Házasságtörés. „Csinálj, amit akarsz! Szeress bele akárkibe! Ha úgy tetszik, csináld úgy!” Aztán amikor egy színész házastársa nem őszinte, akkor az hiba, de amikor filmet csinálsz róla, akkor az csak vicc. Amikor a te életedben történik, nem tetszik, és fájdalmas. Fáj és rossz. Az emberek elméje azonban nincs megújulva. Ez a probléma, hogy téves az elméjük, sötétség van benne. A szívük is téved, mert csalárd.

Ugyanez a helyzet, amikor kritizálom a testvéreket. Soha ne vádold az atyafiakat! Ki az, aki vádolja az atyafiakat? Sátán. Milyen gyakran? Nappal és éjjel. Eléggé elfoglalt ebben a világban. Sátán az. Ha vádolod a testvéreket, nem érdekes, hogy a másiknak igaza van vagy téved, ne vádold a testvéreket. Nem a te dolgod. Beszélhetsz velük, szeretheted őket, imádkozhatsz értük, bátoríthatod őket, de nem az a dolgod, hogy vádold a testvéreidet. Ez nem megújult elméről tesz tanúbizonyságot. Mert az új elme nem vádolja a testvéreket. Péld 6. a hét bűn, ami utálatos Isten előtt. Az egyik megoszlást szítani az atyafiak között.

Hadd mondjak egy történetet. Egy férfi felhívott, és azt kérdezte:

– Miért nem bírsz engem?

– Nem tudom, miről beszélsz, én szeretlek téged. Nem is értem. – feleltem.

– Olyan információ jutott el hozzám, hogy nem kedvelsz engem.

– Én nem tudok erről semmit. Szeretlek téged.

Ez a férfi hetvenöt éves, tehát nem fiatal. Harminc-negyven éve vagyunk barátok, és azt kérdezi: Miért nem kedvelsz engem?

– Én nem tudok erről semmit. Szeretlek. Mindig jó kapcsolatban voltunk egymással. Jó kapcsolatunk van, tényleg!

Évekkel később elmondta nekem, hogy miért hívott fel akkor. Azért, mert valaki felvett egy másik telefont, és azt mondta neki: P. Schaller nem kedvel téged, valami problémája van veled. Az az ember, aki ezt tette, annyira téved! Mert megoszlást szít a testvérek között. Nem is tudtam róla, nem is gondoltam volna. Úgyhogy el akart engem választani ettől az embertől. Nem borzasztó ez? Borzasztó!

A keresztény világ lenyűgöző, amikor igaza van; és ha téved, akkor az nagyon nehéz. Olyan, mint egy házasság. Amikor a házasságod jó, akkor lenyűgöző, csodálatos. Olyan, mint a menny a földön. Amikor viszont a házasságod nem jó, akkor olyan, mint a pokol. Nehéz, kemény.

A gyülekezet, amikor ott a megújult elme, akkor ez csodálatos. Én ezt negyven éve csinálom. Ez a negyvenedik év, hogy pásztor vagyok. Tényleg ámulatba ejtő, amikor helyes, de amikor más dolgokról szól – politika, vádaskodás, unalom, bizonytalanság, üresség, depresszió, félelem, visszahúzódás –, akkor az nem jó, nagyon nehéz. Ezért van az, hogy néhány pásztor feladja. Mert nincs öröm, nincs benne hatalom és szabadság.

Róm 12:1-2 az elménk elváltozik, Isten teszi ezt, azért, hogy elfogadható, jó utunk lehessen, új életünk. Szellemmel betöltött élet. Hogyan történik ez?

Róm 6:17 De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok!

Három szót szeretnék kiemelni ebből a versből. Itt a lelkünk három része, ami nagyon fontos: a szív, az elme, az akarat. E három szó között az érzelmek nincsenek, vedd ezt észre. Látunk engedelmességet. Azért van engedelmesség, mert ez az elméből van az új szív miatt. Új szívünk van, úgyhogy az elménkkel értünk. A megértésünk van hatással az akaratunkra.

Biztosan észrevetted az életedben, hogy amikor valamit értesz, akkor az hatással van rád a motivációdban. Tehát motivált leszel. Azért, mert megértettél valamit. Azt hiszem, hogy én azért maradtam a bibliaiskolában, mert értettem. Aztán újra megértettem valamit, és még egyszer megértettem. Az akaratomra hatással volt. Az engedelmességre. Aztán engedelmesek leszünk a megértés miatt. Ef 1:18-19 Isten adja nekünk ezt a megértést. Kol 1:9-10, Péld 4:6-8. Megértés. Milyen csodálatos, amikor értünk dolgokat!

Mindig szerettem a szolgálatban, hogy p. Stevens soha nem rakott bennünket dobozba, rendszerbe. Sosem volt rendszer, hanem kapcsolat és megújult elme. És minden lehetséges. Szolgálatként sem voltunk mindig túl szervezettek, de volt hitünk és radikális dolgokat csináltunk. Az egyik ilyen radikális dolog, amit tettünk, az az volt, hogy Norvégiában vettünk egy hajót, ami háromszáz tonnás volt. Ez egy komp volt. Norvégiában megtaláltuk és megvettük.

Miért vettük meg ezt a hajót? Azért, hogy missziós munkát végezzünk segítségével a szigeteken a Karib-tengeren. Mennyi pénzbe kerül ezt tankolni? Mennyi pénzbe került volna átvinni a Karib tengerre? Erre addig nem gondoltunk, amíg meg nem vásároltuk. Ki lesz a hajó vezetője? Ulla. Ulla lesz a hajóskapitány. Volt egy idős svéd férfi, és önként jelentkezett, és Ullával a hajón átmentek Norvégiából Baltimore-ba. Őrület! Radikális. Ha akkor olyanok lettünk volna, mint most, akkor soha nem vásároljuk meg a hajót. Akkor viszont megvettük.

Voltak rajta orvosi ellátmányok, kerekesszék, találtunk önkénteseket, volt étel, aztán hajóztunk a Karib-tengeren. Megálltunk Hondurasban, Tahitin… és más szigeteken, prédikáltunk, és mondtuk az evangéliumot. Nyolc-kilenc évig tartott ez. Azért mondom ezt, mert p. Stevens ilyen úttörő volt, élvezte ezeket, volt látása. Mindig azt mondta: Ezt meg tudjuk tenni.

Mondhatja valaki: De ez, de az… A lényeg a megújult elme és az engedelmesség. A megértés miatt való engedelmesség, az, hogy értem a Könyvet, értem Isten jellemét, értem a kegyelmet, értem, hogy kicsoda Isten, hogy Isten velünk van, értem azt, hogy mit jelent hitben élni.

Amikor Jézus itt volt, nézd meg, mennyi őrült dolgot tett. Tényleg őrült dolgok voltak. Volt értelme, mert általában amikor csodát tett, akkor volt benne üzenet. Mindig megvolt az együttérzés üzenete, és volt más üzenet is benne, például a bűnök bocsánata. „Azt gondoljátok, hogy nem tudok megbocsátani bűnöket? Akkor állj fel és járj! Nemcsak hogy meg tudok bocsátani, de még egy testet is meg tudok gyógyítani.” És az éhezőket megetette. Péter pedig vízen járt. Ez eléggé radikális.

Mi az, amit Isten mond? „Azt szeretném, hogy az egész ne csak egy dobozban legyen benne neked, hanem szeretném, ha ismernél Engem egész életed során.” Vannak olyan hívők, akik jól kezdik, de a végén nem jól fejezik be. Megöregednek, kritikussá válnak, ők mindent tudnak. „Ó, én ezt már tudom! Én ezt már csináltam!” Nem! Ez más. Ez Isten jelenléte. Ez valós.

Isten jelen van, és ez elképesztő! Jézus itt van. Ez más. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ez a mi örömünk. Amikor a szívünkből engedelmeskedünk, akkor van megértésünk, és a megértésünk kinyitja a szívünket. Együtt járnak az elme és a szív. Aztán ennek eredményeként jön az engedelmesség könnyedén. Azért, mert ott van a szívemben.

Mondok egy egyszerű példát erre. Az anyukám ide, a gyülekezethez beáll az utcába egy autóval. Kilencvenhárom éves az anyukám. Ha ez tényleg megtörténne, akkor nagyon sok kérdés merülne fel bennem! „Hogy kerültél ide?” Beáll az autóval, idejön hozzám p. Bendegúz, és azt mondja:

– P. Schaller, anyukád itt van a ház előtt.

– Tessék?

– Az anyukád itt ül az autóban a ház előtt!

– Mi van? Az anyukám???

– Igen, az anyukád itt van, és találkozni akar veled! Szeretné, ha beülnél az autóba.

– Beülni az autóba? Mit csinál?

Érted a képet? Majdhogynem őrült helyzet. Vannak olyan emberek, akiknek nincs ilyenfajta dolog az életükben. Semmi nincs az életükben, ami megérintené a szívüket. Az élet tompa, és semmi nem történik igazán. Unatkoznak, és az engedelmesség nehéz számukra:

– Ülj be az autóba!

– Én nem akarok beülni az autóba. Hova megyünk? Nem akarok beülni, amíg nem mondod meg, hova megyünk.

– Az anyukád benn ül az autóban!

– Na, jó, beülök az autóba. Ha az anyukám ül benne, és ő azt mondja, hogy üljek be, akkor beülök, és majd később kitalálom, hogy mégis hova megyünk, vagy mi történik.

Mi a lényeg? Az, hogy amikor Isten megnyitja az értelmünket, a megértésünket, akkor ez megérinti a szívünket, és az engedelmesség könnyű. Amikor ráébredünk arra, hogy ez Isten Maga. Isten jelen van az életemben, és szól a szívemhez. Megértést ad, velem van Isten.

Így érzékelem ma este, emberek egy csodálatos csoportja van itt. Nagyon izgalmas, ha belegondolsz ebbe, hogy Isten tette ezt. Isten szól a szívünkhöz, megértünk valamit, és azt mondjuk: „Dicsérünk, Urunk! Köszönjük, Jézus, ez csodálatos! Köszönjük, Jézus.”

Jézus azt kérdezi: Téged nem aggaszt ez az engedelmesség? „Uram, nem igazán! Ha Te mész, megyek én is. És ha az anyukám itt van, akkor megyek és találkozni akarok vele. Mert ha az anyukám itt van, ha Te mész, én is megyek. Mert tudom, hogy kicsoda vagy, és ismerem a hangodat, és ismerem a Te Igédet, és ismerem a Te gondolataidat, és ez felkavarja a szívemet.” Ez nagyon felfrissítő. Ez a szolgálat. Ezért vettük meg azt a hajót. (Folyton tengeribeteg voltam rajta.)

Róm 6:17 De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái,

A bűn szolgája – ez voltam. Rabszolga. A bűnnek a szolgája. Ennyi voltam. Az emberek is ezek a mai napon, szolgák, a bűn szolgái, és nem tudnak megváltozni. Mert nincs, ami megváltoztassa őket. Semmi nem szól igazán a szívükhöz. Nincs igazság. Nincs semmi. Mennek az egyik kapcsolatból a másikba, az egyik italról a másikra, az egyik csalódásból a másikba, az egyik szívfájdalomból a másikba. Boldog idő, aztán a szomorú idő… Boldog idő – ez csak megjátszott dolog.

Tehát a bűn szolgái voltunk. Emlékszel még arra, amikor a bűn szolgája voltál? A bűn szolgái voltunk, persze! Én emlékszem erre az időre, amikor még Krisztus nélkül való voltam. Ef 2:11 Emlékezzetek, hogy egyszer Krisztus nélkül valók voltatok, és nem volt meg az örök élet ígérete. Nem volt Isten ismerete, nem volt nyitott Biblia, nem volt Krisztus Teste, nem volt látásom az életemre.

Csak az volt persze: „Tanulj! Legyen munkád! Aztán a végén majd meghalsz.” A bűn szolgája voltam, és nem tudtam megváltozni. Olyan voltam, mint egy hal az akváriumban, vagy mint egy oroszlán az állatkertben. Ilyen az ember a bűnben, de hála legyen Istennek!

Róm 6:17 … de szívetek szerint engedelmeskedtetek …

„Micsoda? Az anyukám itt van? Az anyukám?” A szívemből engedelmeskedem. Ez új. Hallom Jézust és a szívemből engedelmeskedem. Ez új nekem. Mi azonban a szívünkből engedelmeskedtünk annak a tanításnak, Róm 6:17. Tanulj elmélkedni az Igén, a Könyvön. Tanuld meg kívülről, olvass róla, beszélj róla, gondolkodj róla, és vedd komolyan. Tanulj meg imádkozni.

Sokan tudják itt, hogy nagy felelősség hárul ránk Baltimore-ban. Néha eljutok a nulla pontra. Semmi. Lemerülök, mint amikor üres a benzintank. Érzelmileg, elmeileg és a szívemben is. Nulla.

Spurgeon-nel kapcsolatban van egy érdekes történet. Londonban prédikált, nagy gyülekezete volt. Folyamatosan haltak az emberek, ez természetes volt, gyermekek is meghaltak. Minden családban halt meg gyermek azokban az években. Ez nagyon átlagos volt. Éppen akkor meghalt egy nyolc éves kislány, és neki kellett temetni. Üzeneteket prédikált, de a temetéseket is végezte.

Úgyhogy bement az irodájába, és azt mondta Istennek: „Uram, nincs semmilyen érzelmem ezzel kapcsolatban. Itt van ez a nyolc éves kislány, a családban mindenkinek a szíve teljesen összetört, de bennem nincs érzelem. Annyira megszokott vagyok ezzel, egyáltalán nem érinti meg a szívemet. Csak egy hideg, üres ember vagyok. Ez vagyok én.”

A szolgálatban előfordul ez. Fontos ezt tudnunk. Van, hogy olvasom a Bibliámat, és semmi. Semmi nem jön át hozzám, semmi nem érinti meg a szívemet. Nincs üzenetem. Ez vagyok én. Fontos, hogy tudd ezt. Emberek vagyunk. Nincs bennünk semmi, ami a szellemihez kötne minket, a Szent Szellemhez, Isten jelenlétéhez. Senkié sem a dicsőség. Senki nem kapja meg a dicsőséget. Senki nem mondhatja azt: én csinálom ezt vagy azt. Azért, mert senkit nem érdekel. Isten dolga.

Ez az, amit pásztor tanított nekem. Azt mondta: „Isten elé mész az összetört szíveddel, nyitott kezekkel, és azt mondod Istennek: Itt vagyok. Te vagy az Isten. Te kegyelmes vagy, szeretet vagy, és Te törődsz. Te törődsz ezzel a nyolc éves kislánnyal, én nem. Te vagy az, Aki törődsz ezzel a családdal, én nem. Változtasd meg a szívemet, mutasd meg, és áldd meg ezt a családot.” Aztán az Úr válaszol.

Aztán kiment az istentiszteletre Spurgeon, és azt mondta: „Isten jelenléte annyira erős volt ott, annyira csodálatos volt. Isten meglátogatta őket, és megáldotta a családot.” Így élünk, és így fedezzük fel a Bibliát is. Új szívünk van, és az új szívből azt látjuk, hogy engedelmesség lesz a megértés által. Megértjük a kegyelmet, és megértjük, hogy kicsoda Isten.

Úgyhogy nem olyan régen ez történt velem, hogy ébredés lett a szívemben. Annyira fel vagyok bátorodva, hogy ezt újra tudom tenni a szívemben. Biztos vagyok benne, hogy veletek is elfordul. Így élünk. Hitből hitbe. Senki nem jár alapból. Még a módszerünk sincs meg. Habár a metodisták úgy gondolják, hogy megvan, de nincs módszer. Csak a hit, és az Őbenne való bizalom; és Ő válaszol nekünk, mert Ő szeret.

Ámen.

Kategória: Egyéb