A kitartás titka

2010 november 17. szerda  18:30

P. Duló Attila

Zsolt 119:9-ben Ezsdrás feltesz egy kérdést:

Zsolt 119:9a (MBT) Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú?

Megragadott ez a vers. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Magamra vettem ezt a gondolatot. Hogyan tarthatja tisztán az életútját az ember? Az Írás nagyon egyszerű. A folytatásban meg is adja a választ:

Zsolt 119:9b (MBT) Úgy, hogy megtartja igédet.

Hogyan tudom tisztántartani az életutamat? Úgy, hogy megtartom Isten Igéjét. Ez annyira drága gondolat: megtartani Isten Igéjét. Isten Igéjével gondolkodni. 1Kor 2:16 Krisztus elméje, Krisztus értelme a miénk. Gondolkodhatok Krisztus értelmével. Megtarthatom Isten Igéjét.

Kol 3:16 Krisztus beszéde gazdagon lakozzék tibennetek. Vajon miért kell, hogy gazdagon lakozzon bennem az Ige? Azért, mert az tudja tisztántartani az életutamat. Az tud tanácsot adni. Az Ige az, ami tud vezérelni. Ha fáj a fejed, és nem tudod, hogy van erre orvosság, akkor nyilván nem is fogod bevenni azt, és továbbra is fáj a fejed. Viszont ha tudsz ilyen orvosságról, akkor beveszed, és megszűnik a fejfájás. Ilyen az Ige, amikor gazdagon lakozik bennem.

Benne vagyok egy helyzetben, élem az életem. Ott vannak a történések az életemben, és ha nincs igei tartalom az lelkemben, akkor bizonyos helyzetekben nincs mihez nyúlnom. Nem tudom azt arra a helyzetre alkalmazni, mert nincs meg nekem. Azonban ha Krisztus beszéde gazdagon lakozik bennem, akkor van mihez nyúlnom. Ott van az orvosság. Benne vagyok egy nehéz helyzetben, és előjön az Ige. Tudom, hogy Isten erről hogyan gondolkodik.

Tudom, hogy abban a helyzetben Isten hogyan tud gondolkodni, és tudom alkalmazni. Ez annyira drága, mert Jak 1:21-ben azt olvasod, hogy szelíden fogadd a beoltott Igét, hogy meg tudja menteni a lelkedet. Ez egy drága gondolat. Így tudom, hogy az Ige gazdagon lakozzon bennem, ha szelíden fogadom a beoltott Igét.

Mint jelent az, hogy szelíden fogadni a beoltott Igét? Azt jelenti, hogy így élem az életem. Ez a legfelsőbb tekintély az életemben. Az Írás. Olyan gyakran előfordul, hogy felülbíráljuk az Igét a saját tapasztalatunkkal, a saját önképünkkel, a saját elképzelésünkkel. Jön felém Isten Igéje, szól Isten Igéje, és én azt mondom: ez nem létezik. „Engem nem lehet szeretni.” Isten azt mondja, hogy szeret, és én azt mondom: engem nem lehet szeretni. Mi ez? Ez büszkeség. Felülbírálom az Igét.

Jakab azt mondja, hogy szelíden fogadd a beoltott Igét, mert az fogja megmenteni a lelkedet. Amikor felülbírálom az Igét, akkor olyan vagyok, mint ahogy 2Tim 4-ben beszél erről Pál: az utolsó időkben lesznek, akik az egészséges tanítástól elfordulnak, és tanítókat keresnek maguknak, mert viszket a fülük. Ez erről beszél: olyan Igét prédikálj nekem, amit szeretek hallani, amit jó hallani; beszélj egy kicsit a hústestemnek; érts egyet azzal, ahogy élek; pásztor, ilyeneket prédikálj nekem. Ez az, amikor viszket a fülem. Ez az, amikor nem fogadom el alázattal szelíden a beoltott Igét.

Jakab itt arról beszél, hogy az fogja megmenteni a lelkemet, ha elfogadom a beoltott Igét, ha megtartom Isten Igéjét, ha Krisztus beszéde gazdagon lakozik bennem, ha Krisztus beszédével gondolkodom. Ha vadonatúj módon gondolkodom, akkor az meg fogja tartani a lelkemet. Ez meg tud menteni. Ez az, ami az életutamat biztosítani tudja, ha vigyázok az Igére, ha megtartom az Igét.

Péld 23:23 vedd meg az igazságot, és ne add el! Vigyázz a beoltott Igére! Vedd meg az igazságot, mert az igazság az, ami meg fog menteni. A beoltott Ige. Ez olyan drága gondolat: vigyázz Isten Igéjére! Isten Igéjével gondolkodni, elmélkedni az Ő igazságán.

Zsolt 119:105 Istennek az Igéje világosság. Képzeld el, hogy ott vagy egy sötét barlangban, ahol nem tudod, milyen veszélyek leselkednek rád. Belóghat egy cseppkő, lehet előtted egy szakadék, víz. Ebben a koromsötétben kell megtalálnod a kijáratot. Csak botorkálni lehet, apránként tapogatózva, mert sötét van, és nem látsz. A világ így él. Sötétben tapogatózva jár, és nem látja a nyilvánvaló utat, mert meg van vakítva. Nekünk viszont ott az Ige.

Képzeld el, hogy ott vagy a sötétben, tapogatózol, vigyázol minden lépésre. Egyszercsak egy hatalmas reflektor bevilágítja az utat, ami kivezet a barlangból. Már nem kell tapogatóznod, hanem látod az utat. Tudod, melyik az az ösvény, amelyiken járnod kell. Ez Isten Igéje. Látom az utat. Tudom, merre kell mennem. Ha vagyok egy helyzetben, akkor tudom alkalmazni Isten Igéjét. Nem vagyok saját magamra hagyatkozva, hanem tudom a megoldást, mert Krisztus beszéde gazdagon lakozik bennem. Ámen.

P. Drew Wileczek

Ma este a kitartásról fogok beszélni. Ismerős nekünk ez a fogalom? Természet szerint a képesség, hogy kitartunk bibliai értelemben kicsit más. Sokszor hívőkként megpróbáljuk természetileg megérteni a dolgokat, és megpróbáljuk ezt a megértést keresztény formába önteni. Ám az üveg, amibe megpróbáljuk belepasszírozni, eltörik. Ugyanígy van ez a „kitartás” szóval is.

Ha azt hiszem, hogy a kitartás azt jelenti, hogy erős vagyok, és képes vagyok magam megvédeni, és mindennel szembe tudok szállni, akkor bajban vagyok. Viszont automatikusan arra gondolunk, hogy ezt kellene tennünk. Meg fogjuk látni, hogy az Írásban ez más, és nagy kiváltság képesnek lenni arra, hogy kitartsunk. Ez Krisztus egyik tulajdonsága, amikor erősekké válunk; de abban a kegyelemben válunk erősekké, ami Krisztusban van.

2Tim 2:1 Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;

Ezt hogyan csinálom? Lebirkózom a kegyelmet? „Elkaptalak és mostmár nem eresztelek.” Jó lenne, ha így lenne! 2Kor 12-ben amikor Krisztus beszél Pálhoz, azt mondja: az Én erőm a te gyengeségedben lesz tökéletes. Erősség az én gyengeségemben.

Ha gyenge vagyok, akkor hogy vagyok erős? Ez ellentmondásnak tűnik. El kezdünk ráébredni, hogy nagyon gyenge emberek vagyunk. Igazából így lettünk tervezve abban az értelemben, hogy válaszadók vagyunk Isten jellemére és természetére. Isten így utasít bennünket. Ezt mondja nekünk, hogy az Ő ereje jön belénk és ott megnyilatkozik olyan módon, ahogy saját magunktól ezt sosem tudnánk tenni. Isten azt mondja itt Timóteusnak, hogy legyen erős, aztán 2Tim 2:3 tartson ki:

2Tim 2:3  Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.

Volt-e már terhed? Persze. Ezért mondja azt, hogy tarts ki. „Hogy érted? Készüljek fel arra, hogy megharcoljak vele, vagy hogy ellenálljak neki?” Nem, mert az én erőm Isten kegyelmében van. A nehézség bejön. Ez egy dilemma, mert nem akarom a nehézséget. Ki akar nehézséget? Viszont mindannyiunknak van. Ez az élet egyik valója. Azt mondja nekünk: tarts ki, mint egy jó katona. Ez gyönyörű elv számunkra, mert egy katona valaki más alatt szolgál. Ez a kitartás titka. Az, hogy ráébredünk, alatta vagyunk Jézus Krisztus kegyelmének az életünkben.

Amikor a nehézség jön, akkor ahelyett, hogy megpróbálnék ellenállni – ami a legtermészetesebb dolog –, vagy megpróbálnék rájönni, hogyan kerüljek ki belőle, Ő azt mondja: azt szeretném, ha elfogadnád; ha Bennem fogadnád el. Zsid 12-ben azt mondja, hogy gondoljunk Krisztusra.

Zsid 12:3a Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől

Krisztus ott van a kertben. Vért izzad és imádkozik. „Atyám, ha lehetséges, akkor vedd el Tőlem ezt, de legyen meg a Te akaratod!” Ez a mi életünk. Ott van az életünkben a „legyen meg a Te akaratod!”.

Zsid 12:3b hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.

Amikor én tartom a védőpajzsot magam előtt, akkor az nagyon sok energiába kerül. Biztos, hogy elfáradok benne. Amikor Krisztus alatt teszem ezt, akkor először is egy győztes helyén állok. Azért, mert a csata már meg van nyerve. Ez igaz? Talán mi most nem így látjuk.

Zsid 2:8 Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még nem látjuk, hogy neki minden alávettetett.

Tudjuk Eféz 1 szerint, hogy Isten mindent az Ő lába alá tett, de nem látjuk, hogy minden az Ő lábai alatt lenne. Azt mondjuk: igen, a csatát már megnyerték, de valamiért én még itt vagyok, és harcolok. Lehet, még nem léptem be teljesen az Ő nyugalmába, de szeretnék.

Itt azt mondja, hogy még nem látjuk, hogy Neki minden alávettetett, de Zsid 2:9-ben látjuk Jézust, és Rá gondolunk. Azért, mert Ő az, aki igazán kitartott. Ő az, aki a vérét ontotta, aki ellenállt a bűnnek. Értem tette ezt. Most az én kitartási szintem – vagy másképp: a tűréshatárom – könnyű.

Mát 11:28-29-ben Krisztus azt mondja: az Én igám könnyű.  „Az én igám azonban nehéz.” Krisztus igája azonban könnyű. Te most milyen kitartással próbálkozol? „Én próbálom harcolni a jó harcot.” „Én már megharcoltam a jó harcot. Te a jó harcot harcolod, mert Én már megharcoltam azt. Már minden az Én lábaim alatt van. Lehet, most nem látod, hogy minden ott van. A kitartás Bennem van és Velem, nem a saját erődből.”

2Tim 2 jönnek a nehézségek. 1 Pét 4-ben így gondolunk a kitartásra:

1Pét 4:19a Annak okáért akik az Isten akaratából szenvednek is

Isten akaratából szenvednek. „Ez nem lehet az akaratod, Uram, mert nekem ez nem tetszik! Én kicsit másképp csinálnám. Úgyhogy imádkozom ez ellen. Nem jó, hogy ez történt. A nehézség nem jöhet Tőled, Uram!”

1Pét 4:19b ajánlják [neki] lelküket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén.

Mint egy hűséges Teremtő. Ő hűséges Teremtő az én nehézségeimben? Igen, az. Amikor szenvedek, akkor fogom azt a terhet, ami jön, és azt mondom, hogy az Úr megengedte ezt. Azért, mert az Úr megengedte. Nincs olyan, amit ne Ő engedne meg. Van-e bármi az életedben, ami most történik, és azt kérdezed: hogyan tehetted ezt, Uram? Azonban Ő egy hűséges Teremtő, és mi még nem látjuk a dolog végét, és nem látjuk, hogy minden a mi lábaink alatt van, de látjuk Jézus Krisztust, és azt fogjuk mondani, hogy ez jó volt.

Mondta ezt párszor a múlt évben. Nehéz volt ezt csinálni. Egy nagy anyagi problémán mentem keresztül. Ki nem megy keresztül nagy anyagi problémákon? Láttam, hogy jön ez a probléma és minden porcikámmal próbáltam hinni, hogy ez igaz. Aztán egyszer csak összeszedtem minden erőmet és ezt mondtam: jó nekem, hogy anyagi problémáim vannak, azért mert Uram, te megengeded, hogy ez megtörténjen, és Neked van egy örökkévaló célod.

Ez az, ahogyan jó katonaként kitartunk. Még azután is, ahogy kimondtam, azt gondoltam: Uram, ezt még megvallani is nehéz. Ez azonban mindannyiunkkal megtörténik előbb vagy utóbb. Az Úr nem tanít-e nekünk minden egyes próbában valamit, amin keresztülmegyünk? 1Pét 5:10-ben nem adott nekünk Ő egy ígéretet?

1Pét 5:10  A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, …

Ki tudok tartani? El tudom viselni a szenvedést? Igen. Ha erős vagyok abban a kegyelemben, ami Jézus Krisztusban van. Ha elkötelezett vagyok Felé, mert tudom, hogy Ő egy hűséges Teremtő. Pál 2Tim 1:12-ben azt mondja, hogy amikor én hiszem, hogy Ő képes megtartani azt, amit én rábíztam – itt van Uram –, és jön felém a próba, és nem fogom visszautasítani azt. Nem értem, nem látom, hogy ott lenne a lábaim alatt, de mégis tudom, hogy te hűséges vagy, és tudom, hogy Te a minden kegyelem Istene vagy. Még azután is, hogy egy ideig szenvedtem.

Róm 8-ban azt mondja, hogy a mi szenvedéseink csak pillanatig tartanak. Mennyi egy pillanat? Ha az örökkévalóságot tekintjük, akkor az egész élet csak egy pillanat. Mi azonban nem erre a pillanatra gondoltunk. Nem ezt szeretnénk, de mégis lehetséges. Igazából össze sem érdemes hasonlítani ezt azzal a dicsőséggel, ami lelepleződik Jézus Krisztusban, mert Ő egy hűséges Teremtő. Zsid 11-ben azt mondja, hogy Mózes is kitartott. Hogyan tette ezt?

Zsid 11:27a  Hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától;

… mert ő kitartott. Hogyan? Mintha látta volna a láthatatlant. Látni akarjuk Jézust. Látjuk Jézust. Muszáj Jézus Krisztuson gondolkodnunk azért, mert Ő az, aki biztosítja nekünk az utat, keresztül a problémákon, a megpróbáltatásokon. Mi odaadjuk Neki a lelkünket.

Róma 8-ban azt mondjuk, hogy Isten velünk van. Isten velünk van? Ez egy valós ígéret? Igen, az. Akkor mi lehet ellenünk? Sok dolog lehet ellenünk. Nagyon sok minden ellenünk is van. Nagyon sok nehézség van, sok megpróbáltatás. Amikor összehasonlítjuk ezeket azzal a hűséges Teremtővel, aki velünk van, akkor mik ezek ahhoz képest? Ez válik az életünkké. Ő egy hűséges Teremtő.

Fájdalmaim vannak, de kitartok. Megteszem azokat a lépéseket, amiket meg kell tennem. Isten nem lesz kevésbé hűséges attól, hogy nekem fáj valami. Nekem igazán többem van, mint az a fájdalom, ami ott van a testemben. Én az élő Isten gyermeke vagyok. Olyan szellemi utam van, ami egészen az örökkévalóságba vezet. 1Pét 5:10-ben van az a csodálatos ígéret, hogy miután kis ideig szenvedtünk, Ő maga tesz minket tökéletessé, erőssé, szilárddá és állhatatossá.

Jak-ban azt mondja, hogy a türelemnek legyen meg a tökéletes munkája. Azért tartunk ki, mert egy nagyszerű Megváltó alatt vagyunk. Keresztülmegyünk dolgokon, de Jézus Krisztussal megyünk keresztül azokon. Ő nem hagyott minket magunkra. Ő nem hagyott el minket. Velünk van, és egy örök cél is van ehhez.

A dolgok nem azért történnek az életemben, mert Isten mérges rám. Isten nem próbál engem addig verni, míg végül engedelmeskedem, amíg Alá nem vetem magam. Ő szeret engem, Ő velem van. Tudom, hogy tudjátok, hogy ez igaz. Bátorítjuk magunkat ebben, ahogy megyünk tovább. Hagyjuk, hogy Isten Igéje helyet találjon a szívünkben, és ráébredjünk, hogy kitartunk. Azért, mert Ő is kitartott. A megpróbáltatásaink közepette látjuk Jézus Krisztust.

2Tim 4 P. Attila említette az üzenetében, hogy az embereknek viszketett a füle. Mi volt a probléma? Nem bírták elviselni az egészséges tant. Ez lehetséges, hogy én is ezt tegyem hívőként? Túlságosan is lehetséges. Mit jelent ez? 2Tim 4:2-ben azt mondja, hogy prédikáld az Igét alkalmas és alkalmatlan időben, mert eljön majd az idő, amikor nem fogják tudni hallgatni az egészséges tant. Nem fogják elviselni. Ami azt jelenti: jön az igazság, hallom azt, de nem vetem alá magam, hanem ehelyett – nem akarom, hogy ez úgy hangozzon, hogy bármelyikünk képes erre – a saját vágyaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Ez lehetséges?

Amikor hallok egy Igét, amikor Krisztus beszélt, akkor is Ján 6-ban amikor azt mondta, hogy az Én testem eledel, és az Én vérem ital, és tömegek azt mondták, hogy ezek nehéz beszédek, ki hallgathatja ezeket? Azt mondja az Írás, hogy onnan kezdve elfordultak Tőle. Nem tudták elviselni, és nem vetették alá magukat ennek, hanem gyűjtöttek maguknak kulturális szokásokat. Mindig is így csináltuk ezt. „Tudom, hogy Isten Igéje ezt úgy mondja, de mi mindig így csináltuk ezt. Mit csináltam most? Egy meséhez fordultam. Hála Istennek a hagyományainkért. Viszont a hagyományainkat összeegyeztetjük, összhangba hozzuk Isten Igéjével. „Az anyukám ezt mondta …” Az anyukád nagyon bölcs, és engedelmeskedned kell az anyukádnak; kivéve, amikor ellentmond Isten Igéjének.

Meg kell engednem a tannak, hogy uralja az életemet. Ez nagyon ravasz dolog, mert elkezdhetsz egy kicsit elfordulni. Egy kicsit erre, kicsit arra, és aztán elbúcsúzom az egésztől. Amikor halljuk Isten Igéjét, akkor a felülről való bölcsességet – Jak 3:17 –, az egészséges tant szeretnénk befogadni, mert Krisztus alatt vagyunk. Talán nehéz beszédek ezek természetileg, de mivel szellemi lények vagyunk, ezért tudjuk, hogy ez igaz.

Ez a mondás annyira nehéz volt Ján 6-ban, amit Krisztus mondott, hogy mindenki elment. Aztán ott volt Krisztus és a tizenkét tanítvány. Hozzájuk fordult és ezt kérdezte tőlük: ti is el fogtok menni? Ez volt a válasz: „Mintha tudnánk bárhova menni! Csak Neked van meg az örök élet beszéde. Hová mehetnénk? A mesékhez?” Viszkető fülek – mondd azt, amit hallani akarok?! Nem!

Húst akarok! Egészséges tant! Erős akarok lenni Jézus Krisztus kegyelmében. Képes akarok lenni arra, hogy elviseljem a próbákat Krisztus alatt. Látni akarom Jézus Krisztust a próbáim közepette. Gondolkodnom kell Róla, mint hűséges Teremtőről az életemre. Aztán megtanulom, hogyan tartsak ki ebben az életben, és hogyan járjak az Úrral.

Jak 3:17-18 17A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. 18Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.

Az Úr alatt vagyok, és az Életem az Ő akarata szerint történik. Ámen.

Kategória: Egyéb