A kereszt – Isten “nem tehetett másként” (Húsvét)

2014 április 13. vasárnap  18:00

Húsvét időszaka van. Ézs 53-at sokat olvassuk, ami elképesztő leírás Krisztus életéről, szolgálatáról, munkájáról, természetéről… Végtelen mélysége van ennek a néhány versnek. Igazán bármeddig áshatnánk bele, és mindig találnánk még többet.

Ézs 53:6-7 Mindnyájan, mint juhok, eltévelyedtünk, mindenki a maga útjára tért, de az ÚR őrá vetette mindnyájunk vétkét. Kínozták, és ő megalázta magát, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, ő sem nyitotta ki száját.

A kereszt után ezt mondja:

Ézs 53:11 Mert lelke szenvedése nyomán látni fog, és megelégedett lesz. Az ő megismerése által igaz szolgám sokakat igazzá tesz, mivel ő hordozza vétkeiket.

Sok ember kérdez a világról, mert sok problémát látunk: politikai ügyek, háborúk, személyes problémák, sebek, bajok…; aztán kérdeznek a keresztről: „Ez miért történt? Miért ilyen a világ? Miért kellett megtörténnie a keresztnek? Miért tenné ezt Isten?” Szeretnék most mondani erről valamit, ami ellentmondásos. Azt szeretném mondani, hogy Isten nem cselekedhetett másként. Nagyon óvatosan mondom ezt.

Szeretném ezt kifejteni, mert tudjuk, hogy Isten mindenható, és igazából bárhogyan megtehette volna, elintézhette volna. Olyan szintű szabadsággal rendelkezik Isten, amit mi nem ismerünk. Olyan bölcsességgel rendelkezik, amit mi meg sem közelíthetünk, és olyan mindentudással rendelkezik, amivel szemben nekünk csak a tudomány áll rendelkezésünkre. Tehát nagy szabadsága van Istennek, és Ő bárhogyan megtehette volna.

Kezdjük azonban innen. Sok ember, akivel beszélünk az utcán, vagy amikor Jézusról beszélünk kollegáknak vagy rokonoknak, akkor felteszik a kérdést: Isten miért teremtett olyan világot, ami telve van nehézséggel, szenvedéssel, bánattal és halállal? Aztán amikor 1Móz 1-et nézzük, akkor látjuk, hogy Isten nem ilyen világot teremtett. Az első fejezetben hatszor mondja: ez jó, ez jó volt, látta az Úr, hogy ez jó. Isten teremtése jó volt. A csalódás, a fájdalom, a baj, szenvedés, a halál – mindez nem volt jelen. Minden jó volt!

Aztán a 1Móz 3:6 Éva látta, hogy a gyümölcs jó – igazából nem volt annyira jó –, és ez mindent megváltoztatott. Jó volt, jó volt, jó volt… de aztán az ember döntött. Úgy döntött, hogy valami, ami Isten akaratán kívül esik, az is jó, és ez megváltoztatta az ember szívét. Ez megváltoztatta az ember státuszát Istennel szemben. Valójában az egész teremtést megváltoztatta!

Tehát mostmár a túlélésért küzdünk, és mutációk fordulnak elő. Egyébként teljesen mindegy, hogy a filmek mit mondanak, ne hidd el. Ha mutáns vagy, akkor nem nő szárnyad, és nem fogsz repkedni, nem lesznek telepatikus vagy telekinetikus képességeid. 🙂 Aki hisz a telekinézisben, az emelje fel az én kezemet. 🙂 Ebben nem hiszünk!

Szóval vannak problémák a világunkban, mert mi úgy döntöttünk, hogy valami, ami Isten akaratán kívül van, az jó. Ezért vannak háborúk. A bűn miatt. Amiatt vannak háborúk, ami az ember szívében található. Amiatt történnek gyilkosságok, mert az ember tönkretette a saját szívét. Isten nem így teremtette meg. Mi azonban nagyon jól elszúrtuk, és azóta is elszúrjuk.

Egy dolgot szeretnék megemlíteni. Tulajdonképpen értem, hogy az emberek próbálják megváltani a világot. Például ilyen az egész zöldmozgalom. Sajnálom, de ezzel nem tudok egy hullámhosszra kerülni. Persze abban egyetértek, hogy azért ne tegyünk tönkre mindent, de tudod, nem hiszem, hogy az ember elég erős ahhoz, hogy megmentse a bolygót, az esőerdőket.

Az embernek már azzal problémája van, hogy a saját házasságát megmentse, akkor hogyan tudna egy egész ökoszisztémát megmenteni? Általában amikor valami jót csinálunk az egyik oldalon, akkor a másik oldalon valami rosszat, mert egyszerűen nem rendelkezünk azzal a bölcsességgel, azzal a mindentudással, nincs az a mindenhatóságunk, és nincs meg az a szabadságunk, amire szükség lenne ehhez.

Aztán van még egy dolog, ami miatt nem hoz lázba ez az egész. Ez az, hogy olvastam Jel 6-13-at. Ott azt láttam, hogy ebből az egészből nem sok minden marad meg.

Tehát az ember elrontotta, tönkretette, de Isten nem akarta így hagyni, és nem is hagyta így.  Ez az a pont, ahol azt mondom, hogy Isten nem cselekedhetett volna másként. Miután az ember elbukott, miután a világot tönkretette, miután a bűn uralkodni kezdett, egy értelemben Istennek nem volt más választása, hanem csak az, hogy a megmentésünkre siessen.

Egy férj mit ne tenne meg, hogy megmentse a bajba jutott feleségét? Mi lenne az, amit ne tenne meg a feleségéért? Ha belegondolsz, ez ugyanaz a kép a szeretet miatt. Mi volt az, amit Isten ne tett volna meg értünk? Mi lett volna az, amit nem lett volna hajlandó megtenni értünk? Végül azt derül ki, hogy bármire hajlandó, bármit megtesz, mert a szeretet az önzetlen.

Úgy egyébként, a lányoknak, főleg a tizenéveseknek mondanám: amikor egy srác el akarja venni tőled a tisztaságodat, a szüzességedet, akkor ne hidd el, hogy tényleg szeret téged. Mert a szeretet önzetlen, megáldani akar, törődni akar veled, és adni akar. Ha ez a srác kivesz a közösségből, elveszi tőled az Istennel való életedet, akkor még csak ne is képzeld, hogy szeret téged. Nem szeret.

Isten azonban szeretett bennünket, és miután elbuktunk, a szeretete miatt egy értelemben nem volt más választása. Nem volt más választása, el kellett jönnie! Egy értelemben elképesztő, hogy ezt mondom, hiszen Isten szabad, természetesen. Ő szuverén, de a szeretete vette rá, hogy ezt tegye.

Olvasunk erről Zsolt 40:7-9-ben. Jézusról azt mondja: A könyv tekercseiben meg volt írva, hogy jövök, és megteszem a Te akaratodat, Isten, és örömömet lelem, gyönyörködöm a Te akaratodban, Istenem. Jézus számára ez adott volt. Ez volt a kérdése: Mi az akaratod, Uram? Az Atya azt mondja: „Én szeretem őket, de elbuktak. Ott a bűn, és szükség van egy áldozatra.”

Ezt a zsoltárt milyen könyvben írták? Melyik könyvben írták ezt: Íme, jövök, a könyvtekercsekben írva van. Ez Isten örök tanácsában szerepelt. Isten elméjében, gondolataiban, szívében, tervében ez mindig is szerepelt. Örökkön örökké. Mindig is ez volt a terv. Egy értelemben, a Fiú nem tehetett mást, minthogy eljött.

Ha továbbolvassuk, akkor azt látjuk, hogy nem tehetett mást, hanem megfizetett. 1Ján 4:10-ben azt olvassuk, hogy Őt elküldte Isten. Ez a szeretet, hogy Ő volt az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Ez a szeretet. Itt látjuk a szeretetet. A szeretet így fejezi ki magát, a szeretet kilép, a szeretet megment, a szeretet törődik. Isten nem tehetett másként, el kellett jönnie. Isten nem tehetett másként. Meg kellett fizetnie.

Még egy pont van, természetesen, mert a kereszt nem a vég. Mert Isten nem tehetett másként, győznie kellett. Hiszen Ő győzedelmes Isten. Nem láthatjuk Őt másként! Ez nem kudarc volt, hanem győzelem. Látjuk ezt! Látjuk a szerénységét, a szelídségét, a gyöngédségét.

Mát 12:20 A megrepedt nádat nem töri el, és a pislogó mécsest nem oltja ki,…

A vers második felében mond valamit, ami szinte ellentmond ennek a szelídségnek és gyengédségnek:

Mát 12:20 … míg az ítéletet diadalra nem viszi.

Ez Isten. Ő győzedelmes Isten. Máshogy nem mondhatjuk, Ő győzedelmes Isten mindig. Ő nem tehetett másként, el kellett jönnie. Mert szeret minket, nem tehetett másképpen. Meg kellett fizetnie, mert szeret bennünket. Nem tehetett másképp, győznie kellett, mert Ő a diadalmas Isten. Mert Ő az örök Isten. Ő a mindenható Isten.

Más szóval úgy mondhatnánk, hogy Isten nem tehetett másként, Neki kellett lennie az egyetlen bölcs, halhatatlan, örök Istennek, 1Tim 1:17. Ez Ő. Ez a tény nem változik, Ő a győzedelmes Isten. Úgyhogy, amikor látjuk ezt, tényleg csodálatos számunkra, hogy Isten ennyire elkötelezte Magát felénk. Nem csupán azért, mert az Igéjét adta, vagy nem azért, mert a szavát adta, nem azért, mert azt mondja, hogy megteszi – bár ez is elegendő lenne –, hanem az Ő természete miatt. Ez Őbenne van, ezt nem lehet Benne megváltoztatni.

Itt a keresztről olvashatunk, ez kommentár a keresztről:

1Kor 1:21 Mert miután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent,…

Tehát Isten adta a bölcsességét. Nekünk adta az Ószövetséget, az egészet, prófétákat küldött. Nekünk adta a törvényt, belenyúlt a történelembe. Látjuk a bölcsességét. A törvény nagyon aprólékos, nagyon részletes, szent és jó volt, Róm 7:12. Viszont ebben a bölcsességben a világ nem találta meg Istent. A világ nemet mondott: „Így, a bölcsességed alapján nem fogunk megismerni. Ez nem érdekel bennünket.”

1Kor 1:21 tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket.

Ez azt jelenti, hogy Isten valami annyira egyszerűt adott, hogy még egy gyermek is megértheti. Egy gyermek ma a vasárnapi iskolában megtérhet, akár 6-9 évesen. Egy gyerek megtérhet, és üdvözülhet. Miért? Azért, mert gyermekien egyszerű az egész. Olyan, mintha bolondság lenne. Még mondja is ezt:

1Kor 1:23 Mi pedig a megfeszített Krisztust prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság,

Bolondság – ennyire egyszerű, ennyire fura. „Legyen egy kereszt? Miért kereszt?” Mi azt mondjuk, hogy a bűn miatt. Még ennél is több! A szeretet miatt van a kereszt. Az engedelmesség miatt van kereszt. Amiatt, mert Isten kezdeményezett felénk, ezért van kereszt. „Olyan bolondságnak látszik! Isten bolond? Eljött, és kidobták a saját társaságából, a saját pártjából. Kidobták a sajátjai közül, a saját nemzetéből. Isten bolond?” Nem! Nem az!

1Kor 1:24 ámde maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek is – tehát nem számít, hogy honnan jössz – Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.

Ez csodálatos, hogy Isten nem tehetett másképpen, bölcsen kellett cselekednie. Ő az egyetlen bölcs Isten. Az üdvösségben bölcs volt, és a világ természetesen nem ért egyet. A cikkek megint arról fognak szólni: A keresztény világ ünnepli Krisztust; és nagyon meggyőződnek, nehogy elkötelezzék magukat valamelyik oldalra. Mindig ugyanilyen lesz.

Ez azonban Isten hatalma, Isten ereje számunkra. A kereszt Isten ereje számunkra. Róm 6:12 így szabadulunk meg a bűn hatalmából. Ez a kereszt. Krisztusban vagyunk, és a bűn halott. Nincs fölöttem hatalma, hanem csak akkor, ha én hatalmat adok neki. Tehát ne adjuk be a derekunkat!

Róm 6:13-14 ne adjuk be a derekunkat a bűnnek, mert rendelkezünk ezzel a szabadsággal. Mert számomra a bűn halott. A bűn azt mondja: „Nem! Nagyon is élek. Helló!” Az én válaszom pedig az: „Nem! Halott vagy és hazudsz. Zombi! Nincs semmi okod, hogy beszélj velem. Annyira halott vagy. Nincs veled semmi kapcsolatom. Krisztusban vagyok, szabad vagyok. Más életem van.”

Úgyhogy, egyrészt a világban a kereszt bolondság. Másrészt, ha hívő vagy, akkor ez Isten ereje számodra.

A kereszt Isten bölcsessége. Miért? Mert Ő győzelmet aratott a kereszten. Ezért! Ha kudarcot vallott volna, ha Krisztus nem támadt volna föl a halottak közül, akkor nem lenne bölcsesség. Hanem akkor bolondság lenne. Ezért nem szeretjük az olyan keresztet, ami feszület, és rajta van Krisztus teste, hiszen Ő nincs ott. A keresztnek vége, üres. Jézus lekerült a keresztről. Sőt, a sír is üres!

Még egy pont. Azt mondtam, hogy Isten nem tehetett másként, nem volt más választása az irántad való szeretete és törődése miatt, mert tudta, hogy te hol vagy. Ismerte a szükségedet, annak a mélységét. Még akkor is, ha te nem tudtad, Ő tudta.

Úgyhogy elmondja nekünk: valaha elidegenedtetek, távol voltatok az ígéretektől, az engedetlenség fiai voltatok, reménytelenül voltatok ebben a világban Isten nélkül, de most már egészen más minden. Istennek nem volt más választása, mert látta a pokol mélységét, és látta a menny dicsőségét. Tudta, hogy minket erre készített, a menny dicsőségére. Az Ő jelenlétének a valóságára teremtett bennünket.

Tehát kinek a bolondsága a kereszt? Én Sátán bolondságát látom benne. Mert nem csak Istennek nem volt más választása, hanem egy értelemben Sátánnak sem volt más választása. Sokan felteszik a kérdést: „Mát 4-ben miért kísértette meg az ördög Jézust? Tudta, hogy Ő Isten, és tudta, hogy Ő nem vétkezhet. Akkor miért? Miért nem hagyta békén?” Azért, mert Sátán nem tehetett másként, nem volt más választása. Ez az ő természete, része a természetének.

Mát 12:34-ben Jézus azt mondja a farizeusoknak: „Hogyan tehetnétek bármi jót? A szíveitek gonoszak. Ez fog kijönni. Kritikusak vagytok, negatívak. Támadtok. Gyűlöltök Engem. Persze, hogy így fogtok beszélni, ez jön ki a szívetekből.” Tehát Sátán ugyanígy van. Mit fog tenni? Nem tehet mást, csak fertőz.

Mát 13:25 el fogja vetni a konkolyt, mindig és mindig. Hazudik a tanokkal kapcsolatban, törvényeskedő… Mindenfajta dolgot tesz: hazudik a testvéreid ellen, hazudik a pásztor ellen, a vezető ellen, valaki ellen, aki szolgálna feléd. Soha ne fogadd ezt el! Ez fertőzés. Sátánnak nincs más választása, ez a természete.

Jel 12:9 látjuk, hogy a természetében az van, hogy félrevezessen. Mész az egyenes úton, és ez van a természetében, hogy más útra akar húzni. Az van a természetében, hogy eltérítsen. Nem lehet megváltoztatni. Ezt fogja tenni minden egyes alkalommal. Jel 20:8 ő csaló, és félre fog vezetni. Nem tud mást tenni, mindig a kísértés helyére fog téged vezetni. Mindig lopni fog tőled. Mindig meg fog próbálni megölni.

Ezért érdekes a kereszt. Mert ez az a hely, ahol Sátán minden munkája összeomlik és tönkremegy. Ez az a hely, ahol a mérgét kiszívják a sebből. Ott van ez a méreg, mint a kígyóméreg.

Ján 3:14 És ahogyan felemelte Mózes a kígyót a pusztában, …

Bárki, aki rátekintett, az meggyógyult. Abból elmúlt a méreg. Ugyanígy Jézus:

Ján 3:14-15 … úgy kell az Emberfiának felemeltetnie – ez a keresztről szól –, hogy aki hisz őbenne, annak örök élete legyen.

Ez a kereszt, ahol a bűn mérge elmúlik. Mégis az ördög minden intellektusával, minden okosságával és hatalmával, minden erejével, pozíciójával együtt semmi mást nem tehetett, hanem pontosan azt, amivel önmagát elpusztítja. Mert Sátán csak gyűlölni tud, csak ölni tud, csak rombolni tud. Amikor lehetősége nyílik rá, akkor megteszi. Még akkor is, ha a folyamatban saját magát tönkreteszi.

Tehát Isten a szeretetében nem tehetett másként, minthogy Ő legyen a megmentő Szent Isten dicsőségben, Aki annyira bölcs és csodálatos! Sátán pedig a gyűlöletében nem tehetett másként, minthogy ő legyen a bolond, aki saját munkáját teszi tönkre.

Nekünk ma fantasztikus szabadságunk van, Róm 6. Elképesztő szabadságunk van! Van választásunk mindnyájunknak. Lehet, nem vagy hívő, szeretnélek erre hívni téged, hogy legyél hívő. Higgy Jézusban, ez a te időd.

Róm 6:3 Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?

Ez a valódi keresztségről beszél. Ami azt jelenti, hogy hiszünk Krisztusban. Vagyis Tit 3:5 az újjászületés fürdőjével mosnak meg bennünket. A Szent Szellem munkálkodik bennünk és újjá tesz bennünket. Ha még nem hiszel Jézusban, akkor hozz döntést, vesd Ő bele a bizalmadat, hiszen van szabadságod erre ma. Eljön az a nap, amikor nem leszel szabad ezt megtenni, de ma még megteheted.

Aztán mindenki, aki már meghozta ezt a döntést:

Róm 6:8 Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ővele.

Ez Isten bátorítása számunkra. Ha Krisztusba keresztelkedtél, ha hittél Benne, ha újjászülettél, akkor élni is fogsz Krisztussal. Ebben bizonyosság van, biztosság a mennyel kapcsolatban, az üdvösség bizonyossága. Az örök élet bizonyossága.

Lehet, hogy fiatal hívő vagy, lehet, hogy ezzel küszködsz: Biztos lehetek-e abban, hogy üdvösségem van? Emlékszem, hogy hét éve voltam hívő, már befejeztem a bibliaiskolát, a missziósmezőn voltam, és megint előjött ez a dolog: Biztos lehetek-e abban, hogy üdvösségem van? Ez nem rossz kérdés. A Bibliához fordultam.

Ne az érzelmeidhez fordulj, mert egyik nap azt mondják, hogy igen, a másik nap azt mondják, hogy nem, nem! „Pokolra mész, akármit csinálsz!” – ezt mondják az érzelmek. Ne a barátaidhoz fordulj, mert néhányan kedvesek lesznek, aztán néhányan pedig… Hagyjuk! Menj a Bibliához, és az Úrtól kérdezd meg!

Aztán egy idő után megnyugodtam a szívemben. Átnéztem az Írást, átnéztem azt, hogy mit tett Isten az életemben, és azt mondtam: Ámen, és köszönöm Uram. Ezt a kérdést tisztáztam, a mai napig nyugalmam van ebben. Bátorítanálak, hogy ne tegyen tönkre ez a kérdés, vagy bármi más kérdés. Keress válaszokat és imádkozz.

Amennyiben hívő vagy, és rendelkezel ezzel a bizonyossággal, akkor itt ezt mondja nekünk:

Róm 6:10 Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él.

Ez a mi életünk is. Ezek vagyunk mi. Meghaltál a bűnnek, és élsz Istennek. Ez az elhívásod. Ez az én helyem. Mert Róm 6:16 aminek odaadom magam, annak vagyok a szolgája. Úgyhogy adjuk át magunkat Istennek. Ez igazán Róm 6. fejezete, hogy adjuk át magunkat Istennek, a bűn legyőzetett, el van intézve. A győzelmet Isten megnyerte nekünk a bűn felett, és nekünk szabadságunk van, hogy választhatunk. Válasszuk azt, hogy nem szolgáljuk a bűnt, Róm 6:11-12.

Róm 6:12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak!

Megtörtént veled? Hívő vagy? Ha igen, akkor élni fogsz Ővele. Ha rendelkezünk ezzel a bizonyossággal, akkor ne szolgáljuk a bűnt, mert a miénk ez a szabadság. Sátán mindig a bűnt fogja szolgálni. Sátán mindig gonosz lesz. Nem dönthet másképp, nincs más választása. Isten pedig mindig szeretni fog bennünket. Nekünk van választásunk.

Nekünk választásunk van. Azt választom-e, Aki szeret engem, vagy azt, aki hazudik nekem? Alávetem-e magam valaminek, aminek nincs hatalma, vagy olyasminek vetem alá magam, ami erővel, hatalommal rendelkezik az életre?

Ez tényleg egyszerű üzenet, hogy Istennek nem volt más választása, hiszen szeret, és Sátánnak sem volt más választása, mert ő gyűlöl. Ne mondjuk azt: nekem nem volt választásom; vagy: én nem tehettem másként. Mert igenis, van választásom mindig. Hívőként mindig dönthetek úgy, hogy a Szellemben járok, ez az életem. Ez az az élet, amit nekem találtak ki. Ámen.

Urunk, köszönjük Neked! Milyen csodálatos Isten vagy! Te vagy az örök Király. Halhatatlan, láthatatlan, egyetlen bölcs Isten. Köszönjük, Urunk! Annyira csodálatos vagy! Téged imádunk, dicsérünk. Dicsőség a nevednek, Jézus. Köszönjük!

Köszönjük, hogy nekünk adtad ezt a fantasztikus szabadságot! Sőt, azt is köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy ennyire közel vagy hozzánk, hogy ennyire törődsz mivelünk, hogy ennyire érdeklünk Téged. Dicsérünk Téged! Istenünk, köszönjük.

Ámen.

Ha még nem vagy hívő Jézusban, akkor dönts Ő mellette. Döntsd el a szívedben most, és mondd azt Neki: „Jézus, Téged akarlak! Szükségem van Rád. Azt szeretném, ha az életembe költöznél! Gyere az életembe és ments meg engem, válts meg engem!  Jézus, Benned bízom. Istenem, hiszek Benned. Adj nekem új kezdetet, új szívet, új szellemet. Hiszek Benned, Jézus. Ments meg engem!”

Ha életedben először mondtad el ezt az imát, küldj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled.

Kategória: Egyéb