A kegyelem munkája

2011 január 16. vasárnap  18:00

Shane Richardson

2Kor 4:7-10 7Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. 8Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 9Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk; 10Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.

Ha Jézusban hívő vagy, gazdag vagy szegény vagy, van otthonod vagy nincs, amerikai vagy magyar vagy, van egy kincsed cserépedényben. Ez biztos. Ez a kincs Jézus Krisztus. Ahogy olvastuk, Isten munkálkodik. Isten azon munkálkodik, hogy a bennünk elrejtett kincs meglátszódjon kívülről. A mi cserépedényünk nem nagy szám, nem dicsőséges. Ha valaki rám tekint, nem tér meg azonnal. Sőt, ha másik pásztorra néz, akkor sem biztos, bár ő elég jóképű. Hanem ha meglátják a cserépedénybe rejtett kincset!

Hogy hozza elő Isten azt a kincset? Olvastuk itt: ha minden oldalról szorongatnak minket. Vannak dolgok, amiket Isten hoz az életünkbe. Akár fájdalmas dolgok. Luk 17:1 a botránkozásnak lenniük kell. Isten azt akarja, hogy megtörjünk, hogy a botránkozások előjöjjenek, de ne kelljen megbántódnunk. Lehet, megsebződöm, de nem ez Isten terve. Isten terve, hogy megtörjön minket, hogy Krisztust nyilvánvalóvá tehesse bennünk. Én döntöm el, hogy megsérülök-e. Isten megpróbál megtörni engem, és én ehelyett megsértődöm.

Honnan tudjam, mi a különbség aközött, hogy meg vagyok törve vagy megsebződtem. Azon múlik, hogy alávetem-e magam Isten nagyszerű tervének. Ha alávetem magam, akkor Ő kimunkálja, hogy a cserépedényben megnyilvánuljon a kincs. Isten meg akar törni minket, de nem teljesen összezúzni. Az embereknek látniuk kell Krisztust. Ismerhetem a Bibliát kívülről, idézhetem a tanokat, de lehet, nem látszik Krisztus az életemben. Látnak egy intellektuális embert, de Krisztust nem látják.

P. Love egyszer beszélt arról, hogy a keresztények olyanok, mint a teafilter. Ott van a polcon, úgy magában nem jó semmire. Ha hidegvízbe teszed, akkor sem ér sokat. Ha azonban forró vízbe mártod, akkor valóságos tea lesz belőle. Ez Isten terve. Lehet, ma forró vízben vagy. Lehet, próbálsz kikerülni a forró vízből. Ám egy teafilter nem próbál kimászni a forró vízből. Hanem – ha ez lehetséges ilyen értelemben – teljesen aláveti magát annak a kezének, aki beteszi a forró vízbe.

Isten azt akarja, hogy vessük magunkat alá az Ő tervének. Ehelyett megsebződhetünk. Isten meg akar törni, mi pedig megsebződünk. Lehet, van betegséged, lehet, nincs munkád, lehet, a saját tetteid következményeit viseled, vagy más tettének a következményeit viseled, és könnyen megkeseredhetsz emiatt.

Isten viszont szeretne kimunkálni valamit bennünk. Ez Isten terve, akkor is, ha a saját cselekedetem miatt szenvedek. Ő mindent tud használni, azért, hogy a cserépedényből meglátszódjon a kincs. Vagy meglátszódik a kincs, vagy meglátszódik a seb.

Zsid 12 Isten próbatételéről szól. Isten mindig munkálkodik az életünkben. Zsid 12:15 keserűség gyökeréről beszél. Ahelyett, hogy a kincs megjelenne, lehet, a keserűség gyökerezik meg, ami aztán sokakat megfertőz. A kincs sokakat megszabadít, de a keserűség gyökere sokakat megfertőz.

Magyarországnak olyan keresztényekre van szüksége, akik hagyják, hogy Isten kimunkálja a kincset. Ha Istennel járok, sok lehetőségem lesz arra, hogy forró vízben legyek. Nem kell beleugranom magamtól, jönni fog. A kérdés az: alávetem-e magam akkor Isten tervének?

Ha megtört vagyok, akkor nem másokat hibáztatok. Ha sebzett vagyok, akkor másokat vádolok, akkor szentimentális dolgokat keresek. Ha megtört vagyok, akkor az Urat keresem. Zsolt 34:18 Isten közel húzódik hozzám. Nem a szentimentalitásra van szükségem, hanem bátorításra Isten tervében.

Minden a javamra van. Isten mindent úgy munkál, hogy a javamra legyen. Ha változnak a törvények Magyarországon, nem számít. Amerikában is ez van. A keresztények dühösek. „Keresztény országban akarunk élni!” Nem erre vagyunk elhívva, hanem arra, hogy a kincs megnyilvánuljon egy elveszett és halandó világ számára.

P. Kende

Utóbb néhány istentiszteleten Isten a kegyelméről szólt nagyon mély és nagyon alapvető dolgokat.

Eféz 4:7 Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.

Krisztustól az ajándék, hogy kegyelmet kaptunk mindannyian. Nincs különbség. Minden egyes hívő. Vasárnap este (20110109 DU PGraham PKende Lehet-e barmi nagyobb mint a gyengeseg buntudat szegyen) Isten szólt erről, hogy a kegyelem nem az a sekélyes dolog, aminek néha képzelhetjük. Nem csak engedékenység, hanem sokkal több.

Szerda este (20110112 DU PKende Amit csak a kegyelem mondhat el nekunk) beszéltünk arról, hogy a kegyelem valamit közöl. Szeretetet kommunikál, személyes fontosságot és célt. 2Tim 1:9 az Ő kegyelme és célja szerint hívott el minket. Istennek célja van velünk, ez a kegyelem miatt van. Nem kiérdemeltük; nem azért kaptuk, mert jól viselkedtünk, hanem a kegyelme szerint adta.

Ø  Ha a kegyelemre tekintünk, ez annyira mély az életünkben. Isten arra vágyik, hogy mélyen dolgozzon az életünkben. Vannak bizonyos dolgok, amit nem mondanánk, ha nem ismernénk a kegyelmet. Például meghívás Krisztushoz. Nem hívnánk meg senkit Krisztushoz. Azt mondjuk az istentiszteleteinken, az utcákon, a munkahelyünkön, a családunkban; amikor csak van lehetőségünk beszélni erről: jöjj Krisztushoz, meg kell ismerned Jézust. Miért mondhatjuk ezt? Mert van egy sürgetés a szívünkben a szeretet miatt. Nem a félelem miatt. A félelem miatt senkit nem hívnánk Jézushoz. Azt mondanánk: legyél vallásos, gyere istentiszteletre, térdelj így, tedd össze így a kezed, nézz szomorkásan, öltözködj így, ne úgy.

Ha félnénk, az más lenne. Viszont a kegyelem szolgál. 1Ján 4:18 Isten kegyelmében nincs kín. Ezért mondhatjuk valakinek: gyere Jézushoz, mert a szívünkben van valami csodálatos. Nem egy rendszerbe hívunk valakit, hanem egy személyhez, Krisztus személyéhez. A kegyelem arra késztet, hogy azt mondjuk: gyere Jézushoz.

Egy másik, amit mondunk a kegyelem miatt: imádkozunk a betegekért és hiszünk. Bízunk abban, hogy Isten gyógyít. Azért, mert a csodák részei a hitünknek. Ne légy olyan keresztény, aki nem hisz a csodákban. „Már olyan sokat imádkoztam, és nem történt semmi.” Na és? Isten jobban tudja. Számíts Rá! Bátran imádkozz hitben. Ha nem ismerném a kegyelmet, akkor azt mondanám: „Imádkozzak érte? Nem, nem érdemli meg. Egyikük sem érdemli meg.”

Nem így tekintünk egymásra, hanem hitben imádkozunk, és nem mondjuk: mit csinált ő, hogy megérdemelje ezt a betegséget? Ehelyett azt mondjuk: Isten kegyelme nagyobb, mint az én bűnöm, tehát nagyobb a másik bűnénél is. Imádkozunk: „Kérlek, még akkor is, ha van oka, imádkozunk, hogy gyógyíts! Bízunk Benned.” Imádkozunk a betegekért a kegyelem miatt. Bízunk abban, hogy Isten csodákat tesz az emberekért.

Van még egy, amit kegyelem nélkül sosem mondanánk:

Jel 22:17 És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.

A menyasszony a gyülekezet. Mi azt mondjuk: „Gyere Jézus, jöjj, amilyen hamar lehet. Ha az Istentisztelet vége előtt jössz, az nagyszerű lenne. Amint csak lehet. Ha már nem jönne el a holnap, tényleg hálásak lennénk. Amikor csak lehet.” Emlékszem, egyszer egy hívő mellett ültem. Fiatal hívő voltam és mély benyomást tett rám, azt mondta: itt vannak a felhők, Uram, mire vársz? 🙂 Mert azt ígérte, hogy felhőkben jön el. „Mire vársz még, Uram? Itt a felhő. Várunk Rád.”

Kegyelem nélkül azt mondanám: „Uram, adj még egy órát, hogy kijavíthassam! Adj még egy napot, hogy megjavíthassam! Kéne még egy év, vagy 100. Adnál 1000 évet, hogy mindent kijavíthassak? Mert annyira sokat elrontottam.” Kegyelem nélkül sosem mondanám: jöjj, Jézus! Mi azonban mondjuk. Gyere ma, amint csak tudsz. Szeretnénk látni Téged, szeretnénk sokkal inkább közösségben lenni Veled!

A kegyelem miatt olyanokat mondunk, amiket anélkül sohasem tennénk. Nem áldanánk kegyelem nélkül. A felajánlással megáldom a gyülekezetet, megáldom Isten munkáját, megáldom a misszionáriust, akinek adok. Amikor bátorítom a testvérem, vagy amikor készülök az Igéből, arra készülök, hogy megáldjak benneteket.  Ha valakiért imádkozom, vagy valakinek segítek – akár csak kicserélem az izzót –, mit teszek ekkor? Megáldom. Miért? Mert nekem van feleslegem a kegyelem miatt. Nekem több van, mint amire szükségem van. Így élünk, így szolgálunk.

Nem egy hiánymotivációm van. Nem úgy megyünk a másikhoz: mondja valamit, hogy fontosnak érezzem magam. Ehelyett Isten kegyelme nekünk értéket, jelentőséget, fontosságot, célt, szeretetet adott. Ezért mondjuk: Istennek célja van számodra, terve van az életedre. Ezért van az, hogy Róm 12-ben, amikor Pál az ajándékokról beszél, amiket a Sz.Sz. oszt szét az emberek között, ezt mondja:

Róm 12:6 Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük;

Prófétáljunk. Szolgáljunk, tanítsunk, intsünk, adjunk, vezessünk, mutassunk könyörületet. Pál azt mondja: ha neked adatott, akkor szóld, akkor használd; ezért van neked. Kegyelem nélkül nem beszélnénk úgy, ahogy beszélünk.

Ø  Bizonyos dolgokat meg is tagadunk a kegyelem miatt. Sok kereszténynek nem tetszik. „Szeretem, hogy Isten ad nekem dolgokat. Megtagadni dolgokat? Nem mondj ilyet! Isten nem akar megtagadni tőlem dolgokat. Isten kegyelme nem késztet arra, hogy megtagadjak dolgokat.”

Tit 2:11-12 11Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, 12A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, …

Arra tanít minket, hogy megtagadjunk dolgokat. Fel is sorol többet.

1)         Tagadjuk meg az istentelenséget. A kegyelem erre tanít. Mi fordít el valaki attól, hogy Isten ellen legyen? Isten kegyelme. Néha emberek megpróbálják egymást manipulálni a hitbe.

Mondjuk, megtér egy hölgy, a férje még hitetlen, és a hölgy keményen dolgozni kezd, hogy bemanipulálja a férjét a hitbe. Ám ez nem működik. Tényleg. Rengeteg történetet mesélhetnék erről. Értjük ezt, de nem manipulálhatjuk bele egymást a hitbe.  Nem működik. Hanem Isten kegyelme működik, amikor valaki megérti: Isten annyira jó volt hozzám, pl. eltörölte minden bűnömet, kinyújtotta a kezét, és azt mondta: „Akarlak téged ebbe a közösségbe. Akarlak, hogy a gyermekem legyél. Nincs szükségem rád, de akarlak, mert szeretlek. Erre a közösségre teremtettelek.” Amikor megértjük ezt egy kicsit, hogy mit akar adni Isten, ez fordítja oda a szívünket.

2)      Tagadjuk meg a világi kívánságokat. Isten valami jobbat adott nekünk.  Jobbat adott, mint az ivászat. „Nem gondoltam valaha, hogy létezik jobb, de mégis, Isten szelleme.” Örömöt ad, felfrissít és nincs másnaposság utána. 🙂 Isten többet adott. Isten valami csodálatosat adott, a magány helyett közösséget. Ahelyett, hogy a saját érdekem keresném, az Ő szolgálatát adta nekem.

Amikor Őrá tekintek, elégedett vagyok. Tegnap egy testvér mondta ezt a bizonyságot: „Mindenem megvolt. Nem értettem, hogy miért van az, hogy ott ülök a gyönyörű autómban, mellettem egy gyönyörű nő, és nem mondom: olyan jó, hogy mind az enyém. Hanem mindig jobb autót akartam, egy szebb nőt. Ott volt az elégedetlenség mindig.”

Isten kegyelme megadta nekünk. Valami gyönyörűt. Valóban megelégítette a szívünket egy mély módon. Nem csak a felszínen. Nem csak úgy, hogy felöltök egy mosolyt, és azt mondom: rendben van. Hanem Ő munkálkodott a szívünkben Fil 4:7 Isten békességét kaptuk. Fil 4:11 ezért elégedettek lehetünk, bármilyen helyzetben is vagyunk.

3)         Tit 2:12-ben van még egy dolog: mértékletesség. Vagy mondhatjuk józanságnak. Miről beszél ez? Hogy nem mérgeződöm meg, nem részegedem meg. Nem csak az alkoholról beszélek. Sok dolog megmérgezhet. Pl. politika. Megmérgezhet, mert az a hatalomról szól. Űzhet engem, megmérgezhet, és nem ez Isten terve.

Van egy új törvény, a gyülekezetekről szól, lehet, emiatt nem lehetünk többé gyülekezet. Lehet, Biblia Szól Kft. leszünk. Rengeteg ember teljesen felkavarodott emiatt. Szeretném, ha felkavarodnál imádban, imádkozz ezért. Nem kell átkoznunk a vezetőinket – ezt nem olvasom sehol a Bibliában –, hanem imádkozzunk értük, hogy jó döntést hozzanak. Nem rólunk szól, hanem az országról. Mert ha ostoba döntéseket hoznak, az megváltoztathatja az országot. Imádkozzunk ezért, de ne hagyjuk, hogy megmérgezzen, ne részegedjünk meg ettől.

Másik példa a játék. Vannak emberek, akik megrészegednek a játéktól. Interneten játszanak, mint az őrült, és alig bírnak felállni. Vigyázz a gyerekeidre, ne hagyd, hogy megrészegedjenek ettől! Nem hinném, hogy ez Isten akarata. Igen, ez egy harc. Ne hagyd!

Lehet még egy: a szórakozás. „Láttad már az új filmet? Még nem nézted meg? Miről maradtál le? Elviszlek a moziba. Muszáj megnézned.” Ne részegedj meg bármitől! Mert Isten annyira csodálatosat adott nekünk. Gyönyörűt adott nekünk. Nem kell részegnek lennem, hogy élvezzem az életet. Lehetek józan. Látom az életet, látom a gonoszt a világban, látom a gyengeséget az szívemben, de meg van a Te kegyelmed, ezért nagyszerűen érzem magam az életben. Lehet, beteg vagyok, de Te velem vagy, és ezért nagyszerűen érzem magam az életemben.

Megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságokat, a megrészegedést és a 4) csalárdságot. Miért tagadjuk meg ezeket? A kegyelem új embert adott nekünk.

Isten akaratát tegyük szívből – pszüché –, ami valójában lelkünk erejéből. Szívből tesszük. Miért? Mert az új ember egyetért Isten akaratával. Kétféle módon értünk egyet Isten akaratával. Az egyikben erő van, a másikban nincsen. A régi emberben egyetértek Isten akaratával, mert vétkesnek érzem magam. Tudom, hogy tennem kellene. Róma 7. Lehetnék ilyen, de az új emberben egyetértek Istennel, és ebben erő van.

Isten új azonosságot adott, új szívet, új embert, Krisztus mibennünk. Ez nem mondja azt: annyira bűnös vagyok, miért kértél olyat, amit nem tudok elvégezni? Ehelyett azt mondjuk: Isten akaratát akarom, és a Sz.Sz. által meg tudom tenni, és járhatok benne, és élhetek benne. Ott van az erő benne. Ez csodálatos.

Nem úgy élünk, hogy csak erre vágyunk, hanem a Szellemben megéljük, járunk benne, mert Isten kegyelmet adott. Teljes belső egyetértés van bennünk, nem csak részleges. Amikor a lelkiismeretem vádol, az nem ad erőt. Hanem ha belső egyetértés van. Szeretném Isten akaratát tenni, ezért megtagadok dolgokat.

Nem azért mert tilosak, hanem mert Isten akaratát akarom tenni. 1Pét 4:3 bizonyos módon viselkedtünk az életünkben, és az szennyes volt, de Isten ennél sokkal szebbet adott. 1Pét 3:21-22 Krisztus munkája ez az életünkben. Nem azért tagadunk meg dolgokat az életünkben, mert nagy tiltótábla van, hogy ne tedd, hanem mert Isten akaratát akarjuk tenni. Zsolt 143:10-11 Istenem taníts az útjaidra, a Szellemben szeretnék ebben járni.

A kegyelem miatt bizonyos dolgokat mondunk, és bizonyos dolgokat megtagadunk.

Ø  Vannak dolgok viszont, amiket teszünk. A kegyelem arra késztet, hogy tegyünk dolgokat, amit nem tennénk, ha nem lenne Isten kegyelme. Teszünk dolgokat, amiket mások nem vesznek észre. Rengeteg van, de nézzünk néhány példát.

Mát 6:2 Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.

Mi történt? Adok a felajánlásba. Tehát azt kiáltom: „Mindenki!”; és amikor mindenki odanéz, akkor bedobom a hatalmas összeget a kosárba. Aztán elmegyek. Tehát, ha tettem dolgokat – akár jó dolgokat –, de azért tettem, hogy felfigyeljenek rám.

A kegyelem viszont arra késztet, hogy ennél többet tegyek. Ne csak akkor, amikor valaki figyel, nem csak, amikor az emberek látják, hogy milyen nagyszerű dolgokat cselekszünk, hanem megtegyünk dolgokat akkor is, amikor senki nem látja. Az özvegyasszony, amikor a 2 fillérjét bedobta Márk 12:42-ben, nem azért tette, hogy észrevegyék őt, hanem mert kapott Istentől valami többet. Azt mondta: ennyim van, és boldogan adok. A nem észrevett dolgok.

Sok minden történik a gyülekezetben, ami nem látható. Nagyon hálás vagyok az életetekért. Sok kedvesség, segítjük egymást, bátorítjuk egymást. Tudom, hogy nagyon sokan nem lennénk itt, ha valaki nem bátorított volna minket, vagy nem tett volna valamit értünk, úgy hogy más észre sem vette.

Ø  A kegyelem miatt megteszünk olyat, aminek soha nem kapjuk vissza az ellenértékét, Luk 6:35. Tudjuk, hogy nem kapjuk vissza. Szolgálok valakit. Azt mondják: „Miért teszed ezt? Soha nem fogja visszaadni. Ki fogja mondani neked, hogy nagyszerű munkát végeztél? Ki fogja kifizetni ezt neked?” A válasz: Isten kegyelmét fogadtam el, és emiatt tehetek olyat, aminek nem kapom vissza az értékét, és azt mondom, hogy köszönöm, Uram.

A kegyelem miatt tehetünk dolgokat egész életünkben, pl. hogy hűségesek vagyunk azon, amit Isten adott. Mert az Ő kegyelme képessé tett bennünket.

Gal 6:9 A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.

Isten azt mondja: légy hűséges, tedd továbbra is, mert szeretlek.

Miért mondjuk ezeket és miért tagadjuk azokat a dolgokat? Mert a kegyelem a gyökereimet újra meghatározta. A kegyelem a gyökereimet újra meghatározta. Amikor belenézek az Igébe: Gal, 1Kor, 2Kor, Efézus, Filippi, Kolossé, újra és újra elmondja Pál: Istentől, a mi Atyánktól. Az üdvözlés mindezekben a levelekben: Istentől, a mi Atyánktól. Miért ismétli? Mert azt akarta, tudjuk, hogy a kegyelem a gyökereinket újra meghatározta.

Honnan vagy? „Egy fontos családból.” Nem, nem! Isten a mi Atyánk. „Árvaházban nőttem fel.” „Én olyan családban nőttem fel, ahol mindenki gyűlölt.” „16 testvérből én voltam a legkisebb, mindenki engem rugdosott.” Nem, nem! Isten a mi Atyánk. Ez az Ő kegyelme irántunk. A kegyelem újra értelmezi a gyökereinket. Nem azok vagyunk már, akik azelőtt voltunk. Honnan való vagy? Ha hívő vagy, akkor nem azt mondod: Magyarországról, Lengyelországból; a börtönből; vagy valami nagy cégtől. Hanem azt mondjuk: Isten az én Atyám, odatartozom. A kegyelem újra határozta a gyökereim.

A kegyelem meghatározza a jelen azonosságomat. Nem csak a gyökereimet, hogy honnan származom; hanem azt is, hogy ki vagyok most. 1Kor 15:10 a kegyelem azt mondja nekem: te ez vagy. Nem az, amit elvégeztél, nem az, amiben elbuktál, nem azok, amik hiányoznak belőled, nem azok, amikre törekszel, hogy legyél; hanem Isten ezzé tett, Isten ezeket az ajándékokat adta neked. Ezért gyakorold azokat! Azok leírják, hogy ki vagy. Isten használni akar. Isten azt akarja, hogy áldás legyél. Ezzé tett téged, az Ő akaratában egy áldás vagy.

Ezért akarja Isten, hogy mindenegyes hívő szolgáljon, mert minden hívőnek áldásnak kellene lennie. Ez bennünk van. Ezek vagyunk mi. Az, hogy ezt kifejezzük vagy nem, az más kérdés, de Isten pontosan megmondja, hogy kik vagyunk. Ezért másként is beszélhetek. Az vagyok, aki vagyok.

Nem a zűrzavar vagyok, aki korábban voltam. Tehetek dolgokat, mert Isten megmondta, hogy ki vagyok, és megtagadhatok dolgokat. „Mindig is ilyen voltál, kit érdekel? Mindig ilyen dühös fajta voltál. Ilyen agresszív. Kit érdekel?” „Mindig szeretted a pletykát, most mi van?” Ez nem számít már. Most új személy vagyok, akinek új eredete van. Innen származom.

Ø  A kegyelem ad nekem egy jövőt. Ráadásul egy örökkévaló jövőt. 1Kor 15:49,53 ha a földi képmását hordozzuk, ha hiszünk Krisztusban, akkor a mennyei képmását fogjuk hordozni. Isten olyan jövőt adott, amit el sem tudunk képzelni. Kegyelméből azt mondta a hívőnek: tiéd a menny, Krisztus a tiéd. „Én a tiéd vagyok.” A Sz.Sz. veled van, csak hogy tudd, minden igaz.

1Ján 3:2 amikor meglátjuk Őt, olyanok leszünk mint Ő. Ez az Ő ígérete. Ez azt jelenti, hogy a kegyelem más emberekké tett. Tetőtől talpig. Egészen újjá tett.

A kegyelem csodálatos dolgokat ajándékozott nekünk. Megváltoztatott minket. Ezért tagadhatunk meg dolgokat. Isten valamire rámutatott az életemben, és azt mondta, hagyjam el. Azelőtt nem volt erőm megtenni, most viszont más a kegyelme miatt. A kegyelem megváltoztatta a szívem, az eredetemet, az azonosságomat, a jövőmet. Így el tudom fogadni, ha a Sz.Sz. kijavít. A testi ember – akár a testi hívő – nem képes erre. Továbbra is védi magát, kimagyarázza. Viszont ha a Szellemben jársz, ha tudod, milyen Isten kegyelme, akkor könnyedén el tudsz engedni dolgokat – hozol egy döntést, és Isten könnyűvé teszi. „Köszönöm, Uram!”

Amikor keresztelő János Mát 3:10-ben azt mondja: a fejsze már a fák gyökerén van. Miről beszélt? Az egész személy meg lesz változtatva. Amikor Krisztus elvégzi a munkáját az életedben, akkor a gyökerektől, a múltadtól, az azonosságodtól, a jövőtől kezdve mindent újjá tesz. Ez a kegyelem munkája. Ezért szólunk másképp, ezért cselekszünk másként, és ezért tagadunk meg dolgokat könnyedén. Ez Isten munkája az életünkben. Ámen.

Kategória: Egyéb