A Jó Pásztor hangját hallgasd!

2016 október 2. vasárnap  16:30

Ján 10:1-4 Bizony, bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol mászik be, az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtónálló ajtót nyit, a juhok hallgatnak a szavára, ő a maga juhait a nevükön szólítja, és kivezeti őket. Amikor a maga juhait mind kiereszti, előttük megy, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.

Ján 10:11 Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért.

Egy lufi van a kezemben. Néhány hete beszéltem róla. (2016.08.31. p. Bartha Atti: Három lufi – Isten személyesen törődik veled) Mit jelképezett a lufi? Jónásról beszéltünk akkor, és leginkább arról, hogy Isten rendel el helyzeteket az életünkben. Ő készíti el a helyzeteket. Lehet, hogy éppen jó helyzetben vagyok, lehet, hogy olyanban, amiből csak menekülni szeretnék. Hajlamosabbak vagyunk az utóbbiakra emlékezni. A lényeg, hogy Ő készíti el, és van célja vele. Kicsit erről szeretnék beszélni, hogy Isten az, Aki gondoskodik rólad. Ő az, Aki szeret téged.

1Móz 3-ban látjuk, hogy elbukott az ember. Volt néhány nagyon jelentős következménye ennek. Az egyik az, hogy belépett az ember életébe a szégyen. Szégyellték magukat, eltakarták magukat, elbújtak, elrejtőztek. Bejött a bűntudat, kezdték vádolni Istent és mentegetni magukat. „Az asszony, akit Te adtál…!” Aztán bejött a félelem is. „Hol vagy?” „Elbújtam, mert megijedtem, hogy meghallottam a hangodat.”

Hívők vagyunk. Akár tudatában vagy, akár nem, a három közül valamelyik jelen volt, vagy jelen is van az életedben. Nemcsak hogy jelen volt, hanem ez irányította a cselekedeteidet. Lehet, hogy észre sem vetted. Ezért jött el Jézus, hogy megszabadítson minket. Mert volt miből megszabadítani. Nagyon röviden erről a háromról szeretnék beszélni.

– Szégyen.

Mi a szégyen? A szégyen nem arról szól, hogy mit tettél, hanem sokkal inkább arról, hogy ki vagy. Ez eltorzítása, elcsúfítása annak, aki vagy; kegyveszettség. Amikor megszégyenítek valakit, akkor ez azt jelenti, hogy elveszem a másiktól azt, hogy ő tiszteletreméltó, elveszem a tisztességét.

Érdekes még a szégyenünkkel kapcsolatban, hogy a legtöbb érzelmünket meg tudjuk osztani másokkal, de a szégyent nem. Elbújsz, elrejtőzöl. Éppen erről szól. Ez nem olyan, amit meg tudok osztani. Ezzel egyedül vagyok.

Amikor engem megszégyenítnek, akkor könnyen irányíthatnak. Amikor megszégyenítek valakit, felfedem a hibáját egy területen, ezzel automatikusan – ha nem hívő – olyan reakció indul benne, hogy bizonyítsa a kiválóságát azon a területen. Egy értelemben tudom irányítani őt azzal, hogy elvetem: „Nem vagy jó! Nem vagy megfelelő!”

Egy idézet: „Próbáljuk a szégyent úgy elképzelni, mint választ a feltétlen szeretet hiányára. A gyerekeknek sok szeretetre van szükségük, hogy megtanulhassák szeretni magukat. Azok közülünk, akik gyakran érzünk szégyent, nem kaptuk meg ezt a szeretetet, vagy nem eleget, vagy nem hittük el, hogy megkapjuk. Úgyhogy megpróbáljuk megvásárolni magunknak oly módon, hogy mindenfélét csinálunk, és megtanulunk bizalmatlanul viselkedni, ha ingyen adott szeretettel találkozunk. Ráadásul az, akinek sok kritikus megjegyzésben volt része, hajlamos lesz arra, hogy bármiféle útmutatásból kritikus élt halljon ki, amely a létezését fenyegeti – azaz a te személyedet –, ezzel szégyent kelt benne.”

Tehát a megszégyenítés a létünket fenyegeti. Nekem ez nagyon találó volt. Jákób felesége, Lea története gyönyörű példa erre, 1Móz 29:30-35. Őt nem szerette Jákób. Mindent megtett, gyerekeket szült, hogy a férje szeresse őt. Az első fiú után azt mondta: Fiat szültem, most a férjem szeretni fog. A második után azt mondta: Meghallgatott engem az Úr, és adott még egy fiat. A harmadik fiú után azt mondta: Na, a férjem mostmár ragaszkodni fog hozzám! Folyamatosan benne volt, hogy nem szeretik őt. Miután megszületett a negyedik fiú: Na, most dicsérem az Urat. Az Úr szabadította meg ebből. Nem a férje volt az, aki felszabadította őt a szégyen alól, hanem az Úr. Utána azt írja, hogy onnantól kezdve megszűnt szülni.

Zsid 9:14 Krisztus vére megtisztítja lelkiismereteteket a holt cselekedetektől. Értsd jól, Lea esetében a fiúk szülése volt a holt cselekedet arra, hogy próbáljon elfogadott lenni. Mielőtt hívők lettünk, szerintem mindnyájan találkoztunk ezzel, hogy próbáltunk valamit tenni, hogy elismerjenek, elfogadjanak minket. Hadd kérdezzek két dolgot! Veled megtörtént ez? Sikerült? Amikor megtetted azt, amiről azt hitted, hogy attól elfogadott leszel, megszűnt-e az érzés? Nincs a hatalmadban ezt megszüntetni, és csak részlegesen van a másik hatalmában megszüntetni bennem.

Krisztus megszabadított, és Zsid 2:11 nem szégyell minket az Ő testvéreinek hívni. Bevont minket az Ő családjába. Ef 1:5-6 elfogadottak vagyunk a Szerelmesben. Ef 2:6 mennyei helyeken lettünk ültetve Vele. Ján 6:37 „Az, aki Énhozzám jön, bizonnyal ki nem vetem.” Jézus az a válasz, Aki meg tud szabadítani a szégyenedtől. „Elfogadtalak téged. Befogadtalak a családba. Megszűnhetsz szülni, megszűnhetsz holt cselekedeteket cselekedni. Mert te gyönyörűséges vagy az Én szememben.

Énekek 4:7 Mindenestül szép vagy, mátkám, és semmi szeplő sincs benned! Jer 31:3 örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Luk 22:15 kívánva kívánkozik, hogy veled lehessen. Értsd meg, hogy Isten nem megtűr téged, hanem vágyakozik utánad. Nem megtűri a butaságaidat, hanem vágyakozik utánad, hogy veled legyen.

– Bűntudat.

Mi a bűntudat? A bűntudat sokkal inkább ahhoz kötődik, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél meg. Tehát a cselekedeteidhez kötődik. Megkötöz, kötelesség alatt tart. A bűn foglyai vagyunk, a bűnhöz vagyunk kötve. A bűntudat azt mondja, hogy méltó vagy az ítéletre. A szégyen azt mondja: Nem vagy méltó, hogy velem legyél. A bűntudat azt mondja: Valamit rosszul tettem. A szégyen pedig: Nem az vagyok, akinek lennem kéne.

Hogy vagy itt most az istentiszteleten? Miért szeretnék növekedni keresztényként? „Hátha egy nap az leszek, akit Isten szeret! Hátha egy nap végre elég érett leszek ahhoz, hogy az legyek, akinek lennem kéne!” Felejtsd el! Már az vagy, akinek lenned kell. Elvette a bűnödet. Elválasztotta tőled teljes mértékben. Zsolt 103:12 Olyan messze vetette a bűnödet, mint kelet a nyugattól. Mik 7:18-19 a tenger fenekére vetette a bűneidet, és gyönyörködik az irgalmasságban.

Miért szolgálsz? Miért olvasod a Bibliát? Miért imádkozol? A megfelelés miatt? Azért, hogy legyél valaki? Azért, hogy jóvá tegyél valamit, amit rosszul tettél? Holt cselekedet. Krisztus elvett mindent. Megtörte a bűn hatalmát az életed felett.

– Félelem.

A félelem a fenyegetettség érzése: valami miatt veszélyben vagyok, valami fenyeget. Ez majdnem mindig a jövőre vonatkozik. „Valami rossz dolog fog történni a jövőben.” Lehet, hogy ez a néhány másodpercen belüli közeljövő, de lehet, hogy évek múlva. Fenyegetettség. „Egyedül vagyok. Nekem kell megoldani.” Bizonytalanság. Zsid 13:5 Ő veled van, és soha el nem hagy téged. Ján 10:27-28 te az Ő kezében vagy, és senki ki nem vehet az Ő kezéből. Róm 7:37-39 senki el nem szakaszthat az Ő szeretetétől. Mát 28:18,20 „Nekem adatott minden hatalom, és Én veled leszek minden nap.” Nincs, amitől féljek. Sem évek múlva, sem a következő másodpercekben. (Ezt mondogattam magamnak, mielőtt prédikáltam: Nem kell félni!)

Nincs emberi megoldásunk erre. Mi az, amit mi csinálunk a bűntudattal, a szégyennel, a félelemmel? Csak azt nem tudja, hogy kicsoda ő – szégyen: nem vagyok elfogadott –, nem tudja, hogy mit kéne tenni, és fogalma sincs, hogy mit hoz a jövő.  Ez egy jó leosztás, nem? 🙂 Így vagyunk mindannyian. Emberként én csak ki tudok zárni helyzeteket az életemből. Valaki megbántott engem, és kezdem vádolni. Kizárom a szégyenem okozóját az életemből, de magával a szégyennel nem tudok mit kezdeni. Lehet, hogy mindent jól csinálok, korlátozom magam a cselekedeteimben, de a bűntudatom még megmarad. Mentegetőzöm. Kizárok. Csak a saját világomat zsugorítom.

A félelemmel ugyanez. Lehet, hogy körülményeket zárok ki az életemből, lehet, hogy erősebb, okosabb, ügyesebb, szebb leszek, felkészült szeretnék lenni, de az igazi probléma megvan, a félelem megvan, a fenyegetettség érzése megmaradt.

Ján 13:3-ban Jézusról azt írja: Tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, tudta azt, hogy Ő Istentől jött, tudta azt, hogy Ő Istenhez megy. Neki ez nem volt kérdés. Számunkra az. Ez a bűn következménye a te életedre is, és az enyémre is. Mát 4-ben amikor Jézus a pusztában volt: Ha Isten Fia vagy, bizonyíts, cselekedj! Jézusnak nem volt probléma.

Miért? Mert a puszta előtt történt valami, ami nagyon fontos. Mát 3:17 Jézust bemerítette János, megnyílt az ég, és mondta az Atya: Ez az Én Szerelmes Fiam, Akiben gyönyörködöm. Jézusnak hallania kellett, hogy az Atya szereti Őt. Nekem hallanom kell, hogy Ő szeret engem. Még egy nagyon fontos, hogy a galamb rászállt. Ján 14:16 Jézus nekem adta a Szent Szellemet. Ő az, Aki vezet engem.  Ő az, Aki számomra elkészített jó cselekedeteket. Nem nekem kell izgulni, nem nekem kell kitalálni. Az Atya szeret engem, és nekem adta a Szent Szellemet. Halljuk meg az Atya hangját!

Nem tudom, hogyan ismered Istent, de azt tudom, hogy sokan úgy ismerik Őt, mint Úr és Mester. Mert Ő az, urak Ura, királyok Királya. Ő a Teremtő. Viszont az a kérdésem, hogy ismered-e Őt úgy, hogy Ő a lelked szerelmese, hogy Ő a Barátod, Ján 15:15? Ismered-e úgy, hogy Ő Jó Pásztor, Aki előtted megy, Aki gondoskodik rólad? Amikor Ő szól, lehet, hogy az kijavítás, de szeretet van a hangjában.

Amikor viszont ezt nem ismerem, akkor keresztényként félreérthetem a hangját, és amikor azt hallom: „Gyere gyülekezetbe! Olvasd az Igét! Menj el szolgálni!”; akkor ezzel próbálom az elfogadottságomat elnyerni. Arra bátorítalak, hogy tanulmányozd az Igét, keresd Istent, mint a Jó Pásztort. Nem egy óra hosszán át, kezdetnek elég, ha Karácsonyig ezzel foglalkozol. Komolyan! Ő a Szerelmes, Ő a Barát, Ő a Jó Pásztor. Amikor Isten kijavít, az Ő hangja az nem a fenyegetés, a számonkérés, a szemrehányás hangja.

Egyszer még falmászóként elmentem Olaszországba. Egy kilencven méter magas gáton másztunk. Tudod, mekkora egy autó abból a magasságból? Nem kellett sok ahhoz, hogy onnan leessek, és ott ragadtam kb. félúton. Az edzőm hívott, és abban a szeretet, a segítségnyújtás és a kijavítás hangja volt.

Mi történik, ha mégis jelen van az életedben a bűntudat, a szégyen és a félelem? Le merném fogadni, hogy miután hazamész, vádolod magad azért, mert vádoltad magad ennek az üzenet az alapján. Ezt most húzd le a listáról! Ez jó! Voltál már éhes? Az éhség azt jelzi, hogy nem ettél egy ideje, és enned kell. Ha a bűntudat, a szégyen vagy a félelem jelen van az életedben, az azt jelzi: Hallanom kell a Jó Pásztor hangját, amint azt mondja: Szeretlek. Nem az a válasz, hogy megpróbálom kijavítani, vagy megpróbálok bizonyítani, vagy megpróbálok elég erős lenni, hogy elkerüljem, hanem csak közel húzódom, hogy halljam.

Ján 13-ban János Jézus kebelén nyugodott. Erre vagyunk elhívva. Amikor kimegyünk, nem azért hív ki Krisztus, hogy mi elvégezzünk valamit Ő érte, hanem azért, hogy megismerjük Őt abban a helyzetben. Márk 4. hatalmas vihar van a tengeren, és Jézus alszik a hajó hátsó részében. A tanítványok felkeltették Őt ezekkel a szavakkal: Nem törődsz azzal, hogy elveszünk? „Kicsiny hitűek.” – ez Jézus válasza, miután lecsendesítette a vihart.  A kicsiny hitű itt nem arra vonatozik: Miért nem volt elég nagy hited, hogy a viharon túl tudsz jutni?; hanem a kicsiny hit arra vonatkozik: „Hogy fordult meg egyáltalán a fejedben, hogy nem törődöm veled? Persze, hogy törődöm veled! Lecsendesítem, mert szeretlek, és veled vagyok.”

Hallgasd. Halld! Rohanj a mennyei trónszékhez, hogy halld az Ő hangát! Erre van szükségünk. Ezért teremtett minket Isten, hogy el tudja mondani. Ne hallgasd azt a hangot, ami azt mondja: „Nem vagy elég. Nem vagy méltó. Nem vagy elfogadott. Bizonytalan jövő vár rád.” Ezek jó jelzések arra: Megint rohannom kell az Atyához Őt hallgatni!

Ha nem ismered még Krisztust, bármit elérhetsz és megtehetsz az életedben, de ezt a hármat nem tudod elcsendesíteni. Mert ezt csak Jézus tudja egyedül, és Ő ezt már megtette. Ámen.

Köszönjük, Urunk! Köszönjük Jézus, hogy elmondtad, kivé tettél minket. Köszönjük, hogy szabaddá tettél minket a bűnünktől. Köszönjük, hogy elfogadtál minket, hogy befogadtál minket a családodba, hogy mennyei állampolgárokká tettél minket. Köszönjük, hogy biztos jövőt adtál, és a békesség gondolatai vannak felénk. Köszönjük, Jézus! Urunk, taníts minket Hozzád futni, Téged keresni, Tőled hallani, amikor azt mondod, hogy gyönyörködsz bennünk, amikor azt mondod: Veled vagyok! Szükségünk van erre, Jézus.

Ha még soha nem adtad át az életed Krisztusnak, hogyha már belefáradtál abba, hogy a bűntudatot, a szégyent vagy a félelmet próbálod csendesíteni az életedben, add át az életed Krisztusnak. Ez a bűnnek a következménye. A bűn nem a lopás, csalás, hazugság, hanem el vagy választva Krisztustól, Istentől. Add át az életedet Neki! Mondd Neki: „Drága Istenem! Te őrizd meg az életem. Elfogadlak, hiszek Benned. Kérlek, vigyél a mennybe, miután meghalok.” Csak tudd azt, ahogy mi mindnyájan hívők tudjuk, tudnunk kell, hogy még nem látjuk azt, hogy kivé tett minket Ő, de egy nap majd teljesen látni fogjuk.

Ha most adtad át az életed Krisztusnak, ha most mondtad el először ezt az imát, küldj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd imádkozhassunk érted!

Kategória: Egyéb