A felülről való bölcsesség (P. Knight búcsúja a gyülekezettől)

2016 június 12. vasárnap  17:00

1Kor 2:1-5 Én is, amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, hogy nagy ékesszólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyságtételét. Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.

A következő héten visszamegyek Baltimore-ba. Amíg nem jövünk meglátogatni titeket, addig ez az utolsó alkalom, hogy beszélhetek hozzátok. Nagyszerű időszak volt ez, sokat tanítottatok nekem. Gondolok például a KETA órákra. Lenyűgöző és nagyszerű dolgok történtek azokban a termekben. A debreceni évek is csodálatosak voltak – Isten Igéjének a lenyűgöző átadása. A GGIS-ben is nagyon sok minden történt ezek alatt az évek alatt. Isten dicsőségére. Itt lenni az istentiszteleteken veletek és közösségben lenni, az evangelizációk – mi lehet ennél jobb? A mennyország, azt hiszem. Arra még várunk kicsit.

Nem azért olvastam fel ezt a részt, hogy magamat Pálhoz hasonlítsam, de azt hiszem, hogy ezek olyan szavak, amelyek bármelyik vezetőnek a szívében ott vannak. Ezek olyan szavak, amelyek bármelyik kereszténynek a szívében is ott kéne, hogy legyenek. Ezek a szavak nagyon tisztán szólnak arról, hogy mit akarunk látni egymásban. Olyan kapcsolatot szeretnénk egymással, hogy Krisztust látjuk a másikban.

Azt mondta Pál: elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Ez azt jelenti, hogy ő nem akarta kategorizálni az embereket. Nem akarta azt mondani: Ez az ember ilyen, az a másik ember olyan, mint azok. Mert mi mindnyájan együtt vagyunk ebben. Együtt járunk ebben. Együtt növekszünk a kegyelemben. Egyikünk sem tudja jobban megragadni a kegyelmet, mint a másik, hanem egyenlők vagyunk ebben a járásban.

Ilyen fajta kapcsolatunk kell, hogy legyen egymással, amikor nem egymás véleménye alapján gondolunk a másikra, és nem hallgatjuk meg a negativitást egymásról. Azért, mert tudjuk, hogy honnan jön a negativitás. Úgyhogy ezt félretesszük, és a kereszt alapján gondolunk egymásra. Én is tudok negatív lenni, én is szoktam testi lenni. Mindannyian vagyunk így, de az erőnk máshonnan jön, az evangéliumból. Az evangéliumból, amit megosztunk egymással, ami életet adott nekünk, és ami megadta nekünk a Szent Szellem betöltését. Ami minden jó dolgot megadott nekünk.

Az evangélium – gondolj erre! Soha ne zavarjon az, hogy csak próbálod megérteni. Ne próbáld analizálni és kitalálni, hogy hogyan van. Mert ez túl nagy számunkra. Csak éld és szeresd, és növekedj benne. Ez a folyamat az Ő képmására fog minket megváltoztatni. Ez az, amit szeretnénk egymás számára. Ezt a felülről jövő bölcsességet akarjuk.

Jak 3:17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta,

Mert Istentől van, és nincs benne másik motiváció. Nem próbálja magát bizonygatni. Nem próbálja magát érvényesíteni. Nem próbáljuk magunkat érvényesíteni, hanem csak élünk. Csak élünk és szeretjük ezt az életet, amink van.

Jak 3:17 … azután békeszerető, …

Nem okoz földrengéseket. Nem okoz megoszlást, hanem békességet hoz.

Jak 3:17 … méltányos, …

Gyengéd. Dávid azt mondta az Úrnak: A Te gyengédséged tett engem naggyá. Ő gyengéd velünk, kedves velünk, szeret minket, és törődik velünk.

Jak 3:17 … engedékeny, …

Ez azt jelenti, hogy ha kell, akkor kicsit meghátrál. Nem akar vitatkozni. Miről kéne vitatkozni? Miről kéne vitatkozni egyáltalán? Istenről? Minden másról? Miről kell vitatkozni? Istenről és a világegyetemről? Isten … és az ember. Ez ennyire egyszerű. Úgyhogy ha van érv, akkor annak nem kell érvelnie.

Jak 3:17 … irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, …

Telve van irgalommal. Mondhatnám: Uram, annyira bűnös vagyok! Vagy: Ó, Uram, ők annyira bűnösek. A felülről jövő bölcsesség az irgalommal teljes és jó gyümölcsöt hoz. Jó gyümölcsökkel teljes. Nincs semmi jobb a jó gyümölcsöknél. Ez az a gyümölcs, ami megmarad. Olyan gyümölcs, ami édes. „Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr!”

Jak 3:17 … nem részrehajló …

A felülről jövő bölcsesség nem személyválogató. Az egyik ember nem kap nagyobb bölcsességet, mint egy másik, azért, mert jobb embernek tűnik. Együtt vagyunk ebben, és egység van köztünk. Együtt járjunk a hitben.

Jak 3:17 … és nem képmutató.

Nem mond nekünk egyet, és tesz mást. Nem azt mondja: Ez az igazság!; és aztán másik úton vezet. Nincs benne képmutatás. Ezek azok a dolgok, amiket szeretnénk a megértésünkben és a hitrendszerünkben.

Ha megkérdeznék, hogy mit akarok itt hagyni ezzel a gyülekezettel, akkor ezt mondanám – ez kicsit talán nagyképűnek hangzik tőlem 🙂 –, hogy Isten bölcsességét keressük mindenben! Abban, ahogy a gyermekeinket neveljük, a házasságainkban, a családjainkban, a gyülekezetben, a hívő és hívő közti kapcsolatokban, a hívők és nem hívők közti kapcsolatokban, a hívő és pásztor közti kapcsolatban, és a pásztor és hívő kapcsolatban… az összes ilyenben. Azért, hogy megértsük, hogy ez mennyire drága, hogy ez mekkora ajándék, és hogy megértsük, csak kis részét ízleltük meg.

Csak épphogy elkezdtük learatni az előnyeit az Istennel való járásnak. Úgyhogy nem akarjuk test szerint ismerni egymást. Kit érdekel? Komolyan, kit érdekel? Kit érdekel a hústest? Ha bűn van jelen, akkor a Biblia elmondja, hogy hogyan bánjunk vele. Hit által engedelmesek vagyunk ennek. A kapcsolatainkban: Bocsi, nem érdekel a hústested, és ne sértődj meg ezen! Remélem, téged sem érdekel az enyém. Viszont mélyen érdekel a hited, és mélyen érdekel az, hogy hogyan jársz Istennel, és az, hogy Isten mit tanít, és mit mutat neked, és leülni és erről beszélgetni. Annyival jobb, mint leülni és a politikáról, vagy autókról, vagy más emberekről nem építő módon beszélgetni! Ez az, amit egymásnak akarunk. Ez az, amit én szeretnék magunknak.

Nagyon jó gyülekezetetek van itt. Voltam néhány gyülekezetben, pásztoroltam néhány gyülekezetben, és ez egy nagyszerű gyülekezet, és nagyszerű pásztorotok és vezetőitek vannak. Igyátok meg és élvezzétek! Vegyétek a teljességében, nyaljátok ki a tányért! 🙂 Minden egyes morzsát szedegessetek fel! Azért, mert ez mind számunkra van. Az összes dolog értünk van. A nehézségek azok értetek vannak. A nehéz idők értetek vannak, hogy Isten megmutassa nektek az Ő dicsőségét együtt a Krisztus Testében növekedve. Együtt érünk. Együtt leszünk érettek a Krisztus Testében. Csoport hívő – mi lehet jobb ennél a Földön?  Mi lehetne jobb ennél? Semmi! Semmi sem jobb ennél.

Szeretlek titeket. Mindig a szívünkben lesztek. Ezek olyan szavak, amiket mondanak az emberek, amikor elmennek, de én ezt komolyan is gondolom. Visszajövünk. Az EUROCON-ra gondolok már most. Ámen.

Kategória: Egyéb