A dicsőség nyomában & A jelentéktelenség mítosza (Húsvét)

2013 április 28. vasárnap  18:00

P. Bendegúz

Róm 3:23 mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül.

Szükségünk van Isten dicsőségére. Isten dicsőségének hiányában mi máshol keressük ezt. Mit jelent a dicsőség? Nagy értéket jelent. Olyan nagy értéket, amit itt a Földön el sem tudunk képzelni. Ami megmutatkozik, ugyanakkor benne van az örökkévalóság, a szentség és a nagyság. Valami, ami nagyobb, mint a természet. Természetfeletti. Valaki, aki dicsőséges, az kimagaslik az átlagból. Valami, ami dicsőséges, az a természet törvényei felett van.

Mivel eredetileg nekünk nincs meg Isten dicsősége, keressük különböző helyeken. Például lehet, hogy egy fiatal lány úgy öltözik, hogy megmutasson ezt-azt magából, azért hogy némi férfiszem elismeréssel legyen felé, és értéket lásson magában. Aztán lehet, hogy egy felnőtt férfi a karrierben keresi a lehetőségeit, hogy értéket találjon magának. Vagy lehet, hogy egy egyedülálló nő mindenáron meg akar házasodni azért, hogy úgy érezze, hogy értéke van. Ezek viszont mind semmiségek Isten dicsőségéhez képest.

Amikor Jézus megjelent, akkor nem az Ő dicsőségében jelent meg. Azt mondta Ján 8:50-ben: Én nem a Magam dicsőségét keresem. Volt neki azonban dicsősége. Ján 2-ben amikor csodát tett Kánában,  azt mondja a Biblia: így kezdte el megmutatni a dicsőségét. Ján 1:14 mi láttuk az Ő dicsőségét. Jézus eljött, és először nem látszott, de hatalmas dicsőség volt Benne, és azt mondta: egy nap eljövök az Én teljes dicsőségemben.

Ézs 42:8 Istennek hatalmas dicsősége van, de Ő azt nem adja másnak. Nem adja bálványoknak, és én nem tudom Őtőle elvenni, hogy az enyém legyen. Istené a dicsőség. Örökkévaló, és a természet felett áll.

Róm 8:30 … akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Isten dicsőséget adott nekünk. Neked hihetetlen értéked van! Isten az Ő dicsőségét neked adta. Az Ő természetfeletti örökkévaló lényét neked adta. A te értéked felbecsülhetetlen. Semmivel nem mérhető ezen a világon, és nincs semmi, amiért felcserélnénk ezt az értéket. Mégis a mindennapjainkban sokszor nem vesszük ezt észre. Ugyan mire lenne szükségem, ha igazán látnám azt, hogy milyen hihetetlen értékem van, azt, hogy Isten dicsőséget adott nekem?

Kol 1:27 akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a pogányok között e titok dicsőségének gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége.

Szűkölködöm Isten dicsősége nélkül, de Isten az én dicsőségem reménysége. Tőle van az én dicsőségem. Tőle van az, hogy én az örökkévalóságban élhetek. Tőle van az, hogy a mindennapos természetes dolgokon túl lévő életet élhetek ezen a Földön. Azt mondja ez a vers, hogy ennek a dicsőségnek hatalmas gazdagsága van, amit Isten meg akar nekünk mutatni. Ez az, hogy Krisztus közöttünk van, vagy Krisztus bennünk van, és ez a legnagyobb dicsőség.

Mi szükségem van arra, hogy bármilyen embertől nyerjek dicsőséget? Mi szükségem van arra, hogy szemek mutassák meg nekem azt, hogy van valami értékem? Vagy valakinek a szavai? Vagy az, hogy saját magamat nagynak látom? Amikor a dicsőségének olyan gazdagságát adta nekünk Isten, hogy egy nagyobb életben élhetünk, mint a természetes élet ezen a Földön! Ez nem látható sokszor, hanem ez mibennünk van, ahogy Krisztus bennünk van az Ő dicsőségével.

P. Kende

Ezekben az üzenetekben Húsvétra tekintünk vissza.

Márk 14:55-64  A főpapok pedig és az egész nagytanács bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak.  56Mert sokan tettek ugyan hamis tanúvallomást ellene, de a vallomások nem egyeztek.  57Néhánya ezzel a hamis vallomással álltak elő:  58Mi hallottuk, amikor azt mondta, hogy én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt másikat építek, amelyet nem emberi kéz alkotott.  59De még így sem egyezett a vallomásuk.  60Akkor a főpap középre állt, és megkérdezte Jézust: Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?  61Ő pedig hallgatott, és semmit sem felelt. Ismét megkérdezte a főpap, és azt mondta neki: Te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten Fia?  62Én vagyok – mondta Jézus –, és meglátjátok majd az Emberfiát a Hatalmas jobbján ülni, amikor eljön az ég felhőiben.  63Ekkor a főpap megszaggatta ruháját, és azt mondta: Mi szükségünk van még tanúkra?  64Hallottátok az istenkáromlást. Mi a véleményetek? Azok pedig mindnyájan úgy ítélték meg, hogy méltó a halálra.

Mindenki úgy kezdi az életét: Majd én megváltoztatom a világot! Nagy terveim vannak. Így indulok neki, aztán idővel engedményeket teszek a szükségnek. Mi történik? Elveszítem a vágyat szépen lassan, fokozatosan, csak próbálok túlélni. „Szeretnék valahogy keresztüljutni ezen a nyavalyás életen.” Amikor eljutok ide, akkor azon a helyen vagyok, ahol mélyen elégedetlen vagyok.

Lehet, hogy a felszínen éppen örülök valaminek, de mélyen elégedetlen vagyok. Mert arra jöttem rá, hogy nem tudom megváltoztatni a dolgokat. Elhiszem, hogy nem is lehet megváltoztatni, és elfojtom a dolgot. Aztán nem is törődöm vele, nem is álmodok róla, nem is gondolkodom róla. Ha ez a dolog még messzebb megy az életembe, akkor eljutok oda, ahol csak sodornak a dolgok, és azt látom, hogy én nem is tudok semmin változtatni.

Ahogy megnézzük Jézusnak ezt a perét, mit látunk? Igazságtalanságot, hazugságokat. Látjuk, hogy elutasítja a saját népe. Ján 1:11 János azt írja Róla: az Övéihez jött, és az Övéi nem fogadták be Őt. Elutasították Őt.

Ján 18:30 Azok így választoltak neki (Pilátusnak): Ha nem gonosztevő lenne, nem adtuk volna át neked.

Mit látunk itt? Emberi hatalom, kormányzás – Pilátus –, és aztán hazugságok megint csak, és irigység Jézussal szemben.

Ján 19:12a Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók azt kiáltozták: Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja,

Ez a politika. „Pilátus, nem vagy a császár barátja!” Ez fontos kifejezés volt: nem vagy a császár barátja; ez politika. Mát 27:24-ben Pilátus megmossa a kezét. Ez felelőtlenség. Mehetnénk tovább a listán. Mit csinált az Ellenség Krisztussal? Min dolgozott ebben az időben? A válasz az, hogy az Ellenség azt próbálta sugallni Neki – mint ahogy mindig teszi –, hogy Isten terve nem annyira jó.

„Nem annyira nagyszerű, mint gondolnád. Te egy senki vagy. Isten megfeledkezett rólad. Te jelentéktelen vagy a képben.” Az üzenet ez: „Nem te vagy az ura az életednek. Nem te hozod meg a saját döntéseidet, és nincs hatásod semmire.” Ha megnézzük, lenyűgöző, hogy Krisztus nem veszítette el a nyugalmát. Nem ijedt meg, nem torpant vissza: Mi ez az egész?!

Nem könyörgött az életéért. Nem kiabálta: „Micsoda szégyen ez az egész! Micsoda kigúnyolása az igazságszolgáltatásnak! Miről beszéltek?! Hogy bánhattok így Velem?! Ez így nem működik. Lehetetlen!” Annyira furcsa lenne Krisztust így képzelni el. Pedig hihetetlen nyomás volt Őrajta. Luk 22:44-ben azt olvassuk még a Gecsemáné kertben, hogy véres izzadsága volt, ami nagyon ritkán, hihetetlen nyomás alatt történik meg emberekkel. Hisszük, hogy óriási démoni nyomás volt rajta.

Mit csinált Krisztus? Egyszerűen megtette a következő lépést előre az Atya tervében. Miközben folyt a pere, miközben meg volt próbálva, azt látjuk, hogy tett még egy lépést az Atya tervében, és még egy lépést az Atya tervében. Azon gondolkodtam, hogy sok ember van, aki azért nem jár ma az Úrral, mert egy ponton úgy döntött: túl szégyenletes lenne helyreállni, megbánni a bűnömet; és aztán így a bűne lett az azonossága.

Mások, hívők azért nem járnak az Úrral, mert úgy döntöttek, elhitték a hazugságot: ha elmennének innen, senkinek nem hiányoznának; és azóta is hiányoznak igazából. Megint mások elhitték azt a hazugságot: nekem kell legyőznöm az igazságtalanságot a saját erőmből. Aztán elvesztek ebben a dzsungelben, ahol a jó és a rossz között harcol az ember, ahelyett hogy járnának a Szellemben. Erről beszélek igazán.

Értem ezt a dolgot, hogy ez megtörténhet velünk a hívő életünk egy pontján. Mát 27. megint csak Krisztus a perében:

Máté 27:11a Jézus pedig ott állt a helytartó előtt, és a helytartó azt kérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya?

Micsoda gondolat! „Te vagy a zsidók királya?” Aztán elutasították Őt. Ez annyiszor megtörténik az életünkben. Ott vagy egy helyzetben, el vagy utasítva és úgy érzed: „Micsoda igazságtalanság! Mennyire helytelen! Ennek nem lett volna szabad így történnie.”

„Annyira helytelen, amit ez az ember tett velem!” Valakit gyerekkorában molesztáltak, és: „Annyira gonosz, amit tett velem!” Igen, valóban. „Milyen helytelen, hogy az az ember nem bocsájtott meg nekem!” „ Milyen helytelen, hogy a házastársam elvált tőlem!” „Hogy történhetett, hogy ő meghalt?!” Ismertem egy asszonyt, aki mondta, hogy meghalt a fia. Gyászolt a fiát. Kérdeztem, hogy mikor történt? Azt felelete: tizenkilenc éve. Értem, persze, a gyász megmarad bizonyos szinten, de sok év után nem lehet az életed középpontja.

Mi történik velünk? Mit csinál az Ellenség velünk? Mit csinál az Ellenség veled? Azt sugallja neked, ahogy mindig teszi: „Jelentéktelen vagy. Isten terve nem annyira nagyszerű, mint hinnéd.” Az elutasításon keresztül, azokon a dolgokon keresztül, amit emberek csinálnak ellened, azt sugallja neked, hogy nem te vagy az életed ura, nincs befolyásod rá, és nem csinálhatsz semmit vele. Vagy az egyik, vagy a másik. Neki mindegy, hogy mire sikerül rávennie.

Ha valaki tesz ellened valami rosszat, az egyik ez: „Add fel! Ülj le egy sarokba. Nyavalyogj.” Érezd rosszul magad: „Senki nem szeret engem. Senki nem tisztel engem. Nem számít az életem. Hatástalan vagyok, értéktelen vagyok. A nyavalyába! Itt ülök a sarokban, és nem érek semmit.” A másik ez: „Harcolj az ellen az ember ellen, a probléma ellen.” Akár így, akár úgy: „Tessék kisiklani, tessék lelépni Isten útjáról.  Tessék abbahagyni a Szellemben járást.” Akár ez, akár az, az Ellenségnek ez a célja. Azt mondja: „Úgy sincs hatásod erre. Úgy sem tudsz semmit csinálni. Úgyis jelentéktelen vagy.”

5Móz 28:13-ban van egy ígéret. Ez a zsidóknak szól, de van benne egy elv nekünk is.

5Móz 28:13 Fejjé tesz téged az Úr, nem pedig farokká, és mindinkább feljebb való leszel, nem pedig alább való, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket ma parancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd;

Mit jelent ez? Isten azt mondja, hogy fejjé tesz téged, jelentőséget ad neked, vezetőséget ad neked. Neki ez a célja. Azt mondja neked: jelentőséged van, értéked van, hasznod van. Amikor P. Bendegúz az előbb erről beszélt, reméltem, hogy nem prédikálja el az egész üzenetemet. 🙂 Ez a gondolat, hogy a te életedben van valami nagyon fontos, és van hatásod az életedre. Van hatásod az életedre! Mát 6:33 keresd először az Isten országát és az Ő igazságát, és minden egyéb Istennél van. Majd Ő gondoskodik róla. Majd Ő eldönti, te keresd Istent.

„Te nem tudsz hatással lenni az életedre. Mit tudsz te csinálni? Értéktelen vagy! Semmi. Nulla vagy! Hány éves vagy?  Már majdnem ötven? Fél lábbal a sírban. Te mit tudsz csinálni már? Jelentéktelen vagy! Ilyen idősen élnek még emberek? Mit érsz te? Hol számítasz?” „Hány éves vagy? Még húsz sem? Semmit nem tudsz csinálni. Te még jelentéktelen vagy. Téged még nem hagynak beleszólni. Te értéktelen vagy!” Mindegy!

„Egyedülálló vagy? Jelentéktelen vagy. Csak a házasok számítanak.” „Házas vagy? Az életed értéktelen. Te már nem lehetsz tanítvány! Te a vasalóhoz és a pelenkához vagy láncolva. Ennyi! Ez az életed. A porszívó! Az a te életed.” „ Értéktelen vagy. Haszontalan. Miről beszélsz nekem?!” Ez az egész történet. Isten azt mondja: „Nem, nem! Ébresztő! Én neked szeretnék vezetőséget adni. Én veled vagyok. Én épp az ellenkezőjéről beszélek neked. Arról, hogy az életed nem hiábavaló. Súlya van.” Ami ugyanaz a szó, mint amit P. Bendegúz mondott az előbb. A héberben a dicsőség és a súly ugyanabból a szótőből ered.

Ez a gondolat annyira fontos nekünk, hogy az Ellenség azt mondja: „Kapcsolj ki! Hagyjuk ezt az egész Isten-dolgot! Mit számítasz te a problémáiddal? Ismerd fel, hogy pehelykönnyű vagy. Jön egy kis szellő, és elfúj. Elszállsz, ennyi. Ez az életed. Jelentéktelen.” Annyira könnyen elhisszük, nem? Elfogadjuk ezt: Nem tudok hatással lenni az életemre.

Miért? Azért, mert ránézek a politikára, és úgy érzem, bárhova szavazok, csak rosszabb lesz. Ránézek a felelőtlenségre a világban, és azt mondom: nem tudok semmit elérni. Ránézek az emberi kormányzásra, ránézek a hazugságokra, ránézek az irigységre, az elutasításra, az igazságtalanságra, és azt mondom: „Nem tudok mit csinálni. Itt nem lehet mit tenni!”

Időről időre megemlítem ezt, mert mindig tele van ezzel minden, de az összeesküvés elméletek erről szólnak: „Nem számít, mit csinálsz, úgyis az ő malmukra hajtod a vizet. Úgyis mindenképpen nekik segítesz.” Miről szól? Azt mondja: „Tehetetlen vagy. Nem tudsz mit csinálni, haszontalan az egész. Úgyis hiába kapálódzol, de nem fog semmit érni. Úgysem fog semmit sem érni.” Hazugság. Ha hívő vagy, ez hazugság.

Nem az a dolgunk, hogy sodorjon az áradat. Nem azért vagyunk itt, hogy elszenvedjük, ami történik velünk. Nem azért vagyunk itt, hogy jöjjön egy szellő, és aztán kész. Nem ez az elhívásom. Itt a kérdés nekünk: Hol vagyok én? Hol van az én életem?  A hatalmasok kezében van az én életem, vagy a Mindenható kezében van az életem?

Az alábbi vers nagyon fontos. Ha a bibliádban nincs kiemelve, tedd meg.  A bibliád arra van, hogy beleírj dolgokat, hogy tanulmányozd. Egy eszköz. Nem arra van, hogy port gyűjtsön a polcon vagy a táskádban.

Ján 10:28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket a kezemből.

Kinek a kezében vagy? Azt mondja Jézus, hogy az Ő kezében.

Ján 10:29-30 Az én Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki őket az én Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.

Kinek a kezében vagyok? Jézus kezében. Kinek a kezében vagyok? Az Atya kezében. A Mindenható kezében vagyok. Ez annyira fontos, hogy az Ő kezében vagyunk. A hatalmasok gondoljanak, amit akarnak! A démoni hatalmasságok gondoljanak, amit akarnak. A politikusok gondoljanak, amit akarnak. A gazdagok gondoljanak, amit akarnak. Lehet, hogy neki dolgozom, de az én életem, az én Istenem kezében van, és nem az ő kezében. Nem ő határozza meg, hogy mi történik velem. Ez annyira fontos.

Mi célja a tanításunknak? Mi a célja a közösségünknek? Mi a célja a gyülekezetünknek?

Eféz 4:14-15 hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által. Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban.

Erről beszélünk. Jön a szél, és a hívő nem megy sehova. Nem mozdul. Nyomják, taszigálják, és még csak ellen sem kell állnia. Nem megy semerre. Miért? Azért, mert tartalom van a szívében. Mert Isten dicsősége van az életében. Zsolt 3:4 Te vagy az én dicsőségem. Isten az én dicsőségem. Az Ő tartalma.

Jön egy tanítás, jön a törvénykezés, valaki besétál az ajtón, és azt mondja neked: ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod, komolyabban kell venned, jobban kell félned, legyél szentebb, hagyd ezt az egész tanítást! A hívő pedig csak áll, mint egy kőszikla. Meg sem rezzen. Miért? Azért, mert az igazságot követte szeretetben és növekedett Krisztusban.

Erre van szükségem, hogy súly, tartalom legyen az életemben, hogy dicsőség legyen az életemben. Ez az, ami megtart engem. Ezért volt az, hogy Krisztus, amikor a vádlói előtt állt, rezzenéstelen volt, mint egy kőszikla. Mert Ő a Kőszikla. Nem ment sehova, nem fújta el a dolog. Nem ingatta meg. Még a kereszt sem ingatta meg, és nem változtatott meg semmit, ugyanaz maradt.

A gondolat: Miért tudta ezt megtenni? Azért, mert Ján 13:3 tudta, hogy az Ő Atyja mindent a kezébe adott. A kereszten van kifeszítve, gyötrelemben, fuldoklik, szégyennel teli, halálos. „Mindent a kezébe adott?” Krisztus nem ingott meg ebben. Luk 15:31 az atya azt mondja az idősebb testvérnek: te mindenkor velem vagy. Jézus nem kételkedett ebben. Jézus tudta, hogy milyen értéke van ennek. Azt mondta: „Nekem ez megvan. Én az Én Atyám akaratában járok, és véghezviszem, amit kell. Teszem egyik lépést a másik után. Továbbmegyek, és nem jelentéktelen.”

Te is ilyen vagy. Van hatalmad. Csak nem közvetlen hatalmad van, hanem közvetett hatalmad van. Ez az, ahogy hatalmunk van. A hívő dönthetne úgy, hogy harcol a dologgal, és ezzel foglalja el az életét. Nem azt mondom, hogy ne csinálj semmit, ha valaki kiperel a házadból, de ne ez legyen az életed középpontja. Hanem az élted középpontja ez: „Az Atyámé vagyok. Az én életemnek súlya van, tartalma van, haszna van, és jelentősége van. Nekem jogom van.”

Nincs hatalmam e dolog fölött, de hatalmam van az én Atyámmal, és úgy van hatalmam e fölött. Nem az a fajta hatalom, amire vágyunk, mert mi közvetlen hatalmat szeretnénk, mi mind szupermenek szeretnénk lenni, ez nincs meg nekünk, de Istenen keresztül igen. Ez másik dolog. Isten bátorít minket ezzel, és azt mondja nekünk: „Figyelj! Járj ebben! Tudd, hogy az életednek jelentősége, haszna van, értéke van az Én akaratomban. Maradj meg az Én akaratomban, és nem lesz hiábavaló.” Ámen.

Kategória: Egyéb