2Thesszalonika szíve – Krisztus dicsősége és győzelme

2011 április 10. vasárnap  10:30

2Thess 2:1-2 1Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, 2Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.

A levél elsődleges célja az, hogy ne tántoríttassanak el és ne háboríttassanak meg ezek a testvérek. Az eltántorítani a görögben azt jelenti, hogy valakinek van egy örömteli állapota és letaszítják, lelökik onnan. A háborítani a megrémülésről beszél. A háborítás azt jelenti, hogy kiáltani a félelem miatt. Ez egy nagyszerű levél egy nagyszerű szívvel, ami arról szól: ne rendülj meg, ne engedd meg, hogy letaszítsanak.

Pál nem arról beszél, hogy elveszítetek valamit, hanem ne engedd, hogy becsapjanak, hogy elveszítettetek valamit. „Az elmétekben ne tántoríttassatok el. Ne csak meg legyen nektek az üdvösségetek, ne csak meg legyen nektek a bizonyosságotok, hogy Isten szeret, elfogadott, hanem tudjátok is biztosra. Ne engedjétek, hogy bári ebben megállítson, hogy megváltoztassa a gondolkodásodat.”

Pál azt mondja: ne engedjétek, hogy egy szellem, egy beszéd, vagy egy levél megtántorítson titeket, kilökjön benneteket, megrémítsen titeket. Ez arról szól, hogy az ellenségnek van egy terve, ami arról szól, hogy ha már az üdvösséged nem tudja elvenni, legalább élj addig is haszontalanul a földön, amíg itt vagy. Legalábbis legyen egy félelmed, legalábbis legyél bizonytalan, tűnődj rajta: vajon Isten valóban törődik velem? „Vajon valóban gondoskodni fog rólam? Valóban szeret, megóv, gondoskodik rólam?”

Ezeket a testvéreket abban a gyülekezetben, Thessalonikában, valaki becsapta. Elhitette velük, hogy az Úr napja már eljött. Nehéz helyzetben voltak, üldöztetések között, 2Thess 1:4. Gondok közt voltak. Jött valaki, aki azt mondta: figyelj, az Úr nem törődik veled, itt hagyott benneteket, megfeledkezett rólatok. Ezt az üzenetet hallották, és a szívükben meginogtak, féltek. Pál ezért írja nekik ezt a levelet, és azt mondja: nem, nem, Isten nem hűtlen hozzád, Isten nem hűtlen veled kapcsolatban. Erről tanítja őket. Azt mondja: ne aggódj, még sok mindennek meg kell történnie, mielőtt eljön a nagy nyomorúság ideje, mielőtt itt lenne a hét esztendő a Földön. Még sok dolognak kell történnie.

Ez egy nagyon bátorító gondolat. Ha a Bibliát tanuljuk, tanulmányozzuk, akkor megóvja a szívünket a megtántorodástól, megrendüléstől. Megóvja a szívünket a félelemtől, mert nem bizonytalanságra épül a hitünk, hanem bizonyosságra, tanra. Ezért van szükségünk rá. A hitünk nem valami elvont dolog, hanem precíz és konkrét.

Ez érdekes, mert a világ nagy vallásai, nem ilyenek. Elvontak, ködösek, nem lehet megfogni a dolgot. Nem tudod azt mondani: ezzel mi a hiba, azzal mi a hiba. Nem gondolkodnak így a dologról, de mi hívő keresztények azt mondjuk: igen, ez fontos, ez ide kapcsolódik, az amoda. Ennek a versnek a párja ott van, és így jelenik meg az életben.

Ez azt jelenti, hogy a hitünket meg is lehet támadni. Valaki mondhatja: „Te azt mondod, ez pontos? Micsoda támadási felület!” Mint amikor Jézus azt mondta: Én harmadnapra feltámadok fizikailag, meghalok, és újra élni fogok. Ez annyira érdekes dolog. Jézus nem ködösített, nem mesélt. Ha Jézus egy csaló lett volna, akkor azt mondja: a harmadik napon valami majd történni fog, figyeljetek nagyon és észreveszitek. Nem! Ő azt mondta: feltámadok harmadnap. Egy fizikai, valós történelmi tény, amit meg lehet támadni, és lehet bizonyítani is.

Ilyen a hitünk is, mert van benne konkrétság, pontosság. Ezért tanulmányozzuk az Írást, ezért tanuljuk a Bibliát, ezért van bibliaiskolánk, mert úgy gondoljuk, hogy ennek pontos jelentősége van az életünkben.

Egy muzulmán emberrel nem tudsz úgy vitatkozni, beszélni, mint egy hívővel. Mert az iszlám nem mondja, hogy gondolkodj, hanem azt, hogy vesd alá magad. Nekünk azonban Isten azt mondta: a Biblia a tiéd, tanuld, gondolkodj, növekedj, épülj, higgy, bízz és legyenek válaszaid.

Ezek a testvérek meg voltak rendülve a hitükben, és Pál azt mondta nekik: ez így és így van. Pontosan levezeti a dolgot. Erről szól 2Thess 2. Elmondja, hogyan kell történnie. Elmondja nekik, hogy lehet bizonyosságuk. Mint amikor azt olvassuk: ezek a dolgok azért írattak meg, hogy tudhassátok, hogy örök életetek van az Ő nevében.

Jézus Krisztus nevében örök életetek van. A Biblia nem azért íratott, hogy sejthessünk valamit, hanem azért, hogy tudhassuk, életünk van Jézus nevében. Ez az, amiért adatott, hogy bizonyosságunk legyen, tudhassuk kétség nélkül, garantáltan.

2Thess 2-ben Pál leírja, hogy vannak ezek a dolgok. Még nincs itt az idők vége. „Nem úgy van, hogy meg volt az elragadtatás, ti pedig itt maradtatok, mert nem voltatok elég jók.” Hanem elmondja a folyamatot, hogy hogyan történik. Beszél pár érdekes dologról.

2Thess 2:7a  Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne

Miről szól ez? Ha Krisztusra gondolunk, Ő hogyan jött el? Az Ószövetségben látjuk Krisztust jelképekben, áldozatokban, templomban, Mózesben, Józsefben, Dávidban, csodákban, aztán látjuk Őt személyesen az ÚR angyalában. Viszont az Ószövetségben az Úr Jézus egy rejtély volt. Aztán azonban megjelent, 1Tim 3:16. Eljött személyesen, megmutatta magát. Az Ő teste valóban oda lett szegezve a keresztre és az Ő vére valóban kiontatott értünk. Ő valóban szolgált, Ő valóban tett csodákat, valóban megérintett, meggyógyított embereket, igazán tanított, és komolyan Istennel járt. Rejtély volt és aztán megjelent.

Erről beszélünk itt is. Működik a törvényszegés titkos bűne. Sátánnak van egy munkája, mielőtt megjelenik az Antikrisztus. Ő munkálkodik most is, ez zajlik jelenleg a világban. Mi hívők ne lepődjünk meg ezen, hogy a világban baj van, álnokság van, hogy növekednek a gondok, hogy nagyobb az ellenőrzés, az irányítás, jobban figyelik az embereket. Nem kell meglepődnünk rajta.

Hívők – én ezt látom – sokszor kétségbeesnek: hova lesz ez a világ, mi történik? Olvasd a Bibliát és nem lepődsz meg rajta. Ez nem meglepetés számunkra, hogy Sátánnak zajlik egy munkája a világban. Nem lehet letagadni. Lehet félrebeszélni, hogy minden egyre jobb lesz; csak nem látszik, nem igaz. Működik a törvényszegés titkos bűne. Viszont a mai nap, és itt van az, amiért fontosak vagyunk:

2Thess 2:7b csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.

Arról szól ez, hogy van egy munkája az ellenségnek ebben a világban. Szeretné véghezvinni, de még nem tudja, mert a Szent Szellem a gyülekezeten keresztül munkálkodik. Lehet, nem látod, de jelentősebb vagy, mint hinnéd. A hívő jelentősebb, mint hinné. Persze nem mi magunk, nem mi vagyunk a csodálatosak – nem arról szól ez, hogy én valami szuper nagy dolog vagyok –, hanem a Szent Szellem munkája bennünk. Ez az, amit mi felismerünk, hogy Isten 2Kor 4:6-7 egy kincset helyezett belénk. Ezt nem látjuk ma világosan.

Sokszor kétségeskedünk. Ez a levél viszont ezért íratott. Nem lehet elégszer beszélni erről: ne inogj meg, ne rendülj meg, ne engedd meg, hogy a földre vessenek, hogy kétségbe döntsenek a hiteddel kapcsolatban. A másik oldala ennek, hogy az ellenség dolgozik. Viszont Isten is dolgozik bennünk.

Pál azt mondja: alapvetően minden rendben van veletek.

2Thess 1:3-4 3Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti értetek, amiképpen méltó [is], mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet; 4Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben

Pál azt mondja: alapvetően minden rendben van. Ez annyira tetszik nekem. „Ami tényleg számít, abban növekedtek. Növekedtek szeretetben, hitben, ebben jártok; és nagy örömöm van ebben. Ez a lényeg.” Utána Pál kiigazít egy tanításbeli hibát, aztán kiigazít egy életvitelbeli hibát 2Thess 3-ban. Ha megnézem a 2-3. fejezetet, azt mondhatnám: Pál nincs rendben semmi, rossz a tanítás, az emberek kétségbe vannak esve. Viszont Pál, amikor rájuk néz, akkor azt mondja: a szeretetük rendben van. Amikor az Úr rájuk néz, azt mondja: a hitük rendben van. Ez számít.

A többit ki kell igazítani, de igazából rendben vannak. Ez annyira tetszik, hogy Isten így tekint ránk. „Igen, ki kell igazítani valamit, de járj hitben, járj a Szellem szeretetében, bízz Őbenne; és ne engedd, hogy valami megingasson, hogy valami elborítson téged! Ne engedd, hogy valami kisiklasson téged a hitedből, örömödből, szabadságodból!” Ne engedd, hogy valami elvegye az örömed, mert annyi minden fogja megpróbálni.

Érdekes, hogy Pál azt mondja: szellem, beszéd, vagy valami levél. Milyen érdekes ez, hogy figyelnünk kell. Vannak szellemek, amelyek adnak nekünk gondolatokat, vetítenek dolgokat. Észre kell vennünk, 1Ján 4:1 fel kell ismernünk. Vannak szellemek, amik nem az Úr Szelleme. Van hatalom benne, de nincs békesség, nincs szeretet a gyümölcseként, nincs szabadság, hanem megkötözöttség van, dolgozni kell, igyekezni. Hatalom van benne, de nincs szabadság, öröm, bátorság, hanem félelem van. Észre kell vennünk, hogy egy szellemnek milyen gyümölcse van.

Aztán azt mondja: beszéd vagy levél. Vannak dolgok, amiket emberek mondanak: ez van, az van, ettől vagy attól kell félnem. Mindig vannak érdekes könyvek a kereszténységben. Érdekesek, de vigyázz, sokszor nevetséges ostobaságokat tanítanak.

Tudod, mit láttam még? Emberek néznek valami kicsi dolgot, kicsi ügyet, és azt mondják: nem lehetek veled közösségben, nem lehetek ebben a gyülekezetben, mert nem látják ezt a dolgot. „Ez a tanítás akkora nagy dolog!” Mi azt mondjuk: „Miről beszélsz? Nézem 200-as mikroszkóppal, mégsem látom.” Ám ez a testvér azt mondja: ó, nem, ez nagy dolog, mert olvastam a hogyishívják könyvét és ő azt írta, hogy ez a legnagyobb dolog.

Tudod, mikor lehet a bolhából elefánt? Akkor, amikor a szeretet és a hit összement kicsire. Akkor ez a másik dolog naggyá válhat és megszakíthatja a testvéremmel a közösséget.

2Thess 2:7  működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csakhogy van, aki azt még most visszatartja. A Szent Szellem a gonoszság visszatartója. 1Móz 6:3 Ő tartja vissza hamisságot. Egyszer azonban Ő félre lesz téve, amikor a gyülekezet elragadtatik, akkor megjelenik a törvényszegés fia. Ez erről szól:

2Thess 2:3b-4  3…megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, 4Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

Látod a párhuzamot? Jézus rejtély volt az Ószövetségben, aztán megjelent. Ugyanígy az Antikrisztus, a bűn embere egy rejtély most, az erő dolgozik a világban most, de egyszer majd megjelenik, amikor a gyülekezet el lesz innen véve. Ez a bátorítása Pálnak a thessalonkaiak felé: ne aggódjatok, Isten ki fog venni innen titeket, ne tartsatok ettől. Egy nap eljön a bűn embere, és ő valóban egy tökéletes megnyilvánulása lesz Sátán gondolkodásának. Ijesztő belegondolni, de Jel 13:11 Ő megjelenik és olyan lesz, mint a bárány, de úgy beszél, mint egy sárkány. Micsoda gondolat! Egy csaló lesz, aki azt fogja mondani: én vagyok a Krisztus – Mát 24:5,24 –, nézzetek rám, de közben büszke, nem alázatos, közben nem szeret senkit, nem szolgál senkit. Ez a munkája, ezen dolgozik, akár már most is.

Amikor viszont megnézzük ezt, van benne egy gyönyörű dolog, egy ígéret:

2Thess 2:8  És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

Győzelem. Igazából ennek nincs semmi hatalma. Ha szembeállítod a Szent Szellemmel, az Úr Jézussal, a helyes tanítással, a Bibliával, akkor nincs semmi hatalma. Teljes győzelemről ír a Biblia. Hogyan semmisíti meg az Úr? Az Ő leheletével, sőt a megjelenésével. Nem lesz harc, bokszmeccs, hanem az ÚR megjelenik és ennyi.

Amikor pantomimban csináljuk, úgy jelképezzük, hogy Jézus legyint egyet és Sátán elröpül. Ez túlzás. Jézusnak még csak ezt sem kell tennie, eljön sóhajt egyet, és Sátánnak ez már túl sok lesz.

Csak az, hogy megjelenik, túl sok lesz. Nem tud megállni Őelőtte. Ez bátorítja a szívünket. Az Úr annyival nagyobb ennél. Ezért íródott ez a levél, hogy tudjuk, hogy Isten nem feledkezett meg rólunk. Akárhányszor elővehetnénk egy ilyen levelet és mindig valami vadonatúj lenne belőle, mert az Úr így munkálkodik.

2Thess 1:10a Amikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szentjeiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek

Micsoda gondolat! Eljön Jézus azért, hogy megdicsőíttessék az Ő szentjeiben és csodáltassék mindazokban, akik hisznek. Ma nem nyilvánvaló a hívőben az, hogy Krisztus itt van bennünk. Ha rám nézel, nem látod Isten dicsőségét. A csillogás csak izzadság és a reflektorok :-). Ám egy nap az Úr eljön. Úgy fog eljönni, hogy velünk együtt. Látni lehet az Ő dicsőségét rajtunk, ott lesz bennünk, egyértelmű lesz a dicsősége a hívőkben. Amikor Ő megjelenik, akkor mi is megjelenünk Ővele együtt dicsőségben. Erre várunk.

Minden évben, vagy második évben van egy email, ami arról szól: az ÚR mostmár holnap visszajön, mert Jeruzsálemben építik a templomot…, mert ez történt Amerikában…, az történt valahol… Értjük, hogy hívőként miért várjuk annyira, hogy visszajöjjön az Úr. Persze, mind várjuk, hogy visszajöjjön az Úr. Valaki nem rosszindulatból mondja, hogy holnap visszajön az ÚR, hanem annyira várjuk az eljövetelét. Vigyázz ezzel!

Én még csak 21 éve vagyok hívő, de annyi ilyet láttam. Lehet, nem véletlen mondta az Úr Mát 25:13-ban, hogy nem tudjátok a napot, az órát, amikor eljövök. Lehet, hogy nem véletlenül beszélt erről? „Nem tudjátok. Ne számolgassátok, ne ígérgessétek! Ne tűzzetek ki napokat a naptárban!” Hanem: „Vigyázzatok, figyeljetek, legyetek éberek! Nem tudjátok, hogy mikor jövök, ezért legyetek éberek! Vigyázzatok! Az ellenségnek van egy terve, hogy elvegye a szabadságotokat, hogy megfosszon titeket az örömötöktől.”

Egy nap az ÚR eljön, és akkor nyilvánvaló lesz a dicsősége. Megdicsőíttessék az ő szentjeiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek. Ez a gondolat akkora öröm a szívünknek, hogy az Úr annyira nyilvánvaló lesz bennünk, annyira dicsőséges lesz bennünk! Az, ami ma nem nyilvánvaló bennünk, az valós. Jézus Krisztus ott van az életünkben, ezért beszél Pál erről nekik. 2Thess 1:11 azt mondja: menjetek tovább, folytassátok a hitben. „Nem csak a hitben, hanem a hit munkásságában. Folytassátok tovább, menjetek tovább!”

1Thess 1:12 Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.

Ez azt mondja, hogy ahogy járunk Ővele, ahogy hiszünk, az Ő neve megdicsőíttetik bennünk. Az Ő neve megdicsőül bennünk. Valaki azt mondja egy nap:

–          Jézus tényleg valaki.

–          Honnan tudod?

–          Ismertem egy embert és láttam, hogy Isten hűséges hozzá. Láttam, hogy ő hisz. Láttam, hogy Ő bízik. Láttam, hogy öröme van.

Az Úr neve megdicsőül bennünk. Ez egy elképesztő dolog.

–          Honnan tudod, hogy Isten létezik?

–          Volt egy szomszédom. Imádkozott értem, amikor bajban voltam.

–          Honnan tudod?

–          Onnan, hogy láttam valakinek az életét nagy bajban. Hihetetlen volt, de megállt és ment tovább. Nem bírtam elhinni. Én nem tudtam volna megcsinálni. Szerintem ő sem, de az ő Istene valamit tett érte.

Van egy történet. Talán Mongóliában történt egy házaspárral. Odaköltöztek misszióba, aztán a kisbabájuk meghalt. Össze voltak törve. Rettenetes volt, persze. Aztán keresztülmentek rajta. Folytatták a munkát, szolgáltak. Évek múlva emberek mondták nekik: „Én akkor találtam meg Jézust. Azért, mert amikor nálunk ez megtörténik, amikor meghal egy kisgyermek, nekünk nincs reményünk. Nekünk nincs válaszunk. Az anyák időnként megőrülnek emiatt. Nincs semmi reményük a gyerek felől, hogy újra láthatják, hogy bármi újra történhet. Nektek azonban, annak ellenére, hogy nyomorultak voltatok, volt valami reményetek.” Ez a gondolat: megdicsőül az Úr Jézus Krisztusnak a neve tibennetek. Nem is tudod, de megtörténik.

Megtörténik, ahogy járod, ahogy éled az életed, ahogy hiszel, ahogy imádkozol. Még csak nem is kell valami nagyot tenned, csak járnod a hitben, a szeretetben, és aztán megtörténik.

Aztán azt mondja: ti is Őbenne. Micsoda gondolat! Az Úr megdicsőül és mi is megdicsőülünk Őbenne. Oda-vissza igaz. Valaki azt mondja: „Mit csinálsz te itt? Miért jöttél Magyarországra?  Biztosan a pénz miatt!” Nyilván nem. P. Barry misszionárius. Nem a pénz miatt jött ide. Igazából otthagyta a pénzt. Hálásak vagyunk ezért.

–          Miért csináltad?

–          Az Úr miatt.

A másik oldalról: ez egy dicsőséges dolog, hogy ez az ember másképp éli az életét, ahogy természetileg élné, mert az Úrral jár. Ennek van egy dicsősége az ő életén is. Ez gyönyörű, hogy Isten így néz ránk és így kezel minket, és azt mondja: „Te egy vagy Velem. Dicsőíts meg Engem, és az Én dicsőségem a tiéd. Bízz Bennem! Higgy és járjunk ebben!” Ámen.

Kategória: Egyéb