Lemondás & Isten munkája megy előre

2019 november 3. vasárnap  16:30

Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, s hirdeti hatalmasságodat. 145. zsoltár 4

Így gondoskodik Isten a gyülekezetéről. Mikor Illés a mennybe vitetik, Elizeusnak követnie kell Illyés hatalmában és szellemében. Amikor egy folyam az óceánba árad és ömlik, másik kering ugyanazon óceánból a föld mélyein át a hegymélyi forrásokig, és felfrissíti a kiaszott síkságokat.  Amint az egyik csillag lemegy, egy másik emelkedik a kószáló utazó vezetésére, aztán idővel a fényes nappal lámpása csillan fel keleten, majd az Igazságnak dicső Napja. Míg a gyülekezet a pusztai rekettyebokor alatt lankad, próféták repülnek táplálására, a tanúságtevők áldott feltámadásáig.

Magasztos feladatunk a jelen munka tanulmányozása, a jelenvaló segítség megbecsülése, s hogy felettébb örvendjünk, mikor az Úr kiküldi, mint hajdan, Boanergészt és Barnabást együtt. Imádkozz Illés köntöséért, övéért és áldásáért, János szeretetéért és Pál buzgalmáért!; hogy kezek fonódjanak össze lelkek mennybevonására; míg a Szerelmes el nem jő, gazellaként vagy őzként a balzsamos hegyeken; míg az árnyak elmenekülnek; míg pirkadat köszön és a Hajnalcsillag kél szívetekben.

– Samuel Lee, 1679

Kategória: Egyéb