Isten szeretete más & Krisztust választjuk, vagy Barabbást?

2017 március 19. vasárnap  10:30

P. Luigi Palmieri

Ezék 16:8 – tökéletes időzítés volt számomra, hogy ezen a héten újra olvashattam ezt a történetet.

Ezék 16:8b Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled – ezt mondja az én Uram, az ÚR –, és az enyém lettél.

Ez bámulatos! Isten szól.

Van egy másik vers:

Zsolt 45:2 (3) Te vagy a legszebb az ember fiai között, kedvesség árad ajkadról, ezért meg is áld Isten örökre.

Szeretném ezt a két verset összevegyíteni. Az első, amire gondoltam, hogy Isten annyira csodálatos, Isten annyira nagyszerű, Isten annyira óriási, Isten olyan nagy. Nagyon gyakran nem értjük ezt, és úgy gondolunk Őrá, mint egy kicsi isten. Ha Isten végtelen, mint ahogy az is, ez azt jelenti, hogy minden, ami Hozzá tartozik, az is végtelen. Az Ő szeretete nem kicsi dolog.  Gyakran azon kapom magam, hogy abban reménykedem, hogy Isten tökéletes, de emberi szeretettel fog szeretni engem. Néha azt mondom: Uram, adj nekem néhány morzsát, és az elég lesz nekem. Isten viszont azt mondja: „Nem! Te az Én fiam vagy. Az Én gyermekem vagy. Az Enyém vagy.”

Észrevetted Ezék 16:8-ban, hogy Isten azt mondta: „Megesküdtem neked…”? Ugyanez az Isten Jak 5-ben azt mondja, hogy ne esküdj. Olyasvalaki, Akinek nincs szüksége arra, hogy esküdjön, azt mondja: Megesküdtem. Azt mondja: „Megígérem. Garantálom. Mindaz, ami vagyok, minden, amim van, az a tiéd lesz. Minden, amit meg tudok tenni, azt meg fogom tenni érted, és semmivel sem teszek kevesebbet annál. Megesküszöm.”

Miért van az, hogy Isten megesküdhet? (Nyilván jó értelemben.) Azért, mert Ő tökéletes. Megesküdhet, mert Ő végtelen. Megesküdhet, mert Ő sosem bukik el. Ő nem bukik el. Minket arra hív, hogy ne esküdjünk. Mert mi elbukhatunk. A legjobb állapotunkban is elbukhatunk. Semmik vagyunk. Isten azt mondja: „Ne ess ebbe a bűnbe! Ne esküdj! Még akkor is, ha őszintén gondolod, elbukhatsz benne. Ne tedd ezt!”

Mit gondolsz, a legjobb barátod cserbenhagyhat? Ha hozzám jössz, hogy segítséget kérj, azt felelhetem: „Gyere érte holnap! Megvan nekem az, amire szükséged van.” Aztán az éjszaka folyamán bejön a tolvaj a szívembe, és elrabol mindent, amit számodra készítettem. Úgyhogy az ígéretem elbukik. Isten viszont nem hagy minket cserben, ezért esküszik. Azt mondja: Szeretném, ha megértenéd, hogy Én biztonságba helyezem az életed.

A szeretet egy bámulatos szó, de a szeretet leleplezése nélkül nem értjük meg, hogy mi a szeretet. Úgyhogy Isten bemutatja az Ő szeretetét. Azt mondja: megesküszöm. Mi értjük azt, hogy mit jelent megesküdni. Úgyhogy Isten esküszik. Számomra azt jelenti, hogy alhatok nyugodtan, békében lehetek. Átmehetek bármin. Ott lehetek a halál árnyékának a völgyében, átmehetek a sivatagon, átmehetek nagy vizeken, nagy tűzön, mert Isten megesküdött, és az én életem biztos. Isten szeretete teszi az életemet biztonságossá.

Ám ez nem elég, hanem azt mondja, hogy frigyre lépett velünk, szövetséget kötött. Számára nem volt elég az, hogy megesküdött. Nem mintha szüksége volna Neki bármire is. Nekünk van szükségünk mindenre. Amint a missziós esten is mondtam: Mindaz, amit tőlünk Isten kér, az a javunkra van. Nekünk van szükségünk arra, értünk van. Isten mindig a legjobbat keresi számunkra. Azt akarja, hogy az életünk teljes legyen, teljesen új, végtelen, hatalmas; és felhasznál mindent, hogy ezt megértsük.

Ezért van, hogy Zsid 7-13-ban Isten erről az új szövetségről beszél. Ilyen szavakat használ: új, jobb, tökéletesebb. A legjobbat keresi számunkra. Isten szeretete a szövetségen keresztül is lelepleződik. Ámulatba ejtő erről elmélkedni. Új, jobb, tökéletesebb, örökkévaló. Ez azt jelenti, hogy ez már elkezdődött az életünkben. Ugyanaz a szövetség, amit Isten meg fog tartani az örökkévalóságra; ugyanaz a természete, ugyanolyan fajta, ugyanolyan kiválóság.

Végül azt mondja Isten: Az Enyém lettél. Amikor ma reggel ezt újra elolvastam, a szívemet nagyon megérintette. Amikor azt mondja Isten: Féltelek téged.; akkor Ő nem féltékeny. Nincs szüksége semmire és senkire. Ő azért félt bennünket, mert olyan nagyon szeret bennünket, hogy nem akar semmi kevesebbet, mint Saját Magát az életünkbe. Amikor azt mondtam, hogy ez az enyém – ez az én Bibliám, ez az én jegyzetfüzetem, ez az én ingem –, az azt jelenti, hogy hozzám tartozik, szükségem van rá, és valamit beteljesít az életemben; jobban, kényelmesebben érzem magam attól. Istennek azonban nincs szüksége semmire. Miért mondja ezt ilyen erőteljesen: „Te az Enyém lettél!”? És újra mondja. Azért, mert azt mondja: „Garantálom az életedet. A te életed biztonságban van. A te életed meg van védve. A te életed meg van tartva. Örökre.”

Isten szeretetének ezek a kifejezései annyira bámulatosak. Isten azt mondja: Te az Enyém vagy! Ez azt jelenti: „Azért, mert Én fogtalak, és a Magamévá tettelek. Megteszek mindent, amit tudok. – Tudjuk, hogy Isten elég sok mindent meg tud tenni. – Mindent megteszek, amit csak tudok. Mindent, ami a hatalmamban van, hogy megőrizzelek, hogy megáldjalak, hogy a lelkedben jól érezd magad.”

Szeretem a dalokat, amiket most énekeltünk. Bármin mehetsz keresztül, és bármin megyünk keresztül, többek vagyunk, mint győztesek. Mert az Ő szeretete ilyen hatalmas, hatalmasabb mindennél. Mindennél hatalmasabb!

Tehát, Isten hatalmas, az Ő szeretete hatalmas, és te is az vagy. Te hatalmas vagy Isten szeretete miatt az életedben. Ámen.

 

P. Schaller

Luk 23-ban olvassuk Barabbás történetét. „Add nekünk Barabbást! Bocsásd el Barabbást!” Szeretném, ha gondolkodnál ezen. Emlékszel a történetre? Jézus Pilátus előtt van, és az emberek azt akarták, hogy feszítse meg Őt. Pilátus el akarta engedni Jézust. Ezen a napon egy foglyot szabadon kellett engedni. Barabbás pedig egy gyilkos volt.

Luk 23:18-19 De az egész sokaság felkiáltott: Végezz vele, és bocsásd el Barabbást! Ez utóbbit a városban kitört valamilyen lázadásért és gyilkosságért vetették börtönbe.

Ismered a történetet: „Bocsásd el Barabbást! … Feszítsd meg Krisztust!” Mindig megvan a lehetősége annak, hogy valaki elvegye Krisztus helyét. Mindig megvan annak a lehetősége, hogy téves személyt tiszteljünk meg. Mindig megvan annak a lehetősége, hogy elhiggyünk egy hazugságot. Mindig megvan annak a lehetősége, hogy elkövessünk egy hibát. „Bocsásd el Barabbást!” Igen, ez volt Isten akarata, de a nép elkövetett egy hibát. Be lehetünk csapva, hazudhatnak nekünk, elkövethetünk egy hibát, megtisztelhetjük a téves személyt.

Ez történt ebben a fejezetben is:

2Krón 22:10-12 Amikor Ahazjá anyja, Ataljá látta, hogy meghalt a fia, fölkelt, és megölte Júda háza népének minden királyi sarját. De Jósabat, a király leánya fogta Jóást, Ahazjá fiát és titokban kivitte a király fiai közül, akiket halálra szántak, és őt meg a dajkáját a hálószobába vitte. Így rejtette el őt Jósabat, Jórám király leánya, Jójádá pap felesége, aki Ahazjá húga volt, Ataljá elől, hogy ne tudja megöletni. Náluk volt elrejtve az Úr házában hat esztendeig. Az országban pedig Ataljá uralkodott.

(Ha ezt a részt a nevekkel helyesen el tudod olvasni, már készen állsz a mennyre :-), de ne veszítsd el a fonalat.) Volt egy asszony, a király anyja, aki magához akarta ragadni a hatalmat, amikor meghalt a fia. Átvette a hatalmat, de ez nem volt törvényes. Ő helyettesítette a fiát. Megtette.

Barabbás… Ataljá… Ez az asszony átvette a hatalmat. Ez megtörténik a világunkban, hogy a téves személyt teszik szabaddá. Itt a nem helyes személy az a királynő; vagy a mi életünkben a régi bűnös természetünk az, ami uralkodik. A régi bűnös természetem beszél, él, és az övé a tekintély.

2Krón 23-ban a kisfiút, aki Isten házában élt, felkenik királlyá. Az asszony azt mondta erre 2Krón 23:13-ban: Árulás! Érted a történetet? Ismered a történetet? Értsünk meg itt valamit, ami mindkét történetben megvan.

Pilátusnak tudnia kellett valamit, és fel kellett állnia, és meg kellett értenie: Krisztus ártatlan, Ő nem bűnös. A nép azonban azt mondja: Barabbás, Barabbás! Akkor mit tehet? Fel kell állnia. Rá kellene állnia az igazságra. Ez az elve. A második történetben, az asszony megölte Júda nemzetségének magvát, kivéve egy kisfiút, akit elrejtettek, és ő lépett a képbe. Azt mondta: Én vagyok a királynő, én vagyok a hatalom. A kisfiú ott volt Isten házában. Hat évvel később a pap kivezeti, a fejére teszi a koronát, és a nép azt mondja: „Ő a király! Éljen a király!” Az a kisfiú a király. Mire az asszony azt mondja: Árulás! A papok viszont azt mondják: Te vagy az!

Különbség van az igazság és a hazugság között. Van, akinek igaza van, és van, aki téved. Van azonban egy hely, ahol felállhatok. Tudnom kell a különbséget, szükségem van felismerésre, és a Szent Szellem ad nekem megértést. Ezért olyan fontos a Bibliánk. Mert ez olyan igazság, ami magasabb, mint az emberek. Az emberek nem mindig korrektek. Még akkor sem, ha többségben vannak ezzel. Én sem vagyok mindig korrekt. Szükségem van kijavításra. Három eleme van ennek számunkra: a Biblia, a Szent Szellem és Krisztus Teste.

Péld 24:3 Bölcsesség által épül a ház, és az értelem erősíti meg azt.

Erre van szükség, a bölcsesség szellemére, a Biblia szellemére, Isten Szellemére. Ez által épül a ház.

Nagyszerű hetünk volt. Jövőre Varsóban leszünk. Remélem, majd sok magyar el tud jönni oda. Lehet, hogy félre kell tenned egy kis pénzt, lehet, hogy szabadságot kell kivenned, lehet, hogy előre kell tervezned, de ott leszünk a jövő évben. Mindenesetre Isten épített egy házat bölcsesség által. Ám ha a világ tanít engem, a világ Barabbást fog mondani, vagy Atalját fog mondani, vagy a régi bűnös természetem – a természeti emberem, a hústestem – azt fogja mondani: Ez az út.

Néha az emberek átkozódnak a nyelvükkel a test miatt. Nincs hatalmuk a nyelvük fölött. Néha az emberek hazudnak a nyelvük miatt, nincs hatalmuk felette. Ez olyan, mint amikor azt kiáltják: Barabbás, Barabbás!

A gyógyító esten volt egy férfi, aki azt mondta: Tavaly idejöttem, hogy imádkozzatok értem. Azt mondta akkor, hogy tíz éve nagyon kemény pornográfiában él. Tíz éve! Tavaly kérte, hogy imádkozzunk érte. Most azt mondta ugyanannak a pásztornak: „Egy évvel ezelőtt imádkoztál, és el akarom mondani neked, hogy megszabadultam. Ez alatt az egy év alatt egyáltalán nem volt problémám. Nincs többé pornográfia az életemben, szabad vagyok.”

A pornográfia azt mondja: Barabbás, Barabbás! Mi azt mondjuk:

– Ó! Akkor mit csináljak Krisztussal?

– Feszítsd meg!

– Nem szeretném, de rendben, nincs választásom.

Nem! Tudnom kell azt, hogy hol állok! Szükségem van a bölcsesség tekintélyére. Szükségem van hitre abban, amit Isten mond. Nem! Meg kell tanulnom. Bölcsesség által épül a ház. Az életed megváltozik bölcsesség által.

Péld 24:4 Tudás által telnek meg a kamrák mindenféle drága és értékes javakkal.

Tudomány által telnek meg a kamrák; a kamrák az én házamban, egy kamra a pincében, egy kamra a padláson, a hálószobában.

P. Kende – szeretem ezt az embert, ő az én barátom. Hűséges, odaszánt, Isten embere, hit embere. Szeretem ezt az embert. Hol állok? Hol van a helyem? Bölcsesség adatott nekünk sok évre. Az elejétől kezdve. Huszonhét éve. Kellene látnod róla képet abból az időből. Kicsit más volt. 🙂 Ő a barátom. Nagyon hűséges hozzám, és én hűséges vagyok hozzá az Úrban. Átmegyünk csatákon együtt. Barátok vagyunk. Így élünk Krisztus Teste tagjaiként. Találtunk egy új utat. A mi állásunk nem szentimentális, hanem a mi állásunk szellemi. Ugye?

Az utolsó vers most:

Róm 13:14 hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, …

„Öltözzétek fel!” Öltözzük fel! Felvesszük. Felveszem az Úr Jézus Krisztust.

Róm 13:14 … és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

„Öltözzétek fel az Urat!” Mit mond a világ? „Barabbás! … Ataljá! Ő a mi királynőnk.” Te azonban az Urat felöltözöd, és nem táplálod a testet kívánságra. Nincs hazugság. Semmi nincs a testem számára. A testem azt mondja: Nem, nem! Mi pedig azt mondjuk: Krisztus nagyobb, mint a hazugság. Krisztus nagyobb, mint a test. Krisztus a válasz az életemre. A pornográfia nem, a büszkeség nem. Hazudni? Nem! Bolondság? Nem! Állunk. Tudjuk az állásunkat. Itt vagyunk.

A Szent Szellem azt mondja: Állj! Állj! Ne tápláld a testet! Egy picit se nyisd meg az ajtót! Ne menj oda! Ne látogasd meg az a nőt! Ne vedd fel a telefont! Ne hazudj! Ne csalj! Ne lopj! Ne tápláld a testet! Ne vitatkozz! Legyél szelíd, legyél alázatos, legyél hűséges! Amikor jönnek a nehézségek, legyen felismerésed, legyél nagyon bölcs, és öltözd fel az Urat! Állj meg ott, és nézd, ahogy Isten munkálkodik! Isten fogja felemelni Krisztust. Isten fog örömöt adni. Isten meglátogat minket a szívünkben, és szabaddá tesz bennünket.

A történetben ott van a kisfiú hat évesen, és fejére teszik a koronát. Valószínűleg lehúzta a fejét, mert az egy felnőttnek való korona volt. Ott áll. Nagyon kicsi, hat éves, de ő a király. „Lehet, hogy nem látszom túl soknak, de tekintélyem van.” Tekintélyünk van az imában. Tekintély van a szívünkben szeretni, ahogy Isten szeret.

Van különbség a régi bűnös természet és aközött, hogy a Szellemben állok. Maradok a Szellemben. Hiszem, amit Isten mondott az Igében, és állandóan a Szellemben élek. Állok. Amikor tömeg azt mondja: Barabbás, Barabbás!; és hallom, nem hiszem, amit mondanak. Hiszem, hogy nem Isten mondta. Felöltözöm Krisztust magamra. Lehet, hogy kicsi vagyok, de nagy a koronám. Nem számít semmit, hogy milyen magas vagyok. Semmit nem számít, de az igazság a lényeg. Igazság a Szellemen keresztül.

Ámen.

Kategória: Egyéb