Jézus az ajándék, Akire szükségünk volt (Karácsonyi koncert)

2016 december 18. vasárnap  18:00

Gyönyörű, amit hallottunk (a koncert). Tényleg ajándék számunkra! Ki nem örül az ajándéknak?

Jézus ajándék számunkra, de itt egy kérdés: Ha Jézus ajándék, és szeretjük az ajándékokat, akkor miért annyira nem érdekes senkinek Jézus? Azt gondolom, hogy Jézus nem olyan ajándék, amit mi választanánk. Mert a Karácsony másik oldala egy harminchárom évvel későbbi Húsvét, amikor Jézus ott van a kereszten a Golgotán, és ott nincs több bölcsesség, Jézus már nem tanít, ott nincs több csoda, az Ő mennyei Atyja hátat fordított Neki a mi bűnünk miatt, nincs többé öröm, és a tanítványai mind elmenekültek. Egy véres és fájdalmas agónia az egész. Ezt nem választanánk, nyilván. Ha választanunk kéne ajándékot, nem ezt választanánk.

Mit választanánk? Miért választaná Isten ezt? Hadd mondjam el röviden az evangéliumot! Vannak, akik egy olyan Jézust választanának, akinek nagyszerű erkölcsei vannak, akinek nagy hatása van az emberi történelemre; elfogadnának egy erkölcstanító filozófust. Nekik Jézus azt mondta:

Ján 10:30 Én és az Atya egy vagyunk.

„Én nem csak tanító vagyok, hanem Isten vagyok Maga.” Bizonyára hallottad már emberektől azt, hogy Jézus soha nem mondta Magáról, hogy Ő Isten. Itt Jézus azt mondta: Én és az Atya egy vagyunk. Akik körülötte álltak:

Ján 10:31-33 Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus pedig azt mondta nekik: Sok jó cselekedetet mutattam nektek az én Atyámtól, azok közül melyik tettemért köveztek meg engem? A zsidók így feleltek: Nem jó tettekért kövezünk meg téged, hanem káromlásért és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.

Vannak olyan emberek, akik szeretnék Jézust betenni egy dobozba, ahol mondhat okos és szép dolgokat. Jézus igazából elutasítja ezt a korlátot. Ő nagyobb ennél. Nem lehet bezárni egy dobozba. Ő nagyobbat állított Magáról.

Mások egy olyan Jézust választanának, aki mítosz, képzelet szüleménye. Mint Hófehérke és a hét törpe, vagy a Mikulás. Szerintük Jézus is ilyen. Ezzel is van probléma. Az összes volt kommunista diktátor és minden ateista legnagyobb szomorúságára Jézus egy történelmi személy. Vannak feljegyzett tanításaink Tőle, vannak szemtanúk beszámolói Róla, és óriási a hatása a történelmünkre, amit nem lehet kimagyarázni semmiféle mítoszelmélettel.

Még ha el is dobod az összes keresztény leírást Róla, van két tény, ami még a nem keresztény forrásokból is nyilvánvaló Őfelőle. Az egyik az, hogy megkeresztelte Őt Keresztelő János, tehát létező Személy volt, és a másik, hogy megfeszítették Poncius Pilátus helytartósága alatt. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a lényegi része a szolgálatának és alapja a hitünknek. Még ha ki is dobnád az összes keresztény forrást – ami mellesleg ugyanolyan bigottság, mint amivel a keresztényeket vádolják –, akkor is megvan ez a két tény. Jézus létezett.

Amikor az egyik nagy régész, Sir William M. Ramsay elment Kis-Ázsiába, úgy hitte, hogy a Biblia mítoszgyűjtemény. Azt mondta róla: „Azért mentem el, Ázsia és Görögország határmezsgyéjére, hogy megtaláljam az igazságot, és ebben találtam meg. Lukácsnak – az Újszövetség egyik írója – a szavait bármely más történész leírásainál messzebb viheted. Kiállja a legszigorúbb aprólékosságot, és kiállja a legkeményebb bánásmódot is.”

Jézusról van négy beszámolónk – az evangéliumok –, ebből kettő szemtanútól való, ami azt jelenti, hogy leírják Jézust különböző szempontokból. Nem ugyanazt mondják, nem egyeztek meg előre, hogy mit fognak írni, hanem leírták, ahogy ők látták. Olyan, mintha megnéznél szemből, akkor kerek a fejem, aztán megnéznél, profilból, akkor pedig nagy az orrom. Ugyanígy az evangéliumok szemtanú írói, János és Máté leírták Jézust különböző módokon. Ha szeretsz szöszölni, ott van Lukácsé, aki történészi aprólékossággal írt Jézusról.

Ha Jézust megpróbálod beletenni a mítosz-dobozba, de őszinte vagy, akkor azt találod, hogy nem Jézus lesz kicsi, hanem a dobozod törik szét.

Ezek után mondhatná valaki: „Nem mítosz, nem csak filozófus vagy tanító, de attól még nincs köze az életemhez! Semmi köze az életemhez!” Ez is egy doboz.

1Ján 2:2 mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világéért is.

Benne vagy-e az egész világban? 🙂 Ha igen, akkor Jézus tett valamit érted. Akár tetszik, akár nem, Ő érted szenvedett azon a kereszten. Ezért éneklünk, ezért van örömünk. Ezért van a Karácsony. Még ma is!

Én nem azért vagyok itt, hogy pénzügyi tanácsot adjak. Ahhoz nem értek sokat, kivéve az alapokat. Például: 2008-ban ne vegyél fel svájci frank alapú hitelt! 🙂 Erről tudok valamit. 🙂 Nem azért vagyok itt, hogy arról beszéljek, hogyan hozd magad formába.

Van azonban valami, amit elmondhatok, és az a következő. Zsid 2:15 minden embernek – neked is! – van félelem az életében. Minden ember fogoly a haláltól való félelem miatt. Minden ember! Te is! Ez azt jelenti, hogy a félelem miatt szükséged van rá, hogy megismerd Isten szeretetét. Mert csak a szeretet az, ami kiűzi a félelmet az életünkből. Nincs semmi más. Nincs olyan biztosítási kötvény, nincs az a pénzmennyiség… nincs semmi, ami megmentene  minket a félelemtől. Csak a szeretet! Szükségünk van Isten szeretetére!

Elmondhatom neked, hogy Római levél 3:23 szerint hiányzik az életedből a dicsőség. Nem az a fajta dicsőség, amiben akkor van részed, ha besétálsz a vörös szőnyegen, és villognak a vakuk, vesznek a kamerák, és mindenki tapsol, és ájulnak az emberek. Nem! Nem erről beszélek, hanem Isten dicsőségéről. Az a dicsőség, ami valós súllyal bír, ami igazán tartalmat ad az ember életének.

Hiányzik valami az életünkből Jézus nélkül, és az nem a legfrissebb technikai újdonság, hanem dicsőség, Isten dicsősége. És figyelj, Róm 3:23-ban még azt is olvassuk, hogy a bűnünk foszt meg minket ettől a dicsőségtől. Mindnyájan vétkeztünk, ez nem kérdés. Ebben (is) egyformák vagyunk. Valami kimarad az életedből, ez a bűn ellop tőled valamit. Szükséged van Isten dicsőségére, és ezt csak Jézusban lehet megkapni.

Még egy, hogy szükséged van békességre! Az egyik, amiről beszélünk Karácsonykor, az az, hogy eljött Jézus, és az angyalok azt mondták: Békesség és jóakarat a Földön! Békesség! Mi a békesség? Az, amikor senki nem üt senkit? Házas vagy? Ha igen, akkor tudod, hogy lehet teljes csend, és nincs verekedés, de békesség sincs. 🙂 Hanem csak „nőnek a jégcsapok” mindenhol. Tudod, miről beszélek, ugye? Ha nem is vagy házas, lehet, a családodban már láttad. Azt akarom mondani ezzel, hogy a békesség nem a külső konfliktus hiánya. Nem erről beszélt Jézus. Ézs 48:22 Nincs békesség Isten nélkül az ember életében.

Isten nélkül mindig megvannak a rossz döntések, amiket teherként hordozol, és nincs hova letenni azokat. Isten nélkül mindig vannak olyan barátok, akiket elvesztettünk. Hiányoznak, és nincs remény.  Mindig vannak reménytelen dolgok Isten nélkül.

Nem tudok adni orvosi tanácsot, pénzügyi tanácsot… de ezt elmondhatom neked: adnod kell Jézusnak egy nyitott ajtót a szívedbe, mert szükséged van a békességre, amit Ő hozhat, szükséged van a reményre, amit Ő hozhat, szükséged van a szeretetre, amit Ő adhat, és a dicsőségre. Úgyhogy nyisd meg a szíved Őelőtte!

Ha még nem ismered Jézust, akkor szólítsd meg Őt, adj Neki nyitott ajtót a szívedbe! Mert Ő nem csak élt kétezer éve, hanem él ma is, és készen áll arra, hogy válaszoljon neked, hogy megfeleljen neked. A Bibliában van egy vers, ami így hangzik: Kiálts Hozzám, és Én felelek! Úgyhogy szólítsd meg Őt most, mondd azt a szívedben: „Jézus, szükségem van Rád! Vágyom erre a békére! Vágyom erre a szeretetre! Jézus, gyere az életembe! Ments meg engem! Jézus, Rád bízom magam, hiszek Benned. Szeretnélek megismerni Téged!

Ámen.

Kategória: Egyéb