Tedd, amit Isten a szívedbe tett, és én veled vagyok!

2016 július 27. szerda  18:30

Tudod milyen az, amikor hallasz egy nagyszerű üzenetet, és nem bírod magadban tartani, mert annyira áldott? Hallottam egy nagyszerű üzenetet a pásztoromtól. Annyira bátorító volt! Nyilván nem tudom ugyanazt megosztani, de nagyon szeretnék beszélni róla valamennyit.

1Sám 14-ben Jónátánnak, aki a király fia, a csatamezőn támad egy nem túl józan ötlete.

1Sám 14:6-7 Jónátán azt mondta fegyverhordozójának: Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez – azaz a filiszteusokhoz, aki az ellenség –, talán tenni fog valamit értünk az ÚR, mert az ÚR előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés ember által szerezzen szabadulást. Fegyverhordozója így felelt neki: Tégy mindent a szíved szerint. Indulj el, íme, én veled leszek kívánságod szerint.

1Sám 14:13 És fölmászott Jónátán négykézláb – szakadék másik oldalán volt az ellenség –, és utána a fegyverhordozója is. Hullottak a filiszteusok Jónátán előtt, és fegyverhordozója is sokat megölt a nyomában.

Miről szól ez a rész? Nekünk nem fizikai ellenségeink vannak, mi nem gyűlölünk népeket, mi nem gyűlölünk népcsoportokat, mi mással foglalkozunk. Nekünk az Úr mást adott. Nyilván elfoglalhatod magad bizonyos népcsoportokkal, hogy kikkel milyen problémánk van – éppen nem jut eszembe egy sem, mert akkor mondanék illusztrációkat –, de Isten nekünk mást adott. Isten nekünk azt adta, hogy szellemi csatát vívjunk. Ez az elhívásunk.

Ef 6-ba azt olvassuk, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van. A harcod nem a szomszédod, nem a szomszéd üzlettulajdonos ellen van. A harcunk nem a másik gyülekezet ellen van. A harcunk nem azok ellen van, akik gyűlölnek minket, hanem a szellemiség ellen, ami mögöttük áll. Ef 6:12-be azt olvassuk, hogy nekünk más csaták van. Ez fontos felismerés a hívő számára. Mert ha ezt nem ragadom meg, akkor ha a testvérem megbánt engem, azonnal jön a reakció. Vagy a másik lehetőség az, hogy tudom, e mögött más van, és nem fogom annak megengedni, hogy elválasszon minket, hanem lesz egy imám a testvéremért.

Ez az írásrész Jónátánról és az ő fegyverhordozójáról szól. Sokszor gondolok erre, hogy amikor a fegyverhordozója felelt neki – 1Sám 14:7 –, az felbátorította Jónátán szívét: Tégy mindent aszerint, amit Isten a szívedre tett, és én megyek veled.

Történne-e istentisztelet, ha nem lenne itt valaki, aki azt mondja: „Majd én fordítok.”? Lenne-e itt istentisztelet, ha nem lennének szolgálók, akik azt mondják: „Csináld azt, ami a szíveden van, és én veled leszek.”? Megtörténne-e, ha nem vigyáznának a gyermekeinkre közben, akik azt mondják: „Tégy a szíved szerint, és én veled leszek benne.”? Mennyire nagyszerű ez!

Hallottam egy beszámolót az egyik csapattagtól a magyar futball válogatottból az EB-ről. Azt mondta: „Ámulatba ejtő volt. Nem lettünk mérgesek egymásra. Senkinek nem volt nagy az egója. Hanem igazán keményen dolgoztunk, és toleráltuk egymást, és együttműködtünk.” Ez egy bámulatos kijelentés volt. Nem hiszem, hogy hívő, de jót mondott. Mert ez az, ami Isten munkáját előreviszi, hogy mi mindnyájan fegyverhordozók vagyunk valójában. Mind azok vagyunk, és mind ezt mondjuk egymásnak: Tedd, amit az Úr a szívedre tett, és én veled leszek, és bátorítani foglak.

Az Újszövetségben van egy csodálatos kifejezés, és gyakran van használva: egymást. Az újszövetségi gyülekezetben: egymást. Hadd mondjak néhány példát! Nem azt mondja: „Javítsátok ki egymást! … Ítélgessétek egymást! … Bizonyosodj meg arról, hogy a másik beáll-e a sorba! …” Nem ezeket mondja, hanem Róm 15:7-ben: Fogadjátok be egymást! Ez kihívás lehet a gyülekezetben, nem? Mert ez nem könnyű. Nem mindig egyszerű. Néha egyszerű. Néha jó napom van, és az egész világot átölelném, és azután bejövök a gyülekezetbe, és mindenkit befogadok. Máskor normális nap van. 🙂 Akkor nem vagyok annyira kedves és izgatott. Csak magam vagyok. Azt mondja: Fogadjátok be egymást! Ez a gyülekezet. Így vagyunk egymás fegyverhordozói, hogy egymást befogadjuk.

Ef 4:2 és Kol 3:13-ban: Viseljétek el egymást! A szó majdnem az: Hordozzátok egymást! Ez mit jelent? Amint a testvérem megbánt, azzal mit kezdek? A görög szó elég vicces, azt mondja: Tartsátok vissza magatokat a másiktól! Sokszor mérgesen reagálnék, mert a helyzet kihív engem. Hogyan döntök azonban? Ő a testvérem, és ami elválasztana minket, az nem a Szent Szellemtől van, úgyhogy nem fogok ebben élni, hanem az igazságban szeretnék élni. Abban az életben szeretnék élni, az a vágyam.

Ef 4:32 Bocsássatok meg egymásnak! Így vagyok én a testvérem fegyverhordozója, hogy amikor igazán hibázott, amikor nekem igazam van, és ő tényleg téved, akkor azt kérdezem: „Hogyan segíthetek testvéremnek? Ez érdekelne.”

Olvastam egy érdekes képet. A történetben a srác kiment az utcára, és ott látott két csapat gyereket. Mindenkinél volt játékfegyver. Az egyik csapat az egyik oldalon, a másik a másik oldalon. Az egyik csapathoz odament: Mit csináltok? „Háborúsdit játszunk.” Rájuk nézett, ahogy itt és ott ültek, és azt kérdezte: „És most mi történik? Fegyverszünetet kötöttetek?” „Nem! Mi mindnyájan tábornokok vagyunk. Amikor valaki azt mondja: Támadás!; akkor senki sem hallgat rá. Mert mind tábornokok vagyunk, és senki sem engedelmeskedik.”

Könnyen lehet ilyen az én hozzáállásom is: „Én vagyok a te tábornokod. Te vagy a fegyverhordozóm.”; de ez nem az, amit az „egymást”-elv kifejez. Az egymást-elv arról szól, hogy én vagyok a testvérem fegyverhordozója. Ezért vagyok itt. Azért, hogy támogassalak abban, amit az Úr a szívedre tett. Erre hívott minket Isten. Merjük ezt egymásnak mondani: „A fegyverhordozód vagyok. Azért vagyok itt, hogy segítsek neked abban, hogy Istennel menj”?  Ez egy bámulatos kijelentés. Megértem, ha nem vagy eléggé bátor abban, hogy ezt kimondd. Mert ez nagy elköteleződés. Nem könnyű számunkra.

Amikor Róm 14:1-ben azt mondja: Ne ítélgessétek meg egymást!; akkor igazából ezzel azt mondja: Ne ítélkezz a másik felett. Könnyű egymást megítélni, de ez nem az elhívásunk a gyülekezetben, hogy méregesd a másikat: „Ki vagy? Milyen vagy? Elég vagy-e?… Természetesen, nem vagy elég. Remélem, tudod!” Pál azonban azt mondja: Ne tedd ezt! Ez nem az elhívásunk. Nem ez a mi helyünk.

Néha az emberek összezavarodnak, mert a Biblia helyenként mondja: Intsétek egymást! Pl. Róm 15:14-ben. „Ez azt jelenti, hogy a szívemben valamilyen módon a másik felett vagyok, és ezt most ráadom.” – ez jut be a buta kis szívembe, és így gondolkozom. Viszont amikor megnézed az Igét, akkor látod, hogy teljesen mást jelent. Tudod, hogyan használja leggyakrabban az Újszövetség az egymást kifejezést? „Szeressétek egymást!” Tizenkét-tizenháromszor mondja ezt: Szeressétek egymást! Azt mondja: tiszta szívvel, buzgón szeressétek egymást. János nagyon sokszor mondja az evangéliumában és a leveleiben. Azt mondja: Szeretteim, ha Isten ennyire szeretett minket, akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. Úgyhogy, amikor intem a testvéremet, akkor az ebből a szeretetből fakad.

Zsid 10:24-ben ezt olvasod: ügyeljünk egymásra. „Nézzetek egymásra, hogy mi a másik kapacitása!” Nem azt mondja: „Ha van egy gondolatod, és azt mindenkinek csak odaadod. Az egyiknek nincs rá kapacitása, felesleges neki, a másiknak van rá kapacitása.” Itt azt mondja: Nézzetek egymásra! Vagy: Imádkozzatok egymásért! Kérjétek Istent bölcsességért egymás számára, hogy hogyan szeressük egymást. Nincs egy, mindenre érvényes válasz. Nincs sablon. Szeretnénk az Úrtól való Igéket mondani egymásnak. Arra vágunk, hogy szeressük egymást. Ezt mondja ott:

Zsid 10:24 Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre,

Nézek a testvéremre, hogy hogyan lehetnék a fegyverhordozója, hogyan bátoríthatnám a szívét. Mert ez ámulatba ejtő. Ha ma szolgálsz, ha léleknyerő vagy, ha a vasárnapi iskolában tanár vagy, ha az oviban figyelsz a gyerekekre, ha valamivel segítesz nekünk, akkor ez hogyan történt? Hiszem, hogy úgy történt, hogy valaki rád nézett, imádkozott érted, valószínűleg felépített. 1Thessz 5:11 építsétek egymást! 1Thessz 4:18 vigasztaljátok egymást!

Gal 5:15-ben viszont arról beszél: Ha egymást marjátok… Akkor nagyon könnyű, hogy irigykedem a testvéremre, mert neki jobb telefonja, órája, stb. van, mint nekem. Ez miről szól? Irigység, önzés. Megtörténik ez? Persze, hogy megtörténik. A nőknek is könnyű, hogy irigyek legyenek a gyülekezetben, úgy, ahogy könnyű irigynek lenni a világban is. A férfiaknak könnyű, hogy mérgesek legyenek egymásra a gyülekezetben, ugyanúgy, ahogy könnyű a világban is. Találhatunk erre okot. Ezért beszél róla az Újszövetség.

Gal 5:26 Ne legyünk hiú dicsőségre vágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Mi fog ebben segíteni? Azt hiszem, hogy az a hozzáállás, ami a fegyverhordozónak is volt. Mondhatnád: „Én nem akarok fegyverhordozó lenni! Én a frontvonalban szeretnék harcolni!” Nagyon jó! Akkor legyél férfi, vegyél el egy nőt, és a házasságodban fogod látni, hogy neked kell a frontvonalban lenni. Akkor te kapod majd az ütéseket, és akkor majd rájössz, hogy ez milyen. Nagyszerű! Szeretnél-e nem a fegyverhordozó, hanem a másik lenni? Sajnálom, de igazából az az Úr. Ő vezet minket, nem? Mi igazából mind fegyverhordozók vagyunk. Azt mondta nekünk, hogy a Krisztus Testében így legyünk egymással: „Én a te kezedet akarom felemelni. Hogyan segíthetnék neked? Hogyan segíthetnék neked abban, hogy dicsérd Istent, hogy olvasd a Bibliádat?”

Amikor az énekesek, a zenészek vezetnek minket a dicsőítésben, az miért fontos? Azért, mert Jézus azt mondta Ján 13:14-ben: Mossátok egymás lábát! Amikor bejövök és telve vagyok őrült gondolatokkal, akkor a dicsőítés segít nekem, hogy az Úrra irányítsam a figyelmemet. Szükségem van erre. Ezzel a lábamat mossák. Mindenkinek a lábát mossák ezzel. Ezt tesszük a gyülekezetben szeretetben. Gal 5:13 … szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ilyenfajta a kapcsolatunk.

„Ha a másik a vezető, és én vagyok a fegyverhordozó, akkor én lemaradok az akcióról.” A történetben igazán azt látod, hogy a fegyverhordozó is használva volt. Ő is harcolt, és ő is része volt a győzelemnek. Mi történt? Megfordították a csatát. Igazából Izrael megnyerte azt a csatát. Fontos volt. Szeressétek egymást! Ezt fejezzétek ki sokféle módon.

Zsid 3:13-ban az intésről beszél. Hogyan? „Intsétek egymást mindennap, hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn csalárdsága által.” Ezt keresem. Nem azzal intem, hogy azt mondom: „Annyira idegesítő vagy! Az idegeimre mész. Elegem van belőled.”; és ez a motivációm. Természetesen szép keresztény szavakkal mondom ugyanezt, de igazából csak az irritációmból beszélek. Mit szólsz azonban ehhez: „Szeretem a testvérem, és a fegyverhordozója vagyok. Tudom, hogy Isten használni fog engem, ha ide kerülök.” Nagyszerű és erőteljes lesz, és megfordítja a csatát. Olyan sokat fog jelenteni ez a gyülekezetnek! Olyan sokat fog jelenteni a kereszténységnek a mennyben a lelkek miatt.

Annyira sokat fog jelenteni, ha hajlandó vagyok így gondolkozni: „A testvérem itt van, és lehet, hogy irritál, de e mögött van egy szellem, és ez a szellemiség ellenségem. Ez a szellemiség a testvérem ellensége is. Nem szeretném azt látni, hogy meg legyen keményedve, és be legyen csapva. Ha kommunikálok vele, akkor az emiatt van, és nem a bennem lévő irritáció miatt.”

Amikor a fegyverhordozásra gondolsz – az az ember hordozta a fegyvereit igazából, mellette volt, és mindig adta a kezébe a megfelelőt, amit kért. Fegyverhordozónak lenni Gal 6:2-ben azt jelenti, hogy terhet hordozunk. Könnyen mondom: „Nekem nem kell több teher! Ugyan már! Van nekem elég!” Nincs elég terhünk? Mindnyájunknak van. Isten azt mondja, hogy ez Krisztus Teste, és hordozzuk egymás terheit. Miért? Mert itt vagyok, hogy támogassam a testvéreimet. A szeretet miatt.  Ez van meg nekünk. Ez teszi a gyülekezetet nagyszerűvé.

Ez nem arról szól, hogy mit kéne a másiknak csinálnia. Észrevetted-e már, nem arra kértelek, hogy azt mondd a testvérednek: Te vagy a fegyverhordozóm! Hanem azt kértem: Mered-e azt mondani a másiknak: „Én vagyok a te fegyverhordozód. A te kedvedért vagyok itt. Szolgálhatlak-e? Segíthetek-e? Lehetek-e a sarkadban? Adhatom-e neked a széket, amikor a második kör után le kell ülnöd? Lehetek-e a segítőd?”? Ez a vágyunk a gyülekezetben. Ez a vágyunk Krisztus Testében. Ez az a nagyszerű dolog, amink van.

Isten annyi mindent ad nekünk, amikor így élünk! Hatalmas erő van ebben. Nagyon tetszik ez a gondolat. Annyira szép! Mert sok minden így történt meg a gyülekezettel. Így alapultak az iskoláink, így alapult a bibliaiskolánk, így folynak a szolgálataink, így alapulnak gyülekezeteink. Amikor megtörténik, akkor egészségesek vagyunk gyülekezetként.

Ámen.

Kategória: Egyéb