A bűnöm az ellenségem, ám vannak barátaim!

2016 május 11. szerda  18:30

Van egy nagyszerű és bátorító üzenetem, de kezdjük itt:

Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja halál…

Amikor a bűnt emlegetjük, akkor gyakran azzal vádolnak minket, keresztényeket, hogy problémát hozunk létre ott, ahol nincs is probléma. Erről az jut eszembe, hogy Churchillt azzal vádolták, hogy háborús uszító, mert azt mondta, hogy Hitlert meg kell állítani. Ez igaz. Azt mondta: Háborúra van szükség. Igaza volt, Hitlert meg kellett állítani. Mi is így vagyunk. Azt mondjuk, hogy bűn, és igazunk van. Nem igyekszünk problémát létrehozni ott, ahol nincs, hanem a probléma nagyon is látszik mindenütt.

Szerintem nincs olyan település, ahol ne lenne rendőrség, mert akkor baj van ott. Nem létezik olyan ország sokáig, amelynek nincs hadserege. Ha van egy autód, és nem kell hozzá kulcs, és nincs rajta zár, akkor nem lesz sokáig tiéd az az autó. Például nincs TV a lakásodban, ha nem lehet bezárni az ajtót. Ha metrón utazom, és kilóg a zsebemből a pénztárcám, akkor, mire az út végére érek, nem lesz pénztárcám. A bűn körülöttünk van mindenütt. Ez nem olyasmi, amit mi próbálunk létrehozni, hanem ez megvan a világunkban.

Ha egy fiatal férfinek vagy nőnek nincs meggyőződése, akkor nem lesz sokáig szüzessége. Ha egy házasembernek nincs elkötelezettsége, ha nincs „zár az ajtón”, akkor nem lesz sokáig házassága. Miért? Azért, mert a világunk tele van a bűnnel, tele van annak a kezdeményezésével. Jak 1. a kívánság válaszol a kísértés kopogtatására. Így működik ez. Megpróbáljuk megoldani. Megpróbálunk megszabadulni tőle.

Mi szabadít meg minket a bűntől? Vannak emberek, akik élményeket gyűjtenek maguknak. Élmény élmény hátán, próbálom megtölteni az életem azért, hogy a problémát valahogy kiszorítsam. A gond ezzel az, hogy minden élmény véget ér egyszer, úgyhogy a dolog megáll. Olyan, mint egy autó, amiből kifogy az üzemanyag. Ez az irány nem válasz. Ez nem szabadít meg engem.

Lehet, hogy a jóságommal próbálom kiegyensúlyozni a bűnömet, és azt mondom: Ha elég jó vagyok a bűnnel szemben, akkor elég vagyok. Az a baj, hogy anélkül, hogy tudnám, a jóságommal is a bűnöm serpenyőjébe pakolok terhet. Ugyanaz az oldal megy lejjebb. A jóságom nem oldja meg, Ézs 64:5. Nincs az a pozitív hozzáállás vagy gúnyolódó hozzáállás, amely eltünteti a probléma valóságát.

Emberek mondják ezt: „Legyünk pozitívak! Tegyünk úgy, mintha nem lenne probléma! Nincs is bűn. Nincsen gond. Kigúnyoljuk, aki azt mondja, hogy bűn. A bűn az egy archaikus szó, nem? Azt már nem használjuk. Olyan nincs is.” Nem számít, mennyit mondod ezt, attól még a valóság az valóság marad. A jógatanáromat megkérdeztem egyszer: Tehát akkor te úgy hiszed, hogy az emberek jók? Nem voltam hívő. Azt felelte: Igen, úgy hiszem. Mire megkérdeztem: Akkor miért zárod be az ajtódat otthon? „Mert nem vagyok ostoba.” 🙂 Akkor most melyik az igaz?

Nem számít, mennyit mondod, milyen a hozzáállásod, attól még a bűn nagyon valós. A világunkban, az életünkben, a családjainkban, a lelkiismeretünkben nagyon valós. Semmi, ami ehhez a világhoz kapcsolódik, semmi, ami ebből a világból származik, az nem képes elvenni a bűnt. Semmi, ami itt gyökerezik, nem képes megszabadítani a bűntől. Nem elég rá az összes jóságom, nem elég rá minden jó cselekedetem… semmi nem elég erre, ami ebből a világból való, ami belőlem jön, ami a porból jön. Mert én ott keresem a megoldásokat.

Természetileg mindannyian ott keressük a megoldásokat. Az egyik, amit csinálunk, az az, hogy támogatókat keresünk. Bajban vagyok, zavar a bűnöm, de ha találok valakit… A barátom tudja, hogy mit kell mondania, úgyhogy mindig azt mondja: Semmi baj, semmi baj!; és akkor kicsit jobban érzem magam.

Fennáll a veszély, hogy eljövök a gyülekezetbe, és úgy élem meg, mintha ez egy ilyen támogatócsoport lenne. Ez probléma, mert a gyülekezet nem ez. Itt másról beszélünk. Mert ha így vagyok a gyülekezetemben, hogy ez csak egy támogató csoport, ahol mindenki veregeti a vállamat, és azt mondja: „Semmi baj! Semmi baj! Én is gyenge vagyok, én is elbukom. Semmi baj!”; ha erről szól, akkor ez is egy alulról jövő dolog. Akkor úgy kezelem a gyülekezetet, mintha e világi dolog lenne. Pedig nem az!

Semmi, ami a porhoz tapad, semmi, ami porból származik, nem tisztít meg engem a bűnömből. Nyilvánvalóan. Valami olyan kell, ami e világon kívülről származik. Ezért van az, hogy mi nem problémázunk a bűnön, mi nem a bűnt reklámozzuk, mi nem igyekszünk problémát létrehozni. Mi a válaszról beszélünk.

Róm 4:245:1 … Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Ez az egyik, amit hallanunk kell. Minden embernek. „Problémád van magaddal? Nem tetszik, ahogy mennek a dolgaid? Hadd mondjak valamit, ami rosszabb! Ezt úgy mondják igazán, hogy bűn. Vétkezel.” Ez komolyabb kategória. Nem csak a törvénnyel van problémád, nem csak magaddal van problémád, hanem problémád van Istennel. Isten azt mondja, hogy bajban vagy. Viszont van válasz. Az első, amit elmondunk, hogy a probléma mélyebb, mint hinnénk. A bűn bennünk van. Ez egy mély probléma, Róm 8:3. Magunkból megoldhatatlan probléma. Ez az a része az üzenetnek, amit senki nem szeret, de meg kell értenünk.

Mondhatom egy autószerelőnek: „Rendben. És meddig megy el az autóm ezzel a hibás alkatrésszel?” Mire azt válaszolja: „Megpróbálhatod, de az autópályán meghalsz. Mész 130-cal, és egyszer csak elenged az az alkatrész, és meghalsz.” „Ez az alkatrész drága, nem tetszik. Inkább csak veszek valamit kívülre, ami olcsó. Attól még jobban is fog kinézni!” Így vagyunk a bűnnel. Nem kedveljük az üzenetet, pedig annyira komoly! Velünk van kapcsolatban.

Nem kedveljük azt az üzenetet, hogy a bűn komoly és bennünk van. Úgyhogy a megoldásnak még radikálisabbnak kell lenni, mint gondoltuk volna. Ez ámulatba ejtő számunkra. Ez volt Jézus. Ő fizetett a bűnökért. Ahogy ezt megtette, az a kereszt által volt. Ez azt mondja el nekünk, hogy a probléma annyira komoly volt! Komolyabb, mint gondoltam volna valaha is. Ez azt mondja nekünk, hogy az Ő törődése velünk sokkal nagyobb, mint gondoltam volna valaha is. Úgyhogy a megoldás ámulatba ejtő.

Róm 7:17,20-ban továbbra is azt mondja: nem én vagyok az, aki vétkezik, hanem a bennem lakozó bűn. Ez egy csodálatos gondolat, hogy Isten azt mondja: Az, hogy hívő vagy Krisztusban, azt jelenti, hogy a bűnöd el van választva tőled. Ez csodálatos. Ha hívő vagy Krisztusban, akkor a bűnöd el van tőled választva. Azt mondja, hogy te és a bűnöd, az két különböző dolog. Te új ember vagy, és van a régi bűnös természeted, és ez a kettő különböző. El van választva, nem keveredik, nem mosódik össze. Habár mi úgy érezzük sokszor, amikor vétkezünk.

Úgy érzem, hogy annyira egy vagyok a bűnömmel. „Gyűlölöm! Annyira egybeforrt velem.” Pál azt mondja, hogy nem, nincs velem egyben. Vagyok én és van a bűnöm, bennem van, de az nem én vagyok. Ez bámulatos. Egyedül a kegyelem teszi ezt. Egyedül a kegyelem mondhatja ezt nekem. A törvény sosem fog elvezetni engem erre a helyre. Ezért kérlek, ne nyeld be a törvénykező tanításokat.

Az interneten mindenféle tanítókat fogsz találni. Arról fognak beszélni, hogy keményen dolgozz a megváltásodért, és arról, hogy hogyan veszítheted el az üdvösséged. „Te teremsz elég gyümölcsöt? Nem? Akkor nem is vagy hívő Krisztusban.” Ezt fogják mondani, hogy rosszul érzed magad, és ostorozni fognak, hogy nyomulj jobban, hogy keményebben dolgozz, és izzadj, mert ezt neked kell hozzáadnod. Ez sosem fog arra a helyre elvezetni téged, ahol azt mondod: Vagyok én, és a bűnöm el van választva tőlem. Sosem fogod ezt így mondani. Pál azonban mondta. Miért? Azért, mert ő hitt a bevégzett munkában. Mert ő hitt a kegyelemben, ilyen hívő volt. Hitt a kegyelemben, hitt a bevégzett munkában. Te is legyél így! Ne nyeld be a hazugságokat.

Van azonban egy ámulatba ejtő megoldás. Mi mossa el a bűnömet? Krisztus vére. Ez nagyszerű. Erre van szükségem. Valamire, ami kívül esik ezen a világon, aminek a forrása nem ebben a világban található. Erre van szükségem. Ugyanakkor hívőkként elbukunk, úgyhogy mire van szükségünk? Igazán erősen hiszem, hogy nem csak egy szabályrendszerre van szükségünk, amihez ragaszkodnunk kell, hanem szükségem van egy barátra. Nem olyasvalakire, aki vállon vereget, és azt mondja, hogy rendben van, hanem olyan barátra, aki a megfelelő irányba fordítja a tekintetemet, és ez a Szent Szellem.

A legjobb barátunk ebben a világban a Szent Szellem. Olyan barát, Aki arra irányítja a tekintetem, ahova érdemes nézni. Ez az, amit Jézus mondott a Szent Szellemről:

Ján 16:14 Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és kijelenti nektek.

„A Szent Szellem Engem dicsőít.” Ami azt jelenti, hogy a hívő magába néz, megrémül a bűntől és attól, amit magában rosszat lát, de aztán a Szent Szellem azt mondja: „Ne tedd! Nézz Jézusra! Igazából Jézusra kell nézned! Ő meghalt a kereszten, érted. Fizetett a bűneidért. Feltámadt érted. A mennyben érted jár közben. És egy nap eljön érted. Bízhatsz Benne. Ne nézz magadra!” Emeld fel a fejed, Zsolt 3:3. Ő az én fejem felemelője, hogy Krisztusra nézzek. A Szent Szellem az én Barátom.

Egy igaz barát nem mindig azt fogja mondani, amit hallani szeretnék. Hanem valami mást fog mondani. Néha odamegyek a barátomhoz: Vétkeztem, de csak mondd, hogy rendben van! Ha a barátom, akkor nem fogja ezt tenni. Azt fogja mondani: „Járjunk együtt az Úrral. Térj meg ebből az ostobaságból. Ne tedd megint! Ne élj bűnben! Nem erről szól az életed, te nem ez vagy. Te új teremtés vagy.” Bátorítani fog engem a bevégzett munkában, és bátorítani fog a kegyelemben, az új emberben. Erre van szükségem.

Ezért van az, hogy a Biblia lehet nagyszerű az életemben, vagy lehet értéktelen az életemben. Az ima lehet csodálatos az életemben, vagy lehet az életemben a legunalmasabb dolog.  A gyülekezet lehet a szabadulás helye, vagy lehet a szendergés helye. Miről beszélek? Az imádkozás a Szent Szellemben elveszi a bűn erejét, a bűn izmait. A kísértés hangosan csalogatott az életemben. Amikor a Bibliámat a Szent Szellemben olvasom, akkor az suttogássá csendesíti a kísértést. Nem is hallom, hogy mit mond. Miért? Azért, mert a Szent Szellemmel olvasom a Bibliámat. Eljövök a gyülekezetbe, itt vagyok a Szent Szellemben, és a bennem lévő kívánság, ami mint egy orrszarvú, hatalmas erővel lökdösött, és nem tudtam megállítani, olyanná válik, mint egy kisegér. Semmivé lesz.

Ha nem a Szent Szellemben imádkozom, ha nem a Szellemben olvasom a Bibliámat, ha úgy jövök a gyülekezetbe, hogy nem vagyok betöltve a Szellemmel, akkor az annyira erőtlen, és annyira haszontalan! Aztán azt mondom a testvéremnek: „Te miről beszélsz? Én olvastam a Bibliát, én imádkoztam, én jöttem gyülekezetbe, és nem használt semmit.” Ezért van, hogy szükségem van a Szent Szellemre.

Ján 15:14 Isten az én Barátom a szükség idején. Ő a Barátom a bűnömben. Segíthet nekem kijönni belőle. Mondd ezt magadnak: „Az Atya elküldte értem, a Fiú értem jött el. A Szent Szellem engem akar betölteni.” Ez lenyűgöző számunkra. Szükségem van erre. Isten az én Barátom, amikor elbukom. Szükségem van Rá.

Hova vezet engem a Szent Szellem? Szükségem van egy barátra, és szükséges, hogy emlékeztetve legyek. Vissza kell mennem Krisztus véréhez, amikor elbukom. Vissza kell mennem Krisztus véréhez! Azért, mert Zsid 9:14 a vér ereje elégséges, hogy megtisztítsa a lelkiismeretemet. Az Ige szerint én meg vagyok tisztítva, meg vagyok mosva. Tiszta vagyok, békességem van Istennel, és el vagyok választva a bűnömtől.

A lelkiismeretem beszél hozzám, és azt mondja: Nem, nem vagy! Nem ért egyet Isten Igéjével, és nem ért egyet Istennel. „Nem, te nem vagy tiszta. Miről beszélsz? Te a bűnöd vagy! Össze vagy ragadva a bűnöddel. Nemcsak hogy össze vagy keveredve vele, hanem hozzá vagy hegesztve. Elválaszthatatlan. Miről beszélsz?” Szükséges, hogy erre legyen jó válaszod. Szükséges, hogy ismerjem Krisztus vérének az értékét. Szükséges, hogy tudjak válaszolni a saját lelkiismeretemre. Zsid 9:14 Krisztusnak a vére megtisztít. Ez a válasz.

Miért? Azért, mert Zsid 9:22-ben azt mondja, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Így működik. Krisztus a vérével nem csak a templomba ment, ami egy szimbólumba volt, hanem a mennybe tért vissza a vérével. Az igazi mennybe, Isten igazi jelenlétébe az igazi vérével a te igazi bűneidért. Ez így működik. Ezért Zsid 10:10 meg lettél szentelve egyszer s mindenkorra Krisztus egyszeri áldozatával. Ez így működik.

Ezért szükséges, hogy visszamenjek ehhez. A Szent Szellem vissza fog vezetni ehhez, amikor elbukom, amikor vétkezem, amikor botladozom, amikor visszacsúszom. Aztán a Szent Szellem azt fogja mondani: „Nézzünk Krisztusra! Nézz fel oda! Ne nézz a bűnödre, nézz Krisztusra, a vérre, a keresztre és a feltámadásra. Ez a tökéletes válasz. Nézzünk erre!” Bátorítani fog engem.

Szükségem van Krisztus Testére, az egy másik barát. Krisztus Teste kegyelemben. Ha a gyülekezet ítélkező, ha a gyülekezet gyalázza az embereket, ha a gyülekezet pletykál, ha a gyülekezet a törvényt adja neked és vádol téged, akkor a gyülekezet nem a barátod, ez igaz. Mindig nagyon érdekes, amikor azt mondja valaki: A gyülekezet tele van képmutatókkal! Azért, mert erről azt gondolom: ahhoz, hogy felismerd, neked is tudnod kell, hogy mi az. Mindig így érzem.

Ha a gyülekezetben jelen van az ítélkezés, akkor mi az én helyem? Az én helyem az, hogy azt mondjam: „Hagyd abba! Miért tennéd ezt?” Ha ott a pletyka, a negativitás, egymás lejáratása és a törvény, akkor mondhatom: „Mi a bevégzett munkában hiszünk. Imádkozzunk egymásért!” Segítsünk egymásnak, amikor a másik gyenge, gyengeséggel küzd. Álljunk fel egymásért, imádkozzunk egymásért szeretetben.

Ha egy gyülekezet kegyelmes – és azt hiszem, hogy ez a gyülekezet az –, akkor a gyülekezet csodálatos barátom lesz. Mert a gyülekezet a Szent Szellem munkájának a kifejeződése. Olyan hely, ahol szerethetek. 1Ján 4:20 könnyű azt mondani valakiről, akit nem látok, hogy szeretem. Mi van azonban, ha látom?

Ezért van az, hogy arra bátorítunk, hogy vasárnap gyere fél-egy órával hamarabb, és legyünk közösségben. Itt vannak a pásztorok készen arra, hogy találkozzanak veled. És maradj tovább! Ne csak késve érkezz, és hamarabb menj el. Persze a te döntésed, a te elhívásod, de elmulaszthatsz valamit. Mert ez egy olyan hely, ahol megvan a lehetőségem arra, hogy szeressek valakit, és hogy megtanuljak szeretni valakit. Ef 4:15 a gyülekezet olyan hely, ahol növekedhetek Krisztusban.

Krisztus Teste, a gyülekezet segít nekem a bűnnel kapcsolatban is. Tudom, hogy ezt már mondtam, de gondolj erre! Róm 12:21 Ne győzzön le a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval! A gyülekezet jó hely erre, hogy jót tegyünk. Ef 2:10 azt mondja, hogy járjatok az előre elkészített jó cselekedetekben. Igaz? Hol tehetem meg ezt? A gyülekezet erre egy jó hely. Mert itt jókat cselekedhetek. Jókat tehetek. Sok mindent csinálhatok itt. Csak azt szeretném mondani, hogy ne legyél magadban, legyél egy csapat része. Nem a házasságról beszélek, hanem arról, hogy legyél része egy csapatnak. Szeretnélek bátorítani, hogy tedd ezt.

Például a büfében szükség van segítőre, és így megismerhetsz mindenkit a gyülekezetben. Megismerhetsz mindenkit a Szellemben, és sok embert megismerhetsz testben is. Az egy nagyszerű hely, ahol szolgálhatsz. Az egy olyan hely, ahol jókat tehetsz, és ahol legyőzheted a gonoszt jóval. A vasárnapi iskolában mindig szükség van segítségre, még akkor is, ha nem tudsz tanítani, tudnak téged használni. Zenében mindig szüksége van segítségre. Ahhoz persze nem árt, ha tudsz zenélni. Ott azért szükséges a hangszeres tudás. Ha tudsz, kérlek, segíts be.

Ezt úgy értem, hogy a gyülekezet olyan hely, ahol kifejezhetem a nekem adott életet, azt az ajándékot, amit kaptam. Gyakran így legyőzhetem a bűnt az életemben, hogy abban a nagyszerűségben élek, amit Isten adott nekem. Zsid 12:1 a bizonyságtételek nagy fellege vesz körül. Természetesen ez bibliai példákról beszél. Azt hiszem, hogy ez a gyülekezetre is alkalmazható.

A testvérek nem az életed rendőrei, hanem a bizonyságtételek nagy fellege lehet, ami segít a bűnöddel kapcsolatban. Hogyan? Az a módja, hogy látom a hitbeli döntéseiket, látom a hitben megtett lépéseiket, látom a növekedésüket. Ez bátorít engem, felkavar engem. Ez egy másik jó ok, amiért azt gondolom, hogy jó, ha része vagy egy csapatnak. Mert akkor közel vagyok valakihez, és látom az életüket. Látom a bukásaikat, és azt is látom, ahogy utána felkelnek. Ez nagyszerű, és bátorít engem. Mert ez azt mondja, hogy lehetséges számomra is, hogy ne a bűné legyen az utolsó szó.

Még egy mód, azt hiszem, Krisztus Teste ebben is nagyszerű. 2Kor 12:7-9 – ezek a halálom napjáig velem lesznek, és ez nem tetszik. Azt hiszem, hogy erre alkalmazható a következő:

Róm 6:11-14 Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak! Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok tagjaitokat az igazság fegyvereiként Istennek! Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, …

Néhány bűn megmarad az életemben a halálom napjáig, de ez nem jelenti azt, hogy engednem kell, hogy uralkodjon felettem.

Róm 6:14 … mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok.

A bűnöm el van választva tőlem. Igen, jelen van az életemben, a kísértés erős, igen, lehet, de Istennel együtt tanulok, hogy Zsolt 23:5 az ellenségeim jelenlétében lakomázzak. Ezt tanulom. Ott van a bűnöm, és gyűlölöm; velem van, de tanulok valamit, tanulok uralkodni felette.

Befejezésül szeretném mondani, hogy ne játssz a bűnöddel. Ne képzeld, hogy gyenge a bűnöd. Ez olyasvalami, ami sok embert félrevezet. Azt, hogy a bűnük mennyire komoly, maguk értékelik a saját rendszerükben, és azt mondják: ez egy kis bűn. A bűnnek van egy elképesztő tulajdonsága, az, hogy növekszik. Mondasz egy kis hazugságot, aztán növekedni fog, és szörnyeteggé válik. Elveszel valamit, ami nem tiéd, valami kis dolgot, és ez növekedni fog az életedben. Kicsit kezded lejáratni a testvéred, kis negatív megjegyzést teszel rá, és ez növekedni fog az életedben. Ne tedd!

Éne 2:15-ben kis rókákról beszél, amik elpusztítják a szőlőskerted. Ez azt jelenti, hogy a kis rókák lerágják a hajtásokat, és amiatt nem növekszik, és nem terem gyümölcsöt. „Milyen kis aranyos! Nem jelent semmit.” Igazából jelent. Ez valós. Sámson is így gondolta Bír 16:1-ben. Elment egy prostituálthoz. Problémája volt a nőkkel, és nem foglalkozott vele. „Ó, ez csak egy kis probléma! Tudok én ezzel bánni.” Aztán csak három verssel később, Bír 16:4-ben elment Delilához. Tudjuk, hogy ez a történet hogyan végződött. Az élete tönkrement, kiszúrták a szemeit, rabszolga lett, és meghalt ennek eredményeképpen.

Ne érts egyet a kultúrával csak azért, mert a kultúra azt mondja, hogy rendben van. Nincs rendben. Hanem járj az Igével, és gondolkodj a Szellemmel. Márk 7:11-ben olvashatsz arról, hogy milyen volt Jézus korában a kultúra. Helytelen volt. Jézus meg is mondta. „Én a Barátod vagyok, és elmondom neked, hogy nem ez a módja, ne így élj!”

Rendelkezünk a vérrel, a Szent Szellemmel, rendelkezünk Krisztus Testével, és olyan nagyszerű megoldások állnak rendelkezésünkre a bűnnel szemben. Nem szükséges, hogy ebben éljünk. Ezért van az, hogy azt gondolom, hogy ez egy építő üzenet. Mert gyülekezetként és hívőkként nem a bűnre összpontosítunk, hanem Krisztusra együtt. Ez ámulatba ejtő, mert a bűn összemegy. Miért? Mert ha Jézus növekszik az életemben és én csökkenek, akkor a bűn is kisebbé lesz az életemben. Ezt a törvény sosem fogja tudni megadni nekünk, de a kegyelem és a bevégzett munka igen. Ahogy jársz a Szellemben, ez megtörténik.

Ámen.

Kategória: Egyéb