Félelem alatt, fizetség által, vagy kegyelemmel élsz?

2016 február 24. szerda  18:30

Mit szoktunk mondani, hogy mi a három fő üzenete a világnak?

– Le a tekintéllyel! – Mindig lejáratnak valamilyen tekintélyt, mindig lejáratnak valakit, akinek tisztessége kellett volna, hogy legyen.

– Félj! Teljesen mindegy mitől, csak félj! – Mindig van egy új ok, ami miatt félned kéne.

– Megy ez nekünk Isten nélkül is! – Lehet Isten nélkül élni ezt az életet minden gond nélkül.

1. Róm 13:1-4 Mindenki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől, a meglévő felsőbbségeket Isten rendelte. Azért, aki szembeszáll a felsőbbséggel, az Isten rendelése ellen szegül, az ellenszegülők pedig ítéletet vonnak magukra. Mert a hatóságok nem a jó, hanem a rossz cselekedetek büntetésére vannak. Akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicsérni fog téged, mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt teszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki gonoszt cselekszik.

Nagyon sok embert összezavart már ez a néhány vers. „Akkor most ezek a versek azt jelentik, hogy egy gonosz diktátornak igaza van? Mindent megtehet, mert ez Isten akarata? Megölhet minket? Elveheti a jogainkat, mert ez Isten akarata?” Mi igazán úgy értjük ezt a részt, hogy Pál itt a törvénytelenséget állítja szembe azzal, hogy vannak szabályok, van törvények a társadalomban, vannak kormányzók, vannak uralkodók, vannak kormányok, miniszterelnök, miniszterek, hatalmi szervek, hatóságok, és ezeknek hasznuk van. Ezek a tekintélyek hasznosak. Nem tökéletesek, de hasznosak. Ezért nem szidjuk a vezetőinket könnyen mi hívők.

Persze van, hogy nem értünk egyet, nem tetszik, ha ostoba döntéseket hoznak, de azért jobb, ha vannak, minthogy anarchia lenne. Ezt értjük, azt hiszem. Ha nem tudod, mennyire „jó” az anarchia, akkor olvasd el a Bírák könyvét, és rájössz, hogy tényleg hasznos, hogy van kormányzat az országban.

1Tim 2:1-2 Mindenekelőtt arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fölöttesért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben.

Úgyhogy nem átkozzuk őket, hanem imádkozunk értük. Azért, hogy békén hagyjanak minket, hogy terjeszthessük az evangéliumot, hogy dolgozhassunk, hogy élhessünk, hogy imádkozhassunk, hogy összejöhessünk, hogy családot nevelhessünk, hogy örömünk lehessen.

Azt mondja Pál Róm 13:5-ben, hogy engedelmeskednünk kell nekik, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeretért is. Ami azt jelenti, hogy mi nem csak azért engedelmeskedünk az ország vezetésének, mert nem úgy vagyunk, mint a legtöbb ember, hogy félünk a törvénytől, hogy az lesújt ránk, hanem felismerjük, hogy ez helyes, hogy ez rendjén van. Ezek a versek, Róm 13:1-5 bizonyos fajta tekintélyt írnak le. Ez fontos és hasznos, és felismerjük, hogy van értéke.

Ez az a hatalom, ez az a tekintély, aminek azért van joga tenni valamit, mert ereje van, mert van kardja, mert van hadserege, mert van rendőrsége. Egy értelemben azt lehetne mondani, hogy ez a tekintély félelem által áll fenn. Ez a legrosszabb fajta tekintély, ami létezik, de hasznos. Annyira hasznos, hogy Isten Maga vezette be. Amikor 1Móz 9-ben kijönnek az özönvíz után a bárkából, akkor Isten bevezeti az emberi kormányzást. 1Móz 9:6-ban azt mondja: Ha valaki embert öl, akkor ember ontsa ki az ő vérét is. A gyilkosságért jár az, hogy egy másik ember megölje őt.

Ez az emberi kormányzásnak az alapja, a félelem. Nem merek lopni, mert tudom, ha elkapnak, négyszer annyit kell visszafizetnem. Félek. Nem merek gyilkolni, mert akkor engem fellógatnak, vagy megköveznek. Ennek van haszna, van jelentősége. Ez nem a legnagyszerűbb dolog, de értékes. Mennyire értékes? Ján 19-ben Jézus mond valamit, ami megdöbbentő, amikor Pilátussal beszélt.

Ján 19:11a Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked.

Az emberek a világban nem látják ezt, nem ismerik fel. Viszont valós, és mi értjük ezt. Tanuljuk a Bibliánkból. Pilátusnak ez annyira lenyűgöző volt, hogy a következő vers azzal kezdődik, hogy attól fogva igyekezett szabadon bocsátani Jézust. Próbálta elengedni. Valószínűleg azt mondta magában: Senki más nem gondolja ezt egész Júdeában, hogy nekem felülről van a hatalmam. Onnan kezdve el akarta engedni. Ennek a fajta tekintélynek jogosultsága van, haszna van, értéke van. Még akkor is, ha nem könnyű szembetalálkozni vele.

2. Hadd mondjak azonban egy jobb fajta tekintélyt! Kicsit jobb.

1Tim 6:1-2 Akik a szolgaság igája alatt vannak, saját uraiknak adják meg a kijáró tiszteletet, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, azokat ne becsüljék le, mivelhogy testvérek, hanem annál inkább szolgáljanak nekik, éppen azért, mert hívők és szeretettek, akik a jótevésben buzgólkodnak. Ezeket tanítsd, és ezekre buzdíts!

Ezek a versek a munkaetikáról szólnak, arról, hogy vegyük komolyan. Még ha nem hívő a főnök, és van vele probléma, akkor is. Ha hívő, akkor még inkább. Itt is van egy tekintély. Ez a tekintély miből jön? Ez nem a félelemből jön, hanem a jutalomból. Ez a jutalomból, a fizetségből jön. Az alkalmazó tekintélye az alkalmazott felett. Ez kicsit jobb, mint a félelem.

Tulajdonképpen sokkal jobb. Olyannyira sokkal jobb, hogy a legtöbb emberi táradalom erre a fajta tekintélyre épül, a legtöbb kapcsolatrendszer erre épül. „Te fizetsz nekem, én kiásom neked a gödröt.” „Te kedves vagy hozzám, én is kedves leszek hozzád.” Fizetség. „Ha én kedves vagyok hozzád, akkor elvárom, hogy te is az legyél hozzám.” Ez tekintély a jutalom által. Ezért van, hogy az emberek szeretik azt olvasni a Bibliában, hogy Jézus azt mondta: Úgy tegyél másokkal, ahogy akarod, hogy az emberek veled cselekedjenek. Mert ezt az ember érti. Azt mondjuk: „Ó, ez az elv tetszik nekem. Mert ezt értem. Én teszek érted, és akkor joggal mondhatom: Hé, tartozol nekem!”

Ez a tekintély a jutalom által. Például, lehet ilyen egy házasság. A férfi azt mondja: Csináld meg a vacsorámat, tedd az ágyban azt, amit várok tőled, és aztán kedves leszek hozzád. Az asszony azt mondja: Tegyél engem előre, legyek én a legfontosabb neked, beszélj velem kedvesen, és akkor az lesz, amit szeretnél. Működik egy ilyen házasság? Igen, működik, de valami borzasztóan hiányzik belőle. Mert a második tekintély működik, és ugyan nincs benne annyi félelem, mint az elsőben, de mégsem ez a cél. Isten nagyobbat tartogat nekünk.

Azért említettem ezt a két fajta tekintélyt, mert szeretném szembeállítani a harmadikkal, ami egészen másféle tekintély, egészen másféle életmód és kapcsolatrendszer.

Hadd mondjak el egy történetet! Egy testvér mesélte. „Otthon voltam a családommal Karácsonykor. Beszélgettem az egyik családtaggal – a család vallásos –, aki azzal kezdte: Tudom, hogy neked elmondhatom ezt, mert tudom, hogy te nem ítélsz meg senkit, tudom, hogy nem pletykálsz, tudom, hogy te nem kritizálod az embereket, és ezért veled őszintén beszélhetek erről…”

Milyen tekintély ez? Mi adja meg a jogot arra, hogy ezeket a szavakat halljuk? A félelem nem hoz bizalmat. Ha a hatalom, az erő, a fenyegetés tekintélyével fordulok valaki felé, az csak összehúzza magát. Ha ilyen módon azt mondom a másiknak: Na, van valami bajod?!; hidd el, nem fogja elmondani mi baja. Ez így nem működik.

A másik fajta tekintély: Ha segítesz nekem, én is segítek neked. A kérdés viszont az: „Bízhatok-e? Elmondhatom-e a bajomat? Kommunikálhatok-e veled?” Amikor elmondom a másiknak a problémámat, ő azt feleli: „Hagyj engem békén! Van nekem elég bajom! Ha segítesz, én is segítek neked, de ha csak terhet teszel rám, mit vársz tőlem?”

3. A harmadik az másik fajta tekintély, másik fajta jogosultság, másik fajta bizalom, nyíltság.

Mert az elsőben nagy jogom van. Amikor azt mondom: Vigyázz!; mindenki haptákba vágja magát, mindenki fél. A másodiknál lehet, hogy nem is mondok semmit, de a másik tudja, hogy mit várok tőle. Ezek működnek, de nem az igaziak. Ettől nem lesz nyíltság. Ettől nem lesz bizalom. Ettől nem lesz növekedés. Ettől nem lesz öröm. Lehet, hogy nevetünk együtt, de nincs igazi öröm közöttünk.

Nem tudom, tudod-e, van egy kórházi szolgálatunk. Az onkológiára járnak, a rákos betegek felé szolgálnak. Jolika megy, és mennek vele néhányan. Ha érdekel, keresd meg őt. Azt mesélte: „Amikor odamentünk, először gyanakodtak, és nagyon rövid időre adtak bejárási jogot. Gyanakvással néztek ránk: Minek jönnek ide? Mostanra határozatlan idejű jogunk van arra, hogy bejárjunk. Mehetünk. Annyira bíznak bennünk!” Az egyik főorvos egyenesen azt mondta Jolikának: „Kérem, hogy menjen be ehhez a beteghez. Nagyon nagy szüksége van magukra. Ha van idejük, kérem, hogy nézzenek be hozzá.” Az ott dolgozók hálásak, nem is tudják mit jelent ez pontosan, ám nagyon megáldja őket, nagyon örülnek.

A kérdés: Milyen tekintéllyel, milyen hatalommal?

Amikor Jézus prédikált, Márk 1:22-ben elámultak, mert nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem hatalommal, tekintéllyel. Hogy tanítottak az írástudók? Tanítottak valamit, és azután azt mondták: Ahogy a rabbi is megmondta!; valakire támaszkodtak. Nem a saját tekintélyükre. Amikor Jézus mondott dolgokat, nem valaki másra utalt, hanem egyszerűen csak beszélt tekintéllyel, hatalommal. Azt mondta: Ez így van! „Bizony, bizony mondom nektek!” Ami azt jelenti, hogy igazán így van, efelől nincs kérdés, efelől nincs vita.

„Ez így van!” Elámultak rajta, és azt mondták: Milyen tekintéllyel teszi! Még azt is mondták Neki Márk 11:28-29-ben: „Te a Saját tekintélyeddel jössz ide, úgyhogy Neked nincs tekintélyed. Te ezzel beszélsz, és ezért nincs tekintélyed.” Jézus – átfogalmazva – azt felelte nekik: „Fordítva! Nektek nincs tekintélyetek, Nekem van!

Milyen tekintélye volt Jézusnak? Ján 1:14 az igazságnak és a kegyelemnek a tekintélye. A kegyelemnek és az igazságnak a tekintélye. Ez az a tekintély, ami nekünk megvan, a kegyelemnek a tekintélye, és a kegyelem mindig együtt jár az igazsággal. A kettőt nem lehet elválasztani. A kegyelem tekintélye az, amit mi kaptunk, óriási tekintély ez. Jézusnak hatalmas tekintélye volt, a kegyelem által. Ez lenyűgöző nekünk, mert azt gondolnám, ha erőt keresek, akkor a félelem kell, abban van az erő. Vagy: „Én fizetek neked, azt csinálod, amit mondok! Kirúglak, ha nem csinálod, amit mondok.” Azt gondolnám, hogy ebben van a hatalom, ám nem!

Jézus eljött a kegyelem tekintélyével, és Ján 1:12 Neki volt hatalma arra, hogy megadja a tekintélyt mindazoknak, akik hisznek Benne, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mekkora tekintély ez! Óriási tekintély! Ilyen nincs senkinek. Senkinek nincs, aki félelem által uralkodik, senkinek, aki fizetség által szerez jogosultságot, és senkinek, aki kevesebben él. Jézusnak megvolt ez a tekintélye. A kegyelemnek ez a tekintélye az, ami miatt szeretettel látják őket a kórházban. A kegyelemnek ez a tekintélye az, ami miatt a családtag azt mondja: „Tudom, hogy benned megbízhatok. Tudom, hogy számíthatok rád, és tudom, hogy beszélhetek veled.” Ez számít, a kegyelemnek a tekintélye!

„Ó, de ez annyira gyenge!” Nem! Ez a legerősebb. Képes átformálni egy embert. Mert amikor az mondom a másiknak: Kapd össze magad!; összekapja magát. Vigyázz állásba áll, kihúzza magát, rendesen beszél, artikulál… azt csinálja, amit kell. Viszont mi van benne? Belül, a félelem alatt azt mondja: Hogy fulladnál meg…! Ez a baj, hogy a félelem, a fizetség tekintélye belül nem csinál semmit. Az ember ugyanolyan marad.

A kegyelem tekintélye viszont így beszél: „Szeretlek téged. Elfogadlak úgy, ahogy vagy. Te számítasz nekem. Ha soha többé nem csinálsz semmit az életedben, akkor is óriási értéke van az életednek!” „Soha nem fogom megbánni, hogy szerettelek. Ha elfordulsz Tőlem, ha Ellenem állsz, ha gyűlölni fogsz Engem, ha visszacsúszol, ha soha nem jársz Velem – mondja Jézus –, akkor sem fogom megbánni, hogy fizettem érted, és hogy meghaltam érted a kereszten.” Ez, a kegyelemnek a tekintélye – másik fajta tekintély.

Erről beszélt Pál 2Kor 10:8-ban, és később, a 13. fejezetben is. Azt mondta: Nekünk nem a rombolásra van tekintélyünk, hanem az építésetekre. Ez az igazi tekintély, hogy építsünk. Pl. egy építészre gondolok. Melyik a nagyobb tekintély? Az, aki azzal a darus romboló golyóval odamegy egy épülethez, és ledönti azt, vagy az, akinek megvan a képessége, hogy megtervezzen valamit, ami gyönyörű, és fel lehessen építeni a tervei alapján? Én azt gondolnám, hogy a második a nagyobbik tekintély. Mert a rombolás nem hoz létre semmit, ami értékes.
Pál azt mondja: „Figyeljetek korinthusiak! Mi szeretünk benneteket. Mellettetek állunk. Mi a javatokat akarjuk. Mi építeni akarunk, és nem pusztítani.”

Ez gyönyörű ebben a világban, mert senki nem ismeri ezt a tekintélyt Krisztus nélkül. Sajnos nagyon sokszor a hívők sem. Mi megkaptuk ezt. Tit 2:11-15-ben azt olvassuk, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme … majd továbbmegy, hogy mit végez el az életükben a kegyelem tekintélye… aztán azt mondja Pál Titusnak: Ezeket hirdesd teljes tekintéllyel! Milyen tekintéllyel? A kegyelemével.

Kimegyünk ebbe a világba, s nem a félelem üzenetét visszük, nem azt az üzenetet visszük: Ha megtérsz, és jó leszel, akkor Isten megfizet téged egy boldog élettel. Nem! Nem ez az üzenetünk. Mi a kegyelem tekintélyével megyünk. Mi ezzel az üzenettel megyünk: „Jézus meghalt érted, amikor nem érdemelted meg, és szeret téged most, hogy nem érdemled meg. Ha bízol Benne, akkor Ő megment téged. Minden érdem nélkül. Ha jársz Vele, az lenyűgöző élet lesz számodra. Ne mulaszd el a létező legjobbat!”

Arra gondolok, hogy a zsoltáríró azt mondta Zsolt 42:5(6),11(12), 43:5-ben: Miért csüggedsz el, lelkem, miért nyugtalankodsz bennem? Hány ember van, akinek nincs tekintélye arra, hogy beszéljen a lelkéhez? Ehelyett tudod, mi történik? Zűrzavar van benne, haragszik valakire, ki van borulva, zaklatott, fel van indulva, és aztán ez uralkodik rajta. Ostobaságokat beszél, megtámadja azt, akit nem kéne, lejáratja, tönkreteszi a házasságát, bántja a gyerekét, lecsapja a telefont a szülőjének: Soha többé nem beszélek veled! Miért? Mert nincs hatalma arra, hogy beszéljen a lelkéhez. A kegyelem viszont növekvő tekintélyt ad nekem arra, hogy beszéljek a lelkemmel. Péld 16:32 aki uralkodik az indulatain, az jobb, mint aki bevesz egy várost. Ez az üzenetünk igazán: Te választasz. Te választod meg, hogy melyik tekintély alatt élsz.

Sátán szeretne mindig lejjebb vinni minket. Szeretne, ha alsóbb szintre mennénk. Ha a kegyelem tekintélyében élsz, akkor megpróbálja becsempészni a fizetség gondolatát, és próbálja mondani: „Neked jár ez! Szolgálsz kegyelemből, segítőként gyűjtöd a felajánlást, vagy énekelsz a színpadon… csinálsz valamit, szolgálsz szeretettel, kegyelemből ezzel a tekintéllyel, és akkor Sátán azt mondja: Ha ennyit teszel, ezek után neked tényleg jár ez vagy az! Mi a gond ezzel? Az, hogy másik rendszer. Másik fajta jogosultság, másik fajta tekintély. Ez nem az, amiről az Úr tanít minket.

Jézusnak volt tekintélye megmosni a tanítványoknak a lábait. Ez lenyűgöző nekünk, és a tanítványoknak is az volt. Teljesen ledöbbentek ezen. Miért? Mert a fenyegetés általi tekintélyhez voltak szokva, vagy a fizetség általi tekintélyhez. Ezeket ismerték, de a harmadikat nem. Amikor a mi életünkben jelen van a kegyelem általi tekintély, az alatt élünk, azzal szolgálunk, és azzal szeretünk, akkor Sátán nagyon szeretné behozni az elménkbe: „Látod! Szolgálod Istent, Ő pedig így bánik veled. Hát ezt érdemled?” Hallottad már ezt? Szerintem mind hallottuk, vagy előbb-utóbb fogjuk hallani. Ha már a fizetség szintjén élsz, akkor pedig szeretne lenyomni a félelem szintjére. Mindig lefelé szeretné vinni ezt, és szeretné elvinni arra a szintre, ahol már semmi sem működik.

Gyönyörű, amit Jézus adott nekünk.
Másik fajta tekintély.
Nem a fizetség és az elvárás tekintélye, nem a félelem és a fenyegetés tekintélye, hanem a kegyelemé.
Ahol szolgálhatunk, ahol adhatunk, ahogy mi is kaptunk, és nagy tekintéllyel élhetünk.

Ámen.

Kategória: Egyéb