Gyülekezetalapítás Pécsett & Amikor Isten is, ember is nehéz helyzetbe kerül

2016 február 14. vasárnap  16:00

P. Kende

András és felesége egy ideje Pécsre járnak szolgálni. Nemrég úgy döntöttek, hogy Isten elhívásában Pécsre költöznek.

Arra gondoltam, hogy sok mindent csinálunk. A gyerekeink járnak vasárnapi iskolába, és ez fontos része az életüknek. Nekünk szülőknek ez fontos. Evangelizálunk az utcákon. Járunk vidéki városokba, meglátogatjuk a Szolgálat többi gyülekezetét országszerte. Fontos érteni, hogy ez mind ugyanaz. Ez mind egy, nem sokfélére mutatnak, hanem az épület menedzselésétől az otthoni bibliatanulmányig ugyanarról a dologról beszélünk. A mögött, hogy valaki a büfében szolgál, vagy a mögött, hogy valaki az Ezüst Klubban szolgál, ugyanaz a látás, ugyanaz a szív van, és az az, hogy emberek felépüljenek a hitben, hogy emberek kövessék Jézust, és hogy Isten kinyújtsa a kezét és munkálkodjon, gyógyítson, áldjon, építsen.

Ahogy a Biblia, az ima és a gyülekezet ugyanannak a dolognak a különböző oldalai, ugyanúgy a sok különböző szolgálat egyugyanazon szívnek a kifejezése, ami arról szól, hogy megismerjük Krisztust. Ha nem ismered Krisztust, tudd, hogy ez a legfontosabb dolog az életedben – megismerni Jézust személyesen. Nem csak tudni Róla, hanem megismerni Őt, aztán mi, akik ismerjük Őt, annyira fontos növekedni Benne!

Igazán ezért vagyunk izgatottak amiatt, hogy ők odaköltöznek. Azért, mert az a bizalmunk, hogy Isten embereket épít fel és nyer meg.

Bartha András

Nagyon szeretem a pásztoromat, nagyon szeretem a gyülekezetemet, és ez egy örömteli pillanat, hogy eldöntöttük, hogy Pécsre költözünk, ahogy tudjátok is. És nem csak mi, hanem az a látás, hogy csapattal költözünk. Úgyhogy ez ritka dolog. Nagyon értékes. Ötévente van ilyen, és szeretnénk megnyitni a sort, hogy még több városba, még több gyülekezetbe elköltözni csapatostul. Ez a gyülekezetünk látása, amikor kisbaba gyülekezetek születnek, aztán felnőnek.

Két éve járunk oda egy csapattal. Nagyon jó a csapat, tényleg! Van ott egy érett gyülekezet, érett hívőkből. Szeretik egymást, nagyon vendégszeretők. Növekszik a gyülekezet. A belvárosban kaptunk egy nagyon jó termet.

Szeretném megkérni Bálintot, hogy mondja el, mit jelent az életében Pécsett szolgálni.

Bálint: Az utolsó dalban hallottuk a dicsőítésben, hogy Isten nagy csodákat tesz. Isten kezeinek a munkáját láthatjuk Pécsett. Ez látni rendkívüli dolog és nagy áldás. Barátokat is szereztünk ott! Ahogy Lídia az egyik pécsi szent megfogalmazta, a szívünk összeforrt. Ez igaz mind a pécsiekkel, mind a csapattal. Hatalmas áldás, Andris pedig nagyon jó vezető.

Az a látás, hogy egy missziós gondolkodású gyülekezet legyen Pécsett, ami később gyülekezetet fog alapítani. Szeretnénk bibliaiskolát, léleknyeréseket, missziós utakat a környező falvakba, városokba. Szeretnénk tanítványozni, vezetőket felnevelni, akik később tudnak gyülekezeteket vezetni.

Ez egy gyülekezetnek a közös munkája. Nagy részed lehet ebben. Először is köszönjük az imákat, nagy szükségünk van azokra. Másodszor, vannak csapat összejöveteleink vasárnaponként az istentisztelet után a missziós irodában. Ott imádkozunk, beszélgetünk. Ha szeretnél belelátni, hogy miről is szól egy gyülekezetalapítás, csapatélet, ha csak egy kicsit is érdekel, gyere, szeretettel látunk.

Harmadszor a legfontosabb, hogy várunk csapattagokat, az ajtó nyitva áll. Akik költöznek velünk, komolyan gondolják a missziót. Adj egy esélyt Istennek. Mi van, ha hív téged? Csak gyere, beszéljünk, imádkozzunk. Nagyszerű, tényleg! Negyedszer, az anyagi támogatás. Az a tervünk, hogy teljes időben szolgálok majd ott. Minél többet az emberekkel lenni, tanítványozni. Rendszeres vagy alkalomszerű támogatás az nagyon nagy áldás. Akár a legkisebb is.

Végül, ha van pécsi ismerősöd, akit szerinted érdekelne ez a gyülekezet, akinek szüksége lenne Istenre, szólj neki, kérlek! Mi is szívesen felkeressük.

Őszintén szeretném mondani, hogy nem azért döntöttük el, hogy odaköltözünk, mert minden részlet összeállt, mert lakást vagy munkát kaptunk ott, hanem csak tudjuk, hogy Isten hív. Egyszerűn csak hitben lépünk, hiszen ezt tanultuk. Szeretnénk bátorítás lenni nektek is, az egész gyülekezetnek, hogy bármi, amire Isten hív téged, csak merj lépni. Úgyse fogod látni, hogy hogyan lesz előre. Ebben a néhány hétben megtapasztaltunk, annyira gondoskodik Isten! Ahova Ő vezet téged, arról Ő gondoskodni is fog. Úgyhogy merjünk hitben lépni! Isten a hitben gyönyörködik, és mi ilyen gyülekezet vagyunk. Azért vagyunk itt, mert p. Schallerék léptek ide hitben.

Hálásak vagyunk a gyülekezetért! Még fogtok hallani rólunk. Nyáron költözünk, most csak felkészülünk.

 

P. Kende

Mennyire nagyszerű volt a gyülekezeti születésnap! Amint András említette p. Schallerék hitbeli lépését, akkor eszembe jutott. Nagyon bátorító volt!

Ha már így emlegettük Pécset, Andrást és a csapatot, szeretnélek bátorítani ebben, hogy amikor járunk szolgálni másik városba, az annyira nagyszerű lehetőség felépülni a hitedben. Ha még nem csináltad, bátorítalak, hogy tedd!

Ján 8. Jézus a Templomban tanít.

Ján 8:3-5 Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz?

Miről szólnak ezek a versek? Arról, hogy a bűn nagyon nehéz helyre teszi, nagyon nehéz helyzetbe hozza az embert. Szeretünk úgy tenni, mintha ez nem lenne igaz. Nagyon divatos a társadalmunkban azt mondani, hogy ez nem igaz. Még azt is divatos mondani, hogy nem is létezik bűn. Használjuk azt a szót, hogy hiba, tévedés, de a bűn szót nem nagyon használjuk a társadalmunkban. A társadalom arról beszél, ha valaki megszegte a törvényt, arról beszél, hogy valaki bűnöző, de az más.

Mi arról beszélünk, hogy van bűn. Megvan ez a hazugság a társadalmunkban, hogy a bűnért nem kell fizetni, hacsak rajta nem kapnak. „Ha nem kapnak el, akkor nem kell fizetned a bűnért.” – ez ordas nagy hazugság, és olyan, amit a legtöbb ember elhitt. Ézs 44:20 hazugság van a jobbjában, és nem veszi észre (Régi Károli). A társadalmunk így van ezzel, az emberek így vannak ezzel… Azt kérdezzük: „Miért ilyen nehéz az élet? Miért ilyen nyomorult az élet? Miért van ennyi problémám? Miért küzdök ennyi mindennel?” A válasz az, hogy a bűn miatt. Ezt azonban nem szeretjük hallani. Úgyhogy lehetőleg ráfogjuk valakire. Az sokkal könnyebb. Ráfogom a tanáromra, ráfogom a kormányra, ráfogom az országra, ahol élek. Mindig könnyebb: Ádám is ezt csinálta. Amint elbuktak, egyből ráfogta Évára, igaz? Ez volt az első. Isten azt kérdezte: Mit csináltatok? Ő azt felelte: Az asszony volt, akit Te adtál. Nem azt mondta: „Elbuktam, vétkeztem, hibáztam. Ellene mentem annak, amit mondtál, Istenem.” Hanem azt mondta: „Az asszony, akit Te adtál! Az ő hibája.”

Hazugság az, hogy a bűnt meg lehet úszni. Jel 20-ban olvasunk egy nagyon kemény verset:

Jel 20:12 Láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket a trón előtt állni, és könyvek nyittattak ki, majd egy másik könyv nyittatott ki, amely az élet könyve; és a halottak a könyvekbe írottak alapján ítéltettek meg, cselekedeteik szerint.

Itt az ítéletről olvasunk, és ez nagyon kemény. Ez a vers az utolsó ítéletről szól. Azt mondja: Minden embernek lesz ítélete, ez nem kérdés. Az adott. Nem az kérdés, hogy elkapnak-e, hanem az, hogy mikor. 4Móz 32:23-ban egyenesen azt mondja, hogy a bűnöd utolér. Ez bizonyosság. Nem kellemes bizonyosság, de fontos tudni. Amikor a Bibliám beszél nekem erről, amikor Isten beszél nekem erről, akkor ezt okkal mondja, int engem. Figyelmeztet engem. Azt mondja: „Ne menj erre az útra! Van jobb utam számodra.”

1. Az első, amit értenünk kell, hogy ez az asszony olyan, mint mi mindnyájan. Soha nem gondolnám, hogy megbukom a bűnömmel. Soha nem gondolnám, hogy a bűnöm utolér. Aztán utolér. Akkor ér utol, amikor a legkevésbé várom. Az asszony éppen akkor házasságtörést követett el egy férfival, és rajtakapták. A bűn ilyen, utolér engem. Amikor a legkevésbé várom, és legkevésbé számítanék rá. Nagyon meredek árat kell fizetnem érte. Ennek az asszonynak ez a halálos ítélete volt.

Róm 6:23 a bűn fizetsége a halál. Jak 1:15 amikor a kísértés megfogan bennem, utána bűn származik belőle, és aztán az halált szül. Ez történik. A bűnnek a direkt következménye a halál. Ez sokféle módon jelenik meg az életünkben. Elveszítek dolgokat, elveszítek barátságokat, embereket, elveszítek időt, elveszítek kapcsolatokat, elveszítem a saját értékemet. Lehet, hogy elveszítem az életem. A bűn fizetsége a halál.

Én lelkipásztorként temetek is. Itt egy kérdés mindnyájunkhoz: Miért birkózunk a halállal? Miért küzdünk a halállal?  Ha – ahogy az emberek szeretik mondani – “a halál csak az élet része”, akkor miért küzdünk vele? Akkor miért van temetés? Akkor miért létezik gyász? Ha a halál normális lenne, amikor valaki meghal, csak kidobnánk a holttestet, és mennék tovább az élettel. Ha a halál normális lenne… de nem az! Az emberek birkóznak a halállal. A temetéseken az emberek küzdenek ezzel. Mert a temetésen, amikor eltemetsz valakit, akit szeretsz, nem tudod elfordítani a fejed, mint általában. Hanem ott szemtől szembe kell nézned a halál valóságával. Azért birkózunk a halállal, mert azt olvassuk a felhasználói kézikönyvben, amit az emberhez adtak – ez ugye a Biblia –, hogy az ember nem erre lett teremtve. Alapjában véve nem arra lettünk teremtve, hogy meghaljunk, hanem arra, hogy éljünk. Isten erre alkotott minket. Nem a halálra lettünk teremtve. Ezért mondja, hogy Zsid 2:15 az emberek egész életükben rabok a halál félelme miatt. Tizenévesen, huszonévesen, harmincvalahány évesen úgy hiszem, hogy a halál még távol van. Ezért könnyen úgy élek, mintha nem is létezne. Aztán ötven, hatvan, hetven évesen az emberek félnek a haláltól, és birkóznak a gondolatával. (Tudom, hogy ez egy kemény üzenet, mégis fontos beszélnünk erről időnként.)

A Bibliánk úgy magyarázza a halált, hogy elválasztódás, elválás. 1Móz 2:17-ben Isten megígérte az embernek, hogy amikor eszik abból a gyümölcsből, meghal. Pontosan ez történt. Az ember evett belőle, és Istennel megszakadt a kapcsolata. Azonnal megtörtént az elválasztás. Szellemi értelemben az ember azonnal halott lett. Nem halálra lettünk alkotva, hanem közösségre. Aztán el lett választva a másik embertől is. Bejött a szégyen, 1Móz 3:7. Azonnal ágyékkötőket csináltak maguknak. Azonnal takargatni kezdték magukat egymás előtt a szégyen miatt. Ez a fajta rejtőzködés a másik elől mindmáig megvan az emberben. Egyszer olvastam, egy misszionárius ment egy törzshöz a dzsungelben. Anyaszült meztelenül jártak, csak egy szalag volt a karjukra kötve. Amikor már szót értett velük, megkérdezte, hogy a szalag mire való. Azt felelték: Azt várod, hogy meztelenek legyünk? 🙂

Nem csak a hideg miatt öltözünk. A lányok nem csak a divat, a csinosság miatt öltöznek. Hanem a szégyen miatt. Mert elválasztás van közöttünk. Megvan a vádaskodás is. „A te hibád!” „Nem! A tiéd!” Stb. Ha házas vagy, biztosan ismered ezt az érzést.

Arra lettünk alkotva, hogy kapcsolódjunk, hogy kapcsolatunk legyen szabadon, hogy kommunikálni tudjunk nyíltan, örömmel, félelem nélkül, szeretettel. Erre lett alkotva az ember. Ezért van az, hogy a házasság, a család annyira drága a legtöbb embernek. Mert az egy olyan hely, ahol ebből még mindig megvan valami, ahol nincs annyi képmutatás, mint egyébként, ahol nyíltabban kommunikálunk, ahol nagyobb a bizalom, ahol támaszkodhatunk egymásra és számíthatunk egymásra. Ezért adta nekünk Isten a gyülekezetet is, hogy legyen még egy olyan hely az életünkben, ahol az elsődleges valóság nem az elválás, hanem a közösség.

Tehát az embert nehéz helyzetbe hozza a bűn. Hadd mondjak még egy érdekes dolgot!

2. A bűn nagyon nehéz helyzetbe hozta Istent is. Miért? Azért, mert Ján 3:16-ban azt olvasom, hogy Isten szereti az embert, szereti a világot.

Ján 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mikor szeretett minket Isten? Amikor érdemesek lettünk rá? Nem! Azt olvassuk Róm 5-ben, hogy akkor, amikor az ellenségei voltunk, Róm 5:10; amikor bűnösök voltunk, Róm 5:8. Isten akkor szeretett minket, akkor törődött velünk, akkor nyújtotta ki felénk a kezét.

Van, aki azt mondja: Isten gyűlöli a bűnt és gyűlöli a bűnöst is. Hadd magyarázzak el valamit! Isten haragszik a bűnre és haragszik a bűnösre is, erről olvastunk az előbb. Jel 20. az ember, aki azonos a bűnével, rajta Isten haragja van. Mert ő így választott, hogy nem akar megszabadulni a bűnétől. Úgyhogy Isten haragja marad rajta.

Isten haragszik a bűnösre, de nem gyűlöli a bűnöst. Ez fontos! Hadd magyarázzam el a különbséget! Az embernek vannak bűnei. Istennek haragja van a bűnön. Amíg az illető a bűneiben van, addig Isten haragja van rajta. Isten azt mondta: „Figyelj! Én szeretnélek megszabadítani téged.”

Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Isten azt mondja: Add nekem a bűneidet! Amikor ő átadja, mi történt ezzel? Isten haragja a bűnön van, de az ember másik helyzetben van. Jézus Krisztusban ő szabad attól, 1Ján 2:2. A gyűlölet a következőképpen nézne ki: az illető próbál megszabadulni a bűneitől, de én nem hagyom, és azt mondom: „Ez így nem megy! A bűneid veled maradnak. Tévedésben élsz, ha azt hiszed, hogy levetheted őket.” Ez lenne a gyűlölet, hogy azonosítom vele a bűneit, és azt mondom: „Ez vagy te! Nincs megoldás. Nincs szabadulásod. Ha megpróbálod félretenni, az által nem szabadulhatsz. Te mindig bűnös leszel. Hozzád láncolom a bűneidet. Ez mind a tiéd.” Ez lenne a gyűlölet. Isten azonban nem gyűlöli a bűnöst.

A bűnös dönthet úgy, hogy megtartja a bűnét. Isten azt mondja: Add ide!; de ő megtartja. Azt mondja: Nem adom. Vagy azt mondja: Nincs is bűnöm! Az ember takargatja a bűnét, és azt mondja: „Nem, nekem nincs bűnöm. Látod? Nincs. Mindenki azt mondja, hogy nincs bűnöm, mert nem látják.” Isten azonban azt feleli: „Add fel! Gyere Jézushoz, és Ő megszabadít téged ettől.” Ha én ragaszkodom a bűnömhöz, ha én a halálom napjáig nem engedem el, ha nem jövök Jézushoz, akkor Jel 22:11 azonosulok azzal. Akkor Isten haragja marad rajtam. Akkor Istennek nincs választása, mert Isten igaz, és gyűlöli a bűnt. Ha én úgy döntök, hogy én azonos vagyok a bűneimmel, akkor Isten azt feleli: „Rendben, Én tiszteletben tartalak. Szabad akaratot adtam neked. Ha valamiért a poklot akarod, akkor lehet az a tiéd.” Ígyhát Isten nehéz helyzetben volt a bűn miatt.

Ézsiásban látjuk ezt néhány helyen. Ézs 50:2-ben Isten azt mondja: „Amikor eljöttem, miért nem volt ott senki? Amikor hívtalak, miért nem felelt senki?” Ez arról szól, hogy Isten azt kérdezi: „Van valaki, aki igaz? Van valaki, aki rendben van? Van valaki, aki bűn nélkül van?” A válasz az, hogy nincs. Nincs senki! Ezért jött el Jézus. Mert nem volt senki, aki megmenthetett volna minket.

Egyikünk sem volt bűn nélkül. Úgyhogy nem tudtam volna megmenteni senkit, és engem sem tudott volna megmenteni más. A legjobb ember sem tudott volna megmenteni engem. Olyannak kellett jönnie, aki tiszta volt a bűntől. Ezt olvassuk Zsid 2:15-ben: Jézus azért jött el, hogy megszabadítsa azokat, akik egész életükben rabok voltak a halál félelme miatt.

Az üzenetünk nagyon egyszerűen a következő: a bűn nehéz helyzetbe hoz engem; a bűn nehéz helyzetbe hozta Istent. Persze, tudjuk, hogy Neki volt rá válasza. Ő elég bölcs, elég kreatív, és Gal 4:4 a megfelelő időben Ő eljött értünk, és fizetett értünk a kereszten a bűneinkért. Magára vette azokat.

3. Itt jön egy bátorítás is még – az asszonyt – Ján 8-ban – odavitték, odalökték Jézus elé, és azt mondták: „Halálos ítélet! Ugye, igazunk van? Mondd meg!” Aztán az asszony hallott valamit. Ez érdekes. Jézus nehéz helyzetben volt. Azt olvassuk, hogy lehajolt és írt valamit a porba. Volt némi idő, amit ezzel töltött. Jézus szorult helyzetben volt, úgy tűnt, de aztán kimentette az asszonyt a halálos ítéletéből. Aztán azt mondta neki: Én sem vádollak téged, menj, és ne vétkezz többé!

Ez az üzenet. Mi élhetünk másik szinten. Fontos erről az üzenetről beszélni. Fontos beszélni a bűn valóságáról, súlyáról. Ezt nem vehetjük félvállról. Azt hisszük, hogy nincs hatása az életünkre. A tizenévesekkel beszéltünk a minap erről a témáról. Milyen a bűn? Először jónak néz ki, de a végén Péld 23:32 olyan, mint egy kígyó, megmar. Elmész mellette, nem veszed észre, és egyszer csak odamar. Ilyen a bűn. Mi viszont másik szinten éljünk! Isten erre hívott el minket. A mi életünk nem az, hogy a bűnnel foglalkozunk. Van, aki hiányolja ezt. Azt mondják, hogy nem beszélünk eleget a bűnről. Mi úgy vagyunk ezzel, hogy mi Jézusról beszélünk. Ha van szöges ellentéte a bűnnek, akkor az Ő. Ha Jézust követem – én ezt találtam az életemben –, akkor távol maradok a bűntől. Egyre messzebb megyek attól, de nem azért, mert birkózom a bűnömmel.
Jelentős a különbség. Isten arra hívott el minket, hogy másik szinten éljük az életünket. Nem arra hívott, hogy a bűnömmel birkózzam folyamatosan. Mert a bűn olyan, mint a bumeráng, eldobom, azt hiszem, hogy minden rendben, aztán váratlan hátulról fejbe csap. Nem számítottam rá, de megint visszaköszön. Ilyen a bűnöm. Zsid 12:1 a bűn könnyen megkörnyékez minket, becserkész bennünket.

Ezért mi a válasz ennek az asszonynak? Jézus. Jézus a válasz. Neki Jézusra van szüksége. Senki nem mentheti meg. Ott van, halálra van ítélve, és akik odavitték, meg is ölnék azért, amit csinált. Neki Jézusra van szüksége. A bűn nagyon nehéz helyzetbe hoz minket. Nem tudom, mi az, amivel birkózol az életedben, de húzódj közel Jézushoz! Keresd Őt, és szabadulj meg, engedd el a bűnöd! Menj Jézus után, mert akkor megszabadulsz! Ez az, amire el vagyunk hívva.

Ez a másik szint, ahol élhetünk:

Zsolt 16:11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van.

Ez a másik élet. Van itt néhány szó. Élet. Nem halál, hanem kapcsolat. Nem elválasztás, hanem közösség. Élet. Olyan élet, ahol el tudjuk fogadni egymást, és saját magunkat is. Aztán azt mondja: az élet ösvénye. Ez nekem annyira tetszik! Nem azt mondja: az élet állomása, az életnek az az egy helye; hanem azt mondja: az élet ösvénye. Az élet ösvénye, azaz tevékenység van benne. Tehetsz valamit. Tarthatsz valahová. Mozoghatsz benne. Az Úrral lenni nem unalmas, hanem egy ösvény, és tartasz valahova. Van kapcsolat, van élet, van közösség, és tartasz valahova ebben.

Aztán: Nálad teljes az öröm. Teljes. Úgy vagyunk: „Ó, bárcsak lenne valami, aminek ma örülhetnék! Legalább egy dolog legyen, aminek örülhetek!” Itt azt mondja nekünk, hogy Nála teljes öröm van. Ez a csoda az életünkben hívőkként, nem? Megtanulunk hálásnak lenni. Megtanulunk örülni sok mindenen. Az életem végén még eljöhet, hogy mindenen tudok majd örülni. Ahogy a Bibliám is mondja nekem: Mindenkor örüljetek! Az öröm, ez a forrás ott van az életemben, ha az Úrral járok.

Jobbodon örök gyönyörűség van. Ez is olyasvalami, amiről beszéltünk a tizenévesekkel. Sokan azért nem választják a kereszténységet, mert úgy gondolják, hogy akkor fel kell adni a bulit az életükből. Arra ezt felelnénk: Nem! Hanem másikfajta bulit találsz. Igen, van, amit fel kell adnod. Egyetértek persze. Viszont létezik olyan buli, olyan öröm, egy másikfajta öröm van Krisztussal, ahogy Őt követem. Ez az a szint, ahova Ő elhívott minket. Ha Vele járunk, akkor ez a valóság. Ez az, amiben növekszünk nap min nap. Ámen.

Istenünk, kérünk, hogy vezess minket ezen az úton. Igen, Urunk, tudjuk, hogy a bűn nehéz helyre tesz minket, és a Bűn Téged is nehéz helyre tett, a keresztre a szereteted miatt. Mert meg akartál menteni minket, és ehhez nagy árat kellett fizetned. Köszönjük Neked, hogy megfizetted ezt az árat!

Ha még soha nem hívtad Jézust az életedbe – lehet, hogy vallásos vagy, lehet, hogy tudsz arról, hogy Jézus élt, lehet, hogy tudod, van Isten, de azt gondolod, hogy valahol távol van, és nem ismered Őt személyesen –, akkor hívlak téged, hogy a szívedben gyere Jézushoz. Ez nagyon egyszerű az embernek, mert Ő elvégezte a nehéz részt. Ő meghalt a kereszten érted és értem.

Mondhatod Neki ma: „Jézus, meg akarlak ismerni! Vágyom Rád.” Szólítsd meg Őt a szívedben, a szíved csendességében beszélj Őhozzá. Mondd azt Istennek: „Jézus, meg akarlak ismerni Téged. Gyere az életembe! Legyél a Megváltóm, ments meg engem! Szeretném Neked adni a bűnt, a bukásaimat, a hibáimat. Az egész életem Neked adom. Jézus, gyere az életembe, legyél a Megváltóm. Adj nekem új kezdetet, új életet! Rád bízom magam. Hiszek Benned.”

Ha most először szólítottad meg Őt, küldj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled!

Kategória: Egyéb