Megengeded, hogy megmondják ki vagy?

2016 január 20. szerda  18:30

Néhány megjegyzés az elején, aminek semmi köze az üzenethez. Falakat építeni az elménkben és a szívünkben bizonyos dolgok ellen.

Van ez a kifejezés az evangéliumokban, amit Jézus használ: Vigyázzatok, legyetek óvatosak!; a görögben ez körülbelül azt jelenti, hogy ráállítani az elmémet valamire azért, hogy megértsem és elkerülhessem. Tehát ráfigyelni, rákoncentrálni azért, hogy megérthessem és elkerülhessem.

Például ilyenekre mondta Jézus: Mát 7:15 Őrizkedjetek a hamis prófétáktól. Azokról szól, akik jól hangzanak, de valójában csak ki akarnak használni. Azt mondja: Legyen védelmetek ellenük az elmétekben! Jól hangzanak, de csak ki akarnak használni. Sok ilyen tanító van, és ezért is óvva intünk, hogy legyen bölcsességed. Nyugodtan nézd meg a mi életünket, nézd meg másoknak az életét, legyen óvatosság a szívedben. Jézus mondja ezt.

Még egy: Luk 17:3 Vigyázzatok magatokra! A haragról beszél. Átfogalmazom kicsit: Őrizkedjetek attól, hogy a harag elragadjon titeket. Vigyázz, hogy ne ragadjon el a harag! Valaki vétkezik ellened, akkor igazítsd ki, ha kell, de utána bocsáss meg, ne maradjon meg a szívedben! (Átfogalmazva.)

Miért mondjuk ezt? Sokszor beszélünk erről, hogy legyen védelmünk, legyen elmei falunk bizonyos dolgok ellen. Vannak dolgok, amik nem engedhetők meg, nem fogadhatók el. Például a házasoknak azt mondjuk, hogy az a „v”-vel kezdődő szó nem létezik. Ne létezzen az elmédben a válás, ez a szó ne legyen ott a szókincsedben. Ez nem lehetőség.

Nem azért mondjuk ezt, mert babonásak vagyunk: Ne mondd, mert akkor bejön!; hanem azért, hogy legyen blokk a szívedben ezzel kapcsolatban. A házasságod drága, akkor is, ha nehéz. Akkor is, ha nagyon-nagyon nehéz. Még akkor is, ha szörnyen nehéz. Akkor is drága. A válás ne szerepeljen a szókincsedben. Legyen egy blokk! Vigyázz, őrizd a szíved ettől!

Mondhatnánk másik példát is. Néha említem ezt, hogy mielőtt a férj rendszeresen verné a feleségét, azelőtt megütötte egyszer, mielőtt megütötte egyszer, biztos, hogy kiabált vele. Megengedte magának, hogy kiabáljon a feleségével. Mielőtt megengedte magának, hogy kiabáljon vele, azelőtt már megengedte magának, hogy szerencsétlenül és tehetetlenül haragos legyen ellene. Önsajnálatban volt.

Ezek mindegyikének egy nagy „Behajtani tilos! táblán” kellett keresztülmenni. Vannak ilyenek az életünkben – pl. az önsajnálat –, amikre kellene lenni egy nagyon nagy táblának, ami azt mondja: „Nem! Ennek az útnak a végén szakadék van, amit magánynak hívnak.” Vagy öngyilkosságnak, vagy egyéb bolond gonosz dolognak. Jézus azt mondja: Ügyeljetek magatokra! Őrizkedjetek!

Luk 21:34 „Vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a szívetek! Nehogy a szíveteket túlterhelje a tobzódás, részegség és ez élet gondjai!” Arról szól, hogy legyenek blokkok az életünkben az elménkben. Bizonyos dolgok nem jöhetnek be. Bizonyos dolgok elfogadhatatlanok. Ez egyszerűen csak nem megoldás.

Hol épülnek ezek a falak? Nyilván a bibliaiskola nagyszerű hely erre. Bízunk abban, hogy az istentiszteleteink is. Amint tanulmányozod a Bibliádat, épülnek ezek a falak. Kizársz bizonyos dolgokat. Kimondod: „Ez és ez elfogadhatatlan! Ez nem fér bele! Ez nem fér bele!” Amint a napjaidban gondolkodsz Istennel, akkor felépülnek ezek a falak, és kizárnak bizonyos dolgokat, amik tönkretennék az életed.

Ef 5:3-ban azt mondja Pál, hogy a gyülekezetben még csak ki se mondjunk, ne is nevezzünk a nevén dolgokat. Ott említi a paráznaságot, említi a tisztátalanságokat, említi a pénzsóvárságot, és azt mondja nekünk – ez a nagyobb üzenet –, hogy legyenek dolgok, amik nem férnek bele az életembe, a szívembe, amiknek nincs helyük. Amikre azt mondom: „Nem, köszönöm! Ez elfogadhatatlan.”

Vannak dolgok ezek között, amikben szembe kell menned a kultúráddal. Tökéletes példa az öngyilkosság, ami a magyar kultúrában szinte elfogadható, mert annyi híres öngyilkosunk van. Az irodalomban, a történelemben… mindenütt találkozol ezekkel.

A szívedben kell, hogy legyen egy fal, ahol azt mondod: „Nem! Az életem drága. Amíg ver a szívem, addig Istennek terve van velem. Lehet, hogy nem tudom, mi az, lehet, hogy nem is látom meg addig, amíg a mennybe nem érek. Még az is lehet, hogy nem találom el pontosan, mi volt a célom, de azt, hogy az életemnek értéke van, nem dobhatom el. Az bizonyos.” Ugyanígy a testvérem, az ő értéke, az ő hitének az értéke – ezek annyira drágák nekünk. Úgyhogy nem járatom le, nem pletykálok ellene. Kell, hogy építsünk falakat, amire azt mondjuk: Ezeken nem lépek át!

Ján 7:1 Jézus ezek után Galileát járta, és nem akart Júdeába menni, mert ott a zsidók meg akarták ölni.

János az evangéliumában hozzáfűz a másik három, a szinoptikus evangéliumokhoz ott, ahol úgy érzi, hogy van még helye valaminek. Most arról az időszakról beszél, ahol Jézus visszavonult Júdeából egy hosszabb időre, hat hónapra talán. Nem szolgált ott, de meg akarták ölni, Ján 5. Ez olyasvalami, amit újra és újra kérdeztek Tőle. Ján 7:20 „Ördög van benned. Ki akar téged megölni?” Mi tudjuk, hogy ki akarta megölni Őt. Sátán volt az, nyilvánvalóan. Mert ő embergyilkos kezdettől fogva. Jézust pedig különösen gyűlölte, egyértelműen, és meg akarta ölni. Ez volt a valóság, nem a sokaság szavai.

Azt gondolom, hogy gyakran a hitedben egy barátságos hang az, ami kihív téged: „Hé! Nem kell, hogy ilyen nehéz legyen. Csak alkudj meg kicsit!” Ez azonban nem változtatja meg a tényeket. Jézussal is így volt, hogy Sátán ajánlott Neki dolgokat. Amikor Mát 4-ben odament Hozzá, akkor az barátságos ajánlat volt. „Figyelj, Te meg én kössünk üzletet! Te meg én. Mi megérthetnénk egymást. Csak gyere az én irányomba! Nem kell, hogy ilyen nehéz legyen, Jézus. Az egész világ Téged imádna, mint az én emberemet. Te az enyém lennél, és az egész világ Téged fog imádni.”

Ez az, ahogy az Ellenség sokszor bekopogtat a szívembe. Azt mondja: „Ugyan már! Nem olyan rossz ez az egész! Nem olyan nagy ügy ez! Ne viccelj velem! Ez a menny és pokol ügy, az emberek élete, a döntésük Jézusról – ez nem olyan nagyon nagy dolog. Ez nem számít annyira. Nem olyan véresen komoly, mint ahogy a Biblia mondja. Nem olyan komoly, mint ahogy Isten mondja. Ugyan már! Ráérünk. Ugyan már, ráérnek az emberek, lesz még idejük megtérni!” Megvan ez a hang, ahogy Jézus életében is ott volt. „Ugyan már! Ki akarna Téged megölni?” Ez a barátságos hang hazudik.

Az igazság az, hogy az embereknek döntést kell hozniuk. Ján 3:15-18 ha valaki nem hisz, az már elkárhozott, mert nem hisz az Isten egyszülött Fiának nevében. Ezt nem mi mondjuk, ezt Jézus mondta. Ha még nem bíztad az életed Jézusra, akkor egyenes úton vagy a pokol felé. Nem kívánnánk neked ezt. Senkinek. Akár jó ember vagy, akár rossz ember vagy, akár jó embernek tartod magad, akár rossznak, garantáltan nem vagy odavaló. Szüless újjá, ismerd meg Jézust! Ne mondd azt: Ó, még ráérünk!

Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Ez nagy ünnep volt. Itt látjuk az Ő testvéreit, akik igazából a féltestvérei:

Ján 7:3-4 Testvérei azért azt mondták neki: Menj el innen, és térj vissza Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet, amelyeket cselekszel! Mert senki sem cselekszik titokban, aki a nyilvánosság előtt ismertté akar válni. Ha ilyeneket teszel, mutasd meg magadat a világnak.

Az Ő testvérei nem voltak a barátai ebben. Nem támogatták abban, amit Ő mondott. Azt mondta: „Én vagyok a Messiás. Én vagyok a megígért Megmentő. Én vagyok a Próféta, Akiről Mózes beszélt. Én vagyok az, Akit Isten megígért. Én vagyok Isten.” Amit mondott, az elfogadhatatlan volt, és a testvérei sem fogadták el. Érdekes, hogy eleinte mentek, utaztak Vele, ezt látjuk Ján 2-ben. Ők és az édesanyjuk, Vele tartottak. Egy értelemben támogatták, Vele voltak, de nem hittek Benne.

Ez nagyon érdekes, hogy vannak emberek, akik támogatják ezt az egészet, tetszik nekik valami benne, a csodák, a zene, a barátságok, a kedvesség. Rendben, ezek tényleg nagyszerűek. Az iskolák, az idősek klubja, az, hogy segítünk, ha tudunk, az, hogy nem támadjuk egymást hátba – ezek jók.

Aztán Jézus tett valamit, nem tudom, mi volt az, ami értelmetlen volt a természeti elme számára. Onnantól kezdve a testvérei ellene voltak, és akik Vele voltak, ellene fordultak. Miért? Azért, mert a természeti elme nem veheti be Istennek a dolgait, 1Kor 2. Hogyan is vehetné be? Hiszen nem tudja megérteni. Ez nem működik.

Emlékszem, volt egy férfi Moldovában, amikor még volt ott szolgálatunk p. Julian-nel. Volt ott egy kisebb falu, ahol megtértek emberek, és ő megtért. Isten szólt hozzá, és újjászületett. Megszabadult. Isten meggyőzte őt személyesen. Fogta a hordóit, és kiöntötte a borát. „Elegem van! Soha többé!” – mondta. Isten meggyőzte a szívét. Mesélte az ember, hogyan folyt a faluban végig az utcán. Képzelheted, a falusiakban ott volt a szent borzadály. 🙂 „Már ez is baj?!” Onnan kezdve ő volt a közellenség, vagy valami hasonló. Mert ez olyan volt, ami a természeti elmének elfogadhatatlan.

„Te adsz tizedet?! Mit csinálsz?! Te jó ég!” „Szerdánként istentiszteletre jász? Te jó ég! Mit csináltak veled? Kit öltél meg titokban? Mekkora bűntudatod lehet, hogy még szerdán is jársz istentiszteletre! Te jó ég!”

Nem bíztak Benne. Csak gondolj bele egy pillanatra, azt mondták Neki: „Távozz innen! Csak menj!” Ezek az emberek Jézussal voltak huszonvalahány éven át. (Nem tudjuk, hány évesek voltak.) Itt Jézus velük van, nem járkál annyit, és még mindig nincs valósága az egésznek számukra. Gondolj bele ebbe! Mit gondolsz a saját hatásodról keresztényként? Mit gondolsz a bizonyságodról? Jó bizonyság vagy?

Miért mondom ezt? Azért, mert azt gondolom, hogy nagyon sok keresztény bántja magát ezzel: „Nem vagyok elég jó bizonyság. Nincs hatásom az emberekre.” Értsd meg ezt. Jézus a testvéreivel volt, és a testvérei nem hittek Benne. Nem azon múlt, hogy mennyire volt jó bizonyság. Mert Ő tökéletes bizonyság volt. Ő hibátlan bizonyság volt.

Ezek az emberek látták ezt évtizedeken keresztül. Úgy értem, nem volt Benne bűn, és ők látták ezt, de a szívük kemény volt jó darabig, és nem voltak hajlandóak bízni Benne. Azért mondom ezt, mert azt gondolom, hogy sokan bántják magukat ezzel. Persze, ott van a szívünkön, hogy szeretnénk megérinteni embereket. Szeretnénk, ha emberek megismernék az Urat miattunk.  Szeretnénk, hogyha tudnánk nekik képviselni Jézust. Nyilván, persze! Ez nem is kérdés.

Sokszor viszont hibás módon ítélheted meg magad: Nem vagyok jó bizonyság! Mit tudod te? „Nincsen hatásom.” Mit tudod te? Ez nem a te dolgod, te csak járj az Úrral, és ismerd az Atyát. Láthatod, hogy Jézus nem aggódott ezen, Ő csak járt az Atyával, csak élte az életét az Ő Atyjával. Hitben járt, bízott, és aztán azt mondta: „Én Isten előtt élek, és ti nem ítélhettek meg Engem. Az Én életem nem az, aminek ti látjátok.”

Úgy tűnik itt, hogy a testvérei szerették volna, ha elmenne Jeruzsálembe, mert probléma volt. Jézus probléma volt. Tudták, hogy Jeruzsálemben ellenségesek Vele szemben. Szerettek volna megszabadulni Tőle. Küldték Őt: Menj!; és ebben benne van ez a gondolat: Tűnj már el!

Egy értelemben ez a probléma az életünkben, a kapcsolatainkban, a családjainkban. Lehetséges, hogy eleinte tetszett nekik valami. Azt látták, hogy megbékéltél magaddal. Nem utáltad magad már annyira, mint azelőtt. Tetszett nekik, hogy megszabadultál valamiből, hogy normálisabb életet kezdtél élni. Nem mindenkivel volt így, de lehetséges. Egy idő után viszont nem értik, és sokszor zavarja őket. Azt mondják: „Csak hagyd abba ezt! Hagyj engem!”

Jézus ebben a részben annyira tetszik nekem! Nem engedte, hogy ők vezessék az életét. Nem engedte, hogy ők magyarázzák az életét. Nem engedte, hogy ők vezessék a gondolatait. Nem engedte, hogy ők mondják meg, hogyan nézzen Magára. Itt azt olvassuk: senki sem cselekszik titokban, aki a nyilvánosság előtt ismertté akar válni. Ha ilyeneket teszel, mutasd meg magadat a világnak. „Jézus! Ez a célod, nem? Ez az, amit akarsz, hogy mindenki Téged nézzen, mindenki Rád figyeljen. Azt akarod, hogy az emberek Rád figyeljenek. Népszerűséget akarsz Magadnak, nem? Itt a nagy lehetőség, menj az ünnepre! Ezt akarod, nem?” Micsoda félreértés! Ők megmagyaráznák, hogy Jézus ezt akarja Magának.

Ézs 42:2 Nem kiált, nem lármázik, nem hallatja hangját az utcán. Azt látjuk az evangéliumokban, volt, hogy Jézus kiáltott. Például Ján 7:27-ben: Aki szomjazik, az jöjjön Énhozzám, és igyon! Kiáltott. Ézs 42. miről szól? Pontosan arról, amit a testvérei Ján7-ben mondanak. Arról, hogy Ő nem kereste a népszerűséget. Ő nem kereste a közismertséget. Amikor királlyá akarták tenni, akkor elment, elrejtőzött előlük. Ugyanúgy, mint amikor meg akarták ölni. Egyszerűen nem érdekelte, hogy ők királlyá tegyék. Mert tudta, hogy majd Isten lesz az, Aki mindeneknek tetejébe emeli Őt. Úgyhogy nem érdekelte ez.

Mit csinált Jézus? Alázatban járt, és elfogadta azt, amit Isten tartogat Neki. A testvérei úgy gondolták: „Értjük Őt! Tudjuk, milyen Ő.” Ez fontos, hogy új életed van. A világ nem érti, nem tudja megérteni. A legokosabb ember a világban nem tudja megérteni. Nem számít, hány diplomája van, nem számít, mennyit tud. Nem számít, hogy Sátán hány ezer éve dolgozik az emberiségen, ő nem érti ezt. Nem tudja érteni ezt. A régi bűnös természeted nem tudja megmagyarázni neked az újat. Képtelen, mert ez új dolog Istentől. Az olyasvalami, amit a világ, Sátán, a régi bűnös természetünk nem érthet meg. Nem kell megengednem, hogy megmagyarázza.

Amikor szolgál egy pásztor, kiáll a Bibliájával a kezében, és prédikálna, akkor lehet, hogy hallja ezt a hangot: „Kit versz át? Ki hiszi ezt el neked? Úgy beszélsz ebből a Könyvből, mintha te komolyan vennéd. Beszélsz Istenről, mintha ismernéd, mintha nem lennének kételyeid.”

Ez a „kiváltság” nem csak a prédikátoroké, hanem mindnyájunknak megvan. Akik dolgoznak a büfében, lehet, hogy ők is hallják ezt a hangot. Amikor a segítők szolgálnak, lehet, hogy ők is hallják ezt a hangot. A hangosítók, a gyerekszolgálatosok is hallhatják ezt a hangot: „Kit versz át? Kit bolondítasz? Ugyan, ki hiszi el neked?” Amikor valaki feláll énekelni, hallhatja: „Pontosan tudod, hogy buktál el néhány perce, amikor kiakadtál arra az emberre! Gondolod, hogy van jelentősége annak, amit az éneklésben csinálsz?”

Ha kezdek ebben gondolkodni, ha kezdek egyetérteni, akkor mi a hiba, amit elkövetek? Az, hogy elhiszem, hogy a vádolónak van joga meghatározni Istennek a munkáját, de nincs! Nincs! Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez az új élet, az, hogy Isten velem van, ez nagyobb, mint bármi, amit az Ellenség hozzám vághat. Nincs az a betegség, nincs az a kárhoztatás, nincs az a támadás, nincs az a hazugság, nincs az a pletyka, nincs az a lejáratás… nincs semmi! Ez az, ami annyira fontos nekünk. Szerintem ebben a részben ez annyira kiabál!

Ezért mondja Pál: Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Azt mondja: „Figyelj! Nincs kárhoztatás.” Miért? Mert Sátán – vagy a lelkiismereted, teljesen mindegy – azt mondja: „Elbuktál! Bűnös vagy. Ismerd be, te bűnös vagy. Kész, vége!” Akkor Isten azt feleli 1Ján 2:2, 1Ján 1:7,9-ben: Igen, mindenki bűnös, de Jézus mindenkiért meghalt.

Mit jelent ez? Azt, hogy a vád a kisebb. A vád a kisebb a kettő közül. Krisztusnak a munkája a nagyobb. A vád nem tudja megmagyarázni Istennek a munkáját, de Isten munkája megválaszolja a vádat. A hazugság nem tudja tönkretenni az igazságot, de az igazságnak van válasza a hazugságra. Ez az, amit itt látunk, hogy Jézus nem engedi, hogy ők irányítsák az életét.

Ján 7:5 Mert saját testvérei sem hittek benne.

Ezt is mondjuk néha, hogy a mennyben lesz három meglepetés, amint odaérsz:

– Jé! Itt vagyok!

– Jé! Ő is itt van!

– És az az ember hol van? – ez a szomorú része.

Az előbbi vers ez. Azt gondolnám, hogy Jézusnak a testvérei hinnének. A görögben itt folyamatos igeidő van, kicsit mintha úgy mondaná: A testvérei kitartóan nem hittek Benne, folyamatosan elutasították, hogy higgyenek Benne, tartósan elutasították, hogy higgyenek Benne. Mát 12:24-ben megvádolták, hogy Ő Sátánnal cimborál. Márk 3-ban jött a családja Jézusért. Miért? Azért, mert úgy gondolták, hogy őrjöng, Márk 3:21. Mint az ápolók az intézetből, akik elviszik a bolondot. Ez volt a gondolkodásuk. Így gondoltak Őrá.

Azt mondanám, sokszor arra számítanék: Ez az ember meg fog térni. Miért? „Annyira jó ember!” Vagy: „Mert neki annyira szüksége van Jézusra! Nyilvánvalóan annyira bajban van.” Figyelj! Ez a szíven múlik. Isten munkája.

Csak szeretnélek bátorítani ebben. A mennyben sok meglepetésünk lesz. Sok meglepetésben lehet részed, amikor a mennyben valaki azt mondja: „Neked részed volt ebben. Láttalak téged, láttam az életed. Hallottalak téged, beszéltél erről egy baráti körben / a munkahelyeden / egy ebédnél. Áthallottalak egy étteremben az asztalnál. Melletted ültem az étteremben, és hallottam, hogy erről beszélgetsz, és az elindított valamit a szívemben. Soha többé nem találkoztunk, de az életed jelentett valamit abban, hogy itt vagyok.” Csak bátorítani akarlak abban, hogy gondolkodj így az életedről. Ne engedd a légkörnek, hogy megmagyarázza, ki vagy!

Jézus azt mondta a testvéreinek:

Ján 7:7 Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról teszek bizonyságot, hogy cselekedetei gonoszak.

Azt mondta nekik: Még nincs itt az időm, hogy felmenjek erre az ünnepre. Még nincs itt az idő! ApCsel 1:6-7 amikor Jézus feltámadt a halálból, akkor a tanítványai megkérdezték Tőle: Akkor most helyreállítod a királyságod, igaz? Nagyon érdekes felelete volt: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat.

Ez bátorító nekünk, mert sokszor érzem így, hogy nem találom el, minek van itt az ideje. Van olyan, hogy szeretni kéne, és én nem szeretek. Van olyan, hogy megbocsátani kéne, és én nem bocsátok meg. Van olyan, hogy ki kéne igazítani, és én nem igazítom ki. Nem találom el olyan jól, de Isten hív minket. Azt mondja: „Járj Velem! És aztán ez fog történni az életedben. Én adok neked bölcsességet arra a helyzetre, és nem is tudod, de Tőlem fogsz szólni, és lesz mélysége, lesz jelentősége. Lehet, hogy te nem is fogod észrevenni, de az életed számítani fog.”

Titeket nem gyűlölhet a világ, de Engem gyűlöl.” Ján 17:14-ben azt mondja rólunk, hívőkről: a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem a világból valók. A világ nagyon szeretné megmondani, hogy mikor mit csinálj. Ez azonban a te döntésed Istennel, és én bátorítalak. Ugyanúgy, ahogy itt vagy, vegyél ki időt arra, hogy Istennel töltsd. A napjaidban vegyél ki időt arra, hogy imádkozz. Legyen imád! Ne engedd, hogy a világ mondja meg, minek van itt az ideje. Engedd, hogy Isten mondja ezt meg neked. Mert te az Övé vagy. Ne engedd, hogy a világ magyarázza meg, hogy ki vagy, és miért vagy úgy, ahogy vagy, és mit csinálsz, hanem merd Istentől elfogadni ezt. Mert ez a szabadságunk, amit kaptunk, hogy mi Ővele járhatunk ebben a világban.

Ez a néhány vers, ahol látjuk Jézusnak a testvéreit beszélni Vele, lenyűgöző nekünk. Nyomás van arra: „Csináld így! Értsd így! Lásd így! Tedd ezt! Menj oda! Majd mi megmondjuk, mert mi jobban tudjuk!” Figyelj! Istennel van, ami nagyobb az életünkben, és nekünk megvan ez a szabadságunk, hogy azt mondjuk, akár a saját szívünknek: „Nem! Nem ennek van itt az ideje, hanem a megbocsátásnak. Nem! Nem ennek van itt az ideje, hanem a reménynek. Nem! Nem ennek van itt az ideje, hanem a szeretetnek. Nem! Nem ennek van itt az ideje, hanem a hűségnek. Nem! Nem ennek van itt az ideje, hanem a…”

Ámen.

Mennyei Atyánk! Azért imádkozunk, hogy vezess minket így a mindennapjainkban. Óvj meg minket attól, hogy egy vád, egy hazugság, egy támadás határozza meg az életünket. Urunk, nem ebben a tükörben akarjuk nézni magunkat, hanem szeretnénk a Te Igédnek a tükrében nézni, szeretnénk a Szent Szellemnek a tükrében nézni. Urunk, szeretnénk a gyülekezetben a szellemi testvérek tükrében nézni! Köszönjük, Urunk!

Ha még nem ismered Jézust, akkor hadd hívjalak, gyere Jézushoz, ismerd meg Őt! Ez nem egy vallásos cselekedet, ez egy döntés, amit meg kell hoznod. Mindenkinek van hite, neked is. Te is hiszel dolgokban, te is bízol dolgokban, emberekben, intézményekben. Mindenkinek van hite, csak az a kérdés, hogy miben, kiben hiszel. Hihetsz önmagadban, de hamar a végére érsz. Bízhatsz valami másban, de cserben fog hagyni.

Mondd azt a szívedben Jézusnak: „Jézus, szükségem van Rád! Kérlek, gyere az életembe, ments meg engem! Adj nekem új kezdetet, új szívet. Jézus, hívlak Téged, gyere az életembe! Ments meg engem! Legyél az én Istenem is! Jézus, gyere, meg akarlak ismerni Téged! Hiszek Benned, ma Rád bízom magam.”

Ha életedben először mondtad el ezt az imát, küldj egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled!

Kategória: Egyéb