Ne félj! … Miért is? (Szilveszter éj)

2015 december 31. csütörtök  21:00

Arra gondolok, hogy Isten valóban betakar bennünket. Ahogy együtt vagyunk itt, Istennek van betakarása rajtunk, az életünkön. Jó a testvérekkel együtt lenni, szeretetben és igazságban közösségben lenni, még akkor is, ha mókázunk. Szeretjük egymást. Tudjuk, hogy jelentős a másiknak az élete számunkra, és ez drága dolog. Ez a gyülekezet igazán – Istennek az egyik betakarása az életünkön. Ezért hálásak vagyunk.

Ezen gondolkodtam, Isten ezt rakta a szívemre, hogy amint változnak a dolgok – 2015-ből 2016 lesz, ez nem nagy dolog, mert igazán tudjuk, hogy annyi minden nem változik –, ez arra emlékeztet minket, hogy a napok múlnak, az idők változnak, a világ olyan, amilyen, az emberek szíve olyan, amilyen, az élet nem feltétlen lesz könnyebb. Józsi három évet volt Németországban, és most, hogy visszajött, azt mondja: „Elképesztő, hogy mennyire nem érnek rá az emberek, hogy mennyire elérhetetlenek az emberek! Elképesztő, hogy mennyire leterheltek az emberek!” Van változás, de nem jó irányba.

Nem tudom, mennyire tipikus újévi üzenet ez, de mégis Isten ezt tette a szívemre:

Zsolt 46:1b-2 (2-3) Isten a mi oltalmunk és erősségünk; igen biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindulna is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe.

A félelemről rengeteget beszél nekünk a Biblia. „Ne félj!” – tele van ezzel az Írás. Ez olyasmi, ami nagyon fontos a szívünknek. Azt mondja ez a vers: Ha megindulna is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe, akkor sem félek. Miért fontos nekünk ez a gondolat? Mert itt ez a kérdés: Mi az, ami megrázza az életed? Mi az a gyengeség, amivel le lehet téged teríteni?  Mi az a támadás, ami elég nagy ahhoz, hogy elintézze az életedet? Mi az a támadás, amitől eléggé befelé fordulsz, hogy elmúljanak a kapcsolataid? Mi az a támadás, ami annyira félelembe vezet, hogy nem mersz bízni tovább Istenben?

Pál azt mondta Róm 8:31-ben: Ha Isten velünk, akkor ugyan ki lehet ellenünk? Akkor ki lehet ellenünk, ha Isten velünk van? Ez nagyon fontos üzenet az ember szívének. Újra és újra ott van az Ó- és Újszövetségben.

1Móz 15:1 Ezek után így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne félj, Abrám! Én pajzsod vagyok neked, …

Az újévi konferencián a témánk: Szárnyai árnyékában. Ez azt jelenti, ha beállok Isten árnyékába, akkor Ő ott van köztem és a baj között, köztem és a támadás között. Rajta keresztül kell mennie a támadásnak. Vannak támadások az életünkben? Vannak nehézségek, bajok, kétségbeejtő helyzetek? Vannak, de tudjuk, hogy Istenen kellett keresztülmennie. Ez a bizalmunk, hogy Ő nem kísért minket feljebb, mint amit el tudunk hordozni. Úgyhogy hisszük, hogy a próbával együtt megadja a hitet is, megadja a bizalmat is, megadja az életet is, megadja a mélységet is. Azt mondja: Én vagyok a te pajzsod, Abrám. Aztán azt is mondja:

1Móz 15:1 … jutalmad felette igen bőséges.

„Én vagyok a te hatalmas jutalmad!” Micsoda gondolat! Isten azt mondja: Én vagyok a te jutalmad. Emlékszel? Annának nem lehetett gyermeke, és a férje „óriási érzékenységgel” azt mondta neki: „Mit aggódsz? Nem vagyok én jobb neked tíz gyermeknél?” Van egy elképzelésem arról, hogy mit válaszolhatott erre Anna magában. 🙂 „Nem! Nem vagy jobb! Szeretlek, de nem. Szeretnék egy gyermeket.”

Viszont Istennel ez igaz. Azt mondom Neki: Uram, miért nincs nekem feleségem / férjem / barátom / gazdagságom / állásom / kihívásom (ez is lehet)… Isten azt mondja: „Figyelj! Nem Én vagyok a te nagy jutalmad? Én vagyok az. Bízz Bennem! Én vagyok a legjobb dolog az életedben. A legjobb már megvan, Én megvagyok neked, és Engem nem veszíthetsz el.” Mennyire bátorító ez! Azért Isten azt mondja neked: Én vagyok a te pajzsod és a te hatalmas jutalmad.

Amikor arról beszél 1Pét 1:4, hogy van egy örökségünk a mennyben, akkor ez az. Úgy értem, gondolj bele, milyen az, hogy ha hívő vagy Jézusban, fenntartott helyed van a mennyben. Van egy hely, amin ott van a te neved. Van egy helyed bizonyosan. Kell-e ennél több? Isten azt mondja: „Én még adok többet is. Még adok dicsőséget, és még adok nagyon sok mindent.” Amit ma nem értünk olyan jól. Ám ha csak ennyi lenne, hogy van egy foglalt helyem a mennyben, az már micsoda öröm! Az már micsoda örökség! Ha semmi más nem lenne, az már elég lenne mindenre, szerintem. Ugyanígy van azzal, hogy megvan nekünk Isten. Persze, vágyunk dolgokra, imádkozunk dolgokért, keresünk dolgokat, de ugyanakkor Ő az, Akire szükségem van.

Ézs 12:2 Íme, Isten az én szabadítóm! Bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az ÚR. …

Mennyire nagyszerű ez! Nemcsak hogy Ő az én erőm, nemcsak hogy bízom Benne, hanem van dicsekvésem, dicsérem Őt, éneklek Neki. Azt mondom: Szeretlek, Uram! Nem csak a számmal, hanem többel is. Van felkavarodás. Bátorítalak erre, hogy legyen dicséret az életedben, legyen ének az életedben. Nem baj, ha nem olyan szép. Hidd el, úgysem tudod olyan jól, mint a mennyben. Egy angyal dicsőítéséhez képest minden ember nevetséges maradna. Mert az annyival nagyszerűbb! Isten nem azért élvezi, amikor dicsőítjük Őt, amikor éneklünk Neki, mert mi annyira jók vagyunk ebben – bár igyekszünk –, hanem azért élvezi annyira, merte szeret minket, és tudja, hogy ez van a javunkra.

Dicsekvés van az életemben: Uram, Te vagy az én erősségem, Te vagy az én üdvösségem! Igaz, hogy gyenge vagyok – 2Kor 12:9 –, de Ő az én erősségem, azért dicsekszem az én gyengeségemmel. Azt mondom az embereknek: „Hé, én ügyetlen vagyok, de Isten használ engem. Én befelé forduló ember vagyok, és sohasem tudnék beszélni emberek előtt, de Isten használ engem így. Mert Ő nagyobb, mint az én gyengeségem. Énnekem nincs szeretetem, még a barátaim számára sem, de Isten ad nekem szeretetet.” Dicsekszem az én gyengeségemben az Ő erejével.

Itt a kérdés: Ha Isten az enyém, ha van egy örökségem a mennyben, ha Ő az én pajzsom, ha Ő az én erősségem, ha Ő az én üdvösségem, ha Ő elég az én gyengeségemre, akkor ugyan mi lenne az, amitől félnem kéne? Persze ezek a hitnek a szavai, de fontos a hitnek a szavait mondanunk.

Fontos a hitnek a szavait mondanunk: Az Úr az én erősségem és az én dalom. Ez fontos.

Zsolt 27:1 [Dávidé.] Világosságom és üdvösségem az ÚR, kitől féljek? Életem erőssége az ÚR, kitől remegjek?

Persze, tudjuk, hogy van egy Ellenségünk, Sátán. Tudjuk, hogy van szellemi háború az életünkben. Ef 6:12 Sátán mindig csalogat minket a bűnre, mindig kárhoztat minket, amikor elbuktunk, mindig feketíti előttünk Istent, amikor csalódunk valamiben. Mindig igyekszik éket verni hívő és hívő közé. Mindig igyekszik eltávolítani minket az Igétől, a gyülekezettől, az imától. Tudjuk, hogy ez megvan, de ugyanakkor én az Övé vagyok, Ézs 43:1. Isten ott azt mondja Izraelnek: Te az Enyém vagy.

Ugyanígy vagyunk mi ezzel az Újszövetségben. Igen, Ef 6:12 van egy démoni harc, egy szellemi csata körülöttünk, de én az övé vagyok. Őneki ez a vágya, Ézs 51:12 „Én vagyok az, Aki megvigasztallak téged, gyere Énhozzám!” Amikor ilyeneket olvasunk az Ószövetségben, akkor elszorul a szívünk:

Hós 1:9 Az ÚR pedig azt mondta: Nevezd el „Nem népem”-nek, mert ti nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tiétek.

Mennyire szörnyű ez! Isten vonni akarja, Jézus meghalt érte, de ő nem jön, és Isten kénytelen azt mondani egy ponton: Rendben, akkor nem vagy az Enyém. Isten annyira vágyik arra, hogy mi, akik az Övéi vagyunk, tudjuk ezt! Zak 13:9 Isten átviszi őket mindenféle próbákon, hogy megtudják, hogy Ő az Uruk. Mert annyira vágyik arra, hogy megértsék, hogy mennyire Őhozzá tartoznak. Mert amikor megértem ezt, akkor Neki van lehetősége megvigasztalni engem, és kivenni engem a félelmeimből.

Megígérte Izraelnek Ézs 43:5-ben: Ne félj, mert Én összegyűjtelek benneteket! Ez Istennek a vágya velünk is. Szeretne összegyűjteni minket újra és újra Magához, hogy együtt legyünk Ővele. Ez lenyűgöző az életünkben. Mit mondjunk ezekre a dolgokra? Ha Isten velünk van, akkor ki lehetne ellenünk? Lehet annyi mindenki ellenünk! Ám nem igazán számít.

A csatákra gondolok az életünkben. Tökéletes, csatamentes az életed? Van csata az életünkben. Azt mondja nekünk

Józs 1:9 Hát nem parancsoltam-e meg neked, hogy légy bátor és erős? Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az ÚR, a te Istened mindenben, amiben jársz.

„Jó, hogy ilyeneket mondasz, Uram. Sokat segít. Majdnem olyan, mintha éhes lennék, és akkor azt mondanád, hogy ne legyek éhes. Kösz! Ugyanígy, félek, és Te azt mondod, hogy ne féljek. Kösz!” Ez az üzenet erről szól, hogy miért ne féljünk. Azért ne, mert Ő velem van. Ő velem van! Azt mondja az Úr Józsuénak: Én veled leszek, és elviszlek mindenhova, ahova csak menned kell. Én veled leszek, bízhatsz Bennem.”

Isten azt mondja:

– Gyere Velem!

– Hova megyünk?

– Csak gyere Velem!

Aztán azt mondja: Imádkozz! Aztán imádkozol, mire Ő:

– Tudod, hogy éppen most fricskáztad meg azt a démont?

– Jó, de akkor most bajba kerülök, nem?

– Nem, nem! Csak vonulj fedezékbe. Te az Én szárnyaim árnyékában vagy. Majd Én intézem.

Aztán azt mondja:

– Gyere Velem lelket nyerni! Kötelezd el magad, hogy olvasod az Igét nap mint nap.

Nekiállsz, csinálod, és Isten azt mondja: „Na, most öntötted nyakon a másikat. Sátán ellened lesz, megpróbál megakadályozni, de Én veled vagyok. Én nagyobb vagyok.” 5Móz 32:31 a mi Kősziklánk nem olyan, mint az ő kősziklájuk. A mi Istenünk más, Őbenne meg lehet bízni.

Volt egy háború 2Krón 32-ben, és Ezékiás király azt mondta: „Figyeljetek! Az ellenség több, mint mi. Mindenkit legyőztek, mi miért lennénk mások?” Aztán mégis azt mondta: „Mi mások vagyunk. Velük emberi erő van, velünk viszont az Úr van.” Úgyhogy ez más. Azt olvassuk, hogy megbátorodott a hadinép Ezékiás, Júda királyának a szavaira. A nép rátámaszkodott arra, amit Ő mondott. Ez a hitnek a válasza. Ezek a hitnek a szavai.

Ez a személyes felelősségünk, hogy hiszünk, és azt mondjuk: Uram, én akarom a Te betakarásodat! Igaz, nem mindig élvezem. Az előző alkalmon p. Bartha Atti mondta, hogy ez nem mindig móka. A csata a régi bűnös természetemmel valós. A gyengeségemet nem szeretem, nyilván, de akarom ezt a betakarást.

Ézs 30:15-ben Isten azt mondja: „Ha visszatértetek volna Hozzám, akkor békességetek lett volna, de ti nem akartátok. Mert azt mondták: „Majd találunk valaki mást, aki erős lesz mellettünk. Találunk majd más szövetségest.” Isten azt mondja: „Ne keress más szövetségest! Hanem bízz Bennem! Bízz Bennem!” Amikor Mózes megbízza Józsuét 5Móz 31-ben: „Vezesd a népet. Tanítsd őket a törvényre!”; akkor azt mondja neki: „Van személyes felelősséged. Józsué, járj hitben, és az életed hatással lesz másokra.”

Valamelyik istentiszteleten mondtam ezt, hogy amikor elhisszük, hogy nekünk valóban van részünk Isten akaratában, amikor Isten szól hozzám az Igéjéből, akkor az jelentős lehet valaki másnak az életére az én számból, az én szívemből, az én életemből. Akkor egészen másféle hívővé válok, mint az átlagos. Nagyon ritka fajta, nagyon különleges fajta hívővé válok. Nagyon szükséges hívővé. Olyan, aki kommunikálja a hitét, aki bátorít másokat, aki jár az életében, hitben válaszol, és van egy dala. Lehet, hogy csak a szívében, de van öröme, van hite, és van bizalma.

Előbb-utóbb valaki másnak azt tudom mondani: Az én életem erre megy. „Hogy megy arra az életed?” Zsolt 13:3 én vezetem az életem az Úrral. Vezetem önmagamat. Ahogy vezetem önmagamat, előbb-utóbb vezetni fogok másokat is. Ez így van mindnyájunk életében. Minden hívő el van hívva erre. Lehet, hogy a gyerekedet vezeted, lehet, hogy a házastársadat, lehet, hogy egy barátodat, lehet, hogy valaki másnak a gyerekét vezeted a vasárnapi iskolában, vagy a tiniket. Annyira szükséges nekünk megragadni ezt, amit Isten mond nekünk! „Ne félj!”

Annyira nagyszerű, hogy Isten azt mondja: „Van okod nem félni, mert az Enyém vagy, és számíthatsz Rám. Járhatsz hitben.” Ézs 40:29-31 „Én megerősítelek téged!” Van felelősséged benne? Igen. Mert azt is mondja: Akik az Úrra várnak, az erejük megújul. Tanuljunk várni Őrá, tanuljunk kérni Tőle, tanuljunk Őrá nézni. Amikor ezt tanuljuk, akkor Ő felfrissít bennünket. Nincs okunk a félelemre.

(Bizonyság.)

Mindnyájunknak vannak csatái, de van egy Istenünk, Akivel semmi okunk sincs arra, hogy féljünk. Ő azt ígérte, hogy Ő tart majd – Zsolt 37:24 – még akkor is, ha elesnék, nem fog teljesen elvetni, mert Ő velem van. Ezzel szeretnélek bátorítani, hogy a mi Istenünk azt mondja nekünk: „Ne félj! Ezen az életen Én foglak téged keresztülvinni, és nem céltalan ez, van jelentése. Ha jársz Velem, akkor ennek magasabb értelme lesz. Olyan értelme lesz, amire nem is számítottál volna.” Ez csodálatos!

Ahogy belépünk az új évbe, olyan sok dologért aggódhatnánk – adók, terrorizmus, egyedülállónak lenni, házasnak lenni, fiatalnak lenni, idősnek lenni… –, de Isten velünk van, és Ő hatalmas. Ámen.

Kategória: Egyéb