#Isten Igéje

A menny záloga a miénk & Biztos reménységünk

2012 január 8.  10:30

P. Rick Knight Van fizikai testünk, aminek megvannak a maga ügyes-bajos dolgai. Van benne fájdalom, vannak korlátai. Ezek nem csupán fizikaiak, hanem azt találjuk, hogy sokszor az elménkben is vannak korlátok. Néha, még akkor is, amikor tudjuk, hogy mi az igazság, nem aszerint gondolkodunk. Néha azt gondoljuk: ez az ember nem szeret engem; vagy azt…

Krisztus képére formálva & Örömmel futni a pályán

2012 január 1.  18:00

P. Bendegúz Gal 4:19 Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus. Látszik, hogy Pál szerette őket, így szólítja őket: „Gyermekeim!” Bensőséges. Mi volt Pál célja? Az, hogy a saját képére formálja őket? Az a mi célunk, hogy ebben a gyülekezetben mindenki P. Kende képére formálódjon? Félig már elérnénk a célunkat, de nem. 🙂…

A lélek kéregtelenítése

2011 december 11.  18:00

P. Rick Róm 6:5 Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, … Ahogy idefelé jöttünk ma este, beszélgettünk az autóban, és annyira világossá vált számunkra, hogy eggyé lettünk, hogy ugyanabban a kertben vagyunk elültetve. Bár lehet, nem ismerjük nagyon jól egymást, mégis eggyé lettünk. Ugyanott tartunk az életben. Lehet, nem ugyanazon a…

Szabadulás az Ellenség alattomos csapdájából

2011 szeptember 28.  18:30

P. Greg Altham 1Sám 2:1  És imádkozék Anna, és monda: Örvendez az én szívem az Úrban,; Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban.; Az én szám felnyílt ellenségeim ellen,; Mert szabadításodnak örvendezek én! 2Sám 22:3 Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én.; Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam.; Az én idvezítőm,…

Amit Jézus mond az úgy van

2011 március 13.  18:00

P. Graham Jel 2:29  Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A helyi gyülekezetünkben, a szolgálatunkban nagyra értékeljük a pulpitust, a prédikálást, Isten Igéjét. Hisszük és meggyőződésünk, hogy Isten szól hozzánk Isten Igéjén keresztül. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem…

Körforgások és növekedés

2011 március 6.  18:00

Emlékszel a földrajzórákra? Ez nem földrajz óra, hanem csak szeretnék egy példát előhozni. Emlékszel-e a víz körforgására? Pára van az atmoszférában, ami lecsapódik és lehull. Beszivárog a földbe. Aztán folyóként elfut az óceánba vagy más módon párolog, és újra kezdődik elölről az egész. Ez valóság, ezt ismerjük. Egy növény számára nagyon fontos dolog, hogy helyesen…

Emeljük fel Jézust, Isten Igéjét és egymást!

2011 március 2.  18:30

P. Duló Attila Az utóbbi időben elhangzanak a pulpitusról gyakorlati üzenetek. Ez is ilyen gyakorlati üzenet. Bevezet minket a gyakorlatba. 🙂 Mát 15:18-19 18A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. 19Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. Jézus azt…

A mi részünk az ébredésben

2010 november 28.  10:30

P. Barry Úrvacsora. Mi is ez eredetileg? Nekünk hívőknek mi részünk van ebben? Az Úrvacsora mögötti törvényszerűségen gondolkodtam. Az Ószövetségre gondoltam és összes ceremóniára, amiken a hívőknek részt kellett venniük, és az iskolamesterre, aki megmutatta nekünk a képtelenségünket. Nagyon sok munkát követelt, hogy megmutassa nekünk, mennyire képtelenek vagyunk. Valószínűleg nagyon sok időt megspórolhattunk volna az…

A Szellem kardja #8

2010 szeptember 8.  18:30

P. Peter Van egy kis zavarodottság az idővel kapcsolatban. A Zsolt 90 arról beszél, hogy itt az időnk rövid. Ez a legrégebbi zsoltár a Zsoltárok könyvében. Mózes írta egy érdekes időszakban. Annak a periódusnak a vége felé íródott, amikor Izrael keresztülment a pusztán a 40 éves vándorlásban. Tudjuk, hogy ez a hitetlenségük következménye volt. Nem…

A felkészült szív másféle terhei

2010 július 18.  18:00

Ez Jósiás király utasítása: 2Krón 35:3 És monda a Lévitáknak, a kik az egész Izráelt oktatják, és magokat az Úrnak szentelék: Helyheztessétek a szent ládát a házba, a melyet készített volt Salamon a Dávid fia, az Izráel királya; nem kell most vállatokon hordoznotok; hanem szolgáljatok az Úrnak, a ti Istenteknek, és az ő népének az…

Tűzszekerek

2010 július 15.  20:00

P. Elshan Van egy kérdésem mindenkihez: Van látásunk? Van nekem álmom? Tényleg kell, hogy legyen! Kell, hogy legyen látásom! Mert Isten Igéje ezt mondja, hogy látás nélkül elveszek. Látás nélkül olyan vagyok, mintha az erdőben lennék, és nem tudnám, hogy merre kell menni. Lehet, hogy megkérdezik tőlem: „Hol vagy? Hol vagy, Elshan?” „Hát tudom, hol…

Növekvő megszentelődés

2009 október 11.  18:00

1 Kor 1:2  Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken: 2 Kor 3:18  Mi pedig az ùrnak dicsôségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsôségrôl dicsôségre, úgy mint az…

Az igazi szabadság Isten akaratában járni

2009 október 4.  18:00

P. Kende A világban annyi minden a szabad akaratunkre irányul. Arra, hogy megtanítsa nekünk, hogy hol lehet használni a szabad akaratunkat és mik azok amiket csak úgy el kell fogadni. Isten azt szeretné, ha a szabad akaratunkat a teljességében használnánk. A világ azt mondja: vannak dolgok amiket ne kérdőjelezz meg vagy nem éri meg a…

Hagyd abba a csapkodást és fogadd el Isten éles fejszéjét

2009 szeptember 20.  18:00

P. Péterfai Nem lehet képmutató szeretet. Amikor valaki feladja magát az emberiségért. Róm 12:10  Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelôzôk legyetek. Nem egy testi gyengédségről beszél. Filo és sztorgé szavakból származik. Fileo baráti szeretet, sztorgé a szülő és a gyermeke közti szeretet, családi szeretet. Az atyafiúi szeretet, ahogy a gyülekezetben szeretjük egymást,…

Megszentelni az Urat a szívünkben

2009 augusztus 23.  18:00

P. Zoli Arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjunk együtt. 1 Ján 2:3-5  És arról tudjuk meg, hogy megismertük ôt, ha az ô parancsolatait megtartjuk.  4 A ki ezt mondja: Ismerem ôt, és az ô parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.  5 A ki pedig megtartja az ô beszédét, abban valósággal…