#Isten Igéje

Húzódj közel az Igéhez! & Amit értenem kell, mikor nem értem Istent

2013 április 10.  18:30

P. Dragan Rövid bátorító elv. Ha valaha komolyan vesszük Istent, hiszem, hogy a hitünket az Ő Igéjében meg fogja rázni, megpróbálja egészen az alapokig. Azt látom, hogy meg lesz rázkódtatva egészen az alapjaiig, hogy mennyire hisszük ezt a Könyvet. Pál is mondta: 1Kor 2:5 hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Szeretek az…

Pénzügyi befektetések & A hit harca és nyugalma

2013 február 20.  18:30

Egy nagyon fontos, praktikus dologról szeretnék beszélni: a pénzünkről és a befektetésünkről; de nem ez az üzenetünk. Halleluja! Van azonban néhány fontos dolog ezzel kapcsolatban. A gyülekezetben – mindenhol, mindig – előfordulnak lehetőségek, amikbe be lehet fektetni pénzeket. Azért beszélek erről, mert több ilyen „Gazdagodj meg gyorsan, könnyen módszer” végigsöpört a gyülekezeten, és utána hosszan…

A dicsőséges evangélium & Betakarásaink – Isten mindennapi védelme

2013 február 10.  18:00

P. Barry A jó hírről, a kegyelemről és az irgalomról szeretnék beszélni. Ha esetleg azon tűnődnénk, hogy valahogy kiérdemeljük az üdvösségünket – ha az előző üzenet nem rakta volna ezt helyre –, akkor… Ha a vallásra gondolsz, és arra, hogy hogyan közelíti meg a világot ma… P. Jim az előző üzenetben tett egy kijelentést: amikor…

Szabadon járni az elhívásunkban II.

2013 január 27.  18:00

P. Duló Attila 1Ján 3:16  Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta értünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért. Ennek a versnek csak az első felét nézzük meg: Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta értünk. Amikor mi meg akarjuk ismerni a szeretetet, akkor…

Szabadon járni az elhívásunkban I.

2013 január 27.  10:30

Nem mindannyian vagyunk arra elhívva, hogy kizárólag Istent szolgáljuk és semmi mást ne csináljunk, de mindannyian el vagyunk hívva arra, hogy Isten valós legyen az életünkben. Lehet, hogy nem lelkipásztornak vagy elhívva, lehet, hogy nem misszionáriusnak, lehet, hogy nem utazó evangélistának vagy elhívva – lehet, hogy igen, lehet, hogy nem –, de mind el vagyunk…

Szabadulás a világ világosságában

2013 január 13.  10:30

P. Shane Zsolt 23:1 Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Csodálatos ez a vers. Az Úr az én pásztorom, ezért nem fog hiányozni semmim. Ahhoz, hogy az Úr legyen a pásztorom, nekem báránynak kell lennem. Bárányok vagyunk. Nem oroszlánok, nem lovak, nem erős állatok. A világban sok-sok állat van, ami magában kószál, vagy falkákban,…

Krisztus a Fény, a Bölcsesség és a Dicsőség – minden, amire valaha vágytunk

2012 december 9.  18:00

P. Rick Ha azt kérdezném tőled, hogy tudsz-e valamit, amit nem lehet tudni, akkor mire gondolnál? „Szeretném, ha megtanulnál valamit, amit tulajdonképpen nem lehet teljesen megtanulni.” – ez nem tűnik túl sportszerűnek, igaz? Ezt tesszük a bibliaiskolai óránkon, nem? Csak vicceltem. Egy helyen mégis ezt mondja a Biblia: Eféz 3:17-19 Hogy lakozzék a Krisztus a…

Rálátni az életre – új módon

2012 november 25.  18:00

Schlingloff Sanyi Amikor megtértem, borzasztóan megörültem, mert felismertem, hogy Isten keze nagyon messzire nyúlik. Rögtön átláttam, hogy milyen hasznos lesz a számomra. Értettem, hogy nincs lámpás, de azt gondoltam, valahogy mégiscsak rájövök, hogyan kell dörzsölni, és egy átlagos dzsinnél sokkal erősebb, sokkal hatalmasabb és sokkal befolyásosabb Isten előjön, és az üzleti sikerek, az eddigi teljesületlen…

Isten hitre vezet minket II.

2012 szeptember 9.  18:00

1Móz 27:30 És lőn amint elvégezé Izsák Jákóbnak megáldását; és épen csakhogy kiment vala Jákób az ő atyjának Izsáknak színe elől; az ő bátyja Ézsaú is megjöve vadászásából. Az apa, Izsák itt éppen megáldja a fiát. Ez az áldás szellemi dolog. Ez olyan, mintha szellemi örökséget adna át neki. Ha ismered a történetet, akkor tudod,…

Isten hitre vezet minket I.

2012 szeptember 9.  10:30

P. Jim Egy egyszerű gondolatot szeretnék megosztani. Két Igerészt fogok hozzá használni. Luk 15-ben Jézus elmond néhány történetet azért, hogy egy elképzelésre, egy gondolatra adjon példát. Mindegyik történet különböző részeket ad hozzá a nagy történethez. Először beszél az elveszett érméről. Milyen nagy az öröme az asszonynak, amikor megtalálja! Aztán az elveszett fiúról van egy történet.…

Krisztus – kenyerünk a mennyből

2012 augusztus 29.  18:30

2Móz 12-ben az Úr felkészíti Izraelt, hogy kimenjenek Egyiptomból. A felkészítés úgy megy, hogy azt mondja nekik, egyék meg a Páskha-bárányt (húsvéti bárány). Így mondja: hét napig egyetek kovásztalan kenyeret, utána szent gyűlésetek van, aztán ne legyen kovászos, aztán egyétek meg a bárányt. Ez a kivonulás menete. „Egyetek egy bárányt családilag, aztán menjetek!” Azt mondja…

Kapcsolat & Szellemi vigasztalás

2012 június 10.  18:00

P. Duló Attila 1Móz 2:18 nem jó az embernek egyedül lenni. Préd 4:9 jobb kettőnek, mint egynek. Az ember társas lény. Mi arra lettünk teremtve, hogy kapcsolatokban éljük az életünket. Ha megfigyelted, akkor minden, ami gazdagít, minden, ami hozzátesz az életedhez, minden, amire szükséged van, az kapcsolaton belül tudod megkapni. A szeretet az egyik legnagyobb…

Hozzuk vissza a Könyvet, hozzuk vissza a Királyt!

2012 június 10.  10:30

P. Barry Ján 1-ben valami különlegeset látunk. Ján 1:36 ahogy Jézus arra járt, a tanítványoknak János azt mondta: íme az Isten Báránya! Először. Nagyszerű, amikor fel tudjuk ismerni, hogy hol van Isten Báránya. Ez az egyik áldása annak, hogy hogyan lettünk tanítva. Megtanultuk azt, hogy egy bizonyos hangot halljunk, és megtanultuk, hogy ne legyünk megszokottak,…

Az egyetlen Ige, amire valaha szükség volt

2012 április 11.  18:30

Elgondolkodtam azon, hogy mennyi Igére van szükségem. Arra gondoltam, hogy én szeretem, ha sokat kapok az Igéből. Szeretem, ha valakivel beszélgetek és előhúz egy Igét, amin már régóta nem gondolkodtam, beszél nekem arról, megvilágítja nekem, és segít nekem. Felismerek valamit és elámulok: „Ez így van! Tényleg így van.” Ezért szeretem a beszélgetéseket az istentiszteletek után,…

Az élő Isten gyülekezete & Élet, kapcsolat és méltóság #2

2012 március 4.  18:00

P. Mariann József Hadd tegyek fel néhány kérdést. Mit szeretnél? Mi az, amid van? Mindannyian akarunk dolgokat. Mindannyinknak vannak dolgaink. Rendelkezünk dolgokkal. Ezek fontos kérdések. Hívőként is feltehetjük ezeket a kérdéseket. Watchman Nee életéről olvasok egy ideje. Sokan hallottunk róla, és olvastuk a könyveit, a munkáit. Ő kínai pásztor, aki börtönben volt sok-sok éven át.…

Isten munkája & Élet, kapcsolat és méltóság #1

2012 március 4.  10:30

P. Kornél Arra gondoltam, ahogy jöttünk, hogy ez a gyülekezet az anyahajónk. A II. világháborúban, amikor felszállt egy repülőgép róla, sokszor azért imádkoztak, hogy ne csak a repülő, hanem az anyahajó is túlélje. Milyen volt az, hogy mire visszatértek, csak füstölgő romok maradtak utána? A repülőnek fontos volt az anyahajó, mert az is elpusztul vele.…

A hit rejtélye – 2

2012 február 5.  18:00

Délelőtt az istentiszteleten a hit rejtélyéről együtt gondolkodtunk. Isten a gyengeségünkben velünk van. Amikor mi nem látjuk az Ő munkájának a valóságát, amikor nem látjuk nagynak a hitünket, attól az még valós, és létező. Most szeretném ebben folytatni. Zsid 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő…

Ne bújj el a harc elől!

2012 január 8.  18:00

Példabeszédek. Szerintem az alábbi rész is bizonyítja, hogy nők is írták a Bibliát. Nem ismerek férfit, aki valaha is ilyet mondana. Péld 15:17  Jobb a paréjnak étele, … , mint a hizlalt ökör, … Férfi ilyet nem mond. Soha. 🙂 Legalábbis nem tudom elképzelni, hogy férfi ilyet mondjon. Még azt is mondja: Péld 15:17  Jobb…