#Isten Igéje

Van jobb mondandónk is, mint az egónak! #3

2014 október 8.  18:30

Van vágy, ami Isten ellen megy. A régi bűnös természet jelen van a hívőben. Sátánra hallgat. Amiatt vétkezünk. „Én vagyok a legfontosabb!” – ez az üzenete. Nem hallgathatunk rá. Mert ez a keserűség, a magány élete. Van másik élet Krisztuson keresztül. Az Ige tisztára mos. (Gal 5:16-17, Róm 7:21-23)

Hova ragasztod a szíved?

2014 augusztus 20.  18:30

Vágyak és kívánságok. Sátán kezdeményez. A szükségeket kicsavarja. Konfliktus. A hatalmunk látszólagos. Felelősségünk van. A döntéseinknek jelentős a szerepe. Isten Igéje töltse meg a szívünket. (Mát 4:1-4, Jak 1:12-14, Péld 4:23, Zsolt 119:9)

Keskeny úton a tágas térre & Isten megdöbbentő megoldásai #1

2014 július 6.  10:30

Isten kezét fogni. Ő tágas térre visz. (Mát 7:13-14, Zsolt 18:19[20], Zsolt 119:45, Ef 6:12)
Van, aki az Urat akarja, és van, aki azt, amit az Úr ad. A sikeres szolgálathoz először Isten országát keresni, nem a sokasággal a gonosz felé. Lehet, a válaszra várni kell, de az imád ne szűnjön meg, a hited ne hagyjon ki. Sokszor nem értjük a megoldást, de aztán van áldás és növekedés. (Mát 14:22-27, Zsolt 119:82,175)

Arany szavak, arany gondolatok, arany élet & Isten jelenléte az életünkben, és mi az Ő jelenlétében

2014 június 22.  10:30

Nem a Földhöz tartozunk. Isten kicserél dolgokat az életünkben, arany szavakat akar nekünk adni. Ez arany gondolkodást, arany életet hoz létre. (Zsolt 119:97-105)
Istent a kapcsolatok érdeklik. Isten jelenlétében félelemmel és gyengeségben vagyunk. Ő velünk van. Ez az a hely, ahol Ő megmutathatja, kik vagyunk. Ott agapé szeretet van közöttünk. Ő a VAGYOK, Krisztus velünk van. (2Móz 3:6,11,14 33:12,17; Ézs 6:5-8, Jer 1:5-9,15:16, Dán 10:8-11a,17-19, Jel 1:17, 2:17b, Zsid 4:7b,16, Ef 3:14-15,18-19, Ján 13:35, Zsolt 73:23-26,28)

Hogyan nézhetnék az Úrra szüntelen?

2014 június 18.  18:30

Könnyű hit nélkül nézni helyzetekre, emberekre. Hogyan láthatjuk hitben? Az Urat tenni előre, Őrá nézni. Elsősorban az imában – kommunikálni Istennel, várni Őrá, közbeszólni és azonosulni –, és lehet még módja a rhéma, a Krisztus Teste, az adakozás, az imádat. Ez mind mostanra szól. (2Kir 7:2, Zsolt 16:8)

Amit Isten előkészített számunkra & Isten a szívünkre beszél az új életben (#12)

2014 június 15.  18:00

A keresztény élet elfogadás Istentől. Ebből adunk másoknak. A folyammal tartani. (Ézs 27:3, Ézs 32:2)
A puszta egy puszta hely, nincsenek zavaró tényezők. A kihívásnak, a próbáknak a helye. Isten ott alázatot munkál, hogy tudjon tanítani. A kapcsolat, az áldás, a gondoskodás helye lesz. Mindig mehetünk Őhozzá, a próbában is, a nehézségben is, a fenyítésben is. (5Móz 8:2-3, Mát 4:4, Hós 2:14)

Az osztrákok már a spájzban vannak! & Életünk, és a benne termő gyümölcs

2014 június 8.  10:30

A méreg lassan szivárog az életünkbe. Megvakít. Az Ige tudja semlegesíteni. (Róm 7:14-17, Bír 16:4-16)
Isten a magvető. Az Ige jó mag, jó gyümölcsöt terem. A hívő szíve a mező, az ő felelőssége feltörni a kemény talajt. Hagyni, hogy Isten Igéje meggyökerezzen, és áron is megtartani. Így teremhetünk gyümölcsöt, Őneki. (Luk 8:4-15, Jer 4:3-4, Péld 24:30-31, Péld 4:23)

Mi fán terem a hit-hős? & Tegyük emlékezetessé az életünket – Isten előtt!

2014 május 28.  18:30

A bűntudat távol tartja Istent. Szellemben és igazságban, őszinteséggel imádunk. Az állandó közösség kifejeződik a hitbeli cselekedetekben. (Zsid 11:1,4a,5a,7a)
Mi az, amit Isten feljegyez, és mi az, amit nem? Mi az, amit nekünk ajánlatos feljegyezni? Ezek segítenek előremenni. (Jer 31:31-33, Ézs 43:25, 2Kor 5:17, Kol 3:16a, 1Kor 11:23-25)

Hűség a jelentős dolgokban

2014 május 25.  10:30

Isten munkája nagyobb, mint az egyén, mint a gyülekezet, és mint amit látunk. Kell érzékenység, hogy mi a saját részünk. A sáfár legyen hűséges. Hűséges Isten Igéjéhez, a kiválasztottakhoz, a meggyőződésekhez, a testvérekhez, az imához, a gyülekezethez. (1Kor 3:6, 4:2, 16:15, Zsolt 19:10-12(11-13), Ján 3:16)

Szavak, öröm, dicséret & Emlékezz Isten munkájára

2014 május 18.  10:33

A világ nevetése, mint a bolondé. Az Ige szolgál felénk, örömöt ad, dicsérethez visz. (Jer 15:16-17, Préd 7:6, 14:13, 2Kor 7:4b)
Emlékek, emlékkövek. Legyen ez sokféle. Más és más élethelyzetben tud segíteni, emlékeztetni. Emlékezni, amire Isten is emlékszik. Az emlékezés elsősorban az emlék őrzőjének hasznos, aztán a környezetnek. (Józs 4., Bír 16., 2Tim 2:13, Jel 2., Mal 3:16)

Személyes járásban az Úrral & Manna az új életben (#2)

2014 április 30.  18:30

Bensőséges kapcsolat az élő Istennel. Személyes elhívás. Átformálja az életet lépésről lépésre. Isten embere Isten pillanatában.
Az új életben Isten gondoskodik. Olyan, amire nem számítottunk. Van benne munka, de nem olyan, amit megszoktunk. Keresni ezt. Szükséges folyamatosan, jelentős, és öröm van benne. (2Móz 16., 1Pét 2:2, Jak 1:21-22, Jer 15:16)

Jézus: Isten, Próféta, Pap, Király – miértünk

2014 február 2.  18:00

Megtalálni Jézust. Ő Isten mindenek felett. Aztán Emberré lett számunkra. Ő a testté lett Ige. Ő volt az Ige. Elhozta az Igét, és Ő az Ige, Ő beszél hozzánk. Ő a Próféta. Ő a Pap. Közbenjáró Isten és ember között. Az Ő vére fizetett. Ő a Király. Nincs más olyan, mint Ő. (Róm 9:5, Ján 15:15b, Zsid 5:5-10, Zsid 6:20, Zsid 12:24)

Az életünk három keresése & A helyreállítás szolgálatának öröme (Maradandó öröm 3)

2013 november 17.  18:00

P. Bendegúz Jób 1:7 Sátán át- meg átjárja a Földet. Ezzel foglalatoskodik, keres. 1Pét 5:8 a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán, keresi, hogy kit nyelhet el. Úgyhogy, nagyon vigyázzatok! Hogyan keresi? Mint ordító oroszlán; azaz nagyon agresszívan, nagyon aktívan keres téged. Keresi a gyengeségedet, és keres minden lehetőséget, hogy kihasználhassa azt arra, hogy téged elnyeljen,…

Ki mondja?

2013 november 6.  18:30

A mai napon beszélgettem egy barátommal, és nagyon kemény dolgot kellett mondanom. Megint felismertem, hogy mennyire fontos, hogy ki mondja, amit hallunk. Ez a barátom el tudta fogadni, amit mondtam, mert ismer engem, és tudja, hogy szeretem őt. Ha nem tudná, hogy szeretem, akkor nem tudná elfogadni, és ha mondanék neki valami keményet, akkor ő…

Isten bánik a vakfoltjainkkal

2013 július 28.  10:30

Igazán nagyszerű volt a konferenciánk. Bátorító volt és megnyugtató, békességet adó. Valamikor a napokban beszéltünk arról, hogy Istennek mennyire vágya, hogy nekünk adja az Ő Igéjét. Isten azért akarja nekünk adni, mert annyi minden van, amit az Ige nélkül soha nem tudnánk. Amit soha nem látnánk meg az Ige nélkül, amit soha nem tennénk meg…

Az Ige, amint szól & Szellemi hallás a lelki helyett

2013 június 5.  18:30

P. Graham Megnyitjuk a Bibliát és Isten szól hozzánk. Isten adna nekünk egy Igét, egy rhémát, egy titkot, egy ígéretet, egy igazságot, ami vezérelheti az életünket, ami a tanítványt vezetheti az úton. „Bárcsak Isten szólna hozzánk, adna nekünk egy Igét!” – ezt várjuk a mennyből, és Isten válaszol nekünk. Azt mondja: áldott az az ember……

Isten meglepő ötlete – a gyülekezet (Pünkösd)

2013 május 15.  18:30

Az elmúlt néhány istentiszteleten a Húsvétról volt szó. Megnéztük –          Krisztusnak az imáját, –          Krisztusnak a perét, azt, hogy kinek a kezében vagyunk, –          a keresztet, –          hogy Sátánt a saját pályáján kellett legyőzni, –          a próbatételeket. Most előttünk van Pünkösd, a Gyülekezet. Sokféle módon lehet erről beszélni. Kol 1:9-29-ben, ebben a szakaszban 6-7 utalás…