Hitelveink

Hiszünk:

A teljes Biblia szó szerinti ihletésében.

Az egy örökkévaló Istenben, Aki három személyben létezik (az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Szellem Isten).

Az Úr Jézus Krisztusban, az Isten-emberben, Aki teljesen Isten és teljesen ember. Ő kereszthalálával minden ember bűnéért válságot fizetett, hogy benne való hit által  üdvösségünk lehessen.

Abban, hogy a Szent Szellem meggyõzi az embereket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Õ újítja meg, pecsételi el és tölti be a hívõket.

Abban, hogy minden ember bűnös, és Isten megváltására van szüksége.

Abban, hogy a Nagy Küldetés iránti engedelmesség minden hívõ felelõssége.

Abban, hogy az egyház Krisztus teste a földön és Krisztus menyasszonya a mennyben.

Abban, hogy Krisztus visszatér, hogy elragadja gyülekezetét.

Abban, hogy Isten meg fogja ítélni az igazakat és a bûnösöket.

Abban, hogy léteznek kiválasztott és bukott angyalok.

Abban, hogy a menny és a pokol valóság

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.