Üzenet az alapítótól

Amikor én egy, a KETÁ-hoz hasonló Bibliaiskolában ültem, hallgattam, ahogy a tanárom, a Szent Szellemmel betöltve, kitárta az Írásokat, öröm, élet és látás költözött a gondolataimba. Mindmáig hiszem, hogy a keresztényeknek fontos Bibliaiskolába járniuk és megalapozódniuk Isten róluk szóló, feléjük irányuló gondolataiban. Az emberek sok mindenről lemaradnak életükben, mert nem Isten országát keresik elsősorban.

Dr. Stevens, a pásztorom, aki a baltimore-i bibliaiskola (MBC&S) alapítója, azt mondta, „sokan tudják, hogyan kell megélni, de csak kevesen azt. hogy hogyan kell élni”.

Amikor Jézus Krisztus testben itt járt a földön, Ő volt az emberek nagy tanácsadója. Annyira átható volt az Ő szeretete és szolgálata, hogy ezzel kihívás elé állította a tanítványokat – és mindig szolgálta bátorította őket az Élet szavaival. Az élet túl rövid ahhoz, hogy rosszul éljük. Mégis, „kicsoda irányíthatná a lépteit”?

Nem azt mondta-e nekünk Jézus, hogy az Ő tanítására építsük házunkat? Mit veszíthetnénk, ha először mindent elveszítünk Őérte? Hogyan? Ha következetesen alávetjük magunkat Jézusnak és az Ő Igéjének, akkor Máriához hasonlóan, mi is ott fogunk ülni, és kapunk valamit, amit nem veszíthetünk el.

Szükségünk van az Ő tanítására. Szükségünk van az Ő kihívására, az Ő betakarására, szükségünk van az Ő vigasztalására. Szükségünk van az Ő népére, Máté 10:41-42. Isten mellettünk áll hatalmasabban, sokkal inkább, mint észrevesszük – 2Kor 9:15.

Kövesd Őt teljes szíveddel, a hit lépéseivel! Tanulj Tőle, ahogy Máté 11:28-29-ben mondta: “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek…. Vegyétek föl magatokra az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű… Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok…”

Nagyon örülök, hogy köztünk vagy.

Pásztor Thomas Schaller

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.