Küldetésünk

A Közép-Európai Teológiai Akadémia Isten Igéjét, a Bibliát tanítja, valamint engedelmességet és tiszteletet Krisztus hí­vá­sára a hívő életében.

Ezért az Akadémia célkitűzései a következők:

  • A keresztény életvitel előmozdítása a tanulási folyamaton és személyes kapcsolatokon keresztül.
  • A gyülekezeti élet és szolgálat mélyebb megismerése.
  • A diákok megtanuljanak Krisztusra tekinteni, Őrá vetni gondjaikat és az odafent valókkal törődni.
  • Alapvető képzésben részesíteni a jövő keresztény vezetőit, szolgálóit, oktatóit.
  • Keresztény tan, történelem és hitvédelem átfogó megismertetése.
  • Felkészítés a bibliai elvek gyakorlati alkalmazására a mindennapi életben.
  • Missziós munkára való felkészítés.
  • A diákokat szolgálati lehetőségeken keresztül bevonni a léleknyerésbe és különféle szolgálatokba, amelyeken keresztül megismerhetik ajándékaikat és a legkülönbözőbb evangelizálási módszerek használatát.
  • Bátorítani a szociális szükségletek iránti segítőkész és cselekvő magatartást.

 

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.