Kedvcsináló

AHOL ÉLETET NYERHETSZ…

Tudom, hogy ez a cím eléggé reklámszagú, pedig ez nem csak egy üres reklámszlogen, hanem a kőkemény valóság. Igen, van egy olyan hely, ahol valóban életet lehet nyerni, és ez a hely a KETA. Kérdezhetnéd, Mi az a KETA, és hogyan lehet ott életet nyerni? Ez egy szerencsejáték, ahol az élet a főnyeremény? Nem, nem szerencsejáték, de valóban az élet a főnyeremény. A KETA a Közép-Európai Teológiai Akadémia, ahol nem csak teológiát, vagy más „Istenes” tantárgyat tanítunk, hanem megtanítjuk azt is, hogyan lehet ebben a világban egy örömteli, cselekvő életet élni. Azzal nyersz életet, hogy frusztráltság helyébe öröm-, az űzöttség helyébe nyugalom- és a harag helyett szeretet és megbocsátás költözhet az életedbe. Úgy vélem, ha e háromból egy megtörténik, akkor már életet nyertél.

Néhány bibliaiskolás órára szeretném felhívni a figyelmet.
Itt van mindjárt két óra, az egyik a Vezetőség 1, ami férfiaknak szól, a másik, a Segítőtárs, ami meg kizárólag nőknek.
Kérdezhetnéd, hogy a Bibliaiskolában miért van szükség külön női és férfi órát tartani? A válasz egyszerű: azért, mert feje tetejére állt a világ. A legtöbb úgy nevezett nyugati civilizációban komoly gondot okoz az, hogy mindkét nem elveszítette az identitását. A nők elférfiasodtak, a férfiak meg elnőiesedtek, és ez komoly társadalmi feszültségeket eredményez.
Világi szociológusok arra a következtetésre jutottak, hogy a válások ilyen magas arányáért, nagyrészt a túlzott emancipáció okolható. Figyelemre méltó ez a megállapítás, hisz nem véletlen az, hogy Isten a férfit és nőt egymástól különbözőre alkotta. Eredetileg mind fizikailag, mind biológiailag, mind lelkileg komoly különbség volt férfi és nő között, amely különbözőségek meghatározták az életben betöltött szerepüket, illetve, a különbözőség tette lehetővé, hogy jól kiegészíthessék egymást, és így társai lehessenek egymásnak.

Ezen különbségek eltörlésének tragikus következményei vannak. A nők elfelejtettek nőnek-, a férfiak meg férfinak lenni. Ez azért tragikus, mert, miközben a nő egy céget vezet, addig lelkében arra vágyik, hogy őt vezessék; és miközben a férfi otthon marad gyesen, addig belső indíttatása van arra, hogy vezessen. Vagyis, egyik nem sem érzi magát jól a bőrében, mert habár a társadalmi szokások megváltoztak, az ember a lelki felépítését tekintve, semmit sem változott.
A Vezetőség 1, illetve a Segítőtárs órákon megtanítjuk a diákoknak, milyen az Isten szerinti férfi, és milyen az Isten szerinti nő, azt remélve ettől, hogy a diákok ezután bátran fel merik vállalni a nemüket, és a nők nőként, a férfiak meg férfiként élve, jól tudják érezni magukat a bőrükben.

***

Abban az esetben, ha inkább a biblia értelmezésének tudománya érdekelne jobban, akkor itt van egy furcsa nevű tantárgy a Hermeneutika. Meggyőződésem, hogy minden Bibliát forgató hívőnek vennie kellene ezt az órát. Ugyanis, a Biblia helyes értelmezése elkerülhetővé tenné azt, hogy különböző tévtanok keringjenek szerte a világban. Persze tudom, hogy nem új keletű dolog ez, mert ha megnézzük Pál leveleit, akkor látható, hogy már ő is küzdött a korai gnosztikusok, illetve a júdaizálók hamis tanításaival. Vagyis, kezdetektől fogva ott van az a veszély, hogy rosszul értelmezik a Bibliát, ezért kiemelten fontos tantárgy a hermeneutika. Ezen az órán a diákok megtanulhatják a bibliaértelmezés szabályait, melyek segítenek az írás jobb megértésében. Az írásértelmezésre mindnyájunknak szüksége lenne, ezért is tartom nagyon fontosnak ezt a tantárgyat.

***

Ahogy nézem ennek a félévnek a tantervét, szívem szerint mindegyik óráról írnék legalább egy mondatot, azonban nem szeretnék egy egész regényt írni, így még két órát említenék meg.

Az egyik az Ószövetség Áttekintése. Az imént a Biblia helyes értelmezéséről írtam, azonban addig nem beszélhetünk értelmezésről, amíg nincs egyfajta Biblia ismeretünk. A KETA négy éves programja úgy van összeállítva, hogy ez alatt az idő alatt, különböző órák keretében, kétszer végigmegyünk a Biblián. Ennek egyik elengedhetetlen eleme az, hogy áttekintjük mind az ó, mind az újszövetséget, megismerve így a Biblia tartalmát és üzenetét. Ebben a szemeszterben a Ószövetséget boncolgatjuk, míg a következőben kerül sor az Újszövetségre.

***

Végezetül a Gyakorlati Keresztény Élet órára hívnám fel a figyelmet. Amikor valaki – legyen az új vagy régebbi hívő – azt hallja, hogy bibliaiskola, akkor többnyire valami olyasmi kép jelenik meg előtte, hogy csupa istenes, vallásos dolgot kell ott tanulni, és közben nem esik szó arról, hogyan lehet keresztényként élni ebben az igencsak eldurvult világban. Ez az óra ezt a téves elképzelést hivatott megcáfolni, ugyanis csupa olyan témáról esik szó, ami abban segít, hogy keresztényként hogyan viszonyuljunk mondjuk a politikához, a szórakozáshoz, vagy az élet más egyéb dolgaihoz. Ez az óra segít eligazodni a világban, és megtanít arra, hogyan élhetjük meg a hitünket a hétköznapokban.

Ha Te is szeretnéd megtudni Isten hogyan vélekedik a nemekről, vagy mélyebb betekintést szeretnél a Bibliába, esetleg gyakorlati módon ismernéd meg a kereszténységet, akkor az alábbi elérhetőségek egyikén jelentkezhetsz, illetve érdeklődhetsz:
keta@nullbibliaszol.huhttps://bibliaszol.hu/keta/ illetve: https://bibliaszol.hu/keta-eloregisztracio-2018-osz/

Duló Attila
KETA igazgató

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.