Világosság a bibliaiskolából & Miért is nyugtalankodnál?

2017 augusztus 27. vasárnap  16:30

P. Brian

Egy kicsit szeretnélek bátorítani titeket a bibliaiskolával kapcsolatban. A bátorításom a következő. János apostol azt mondta, hogy az egész világ gonoszságban vesztegel. Az egész világ a sötétségben vesztegel. 1Móz 1-ben azt olvassuk, hogy az egész föld kietlen és puszta, sötétség borította a földet. Aztán Isten szólt, és azt mondta: Legyen világosság!; és lett világosság.

Aztán Pál apostol beszélt erről:

2Kor 4:6 Mert Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.

A zsoltáríró azt mondta, hogy Isten Igéjének a befogadása világosságot ad. Péter pedig azt mondta, hogy minden, ami igazságra és kegyességre való, azaz az Isten szerint való életre, az Isten ismeretén keresztül jön, 2Pét 1:3. A Biblia az ösvényünknek a világossága és lámpás a lábunk előtt. Végül a Zsolt 19:8(9) Az ÚR parancsa világos, megvilágosítja a szemeket. Aztán azt mondja a zsoltáros: Uram, add, hogy a Te orcád világossága ragyogjon rám!

Ezért annyira nagyszerű a bibliaiskola, mert a Biblia ezt az Igét tanítja nekünk. Nem egy kicsikét reggelente a kávéval együtt, hanem komoly módon. Hallhatod Isten Igéjét és megértheted, aztán szólni fog hozzád, megnyitja a szemed. Olyan lehetőségeket fog mutatni, amikről soha nem is tudtál, hogy léteznek. Olyan dolgokat fogsz hallani magadról, amikről soha nem tudtál.

Aztán persze tanulsz a legnagyobb személyről a történelemben, aki Jézus Krisztus. Az Ő ismerete által meglesz nekünk minden, amire szükségünk van ehhez az élethez, és aztán Ő nyugalmat is ad a lelkünknek. Ez jobb, mint pszichológushoz menni, jobb, mint tanácsadóval beszélni, bár azok sem feltétlenül rossz dolgok.

Lehet jó egy házassági tanácsadó, egy kapcsolati tanácsadó, egy üzleti tanácsadó, de amikor Isten Igéjének a fénye ragyog, az megnyitja a szemünket olyan dolgokra, amiket soha nem láttunk azelőtt: amiket szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. Ezt kommunikálják felénk az Ige által, elfogadjuk szellemben, és ez az ösvényünk világossága, lámpás a lábunk előtt.

Úgyhogy, találkozunk a bibliaiskolában!

 

P. Bendegúz

Igazán jó helyen vagyunk! Nem is a gyülekezet az igazán jó, bár a gyülekezet is, hanem az a jó igazán, hogy Isten karjában vagyunk.

Köszönjük, Jézus! Dicsérünk Téged. Jézus, itt vagyunk elrejtve a Te karodban, és itt vagyunk azon a drága helyen, ahol nyilvánvalóvá leszel. Nem csak a beszédedben, hanem amint látjuk a Te életedet a mi testvéreinkben, ahogy látjuk, Uram, a Te életedet folyni közöttünk.

Drága Istenünk! Te nekünk adtál mindent. Mindent! Tényleg mindent nekünk adtál, ami az élethez szükséges, és ahhoz, hogy a Te életedet éljük, mert ez nincs messze tőlünk, hanem bennünk van. Uram, köszönöm, hogy megmentettél minket, hogy megmentettél engem. Úgy mondom igazán, hogy megmentettél engem a hiábavaló élettől, a kárhozattól, az ürességtől, a bolondságtól.  Mert bolond vagyok olyan sokszor, de mégis Jézus, Te irgalmas vagy, és kiragadod a lelkünket a múlásból. Köszönjük, Jézus!

Köszönjük, Atyánk! Atyánk, olyan csodálatos, hogy menetelünk van Hozzád Jézus Krisztuson keresztül! Hogyan lehet, hogy ennyire szerettél minket, tényleg elveszett és semmirekellő embereket? Mégis drágák vagyunk Neked. Mégis értékesek vagyunk Neked. Mégis olyan értékesek, hogy az életedet adod értünk. Odaadtad már, és ma is odaadnád, úgy szeretsz minket. Kérdezhetnénk, hogy miért, de nincs több válasz, mintsem az, hogy Te ennyire szeretsz minket. Köszönjük, Jézus!

Uram, micsoda kiváltság, hogy megnyithatjuk a Te beszédedet! Micsoda kiváltság, hogy méltattál minket arra, hogy beszélj hozzánk, és hogy ez a szó nekünk van! Nem csak úgy van, hanem nekünk van. Életünk van itt, ahogy táplálsz minket, és ahogy a Te Szellemedet belénk helyezted. Köszönjük!

Köszönjük! Nem jöhettél volna közelebb, minthogy az életedet adod, és belénk költözöl. Beszélj hozzánk most személyesen, kérünk! Mert lehet, hogy lesznek szavak, de a Te drága Szent Szellemed egyénileg beszél hozzánk a szíveinkben.

Köszönjük, Jézus, a Te drága Szent Nevedben. Mozdítsd meg, Uram, hogyha kemény a szívünk! Lágyítsd meg, Istenünk! Nem éri meg egy percig sem úgy lenni. Gyógyíts meg minket, Uram! A Te nevedben, ámen.

Ján 14:1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: …

Jó, hogy ezt mondja az Úr. Honnan tudta, hogy nyugtalankodik? Hogy eltalálta, nem? 🙂

Ján 14:1 … higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!” A szívünkben megvan a tendencia, hogy nyugtalankodjon. Nem véletlenül. Azért, mert nincs hatalmunk. Nincs hatalmunk a dolgok felett – és persze ez az alacsony szintje a dolgoknak –, és nincs hatalma arra, hogy önmagában teljessége legyen. Azt mondja azonban: „Figyelj! Helyezd a szíved horgonyát valahova: higgyetek Istenben és higgyetek Énbennem.” Ez a legjobb, és az az egyetlen dolog az életemben, ami valós, ami működik, ami értékes, hogy Őtőle fogadok el.

Ján 14:27 Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

Ján 16:33 Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyőztem – legyőztem – a világot.

Azt mondja: Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen. Isten beszélt hozzánk, és elmondott mindent ahhoz, hogy békességünk legyen. Nekünk adott mindent, hogy békességünk legyen.

A napokban olyan mélyen megáldott engem 2Kor 1:3-ban, hogy Isten az irgalmasságnak Atyja és minden vigasztalásnak Istene! Az irgalmasság Atyja – ez mit jelent? Azt, hogy Tőle van az irgalmasság. Csak Tőle van. Ő az irgalmasság Atyja. Ő az ítélet Atyja? Ez egy érdekes kérdés egyébként. Mert egyfelől nem, másfelől viszont igen, mert az Ő ítélete az irgalmasság, és amikor ítél, akkor azért ítél, hogy irgalmazzon.

Aztán azt is mondja, hogy minden vigasztalásnak Istene. Minden vigasztalásnak! Van-e vigasztalás Istenen kívül? Nincs, mert a lelkemnek a vigasztalása egy helyen van, Istennél. Nem véletlen, hogy a Szent Szellem egyik neve a Vigasztaló, merthogy szükségünk van erre.

Ján 14:2 Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.

Azt mondja: Az én Atyámnak házában sok lakóhely van. Mennyi van? Száznegyvennégyezer? Nem! Ha valaki ezt mondja, akkor téved. Sok van. Mennyi az a sok? Mindenki elfér. Mindenkinek van hely, aki elfogadja azt, hogy oda mehessen. Sok van. „Ha nem lenne így, akkor megmondtam volna nektek.” Annyira jó, ami itt van! Az, hogy Isten nem hazudik. Jézus nem akar téged becsapni.

4Móz 23:19 Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?

Csodálatos ez a vers. Tudod, ezért van az, hogy nem nyugtalankodik a szívünk. Mert Isten beszélt hozzánk. Van, hogy vannak ötleteim, hogy Isten hogyan gondolkodik rólunk, rólam. Lehet, hogy sokáig gondolkodom így, de aztán, ha megnézem az Írásokban, akkor rájöhetek arra, hogy Isten nem gondolja azt, amit én gondolom, hogy Ő gondol. Mert Ő nem akar engem becsapni, és megmondta, nem hallgatott el semmit. Megmondta nekem pl. azt:

Ézs 54:10 Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.

Megrendülhetnek dolgok? Igen, tudod, mi itt a szemünk szerint járunk, és ahogy felfogjuk a dolgokat a mi képességeinkkel, félelmetes, amikor megindul egy hegy. Milyen félelmetes lenne, ha itt elkezdene mozogni a föld! Mennyire képtelenek és erőtlenek lennénk, hogy bármit is tegyünk vele! Mert nekünk fontos, hogy ez a föld biztonságot adjon. Tudod, mit? Ezek megrendülhetnek, és eltávozhatnak, van azonban valami, ami nem, és ez pedig Isten irgalma feléd. Tefeléd! Soha nem fog megváltozni. Soha nem fog megrendülni.

A szövetség, amit veled kötött, az új szövetség, a békesség szövetsége, soha nem fog megváltozni. Te benne vagy, és semmi nem változtathatja meg. Isten megígérte és teljesíti. Amit Ő mondott, biztos, hogy azt megteszi. Úgyhogy azt mondja: ne nyugtalankodjék a te szíved, hanem higgy Énbennem, és higgy Istenben.

Luk 24-ben, miután Jézus feltámadt, az asszonyok mennek oda a sírhoz, és csodálkoznak, hogy nincs ott Jézus. Hirtelen két angyal állt melléjük, és úgy tűnik, hogy ők nem csodálkoznak, hanem azt mondják:

Luk 24:5-8 … Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt, Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékezének azért az ő szavairól.

Isten elbeszélte a szavakat, de lehet, hogy nem emlékszem.

– Az Én irgalmam nem fog elhagyni téged.

– Ó, Istenem, elhagyott a Te irgalmad engem!

– Nem! Emlékezzél! Az Én irgalmam nem távozik el tőled.

– Ó, tényleg! Most már emlékszem.

Az asszonyok nem emlékeztek az Ő szavára, de emlékeztetve lettek. Aztán elmennek, és elmondják az apostoloknak, akik azt mondják: „Üres beszédet beszéltek. Ezek butaságok. Nem hiszünk nektek.” Aztán ketten mennek Emmaus felé, és Jézus csatlakozik hozzájuk. Amikor elmondják, hogy mi történt:

Luk 24:25-26  ő monda nékik: Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhivésére, a miket a próféták szóltak! Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe?

Úgy tetszik ez! Annyira jó! Igazából bolondnak tartották az asszonyokat, és aztán Jézus azt mondja nekik: Ó, bolondok! Viszont nem azt mondta: „Ó, bolondok! Miért nem hisztek azoknak az asszonyoknak?!” Péter is odafutott és megnézte, hogy tényleg úgy van. Nem azt mondja: Miért nem hisztek a szemeteknek?; hanem azt mondja: Miért nem hisztek annak, ami meg van írva? Úgy értem: „Ti itt most miért aggodalmaskodtok? Miért van az, hogy fel vagytok zaklatva? Semmi olyan nem történt, amit már ne beszéltem volna el! Semmi olyan nem történt, amit ne beszélt volna el Isten.”

Aztán Jézus megjelenik közöttük, amikor együtt vannak, és ezt mondja nekik:

Luk 24:46 … Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon:

Erről beszél itt Luk 24., hogy semmi meglepő nem történt egy módon, mert Isten beszélt mindezekről. Előre elmondta nekik: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! – és az még ezelőtt volt. – Hanem higgyetek Istenben, és higgyetek Énbennem.” Az irgalom Atyja, és minden vigasztalásnak Istene azt mondja: „Ne nyugtalankodjon a szíved, csak higgy Bennem, és hidd el a szavakat, amiket Én beszéltem neked. Nem csaplak be, elmegyek, hogy helyet készítsek neked.”

Tudod, mit? Ez nem olyan, ahogy elment József és Mária: „Van-e valahol hely? … Nincs hely! … Nem baj, az istállóban van.” Hanem személyre szóló helyet készít. Ez neked van. Ott az a hely rád vár. Jézus elment, hogy neked készítsen helyet. Neked készített helyet.

Ő annyira személyes! Nem azt mondta: „Ott van az a lakótelep. Bemész, aztán majd jó lesz valahol.” Nem! Jézus neked helyet készített, és azt mondja:

Ján 14:3 És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

Ő és te – ez nem két külön hely. Ő nem úgy tervezte, hogy valaha is külön legyünk, és nem is vagyunk. Mert ahol Ő van, én is ott vagyok, és ahol én vagyok, Ő is ott van. Mert ez volt az Ő vágya, hogy mi mindenkor együtt legyünk. „Jézus, hol vagy? Hol vagy?” Jézus itt van.

Bocsássatok meg, hogy felhozom, de olvastam egy cikket a napokban. 2016. novemberében lezuhant egy repülő Dél-Amerikában, amin egy focicsapat volt a kísérettel. A csapatból hárman élték túl. Megkérdezték őket, hogy milyen lezuhanni. Az egyikük – elolvashatod a cikket – hívő! Képzeld el, megálmodta előre, hogy mi fog történni. Részletesen. Aztán imádkoztak a dologért. Amikor zuhantak, akkor is imádkozott: Uram, légy irgalmas! Azt is megálmodta, hogy ő túléli. Aztán az orvosok is mondták neki: Neked halottnak kéne lenned, de Isten miatt élsz.

Azon gondolkodom, hogy a másik öt túlélő – hárman a kíséretből – lehet, hogy az ő imája miatt élte túl. Olyan jó olvasni, hogy szinte csak Istenről beszél! Tragédia történt, de mégis Isten ott van vele benne. Vele van! Nem tudom, hogy akkor ez milyen volt neki – és nyilván, háromnegyed évvel később beszél –, de végig Istent látta ott vele. Azt mondta, hogy zuhantak, és amikor imádkozott közben, az annyira valóságos volt. Annyira valós volt, hogy azt az imát hallja Isten.

Isten nem hagy el téged, és Isten irgalmas Isten. Azt mondja, hogy… Tudod, mit? Befejezzük. 🙂 Sok mindent mond Jézus, de ezt eddig is tudtad.

Egy dolgot még elmondok, mert nem bírom ki. Néhány verset átugrunk, és azt a csodálatos 6. verset is, ami az életed minden nagy kérdésére választ ad: Jézus az út, amin járj. „Mit kell, hogy csináljak az életemmel?” Ez Jézus, mert Ő az út. Mi az igazság? Jézus az igazság, és Ő az élet.

Ján 14:8 Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!

Miért mondta ezt Fülöp? Előtte azt mondja Jézus:

Ján 14:7 Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.

– Ó, csak mutasd meg az Atyát, és az elég nekünk!

– Mit szeretnél, Filep? Mit szeretnél? Megnyíljon az ég? Hatalmas, látványos dolog történjen?

– Mutasd meg az Atyát nekünk!

Vágyunk ilyen dolgokra, sokszor. Isten azt mondja: „Hé! Hókuszpókuszt akarsz?”

Ján 14:9 Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még se ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?

Itt van Jézus, olyan átlagember-féle. Nem volt fényes glória a feje körül – semmi látványos! –, a tűz nem most jött ki a szeméből, az még odébb van. Csak egy ember. Azt mondja: „Figyelj! Valamit eltévesztesz. Nem repkedő angyalokat kellene, hogy láss.”

– Mutasd meg nekünk az Atyát!

– Örülj neki, hogy nem látod!

🙂

Azt mondja: „Figyelj! Annyi idő óta veled vagyok! Ha Engem láttál, láttad az Atyát.” Nem kell a hókuszpókusz, hanem az Atyának a szíve, az Atyának a Személye, az Atyának a szavai. Már annyiszor elmondta! Itt is:

Ján 14:10 … A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.

Ne akarj csodát látni! Hanem ott van az az Ember, és az Atya teljesen Benne lakozik.

Tudod, mi ebben a szép? Az, hogy velünk is így van ez, hogy Isten bennünk lakozik. Néha egészen láthatod Istent a másikban. Tudod, mit? Krisztus Testében, amikor ide bejövünk, hozzuk Isten Szellemét, és járunk abban, amivé Ő teremtett minket, és meglátjuk Istent. Nem kell, hogy itt valami nagy bemutató legyen. Mert ott egy ember, akinek másik élete van; ott egy ember, akinek olyan szava van, ami nem tőle van; ott egy ember, akiben olyan szeretet van, ami nem tőle van; ott egy ember, akiben olyan öröm van, ami embernek nincs; ott egy ember, akinek olyan békessége van, ami nyilvánvalóan nem tőle jön, és Isten nyilvánvalóvá lesz. Itt van közöttünk. Olyan csoda, ahogy egymásra tekintünk, és láthatjuk Isten dolgait, és láthatjuk Isten Személyét!

Csoda! Isten csodája bennünk. Szóval, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek Krisztusban. Ő az Irgalom Atyja, és minden vigasztalásnak Istene. Hála Neki, ámen.

Drága Atyánk! Dicsérünk Téged! Köszönjük Istenünk! Urunk, Te vagy minden vigasztalásnak Istene. Köszönjük ezt Neked. Köszönjük, hogy Benned hihetünk, hogy Tőled fogadhatunk el. Köszönjük, Istenünk!

Ha még soha korábban nem fogadtad be Jézus Krisztust a szívedbe, de ma hiszel Neki, és hiszel azoknak a szavaknak, amik Tőle vannak, és szeretnéd Őt elfogadni a szívedbe, akkor kérlek, mondd el ezt a rövid imát a szívedben Istennek: „Uram, Istenem! Tudom, hogy bűnös vagyok, de köszönöm, hogy Jézus Krisztus kifizette az árat értem, hogy megváltott lehessek, hogy mehessek a mennybe halálom után. Kérlek, költözz be az életembe! Elfogadlak Téged, Jézus. A Te nevedben, ámen.” Ha most mondtad el ezt az imát először, kérlek, küldj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu).

Köszönjük, Jézus, a Te Drága Szent Nevedben, ámen.

Kategória: Egyéb