A folyam, ami számít & És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővelkedjék

2016 október 19. szerda  18:30

P. Shane

Volt-e már, hogy elbátortalanodtál? Nézted a híreket, követted a politikát, a választásokat, vagy ránéztél a világra, és semmi reményt nem láttál. Sötét idők. Mit kezdünk ilyenkor? Úgy érzem, feladnám. Úgy érzem, hogy ez túl sok nekem. Nagyon nehéz bátorításra lelni. Ránézek a világra, és csak a problémákat látom, ránézek a magam életére, és még több problémát látok: az anyagi helyzetem pocsék, lehet, hogy magam is beteg vagyok, vagy egy szeretettem beteg. Könnyen elbátortalanodhatunk. Nekünk viszont van reménységünk!

Zsolt 46:4 (5) Van egy folyam, melynek árja Isten városát örvendezteti, a Felséges szent hajlékait.

Mi ennek a zsoltárnak a háttere? Úgy hiszik, hogy akkor íródott, amikor az asszírok megostromolták Jeruzsálemet. 2Kir 18-19-ben olvashatunk erről. Izrael, az északi királyság már történelem volt, és most az asszírok megtámadták a déli királyságot is, körbevették a várost. Ezek sötét idők voltak. Kinézel az ablakon, látod az asszír sereget. Aztán hallhatod, hogy az asszírok egyik vezetője a te nyelveden beszél arról, hogy még mi mindent fognak tenni veletek, és azt is mondja: Nehogy bízz Istenben!

Ebben az időben Ezékiás volt a király. Ezékiás jó király volt. Képes volt túllátni a körülményeken. Azt mondja itt: Van egy folyam melynek árja Isten városát örvendezteti. Amikor legutóbb utánanéztem ennek, azt találtam, hogy Jeruzsálemben nincsen semmilyen folyó, ami keresztülfolyna rajta. Vannak kis csermelyek, ha éppen esik, de igazából nincsen folyam, ami átmenne a városon. Ha megnézed a térképet, a Jordán nem folyik keresztül Jeruzsálemen, néhány mérfölddel odébb van. Jeruzsálem nem a tenger partján terül el. Pusztaság veszi körbe. A legközelebbi a Holt-tenger, és annak a vize ugyanolyan holt, mint a pusztaság körülötte.

Mi ez a folyó? Mielőtt az asszírok megostromolták volna Jeruzsálemet, Ezékiás hozott egy döntést. Úgy döntött, hogy a Gihon-forrás vizét bevezeti Jeruzsálembe. Ahelyett, hogy a forrást hagyta volna továbbra is a falon kívül felszínre törni, eltéríttette a víz menetét, és beirányíttatta a városba a Siloám tavához. Amikor az asszírok ostromolták a várost, akkor abban reménykedtek, hogy az emberek majd halálra éheznek, szomjaznak. 2Kir 18-19-ben olvashattok erről. Arra vágytak, hogy olyan éhesek legyenek, hogy a saját ganéjukat egyék, és a saját vizeletüket igyák. Elég gusztustalan, de ezt akarták, hogy tegyék.

Volt azonban egy folyó, ami a város alatt folyt, és az táplálta őket, táplálta a várost. Így az asszírok ostroma nem lett sikeres.

Zsolt 46:1 (2) Isten a mi oltalmunk és erősségünk; igen biztos segítség a nyomorúságban.

Ő a mi menedékünk és erősségünk; igen biztos segítség a nyomorúságban. „Én csak a bajomat látom, a nyomorúságomat. Ha nem látom Istent, Ő nincs is ott.” Az a szó héberben, hogy igen biztos, azt jelenti, hogy megtalálható. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön ott van az orrod előtt, hogy látod. Nem ez van: „Igen, itt a gondoskodás. Már látom!”; de meg lehet találni mégis. Csak úgy, ahogy a folyó a város alatt áradt, és nem volt látható, de megtalálható volt. Szellemileg szólva számunkra is van forrás.

Van egy szellemi forrásunk, ami nagyobb a körülményeinknél. Ránézünk a világra ma, és tényleg sötét időkben élünk. Amerikaiként, ahogy az előttünk álló választásra nézek: „Tényleg?! Viccelsz? Ez a két lehetőségünk van? Istenem, elhagytad az USA-t? Van még bármi remény az USA-ban? Van még bármi remény arra, hogy a keresztény elvek megmaradjanak ott? Anyagi összeomlás várható? Mi történik itt?” Mint ahogy mondták, amikor az asszírok ostromolták Jeruzsálemet:

Zsolt 46:2 (3) Azért nem félünk, ha megindulna is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe.

Szerintem, ha a hegyek omlanak a tenger közepébe, az feltűnik. Ha megindulna a föld, szerintem kicsit megijednénk. Vagy ha vizek csak áradnak. Viszont itt azt mondja: Nem fogunk félni! Aztán a következő versben ott az ígéret, hogy Isten van benne. Van egy folyó.

Én jártam Ezékiás alagútjában. Bámulatos, ahogy a Sion hegye alatt vezet. Azt mondják, hogy kb. negyven perces séta végigmenni rajta. Nyolcan-kilencen lehettünk, amikor tíz éve ott voltam. Mentünk végig az alagúton, és tizenöt-húsz perc után hirtelen rájöttem, hogy nincs levegő az alagútban. Gyorsan mentem, nagy levegőket vettem, és hirtelen: Itt nem sok levegő maradt! Tudod, mit csináltam? Pánikba estem. Szorított a mellkasom.

Éppen egyedül maradtam, mert az előttem lévő már jóval előttem volt, az utánam lévő még jóval lemaradt mögöttem. Én pedig: „Mit fogok most csinálni? Itt nincs levegő! Megfulladok. Azt mondták, hogy negyven perc az út. Még csak tizenöt percet mentem, vagy húszat. Vissza kell fordulnom!” Kezdtem kicsit megőrülni, nem tudtam világosan gondolkodni.  Ez megtörténik az emberrel, ha nincs túl sok levegő. Aztán az az ötletem támadt, hogy kiáltok a többieknek.

Kitaláltuk, hogy a zseblámpáinkat lekapcsoljuk, és a koromsötétben maradunk. Ez mentett meg engem. Mert elvonta a figyelmem arról, hogy nehezen lélegzem, és nincs elég levegő. Tudtam picit nyugodni. Aztán továbbmentünk, és öt perc múlva kiértünk az alagútból. Olyan gyorsan mentünk, hogy nem tartott sokáig kijutni. Pedig készen voltam arra, hogy visszamenjek. Bár lehet, hogy akkor szívrohamot kaptam volna, és ott halok meg. Nem tudom.

Mire van szükségünk a sötétség közepette? Többre, mint valami, ami eltereli a figyelmünket! Lehet, hogy jobb lett volna, hogy ahelyett, hogy az embereknek kezdek kiabálni, az Úrhoz kiáltok. Mert van egy folyam, aminek van gondoskodása! Ami az ostrom közepette örömöt kínál. Megvan nekünk ez a folyam. Nem nyilvánvaló, hogy hol van, de megtalálható. Bármi, amire szükségünk lehet, arról gondoskodik ez a folyam számunkra.

Van egy történet Abraham Lincolnról a polgárháború idejéből. Csoda, hogy észak győzött abban a háborúban. Mert a jobb tábornokok a délieknél voltak, és az összes főbb csatát ők nyerték meg. Nem volt ez könnyű időszak. Egyszer Lincoln éppen visszatért az otthonába – a felesége varrónője meséli ezt a történetet –, és amint belépett, a felesége megkérdezte: Van-e bármi hír a háborúval kapcsolatban? „Igen, van, de semmi jó. – válaszolta Lincoln. – Csak sötétség mindenhol.” Leült, és a kezébe temette az arcát, mert szörnyűek voltak a körülmények.

Utána felnyúlt a könyvespolcára, kivett egy Bibliát, és elkezdte olvasni. A varrónő tovább dolgozott ugyanott a felesége ruháján. Negyed órával később odafordult, ránézett az elnökre, akinek az arca csak úgy ragyogott. Mosolygott, öröme volt. Megtalálta azt a folyamot a sötét helyzetben. Bátorítást talált Isten Igéjében. El volt bátortalanodva, szomorú volt, de aztán öröme lett.

Van egy folyamunk, ez Isten Igéje, Isten ígéretei. Van egy folyamunk, ez a gyülekezet. Szeretem a gyülekezetet, mert nem beszélünk egyfolytában politikáról. Nem arról beszélünk, hogy mi történik a világban, hanem a válaszról beszélünk. A folyamról beszélünk. Nem kell a körülményeinkben élnünk, mert olyan Istenünk van, Aki felette áll a körülményeinknek. Ez nincs közvetlenül az orrunk előtt, de megtalálható. Ha keressük Őt, akkor meg fogjuk találni. Ha az Igéhez fordulunk, akkor megtalálható. Ha segítségül hívjuk Őt, akkor Ő válaszolni fog. Bármi legyen is a körülményem.

Ha bűntudatom van, akkor ott a megbocsátás folyama. Ha elbátortalanodtam, akkor ott van a bátorság folyama. A város alatt van, de ott van. Ha keresem Őt, ha bemegyek az Ő jelenlétébe, akkor meg fogom találni. Ha gyenge vagyok, erőt fogok találni; ha szomorú vagyok, akkor örömöt. Ha magányos vagyok, akkor: „Ne élj a magányodban! Menj Istenhez! Menj az Igéhez! Menj a gyülekezetbe! És meg fogod találni Isten jelenlétét.” Amikor aggódsz, a Biblia azt mondja: Semmi felől ne aggódjatok! „Könnyű ezt mondani! Könnyebb, mint megtenni. Annyi minden felől lehet aggódni!” Gyerünk már! Ha keresem Őt, ha Hozzá megyek, akkor Ő békességet ad nekem az aggodalom helyett.

Van egy folyó. Nem nyilvánvaló, de megvan, és meg fogja menteni a szellemi életedet. Mert az asszír hadsereghez hasonlóan, az ördög ebben a világban ugyanazt akarja tenni, ki akar éheztetni. A körülményeinken keresztül teszi ezt. Van azonban Megváltónk, van egy titkunk, Istennek a kegyelme, Istennek az Igéje, ami táplál minket, Isten jelenléte, és nem kell a körülményeinkben élnünk. Nem kell pánikba esni, mint én tettem. Nem kell másokhoz kiáltani, hanem kiálthatunk Istenhez. Csak úgy, ahogy Lincoln is tette. Az Úrra nézett, és világossága lett. Merthogy van egy folyó, ami megörvendezteti Isten városát. Ámen.

 

P. Borci

Luk 5:12-13 És történt, hogy amikor Jézus az egyik városban tartózkodott, volt ott egy tetőtől talpig leprás ember. Amikor ez meglátta őt, arcra borulva kérte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem! Jézus pedig kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta: Akarom, tisztulj meg! És azonnal letisztult róla a lepra.

Annyira szeretem ezt a történetet! Annyira szeretem, ha ilyen történet van az életemben, amikor tudom, hogy nekem semmi közöm nincs a dologhoz. Mi volt itt a lényeg? Ennek az embernek óriási hite volt? Vagy nagyon akarta? Sok mindent gondolunk, és sok mindent mondanak ilyenkor, de a válasz nagyon egyszerű. A lényeg a történetben az Úr Jézus érintése. Ha Ő megérint bennünket – nem kell, hogy fizikálisan érintsen meg –, akkor ott történik valami változás. Ha Ő nem érint meg bennünket, akkor nem történik változás. Nem történik örökké való változás. Viszonylag egyszerű ez, nem?

Én viszonylag egyszerű ember vagyok, és megpróbáltam elképzelni, hogy milyen lehet ez az életemre. Úgy képzeltem el, hogy én egy vitorlás hajó vagyok. Lehet mindenféle cicoma a hajón, lehetnek nagyszerű vitorláim, de ha nem fúj a szél, akkor én fújhatom. Működik ez? Mesefilmekben látjuk ezt, hogy megy a hajó a vízesés, a zuhatag felé, és akkor a főhős kezdi fújni a vitorlát. 🙂 Ez nem lehetséges, ugye? Valamire emlékszem fizikából, hogy nem lehetséges. Csak van köztünk fizikus, úgyhogy óvatos vagyok a megjegyzésekkel. 🙂

Van másik írásrész, ahol ugyanerről beszél. 127. zsoltár: Ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába építik az építői. Ha az Úr nem építi a házat… Amikor a vitorlás hajó eszembe jutott, akkor arra gondoltam, hogy mondom az Úrnak: Uram, adnál nekem egy kis hátszelet? Nagyon fontos, hogy hátszél legyen. 🙂 Ha szembefúj, akkor is lehet vitorlázni, de az nagyon macerás. Úgyhogy én hátszelet kértem az Úrtól. Mutatott nekem valamit az Úr a Bibliából:

Fil 1:8 Mert Isten a bizonyságom, mennyire vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetében.

vágyakozom mindnyájatok után” Én magam is vágyódom, p. Shane is mondta. Jövünk gyülekezetbe. Vágyódom jönni. Lassan huszonöt éve. Itt érzem magam otthon. Azután mond valamit Pál:

Fil 1:9 Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre jobban bővölködjék ismeretben és teljes megértésben,

Szeretet, ami bővelkedik. Mit mond Pál? Azt mondja, hogy nagy érzelmekben? Jók az érzelmek? Valamikor igen, jók. Mondhatja valaki: Jó mérgesnek lenni, nem? Még jobb, amikor elmúlik! Pál itt nem érzelmekről beszél. Hanem szeretet, ami bővelkedik ismeretben és megértésben. Tudomásom van arról, hogy mi a szeretet.

Egyszer egy tinédzser panaszkodott nekem: Nem szeret az anyukám! Hallgattam sokáig. Lány volt, sokat beszélt. 🙂 A fiúk általában nem beszélnek sokat. Általában! Kérdezem tőle:
– Türelmes veled az anyukád?
– Türelmes.
– Jó hozzád az anyukád?
– Jó hozzám.
– Irigykedik rád az anyukád?
– Nem.
– Felfuvalkodott az anyukád veled kapcsolatban?
– Nem.

Soroltam neki a szeretet tulajdonságait, és kiderült róla, hogy fogalma sem volt arról, hogy mi a szeretet. Nem tudom, téged hol kondicionáltak a szeretetre. Melyik „kondicionáló terembe” jártál? A „Jézus Krisztus Gym”-be vagy az ördögibe? Az ördögi gym-ben azt mondják: Hallgass a szívedre! Ha beszélsz valakivel, akit ott kondicionáltak, azt mondja: Hát azt érezni kell!

Egyszer mondtam valakinek: „Ha már nem aludtam több mint egy napja, akkor nem túl sok mindent érzek. Ha nem alszom, olyankor általában mérges vagyok, de az nem jelenti azt, hogy nem szeretem a testvéremet.” Férfiaknál uralkodó érzelem: mérgesek vagyunk, ha éhesek vagyunk. Amikor éhes vagyok, akkor nem szeretek? Őszintén megmondom, hogy kicsit türelmetlenebb vagyok olyankor. Beadtam svéd tudósoknak, hogy nézzék meg a türelmetlenségemnek a szintjét. Most vizsgálják angol laboratóriumokban. 🙂 Nem tudom, miért csinálják ezt, de ezt csinálják!

Szeretet. Gondoltál már erre, hogy imádkozz azért, hogy valakiben több szeretet legyen, hogy jobban megismerje a szeretetet? Pál itt imádkozik érte, és Ef 3-ban is imádkozik érte. A Szent Szellem sugallatára leírta mindkét imáját a Bibliába. Ennek ellenére nekem viszonylag ritkán jut eszembe, hogy imádkozzam valakiért, hogy a szeretete növekedjen. Több mint húsz éve olvasom.

Több mint húsz éve értem, hogy a szeretet viszonylag fontos tényezője a kereszténységnek. Az Úr Jézus olyasmit mond: Erről, a szeretetről fognak megismerni titeket. Lehet, hogy ez csak úgy magától nem jön létre? Jézus érintése nélkül ez nem jön létre? Ha nem kapunk hátszelet, akkor lehet, hogy csak úgy nem jön létre bennem ez a szeretet? Mert ha létrejönne, akkor Pál miért imádkozik érte? Most csak itt kérdezem tőled, mert hátha te okosabb vagy, mint én. Miért imádkozik Pál?

Miért ilyeneket imádkozik? Miért nem azt írja le: „Imádkozom, hogy sokkal jobb autótok legyen. Imádkozom, hogy nagyobb házba a tudjatok költözni. Imádkozom, hogy jobb iskolába tudjatok járni…”? Lehet, hogy imádkozott ilyenekért Pál? Lehetséges, de a Szent Szellem azokat az imákat nem jegyezte le. Ám azt, amikor a szeretetért imádkozott Pál, azt lejegyezte. Arra gondoltam valamelyik nap, hogy akkor ez valószínűleg fontos. Ez jutott eszembe huszonöt év után.

Mond utána valamit, ami elképesztő. Pedig eddig is nagyon jó, nem? Ezt mondja:

Fil 1:10 hogy megítélhessétek, hogy mi a becsesebb,…

hogy megítélhessétek, mi a rossz és mi a jó” Te mi alapján szoktál dönteni? A szeretet által? Nekem ez forradalmi volt. Komolyan mondom. Mondtam magamnak: „Te, Borci! Ez teljesen logikus. A szeretet által kéne döntéseket hozni!” Ez valószínűleg megvilágosodás volt a mennyből, nem? Olvastam, és: Ez itt volt eddig is a Bibliában? Megnéztem több helyen. Te ezt tudtad? Ez valami egészen forradalmi, nem?

Annyira meglepett, megnéztem a görögben, hogy mit akar mondani itt a Szent Szellem. Itt nem azt mondja, hogy jó és rossz között különbséget tudjunk tenni, hanem: hogy meg tudjuk különböztetni, mi a szeretet, és mi nem a szeretet. Különbséget tudjunk tenni, hogy mi szeretet, és mi nem az.

Milyen dolog lenne a következő? Itt a testvérem. Barátkozunk, és rájövök, hogy nem is szeret engem. Mi lenne, ha rájönnék, hogy nem szeret? Mi a természetes reakció? Az, hogy kicsit eltávolodom tőle. Ezt ő észreveszi, és mi a válasza? Ő is eltávolodik tőlem. Ő kicsit jobban. Erre azt mondom magamban: „Eddig sem szeretett, most pedig már egyértelműen távolságot tart tőlem. Biztos nincs is betöltve a Szent Szellemmel!” Ez a természetes reakció, nem? Mi lenne, ha az lenne a reakcióm, hogy fellapozom az Írást: Hogy is imádkozik Pál? „Kérlek Uram, hogy a szeretetük jobban és jobban bővelkedjen. Bővelkedjen ismeretben, és minden értelmességben.”

Döntéshozatal a szeretet által – szerintem ez forradalmasítaná a kapcsolatainkat. Ha imádkoznánk a másikért, hogy a szeretete növekedjen, bővelkedjen, hogy legyen ismerete róla, hogy mi a szeretet, és mi nem az, hogy tudjon különbséget tenni. Nem tudom, de valószínűleg tényleg forradalom lenne. Azután még mond valamit:

Fil 1:10 … és így tiszták és feddhetetlenek legyetek a Krisztus napjára,

Ha a szeretet által hozom meg a döntéseimet, akkor az tisztítani fog. Kevesebbet fogok botlani. Talán tisztábban fogok látni. Hogy is van ez? „Ki mint él, úgy ítél.” Lehet, hogy ha jobban a szeretetben élnénk, akkor jobban a szeretet által ítélnénk? Elképzelhető? Úgy látom, nem vagy meggyőződve efelől. Mond utána még valamit:

Fil 1:11 teljesek az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus terem Isten dicsőségére és magasztalására.

Nemcsak hogy tiszták és botlás nélkül valók lennénk, hanem gyümölcsöt teremnénk. Ez azzal kezdődött, hogy valaki imádkozott. Valaki, aki vágyakozott utánad, az imádkozott. Ef 3-ban, ahol Pál imádkozott szeretetért, ott azt mondja: Ha meggyökerezünk a szeretetben, akkor Krisztus fog lakozni a szívünkben ez által a szeretet által. Nem tudom, hogy mennyire vagy megfeszülve ettől az üzenettől. Még egyszer mondom, hogy nem az számít, hogy mennyire szép a hajó, hanem: Van-e hátszelem, vagy nincs hátszelem?

Ez nem az én munkám! Ez az Úr Jézus érintése. „Ha akarod, akkor megtisztíthatsz.”; mire az Úr nem húzta a száját: Jaj, olyan büdös vagy! Hanem kinyújtotta a kezét: „Akarom, tisztulj meg!” Képzeld el, ha nem akarta volna megtisztítani! Viszont szerencsére nem ezt olvassuk: „Menj el fiam, és meditálj ennyi és ennyi ideig! Ha megtisztultál, gyere vissza!” Mennyivel egyszerűbb ez: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem! Jézus pedig kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta: Akarom, tisztulj meg!

„Akarom, hogy több szeretet legyen benned!” – önti ki belénk a szeretetét a Szent Szellem által. Róm 5:5 van bennünk egy forrás, ami az örök életre buzog. Ez a források tulajdonsága, hogy valahogy kijönnek a földből. Felbuzognak. Általában nem kell felbuzogtatni a forrásokat. Ezt tudtad? A forrás kijön a sziklából.

Még egy vers. Valahol Mózes könyvében (4Móz 20.) olvassuk, hogy Mózes és Áron odamennek a sziklához, és az Úr azt mondja nekik: Szóljatok a sziklához, hogy víz fakadjon belőle! Mózes és Áron üvöltöznek a néppel. Nem túl kedvesek. Aztán Mózes kétszer rácsapott a botjával a sziklára. Elrontották! Nagyon elrontották.

Tudod, mit mond az Írás? 4Móz 20:11 és sok víz fakadt, és ivott a gyülekezet, – és a következő nekem általában nagyon bátorító – meg a jószáguk is. Ez engem sokszor megvigasztalt. 🙂 Mert néha úgy érzem magam, mint Pál apostol: végül mindenki után, mint egy torzszülöttnek, nekem is megjelent; 1Kor 15:8. Huszonöt év után megértettem valamit az Írásból! Fogok némelyikőtökért imádkozni, lehet fizetni érte. 🙂 Szedünk ilyen imajegyeket. 🙂 Bocsánat attól, aki nem ismer; csak próbáltam viccelni.

A sziklát nem kell ütni-verni! Tudtad, hogy ez rossz volt? Nem kell ütni-verni. Mit kell csinálni a sziklával? Szóljatok a sziklához! Szóljatok a sziklához, és sok víz fog belőle folyni. … Azért, hogy megörvendeztesse Isten városát. Hogyan lophattad el az üzenetem, p. Shane? 🙂

Ámen.

Kategória: Egyéb