Válaszd a szükségest! (Imanap)

2016 szeptember 7. szerda  18:30

Torrey írásaiban olvastam, aki D.L. Moody tanítványa volt: „Az ima időmegtakarítás. Igazából, amikor nem imádkozom, akkor van időveszteségem.” Nyilván azért mondta ezt, mert rájött a saját életében. Észrevette, hogy amikor imával kezdi a napot, és Isten jelenléte ott van az életében tapasztalati módon is, akkor sok időt megtakarít, mert engedi, hogy Isten tegyen dolgokat.

Annyira együtt tudok érezni ezzel, mert bennem is megvan sokszor, hogy én tegyek dolgokat, és látom, hogy mennyi időbe telik. Aztán sokszor azt is látom, hogy mennyire nincs időm semmire. Torrey viszont azt mondta, hogy megtakarított időt az imával. Aztán látja, hogy Isten sok dolgot elvégez helyette. Ez nagyon bátorított engem arra, hogy töltsek időt Istennel, és így takarítsak meg időt. Azt gondolom, hogy nem csak engem bátorít ez.

A héten a KHÁRISZ iskolában erről beszéltünk többször is. Van itt több tanár is az iskolából. Nagyszerű munkatársak, nagyon jó velük együtt dolgozni, együtt képviselni Istent. Sok örömünk van. Van sok feladat, de sok áldás is. Imádkozzatok értünk továbbra is, és köszönjük, hogy eddig s imában hordoztatok minket. A KHÁRISZ megfelelő hely arra, hogy lássuk Isten kezét, Ő sokszor megtett helyettünk rendkívüli dolgokat. Bámulatos!

2Kor 9:8 Mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jótéteményre.

Nagyon tetszik ebben a versben, ahogy kitűnik, Istennek van hatalma, van képessége arra, hogy ránk árassza az Ő összes kegyelmét. Igazából azt is mondhatnánk, hogy ez egy elképesztően nagy lehetőség. Óriási lehetőség nekünk, akik hiszünk Istenben, de igazából a nem hívőknek is.

Azt mondja itt, hogy Isten képes arra, hogy az Ő kegyelmét megmutassa minden helyzetben. Ez bámulatos, fel kell, hogy kavarja a szívünket. Újra és újra olvasod ezt a verset, és azt mondja: Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét. Ő az, Aki képes gondoskodni rólam. Amikor az életedre gondolsz – lehet, nemrég tértél meg –, ahogy elkezdtél járni az Úrral, egy darabig minden nagyon rendben volt, aztán hirtelen beborult, összekuszálódtak a dolgok, és nem annyira látszik Isten hatalma benne.

2Móz 5-ben, amikor Isten elküldte Mózest a fáraóhoz, hogy adja át az Ő üzenetét: Ő el fogja hozni a népét, és neki csak annyi a része ebben, hogy elengedje őket. Már eddig a pontig is elég nehéz volt Mózesnek. Elég sok kifogást felhozott, hogy miért más menjen oda. Aztán amikor elment, és átadta az üzenetet, akkor Isten népének inkább még rosszabb lett. Hirtelen kicsit összedőltek ott a dolgok.

Aztán mond egy nagyon bátorítót Isten neki:

2Móz 6:1 Ekkor az ÚR azt mondta Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátania, és hatalmas kéztől kényszerítve űzi el őket a földjéről.

Azt mondja: „Majd meglátod! Lehet, úgy érzed, hogy most összekuszálódott minden, de csak bízz Bennem! Gyere Velem tovább, és majd meglátod!” Mit? „Az Én kezemet ebben. Az Én kezem ott van ebben az egészben, és meg fog történni, a fáraó el fogja engedni őket. Én jelen vagyok ebben az egészben.” Lehet, hogy ebben a pillanatban nem annyira látszott ez Mózes számára.

Aztán itt már arról beszél, hogy látja:

5Móz 3:24a Uram Isten, te elkezdted megmutatni szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet.

Annyira tetszik ez nekem! Lehet, hogy egy pillanatra nem látom az Ő kezét, de aztán jön Isten, és azt mondja: Majd meglátod! Amikor kezdtem dolgozni a KHÁRISZ iskolában, nagyon örültem, de az első héten történt olyan tragédia – én így éltem meg –, hogy nagyon összekuszálódott minden. Úgyhogy nagyon erősen kellett Istennek mondania: „Figyelj! Majd meglátod az Én kezemet!” Igazából láttuk benne az Ő kezét.

Ilyen az, amikor imádkozunk valamiért. Feltárjuk Isten előtt. Fil 4:6 mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Odaadom Neki, aztán később látom, hogy Ő tett valamit, amihez semmi közöm. Még ha ez nem is az a várt végkifejlet, amit én szerettem volna, akkor is hálás vagyok érte. Azért vagyok hálás, mert nem nekem kellett hozzányúlni, Isten megtette helyettem. Ez annyira bámulatos!

Aztán mond még valamit 2Kor 9:8-ban: mindenben mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek. Istennek erre van hatalma. Ő képes arra, hogy odaadja ezt: mindenben mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek. Van-e valami, ami ebből hiányzik? Semmi. Minden benne van. Azt mondja: Ezt akarom neked odaadni, hogy minden szükségessel rendelkezz!

Milyen borzasztó, amikor éppen hogy a szükséges hiányzik! Pl. van egy gyönyörű, kényelmes autód, de nincs benne benzin. Hiányzik a szükséges, igaz? A puzzle-nak az utolsó darabja nagyon fontos, attól áll össze a kép. Istennek az a szíve: „Rendelkezz a szükségessel a mai napon, holnap, és azután is. Egészen addig, amíg haza nem viszlek téged, rendelkezz a szükségessel.” Az ördög nem véletlenül támadja ezt, és úgy állítja be, mintha Isten valamit visszatartana. Ezt látjuk 1Móz 3-ban. Azóta is folyton, a mi életünkben is.

Ez azonban nem igaz. Isten mindent nekünk akar adni. Rendelkezni a szükségessel – igazából ennek óriási értéknek kéne lennie a szívünkben! Ma a világban a szükségesnek nincs akkora értéke. Azt mondják a hívőkre is: „A hívők gyengék, ezért van Istenre szükségük. Én viszont erős vagyok, úgyhogy nekem nincs Rá szükségem.” A szükségesnek olyan kicsi értéke van ma a világban! Mert annyira bejött a világba ez, hogy jobbat, nagyobbat, szebbet, kényelmesebbet. Miközben Isten azt mondja: Én a szükségest akarom neked odaadni.

Luk 10:38-42-ben van egy történet. Ebben a történetben látunk két asszonyt. Az egyik nagyon jól kezdi, befogadja Jézust a házába. Aztán látjuk a másikat is, aki egyszerűen csak leül Jézus lábaihoz. Márta az, aki befogadta Őt a házába, de nagyon sok dologgal elfoglalja magát. Hirtelen rengeteg feladata van, nagyon szorgoskodik, hogy Jézus a megfelelő enni- és ennivalókat a megfelelő székben kapja meg.

Aztán meg is feddi: „Nem veszed észre, hogy én mennyit dolgozom, mi mindent megcsinálok? Nem szólsz a testvéremre, aki csak itt van?” Ezen a ponton Jézus szólt, de ha nem szólt volna, szerintem így folytatta volna Márta: Egyébként Te ács vagy, megcsinálhatnád a rossz székemet ahelyett, hogy csak itt ülsz és beszélgetsz! Ezen a ponton azonban Jézus megszólal:

Luk 10:41-42 Jézus pedig azt válaszolta: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz, és töröd magad, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre, és Mária a jó részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle soha.

Lehetünk ilyen űzöttek, és szem elől veszítjük a szükségesnek az értékét, hogy amikor ott van Jézus, leülhetek a lábához, és egyszerűen csak hallgathatom, és megelégíthet mindaz, amit Ő mond. Felismerhetem benne, hogy Ő az, Akire szükségem van. Ő az! És Neki van hatalma az életemen, az életemnek a részletein. Tetszik, hogy Mária ezt választotta. Az is tetszik, hogy Jézus azt mondta Mártának: „Figyelj! Ez nem vétetik el tőle.”

A világ rohan nagyon sok dolog után, ami elvétetik tőle. Nem marad meg neki. Valamikor későn rájön erre. Nekünk, hívőknek viszont az a kiváltságunk, hogy választhatjuk a szükségest, a jobb részt. Megragadhatjuk, és aztán mondhatjuk az, amit Torrey: „Olyan sok időt megtakarítottam! Nem vesztegettem el az időt, hanem arra használtam, hogy leüljek Istenhez, leüljek Jézus lábaihoz, és odaadjam az életemet.” Aztán csak nézhetem: Ott van az Ő keze ebben! És hálát adhatok ezért.

Tudom, hogy teszitek ezt, hogy ilyenek vagytok, újra és újra leütök Jézus lábaihoz, és el tudnátok mondani most, hogy milyen módon árasztotta rátok Isten az Ő kegyelmét. Igazából erre kérlek benneteket, hogy mondjátok el egymásnak. Mondjuk el egymásnak újra és újra! Bátorítsuk egymást! Mondd el, hogy Isten hogyan árasztotta rád az Ő kegyelmét! Ez dicsőíti Istent.

Ámen.

Kategória: Egyéb