Tudd, mihez ragaszkodj, mit engedj el!

2015 június 10. szerda  18:30

P. Farkas Laci

Az előző üzenet elején (2015.06.07. P. Kende: Szelíd lélekkel egy büszke világban) mondta P. Kende ezt a nagyon velős mondatot: Odaadni az életünket, ez annyit jelent, hogy odaadjuk az életünket. Nem adhatod oda az életedet anélkül, hogy oda ne adnád az életed! Ez nagyon tetszett nekem, könnyen meg tudtam érteni. 🙂 Szükségem van ilyen gondolatokra. Mát 20:28 ezért jött Jézus, hogy Ő az életét váltságul adja sokakért. Ez a gondolat, hogy odaadni az egészet, nagyon tetszik nekem, mert tényleg ennek van értelme.

Már hallom azonban, hogy a világ erre azt mondja, hogy ez képtelenség. D.L. Moodyhoz egyszer odament valaki, aki előtte a prédikációját hallgatta, és azt mondta neki, hogy ez képtelenség. Mert arról beszélt D.L. Moody, hogy a hit Jézus Krisztusban olyan erős, hogy képes egy ember életét megváltoztatni. Az illető azt mondta erre, hogy ez nem létezik, ez képtelenség.

Aztán Moody azt felelte: Hadd említsek egy példát, és néhány perc alatt bebizonyítom önnek, hogy ez nem képtelenség. Ezt a példát hozta fel: „Mit gondol, ha éjjel valaki bekopogtat önhöz, és azt mondja, hogy kívül ég, lángokban áll a háza, akkor nem fog kimenni, hogy az életét mentse? Pusztán a hit alapján.” Az ember azt felelte: Rendben, erre nem gondoltam.

Ez ilyen igazából, hogy emberek hallják azt, hogy Isten képes arra, hogy az életüket megváltoztassa, de nem tudják átgondolni, hogy ez valóban működik. Odaadni Jézusnak az egészet!

Luk 18:27 ami embernél lehetetlen, az lehetséges Istennél. Annyira szeretem a Bibliát azért is, mert nagyon sok példában az látszik, hogy Isten képes volt emberek életét megváltoztatni. Ez úgy helyes, ahogy az üzenetben hallottuk p. Kendétől: akik egészen odaadják az életüket. Nézzünk meg egy példát Luk 5:11-ben. Ez a csodás halfogás története.

Luk 5:11 És a hajókat a szárazra vonván, elhagyák mindenöket és követék őt.

Fontos az itt, hogy elhagyják mindenüket, azaz igazából egészen odaadták magukat. Odaadták magukat egészen, és követték Őt.

Mát 4:20 Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt.

Azonnal otthagyva a hálókat. Ez jelenti azt, hogy odaadni egészen, hogy otthagyni a régit, és aztán követni Őt teljesen. Ez történik, amikor valaki odaadja az életét. Ki képes erre? Önmagában senki, de Jézus Krisztus meg tud érinteni embereket, és ők hajlandóak feladni a régit és otthagyni akár a régi gondoskodást. Ebben benne van az, hogy az egyikre nemet mondok, a másikra igent. Ez azt jelenti igazából, hogy nem élheted egyszerre a saját életedet és azt az életet, amit Jézus akar neked adni. Az egyiket el kell engedned.

Még egy példa. Márk 10-ben látjuk a vak koldust, akit úgy hívnak, hogy Bartimeus. Ül az úton, koldul. Nem lát, valamire viszont képes. Képes arra, hogy kiabáljon.

Márk 10:47 És a mikor meghallá, hogy ez a Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!

Tetszik nekem ez: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!  Igazából azt mondja: „Dávidnak Fia! Én kész vagyok odaadni az egész életemet. Kész vagyok odaadni az egész képtelenségemet.” Ezt hangosan mondja. Annyira jó, mert:

Márk 10:48a És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson;

Akik körülötte voltak, azoknak is volt hallása, de nem arra, amire Jézusnak volt füle, mert ők csendre intették. Ezzel igazából azt mondták, hogy Ő nem képes erre. Aztán Jézus válaszolt Bartimuesnak.

Márk 10:49-52 Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván néki: Bízzál; kelj föl, hív tégedet. Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén, Jézushoz méne. És felelvén Jézus, monda néki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak. Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton.

Annyira tetszik nekem ebben a történetben, hogy – nem annyira jelentős, nem annyira ugrik ki – Márk 10:50-ben azt mondja: Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén, Jézushoz méne. Meglátta Jézusban azt, hogy képes megváltoztatni az életét. Aztán amikor szólt neki Jézus, akkor felállt, és otthagyta a kabátját. Már nem volt rá szükség. Ez az, amit Jézus tud tenni, hogy odaadod Neki egészen az életedet, akkor arra a kabátra már nem lesz szükség.

Azt gondolom, hogy arra van szükségük az embereknek, hogy hallják ezt. Mert nagyon sok ember ül, mint Bartimeus, van egy kabátja, ami lehet a keserűség, a csalódottság, a depresszió, a hitetlenség, de Jézus hívja, és képes megváltoztatni, képes áttörni a falon. Erre a kabátra utána nincs szükség.

Úgyhogy odaadni egészen Jézusnak az életünket – ez rendkívüli áldás. Bizonyságot tehetünk erről, hogy képes megváltoztatni az életét bárkinek. Ez fontos, mert megvan ez a hang, ami csendre int: „Minek ez? Mit kiabálsz? Annyira nem fontos ez!” P. Kende is mondta az ezt megelőző üzenetében (2015.06.03.), hogy igenis, drámázzunk! Tetszik nekem, hogy Bartimeus nem adta fel. Ő csak folytatta, és drámázott, és odaadta egészen az életét, Márk 10:52 követte Jézust az úton.

 

P. Bartha Attila

Van egy bibliatokom, amiben két tollat is tudok tartani. Az egyik szép, nagyon szeretem, jól néz ki, elegáns, jó a fogása, már majdnem egy éve mindig nálam van. Aztán van egy másik, kicsit kényelmetlenebb a fogása, ormótlan, nekem nem annyira tetszik, de általában mégis ezt használom. Vajon miért? Mert a szép, kényelmes toll igaz, hogy televan tintával, csak valahogy nem jön ki belőle, kb. minden második szót kihagy. Attól még megvan nekem! Azt nem tudom, hogy minek, de megvan. Ennyi az üzenet! 🙂 Gondolod, hogy neked is van néhány ilyen – szép, de használhatatlan – „toll” az életedben?

Akkor nézzünk bibliaverset is, ha van erre. 🙂

Sof 3:16-20 Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek: Ne félj! Ne lankadjanak kezeid Sion! Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Az ünnep miatt bánkódókat egybegyűjtöm, a kik közüled valók; gyalázat terhe van rajtok. Ímé, én elbánok minden te nyomorgatóddal abban az időben, és megtartom a sántát, és összeszedem a szétszórtakat, és híresekké és nevesekké teszem őket az ő gyalázatjoknak egész földén. Abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké és híresekké teszlek titeket a földnek minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemetek előtt, azt mondja az Úr.

P. Laci üzenete annyira felkent volt, ahogy beszélt a vak Bartimeus példájáról. Levetette a felső ruháját, a kabátját – ami a csalódottság, a hitetlenség, vagy akár a félelem kabátja.

Az emberek a világban tele vannak félelmekkel. Igazából már mindenre lehet fóbiát találni. Tényleg mindenre! Pl. a veszteségtől való félelem. P. Laci mondta: Add oda az életed Istennek, hogy élj! „Hogy tehetném ezt? Félek, hogy elvesztem az életem, ha odaadom Neki.” Aztán a rossz döntésektől való félelem. Ha hasonlóan vagy felépítve, mint én, ha tökéletességre törekszel, akkor ez megvan az életedben: „Nehogy rossz döntést hozzak! Mindig csak jó döntésem, hittel teli döntésem legyen!” Ha egyszer véletlenül rossz döntést hozol, vagy úgy hiszed, hogy rossz döntést hoztál, nagyon nehéz megbocsátani magadnak.

Van egy ilyen kifejezés is: kontrollvesztéstől való félelem. Igazából olyan helyzetbe, szituációba kerülsz, hogy úgy érzed, nincs felette uralmad, és ez meg tud kötözni. Van a hiábavalóságoktól való félelem. Ifjúkoromban sok embertől hallottam azt: Olyan sok mindent szeretnék kipróbálni az életemben! Sportoltam, félig-meddig extrém sportot űztem, és abban a körben hallottam ezt. Mára ez odáig fajult, hogy ha a TV-ben megnézek valamit, ami veszélyes, akkor extrém sportot űzök. 🙂 „Csak nehogy lemaradjak valamiről! Ezt is ki kell, hogy próbáljam!”

Viszont észrevetted-e, hogy sok híresség azért lett nagy ember, mert volt egy sérülés, egy félelem az életében? Akár egy sportoló is! „Bántottak az óvodában, és most kigyúrtam magam, nehogy ez még egyszer előforduljon!” „Egyszer megszégyenítettek, úgyhogy mostmár a harmadik doktorimat írom.” Ez nevetségesnek tűnik, de tényleg megtörténik. Egyébként Richard Dawkins szerintem ilyen ember. Nem tudom biztosan, de szerintem igen. Az istenellenesség egyik legnagyobb, de legalábbis a leghangosabb szóvivője. Megsértődött Istenre. A szülei Kenyában voltak misszionáriusok. Ki tudja, milyen egyetemeket elvégzett, hogy bebizonyítsa, nincs Isten.

Sir 4:17 Még mikor meg voltunk, elepedve néztek szemeink a hiábavaló segedelem után; esengve várakoztunk olyan népre, a mely nem szabadított meg.

Hány olyan dologban bízunk, ami nem tud minket megszabadítani? Zsolt 60:11(13) Szabadíts meg minket, Urunk, mert az emberi segítség hiábavaló! Zsolt 60:12(14) Isten győzelemre vezet minket. Emberek úgy élik az életüket, hogy valami után rohannak, abban bíznak, azt hiszik, ha azt elérik, akkor az lesz a megelégedettségük forrása. Amikor éppen, hogy megragadnák, kicsúszik a kezükből. Ismerős ez az érzés? „Már csak ezt az egyet kell megtennem, elérnem, megváltoztatnom, és rendben lesz az életem.” Ezek lehetnek körülmények, lehet valamilyen belső tulajdonság… bármi. Aztán nem tudom megfogni. Aztán: „Akkor majd most! Akkor majd most!…”

Ez keresztényként is megtörténhet, amikor a bizodalmamat Istenről áthelyezem valami másra. Amikor az én életemet is szeretném élni, és Jézus életét is szeretném élni egyszerre, akkor érezhetem ezt: Már majdnem megvan! Aztán mégse…

Ekkor két dolog történhet meg. Az egyik az, hogy túlságosan ragaszkodsz valamihez. Semmi más nem fér már a kezedbe, és Isten semmit nem tud odaadni neked. Vagy pedig annyira nemtörődöm, vagy akár annyira reményvesztett vagy. „Úgyis minek küzdeni?!” És amikor Isten ad neked, az is csak kicsúszik a kezedből. Úgyhogy hiszem, hogy vannak olyan dolgok, amikhez érdemes ragaszkodnunk, és aztán vannak olyan dolgok, amiket érdemes elengednünk.

5Móz 32:47 Mert nem hiábavaló íge ez néktek; hanem ez a ti életetek, és ez íge által hosszabbítjátok meg napjaitokat azon a földön, a melyre általmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt.

Isten Igéje, Istennek az ígéretei az élet számunkra igazából. Azok nem az a toll, ami esetleg jól néz ki, majdnem tökéletes, csak az az egy baja van, hogy arra nem tudom használni, amire szeretném. Lehet, hogy olyan, ami elsőre nem tetszene, de igazából ez az, amivel betölti, megelégíti a szívemet. Az Ő Igéje, a Vele való kapcsolatom, ezekről Ő azt mondja: „Nem hiábavaló számodra. Mert ez lesz az életed. Most, hogy keresztény lettél, ez az életed.”

Aztán 1Kir 8-ban, miután Salamon felépítette a templomot, imádkozott:

1Kir 8:56 Áldott legyen az Úr, a ki nyugodalmat adott az ő népének, az Izráelnek, minden ő beszéde szerint, csak egy beszéde is hiábavaló nem volt minden ő jó beszédei közül, a melyeket szólott Mózes, az ő szolgája által.

Megtörténhet az életedben, hogy a szárazság, a nehézség időszakában vagy – ha nehézségben vagy most, ha úgy érzed, hogy csak mókuskerékben rohansz, ha úgy érzed, hogy már majdnem megvan, de még sincs meg teljesen –, akkor tudd, hogy 5Móz 32:47 egy Ige sem hiábavaló. Zofóniásban azt mondja: „Ne félj! Ne lankadjanak kezeid!” 1Kor 15:58 a ti munkátok az Úrban nem hiábavaló. Ne félj! Lehet, hogy most nem látod. Hiszen tükör által, homályosan látunk most, de nem hiábavaló egy elmondott ima sem, egy olyan vers sem, amit megragadtál a szívedben. Nem hiábavaló egy bátorító szó sem, amikor ki is fejezed azt: Nagyon hálás vagyok érted!

Van egy kísértés, hogy nem látom, és ezért elcsüggedek. Viszont 1Kir 8-ban már látjuk a beteljesedést. Bizony nem volt hiábavaló egy Ige sem! Legkésőbb a mennyben meg fogod ezt látni, hogy bizony, egy hitbeli döntés sem volt hiábavaló. Lehet, hogy Isten megadja hamarabb, hogy meglátod ezt, de csak ne csüggedj, mert nem hiábavaló. A te munkád nem hiábavaló az Úrban.

Aztán azon gondolkoztam, hogy mi lehet hiábavaló. Mit jelent ez? Arra gondoltam, hogy egyrészt, ami haszontalan, aminek nincs haszna az életedben, de az is lehet, hogy jelen van az életedben, csak nem használod.

1Kor 15:10 De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.

Isten kegyelme elérhető számodra. Zsid 4:16 bátran mehetsz a mennyben a királyi trónszékhez, ahol irgalmat nyersz és kegyelmet találsz a nyomorúság idején. Használd ki, ne engedd, hogy hiábavaló legyen. Ott van az életünkben, Isten megáldott minket.

Annyira sok áldás van az életedben! Sőt Péter egészen odáig megy, hogy azt mondja 2Pét 1:3-ban, hogy Isten mindennel megáldott téged, ami az életre és az Isten szerintiségre való. Mindennel megáldott! Jegyezd fel magadnak ezt a verset! Isten mindennel megáldott, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismered Jézus Krisztust. Minden más, ami azt mondja, hogy neked erre, arra, amarra van szükséged, az hazugság. Róm 1:18 az igazságot a hamissággal feltartóztatják. A világ megpróbál elhitetni, hogy Isten valósága ne érjen el a szívedig.

Mindened megvan! Jézus az, Aki megváltotta az életedet, 1Pét 1:18-ban úgy mondja: a hiábavaló életeteket, amit a ti atyáitoktól örököltetek. Jézus Krisztus – Őrá van szükséged! Emlékezz: amikor még megvolt, olyan népekben bíztunk, akik nem szabadítottak meg. Vannak ismerőseink, akik bíznak valamiben, el szeretnének érni valamit, és több évtizede már ugyanazt mondják: „Na, mostmár tudom, hogyan kell élni! Mostmár tudom!” Ragaszkodnak a szép, kényelmes, de üreshez.

Jézus a válasz az életedre. A mókuskerékből Ő tud kivenni téged. Ha még nem hiszel Jézusban, akár hiszed, akár nem, Jézust keresed. Ha viszont hívő vagy, ne vedd magad túl komolyan. Ha valakit komolyan szeretnél venni, akkor vedd komolyan Jézust. Szerintem megéri. Nem a hited a lényeg. Nem a te növekedésed a lényeg. Nem a te tökéletes keresztény járásod a lényeg.

Zof 3:17 Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart; …

Ő az erős, Ő tart meg.

Zof 3:17 … örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.

Szeretek erre gondolni. A héberben azt is mondja: hallgat az Ő szerelmében; azaz nyugszik az Ő szerelmében. Csak gondolj arra, hogy amikor rád gondol, akkor Ő nyugodt, Ő nem aggódik. Nem aggódik azon: Vajon megcsinálja-e vagy sem? Vajon most bedől-e Sátán kísértésének, vagy sem?” Ő nyugszik az Ő szeretetében. Az Ő szeretetében feléd.

Isten ismeri azt a szeretetet, amivel téged szeret, és ezért nyugodt. Ezért nyugszik, mert az Ő szeretete létre tudja hozni a változást. Úgy mondom inkább, hogy az Ő szeretete képes létrehozni a változást, az Ő szeretete képes megtartani téged. Az Ő szeretete képes elvenni a kárhoztatást a szívedből. 1Ján 3:20 ha vádol téged a szíved, akkor tudd, hogy Isten nagyobb, mint a te szíved. Csak ismerd meg az Ő szeretetét, és akkor meg fogod érteni, hogy miért nyugszik.

Ne magadra fókuszálj, hanem nézz Őrá, mert el fog bánni minden nyomorgatóddal, Zof 3:19. Megtartja a sántát, összeszedi a szétszórtat. „Ó, én olyan nyomorult vagyok. Még nem tudok hinni sem! Nem tudok imádkozni.” Nem baj! Isten megtart téged. A szellemi sántákat megtartja Isten. „Én nem vagyok összeszedett.” Tudom, hogy itt nem ezt mondja, nem így mondja, hogy szétszórt. Ám ha szétszórt vagy, Isten megtart téged. Zof 3:20 megfordítom a ti fogságotokat a ti szemeitek előtt.

Róm 5:5 a Szent Szellem kiárasztotta Isten szeretetét a te szívedbe. Figyelj erre! Melletted van a kegyelme, használd azt. Előtted van a nyitott Igéje, élj vele. Tanulj meg örvendezni az Ő szeretetében, és nem a te képességedben, vagy ne bánkódj a te képtelenséged miatt, mert Ő megtart téged. Úgyhogy ne félj, ha még nem látod, akkor ez az életedre van, és ha már látod, akkor te is Salamonnal együtt ezt mondhatod: Semmi sem volt hiábavaló, amit az Úrért tettünk.

A házi feladat Zsid 6:10, csak olvasd el!

Drága Jézus! Köszönjük, hogy megváltottad a hiábavaló életünket. Köszönjük a Te kegyelmedet! Köszönjük a véredet! Hálásak vagyunk, Urunk!

Ha még nem adtad át az életedet Krisztusnak, ha nem Őbenne bízol, az emberi segítség hiábavaló. Ne várd meg azt, amíg az életed végén azt mondod: Hiába bíztam a sikerben, a pénzben, mégsem szabadított meg. Ne várj tovább! Eleget bíztál másban. Vesd a bizalmadat Jézus Krisztusba! Add át a szívedet Őneki. Mondd azt: „Istenem, itt vagyok, képtelen vagyok. Tartsd meg az életemet! Oda szeretném adni, hogy Te meg tudd tartani azt.” Ha ezt most megtetted, ha odaadtad az életed Neki, ha hívtad Őt, a Biblia azt mondja, hogy te az Ő gyermekévé lettél. Jézus volt az, Aki elvette a bűneidet, és emiatt egyedül Ő képes arra, hogy megtartson téged.

Ha most tetted meg ezt először életedben, akkor kérlek, küldj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled, hadd imádkozzunk érted!

Kategória: Egyéb