Elvesszük a részünket?

2010 december 12.  18:00

Ahogy hallgattam a bizonyságot az útról, arra gondoltam, hogy el kellene mennünk Izraelbe. P. Atti mondta, nem nehéz, csak a következő pásztori találkozót Izraelben kell tartani. Könnyebb mondani, mint megtenni. 🙂 Józs 18:1-3 1Izráel fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezék Silóban és oda helyhezteték a gyülekezetnek sátorát, minekutána meghódola előttök a föld. 2De maradtak vala még…

Tudd, mennyi az idő, és minek van itt az ideje

2010 december 12.  10:30

Balogh Szabolcs 1Tim 4:7  A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre: Ezen gondolkoztam, hogy mi a pulpitus tekintélye. A fa? P. Józsi itt állt néhány hete, végigsimította a pulpitust, és azt mondta: Nekünk is van pulpitusunk Kínában. Gondolkoztam, hogy miért mondja ezt. Azért, mert nekik is van tekintélyük? Ez nem…

Csak légy bátor és erős

2010 december 8.  18:30

Hálás vagyok a gyülekezetért. Annyira szükségem van rá sokszor, hogy jöjjek, és találkozzak valakivel, aki Istennel gondolkozik, mert szükségem van rá, hogy valakivel találkozzak, aki másként gondolkozik, mint én abban a pillanatban. Nagyszerű, hogy jöhetünk a gyülekezetbe, és ez egy olyan hely, ahol emberek Istennel gondolkodnak. A Filippi levélben Pál 9 alkalommal beszél erről különböző…

Hittel részünk van Isten örök munkájában

2010 december 5.  18:00

Isten jelenlétében vagyunk és a testvéreink jelenlétében és ez mindig nagy áldás. Ma este az üzenet alatt fogunk úrvacsorát venni. Azt hiszem az egyik legnagyobb hiányosságunk, hogy könnyen rövidlátóak lehetünk. A kép egy kicsiny részére összpontosítunk és elfeledkezünk a nagy egészről. Látjuk ezt gyermekeknél, amikor tanítod nekik a Bibliát. Tanítasz Józsefről. Az egyetlen dolog, amire…

A szolgálat működése

2010 december 5.  10:30

P. Zoli 1Kir 3-ban látjuk, hogy Salamonnak hihetetlen lehetőséget kapott. 1Kir 3:5 Megjelenék Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és monda az Isten: Kérj, a mit akarsz, hogy adjak néked. Te mit tennél, ha Isten ezt kérdezné tőled? „Kérj!” Mi van a szívedben? Mindenkinek vannak ötletei, hogy mit kérnének. Ez tényleg fontos kérdés, hogy…

A kegyelem működésben

2010 december 1.  18:30

A kegyelemre annyi meghatározást lehet adni. Sokat beszélünk a kegyelemről. Ez komoly és örömteli dolog számunkra, mert sok helyen beszélnek a törvényről. Ezért amikor Istenről van szó, akkor az emberek általában a törvényre gondolnak. Arra gondolnak: „Mit kell tennem azért, hogy Isten elfogadjon? Mit kell tennem, hogy neki tetszem? Mit kell tennem, hogy Isten azt…

Nők Isten Elhívásában

2010 november 28.  18:00

P. Kende – Babaodaszánásról 1Sám 1-2 Anna. Neki nem lehetett gyereke. Imádkozott és ígéretet tett az Úrnak: ha adsz nekem gyermeket, akkor visszaadom Neked. Nem ez a különleges, hanem az, hogy megtette. Amikor Isten adott neki gyermeket, akkor ő visszaadta az Úrnak. Nevelte néhány évig, aztán visszavitte az Úr házába és azt mondta: ez a…

A mi részünk az ébredésben

2010 november 28.  10:30

P. Barry Úrvacsora. Mi is ez eredetileg? Nekünk hívőknek mi részünk van ebben? Az Úrvacsora mögötti törvényszerűségen gondolkodtam. Az Ószövetségre gondoltam és összes ceremóniára, amiken a hívőknek részt kellett venniük, és az iskolamesterre, aki megmutatta nekünk a képtelenségünket. Nagyon sok munkát követelt, hogy megmutassa nekünk, mennyire képtelenek vagyunk. Valószínűleg nagyon sok időt megspórolhattunk volna az…

Evezz ki a mélyre!

2010 november 25.  20:00

Luk 5:1-3 1És lőn, hogy mikor a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll vala; 2És láta két hajót állani a vizen: a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mossák vala az ő hálóikat. 3És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné vala, kéré őt, hogy vigye egy kissé…

Uram megvizsgáltál engem és ismersz

2010 november 24.  18:30

P. Csaba Bőven van lehetőség, ha szolgai szívünk van – Budapesten, vidéken és mindenhol. Kimeríthetetlen lehetőségeink vannak. Ez nagy öröm számunkra. A szolgálat öröm. Kiváltság. Isten bevon minket az Ő munkájába. Nem izzadságos, nem fárasztó, hanem felfrissítő. Jobban megismerjük Jézust ezáltal. P. Kende Az ukrajnai konferenciáról érkeztünk. Voltak sokan Közép-Ázsiából, például P. Tomir Samarkandból. Az…

Isten tekintélye az életünkben

2010 november 21.  18:00

P. Bendegúz Ján 4:35 Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljő az aratás? Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. Őszintén meg kell nektek mondjam, én valószínűleg nem hittem ebben a versben. Nem úgy direktben ellenálltam neki, hogy én már pedig nem hiszem.…

Alkalmazd Isten Igéjét

2010 november 21.  10:30

P. Jim Azon gondolkozunk most, hogy milyen közel vagyunk a véghez. Közeledik a karácsony. Milyen nagyszerű lehetőség ez arra, hogy megosszuk az emberekkel, mi is a karácsony igazi jelentése. A lányaimnak elmeséltem az igazi karácsonyi történetet. Bármikor, amikor a Bibliáról beszélek nekik, nagyra nyílik a szemük. Meséltem nekik Ádámról, Éváról. Mindig mondják: mesélj még a…

A kitartás titka

2010 november 17.  18:30

P. Duló Attila Zsolt 119:9-ben Ezsdrás feltesz egy kérdést: Zsolt 119:9a (MBT) Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Megragadott ez a vers. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Magamra vettem ezt a gondolatot. Hogyan tarthatja tisztán az életútját az ember? Az Írás nagyon egyszerű. A folytatásban meg is adja a választ: Zsolt 119:9b (MBT) Úgy,…

Tanítvány akit Jézus szeret; Menetelünk van Isten trónjához

2010 november 14.  18:00

P. Duló Attila Ján 13:23 (MBT) Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. János nagyon gyakran úgy emlegeti magát, hogy ő az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Jánosnak jó volt az önképe. János az Úrral járt és azt mondta: én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. János nem mondta azt: „Hát igen, az…

A leggyönyörűbb történet

2010 november 14.  10:30

Gáll Ferenc Nemrég a tini táborban a hit hőseiről beszéltünk. Zsid 11-ben a hithősökről beszél a levél szerzője. Isten Igéjével kezdi és végigmegy az egész Biblián. Zsid 11:32-40 32És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; 33Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek,…

A legkevésbé kedvelt üzenet

2010 november 10.  18:30

A büszkeség egy torzulás. Ezék 28:17 Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére. Ez volt Lucifer eredeti bűne. Ésaiás 14-ben azt olvassuk, hogy olyan akart lenni, mint Isten. Igazából Isten akart lenni. A büszkeség, az a tévhit, hogy én Isten vagyok. Amikor büszke vagyok, akkor azt képzelem,…

Isten csodálatos munkája

2010 november 7.  18:00

P. Marian József Ján 10-ben Jézus szól hozzánk: Ján 10:27-30  27Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: 28És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. 29Az én Atyám, aki [azokat] adta nékem, nagyobb mindeneknél; és…

Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája

2010 november 7.  10:30

Ryan Reagan Péld 20:12 A halló fület és a látó szemet, az Úr teremtette egyaránt mindkettőt. Most jöttünk vissza egy GGIS kirándulásról. Ez nagyszerű lehetőség volt a diákoknak, akik nem mindannyian vannak megváltva. Minden nap az iskolában hallják, hogy Isten Igéjét prédikáljuk. Ez lehetőség volt a számukra, hogy lássák azt az életet, amit minden nap…

Urunk, hiszünk!

2010 november 3.  18:30

Zsid 11. olyan fejezet, amiben a hitről van szó. Érdemes lenne végigmenni rajta. Ábel és a hite, ő helyes módon áldozott. Énok, aki Istennel járt, aztán elragadtatott. Noé, aki bárkát épített, hála Istennek, különben nem lennénk itt. Mindannyian rokonok vagyunk Noétól kezdve. Ábrahám és Sára, ők várták az ígéret fiát. Kisebb-nagyobb botlásokkal, de várták hitben.…

Ne élj a tuskónál!

2010 október 31.  18:00

P. Bendegúz Mát 4:13-16 13És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain; 14Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: 15Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája, 16A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és akik a halálnak földében és…