A gyülekezet Isten királynője

2009 december 27.  18:00

Takács Lajos Zsid 1:1  Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó idôkben szólott nékünk Fia által, Zsid 2:1  Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. A mindenható Isten, a teremtő Isten szól hozzánk. Gondoljunk a legelső szavára a bűneset…

Jézus a messiási próféciák egyetlen betöltője

2009 december 27.  10:30

P. Bendegúz Zsolt 116:12-13 Mivel fizessek az ùrnak minden hozzám való jótéteményéért? 13 A szabadulásért való poharat felemelem, és az ùrnak nevét hívom segítségûl. Tudjuk, hogy Isten jó hozzánk, és jó személyesen megtapasztalni és hálásnak lenni. Mivel fizessek neked? Az 50. Zsoltár is erről szól. Az emberek úgy gondolták, hogy áldozatot kell hozniuk, hogy tetszenek…

Túl egyszerű? Túl olcsó? Ésaiás 53:1

2009 december 23.  18:30

Egy ateista szórólapot olvastam: az volt rajta, hogy “El kell törölnünk a karácsonyt!” – arra gondoltam, hajrá, töltsd ezzel az időd! Amíg te ezt csinálod, addig én élvezem a családom és a hitbeli családom, a gyülekezetet, élvezem Megváltóm szeretetét. Te meg harcolj amennyit akarsz, nem zavar. Mit is ünneplünk most? Krisztus eljött. Ésa 53:1  Ki…

Jézus növekedése, és a miénk – Ésaiás 53:2

2009 december 20.  18:00

P. Kende Mai nap Ésa 53:2-t nézzük meg. Ésa 53:2  Felnôtt, mint egy vesszôszál Ő elôtte, és mint gyökér a száraz földbôl, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!Ez egy nagyszerű vers, az első szótól. Felnőtt, Krisztus, a Messiás felnőtt, Isten növekedett. Zsid 5:8ban arról olvasunk, hogy Krisztus…

Isten vezetésére van szükségünk, nem emberire

2009 december 20.  10:30

P. Kende Mát 2:1-2  A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletrôl bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ô csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Isten vezette őket, adott egy csillagot, egy jelet ami ment előttük.…

A Messiás csodái és elutasítása – Ésaiás 53:3

2009 december 13.  18:00

P. Barry Észrevettétek, hogy az idők gonoszabbak, mint tegnap? Ennek közepette Isten nem rendül meg. Ő nem reszket a földi napjaink miatt. Egy nap minden térd meghajol Őelőtte. Hála Istennek, hogy ismerjük Őt. Ez az év azon időszaka amikor az ajándékokra gondolunk. A dolog amit nagyon szeretünk karácsonykor hívőként az más mint amit a világ.…

Hol vannak a bűneink & Hogyan szabadít Isten? I.

2009 december 13.  10:30

Shane Richardson Péntek este sokan voltunk a Határ úti evangon. Érdekes tud lenni a légkör. Odamentünk, mindjárt nagyon sok furcsa ember vett minket körül. Az első gondolatom az volt, hogy talán máshová kellene menni. Imádkoztunk, hogy Isten küldje az angyalait, intézze el a légkört. A démonok menekültek előlünk. Volt ott két fickó, akiket a démonok…

Mennyire szeretett, mennyire szeret és mennyire fog szeretni Isten?

2009 december 9.  18:30

Azt mutatták ki, ha kifejezed a haragod, akkor a haragod növekedni fog. Azt hisszük, ha kiengedjük, jobb lesz, de nem igaz. Isten a megbocsátást adta erre, nem a leüvöltést. Hasznos lehet tudni. Eféz 3:14-19  Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja elôtt,  15 A kirôl neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,  16 Hogy…

A kereszt igazi nyelve – Ésaiás 53:4-10

2009 december 6.  18:00

Legutóbb a feltámadásról beszéltünk. Mit jelent Jézus feltámadása számunkra. Azért beszélünk róla, mert így jobban megértjük a karácsony lényegét. Így növekszünk, így élvezzük igazán, hogy látjuk a nagyobb képet. Ésa 53:4-10 Pedig betegséginket ô viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentôl! 5 És ô megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a…

Isten Igája & Világosság e világban

2009 december 6.  10:30

P. Zoli Mát 11 végén azt mondja Jézus: vegyétek magatokra az én igám, mert az én igám könnyű és az én terhem gyönyörűséges. Ha körülnézel látod, hogy az emberek terheket hordoznak. Láttál olyan embert akinek nincs terhet? Az lenne a tökéletes kép. Mintha a mennyben lennénk. De amíg a földön vagyunk vannak felelősségeink, tennivalóink, az…

Hangulatok és a győztes hozzáállás

2009 december 2.  18:30

Vasárnap esténként van egy sorozatunk ahol a karácsonyra készülünk. Ma délelőtt volt Borkowska Ilona temetése. Csel 2:24  Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia. Ez Jézus feltámadásáról beszél. De nekünk is, amikor újjászülettünk, Isten végett vetett a halál fájdalmának a szívünkben. Van gyászunk, de nem reménytelen. Felkavar látni…

Az ellenség hangja & Neked meg ki osztott lapot?!

2009 november 29.  10:30

Schlingloff Sándor Észrevetted, hogy vannak gondolatok, amik nem a tiéid, de tökéletesen úgy hangoznak? Vannak szokásaid, amik nem a te szokásaid, de olyan régen veled vannak, hogy hozzád nőttek. Vannak hazugságok, amiket olyan sokszor hallottál már, hogy  egyszerűen elhittél. Észrevetted? Lehet hogy sokszor igen, de lehet, hogy sokszor nem. Eféz 6:12 Mert nem vér és…

Felismerni, felemlegetni és felbátorodni

2009 november 22.  18:00

P. Csaba Én 5:9-10  Micsoda a te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, oh asszonyoknak szépe? Micsoda a te szerelmesed egyéb szerelmesek felett, hogy minket ilyen igen kényszerítesz?  10 Az én szerelmesem fejér és piros, tízezer közûl is kitetszik. Ez a kérdés. Mikor a menyasszony keresi a vőlegényt, mikor a hívő vágyik Krisztusra és keresi őt, a…

Ahol két tenger találkozik – konfliktus a hívő életben

2009 november 22.  10:30

P. Bendegúz Mát  7:7-8  Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.  8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetônek megnyittatik. Ezek a versek annyira egyszerűek. De amilyen egyszerűek olyan mélyek. Gyakran, amikor Isten megérinti a szívem egy verssel megkérdem magamtól, mi lenne, ha a…

Ébredj fel! Fontos célod van Isten tervében.

2009 november 15.  18:00

Dán 2:31-34  Te látád, oh király, és ímé egy nagy kép; ez a kép, mely hatalmas vala és kiváló az ô fényessége, elôtted áll vala, és az ábrázata rettenetes volt.  32 Annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbôl, hasa és oldalai rézbôl,  33 Lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbôl valának. …

Miként lesz a rabszolga igazán szabad?

2009 november 4.  18:30

2Móz 14:10-11  A mint közeledék a Faraó, Izráel fiai felemelék szemeiket, és ímé az Égyiptombeliek nyomukban vannak. És nagyon megfélemlének s az ùrhoz kiáltának az Izráel fiai.  11 És mondának Mózesnek: Hát nincsenek-é Égyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedél velünk, hogy kihoztál minket Égyiptomból? Sokszor mondjuk az Izraelitákról, hogy kijöttek…

Merjünk szolgálni a Szent Szellemmel!

2009 november 1.  18:00

A halottak napja ráül emberekre, belemennek és benne is maradnak. Persze ez komoly dolog, mi is veszítettünk el szerettünket. Ugyanakkor Mát 22:32 én vagyok az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Így gondolkodunk. A halál komoly dolog, de Isten számára, minden ember élő, minden ember tart valahová, mindenkinek van…