Isten vágya a meghittség

2011 március 30.  18:30

P. Kende Neh 6:1 És lőn, hogy mikor meghallá Szanballat, Tóbiás, az Arábiabeli Gesem és a mi többi ellenségeink, hogy megépítettem a kőfalat, s hogy nem maradt azon semmi romlás, jóllehet még az ideig ajtókat nem állíttattam a kapukra Ebben a versben a zsidók éppen újjáépítik Jeruzsálemet. Nagyon fontos dolgot csinálnak, falat építenek köré, ami…

Új stabilitás, motiváció és irány Krisztusban

2011 március 27.  18:00

P. Nagy Sándor Egyszer, talán 1994-ben Isten P. Walsh szívére helyezte Szibériát, Tyumenyt. Eljött oda, és alakult ott egy kis gyülekezet. Csodálatos volt azt tudni, hogy innen Magyarországról járnak ki oda szolgálni. Egy idő után eltűntek a magyar testvérek. Nem tudom, mi az, amit mondhatnék nektek, amit ti már nem tudtok, de nagyon szeretném a…

Szeresd ellenséged & Filemon könyvének szíve – csalódásból tanítvánnyá

2011 március 27.  10:30

P. Satelite: Szeresd ellenségedet 2Sám 19-ben P. Schaller is beszélt már erről a történetről. Méfibóset-ről és Dávidról szól. Szeretem ezt a történetet. 2Sám 19:24-30 24Méfibóset is, Saulnak fia eleibe jöve a királynak, és sem lábait, sem szakálát meg nem tisztította, sem ruháját meg nem mosatta attól a naptól fogva, hogy a király elment vala, mindama…

Szabadulj meg az ítélet rendszerétől!

2011 március 23.  18:30

P. Jukka Amikor tél van, téli öltözetet veszünk magunkra. Amikor nyár van, nyári ruhába öltözünk. Amikor háború van, akkor háborús öltözetet veszünk fel, Eféz 6. Itt elmondja, hogy milyen a megfelelő viselet: Ef 6:11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. A konferencia egyfajta öltöztető ház, Istennek az öltöztető…

Mi a helyes és mi a kegyelem & Jézus nem elítél, hanem megmos & Szeretet és nyelvhasználat

2011 március 20.  18:00

P. Mátyás Feri: Mi a helyes és mi a kegyelem? Mát 20-ban van a szőlőműves gazda példázata. Isten kegyelméről gondolkoztam, amit Isten ingyen ad nekünk. Normálisnak tekintjük. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből, Róm 3:24. „Hát persze, nyilvánvaló…” Ha úgy képzeljük magunkat, hogy mi vagyunk a szőlőművesek, akkor nagyon könnyű úgy elképzelni magunkat, hogy mi vagyunk…

Kritika & Isten mély munkája & Krisztus hatalmas életét éljük (E11)

2011 március 20.  10:30

P. Stan Collins: Kritika Az EuroCon előtt meglátogattam Franciaországban és Finnországban a gyülekezeteinket. Még nem voltam ezeken a helyeken korábban. Csodálatos idő volt számomra. Rájöttem a látogatások közben, hogy valamennyien szeretnek engem. Nem tudom, hogy miért. 🙂 Várakozással jöttem, mert tudtam, hogy szeretni fogtok. Szeretjük egymást. Úgy gondolom, hogy Pál apostol szerette volna az EuroCon-t.…

Isten úgy szerette a világot

2011 március 16.  18:30

P. Kende Azon gondolkodtam, hogy mennyi ember egyik napról a másikra él. Mintha koldusok lennének. Mindig keresik azt, hogy hol lehet kapni valamit. Mindig alamizsnát keresnek. Látunk ilyen embereket az Igében. Ján 9-ben a vakon született embert, Apcsel 3-ban születésétől fogva nyomorék embert. A lényeg az, hogy számukra ez adott volt. Így születtek és ezt…

Amit Jézus mond az úgy van

2011 március 13.  18:00

P. Graham Jel 2:29  Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A helyi gyülekezetünkben, a szolgálatunkban nagyra értékeljük a pulpitust, a prédikálást, Isten Igéjét. Hisszük és meggyőződésünk, hogy Isten szól hozzánk Isten Igéjén keresztül. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem…

Mi vagyunk az az ember & Meg ne rémüljetek!

2011 március 13.  10:30

P. Barry 2Móz 31:2 egy nagyon különleges egyénre gondoltam, aki Bésaléel. Ő nagyon érdekes ember volt. Őt hívta el Isten Mózes segédjének, hogy elkészítse a Szent Hajlék berendezéseit. Felteszem a kérdést: milyen nagyszerű lenne ennek az embernek lenni? „Mózes, itt van neked 2Móz 25-30-ig a Szent Hajléknak egy leírása.” Amint olvastam a részletekről, hogy miket…

Őrt állítani a lelkünk ajtajához

2011 március 9.  18:30

Fil 1:27 Csakhogy a Krisztus evangyéliomához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangyéliom hitéért; Júd 3  Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy…

Körforgások és növekedés

2011 március 6.  18:00

Emlékszel a földrajzórákra? Ez nem földrajz óra, hanem csak szeretnék egy példát előhozni. Emlékszel-e a víz körforgására? Pára van az atmoszférában, ami lecsapódik és lehull. Beszivárog a földbe. Aztán folyóként elfut az óceánba vagy más módon párolog, és újra kezdődik elölről az egész. Ez valóság, ezt ismerjük. Egy növény számára nagyon fontos dolog, hogy helyesen…

Ezékiel könyvének szíve – hová tartozol a szívedben?

2011 március 6.  10:30

Bartha Atti Ésa 40:31 De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! Nem szeretnék semmi újat mondani. Szeretném folytatni, amiről P. Kende prédikált szerdán (20110302 DU PDulo PKende Emeljuk fel Jezust Isten igejet es egymast). Ha emlékszel, azt mondta: három…

Emeljük fel Jézust, Isten Igéjét és egymást!

2011 március 2.  18:30

P. Duló Attila Az utóbbi időben elhangzanak a pulpitusról gyakorlati üzenetek. Ez is ilyen gyakorlati üzenet. Bevezet minket a gyakorlatba. 🙂 Mát 15:18-19 18A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. 19Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. Jézus azt…

Hit a szívben

2011 február 27.  18:00

Innen keletre sok olyan templomot látni, amelyek nagy és ragyogó épületek. P. Zoli mondta ezt valamelyik nap Sepsiszentgyörgyön, hogyha bemész egy templomba, rengeteg aranyat látsz, fényességet, ragyogást, minden csillog, minden dicsőséges, de ha elmosolyodsz, akkor valaki rád szól, hogy ezt ne csináld. Belegondolva ebbe, milyen jellegű dicsőség az, és milyen a miénk? Egyetértünk, hogy inkább…

Apostolok Cselekedetei szíve – … A Szent Szellemben …

2011 február 27.  10:30

P. Kende Van egy ambiciózus tervünk. Imádkoztam, hogy Isten adjunk nekünk szabadságot arra, hogy a Biblia egyes könyveit végignézzük. Az van a szívemen, hogy ne csak tanítás, hanem prédikálás is legyen ez. Imádkozzunk azért, hogy Isten használja ezt. Hiszem, nem véletlen, hogy ezekről beszélünk. Gondolkozzatok ezen, forgassátok a szívetekben! Az Apostolok cselekedetiről szeretnék beszélni. Nem…

Isten velünk tehát ki lehet ellenünk?

2011 február 23.  18:30

P. Barry (A dél-koreai keresztényzenekar játéka után.) Ahogy hallgattuk őket, 1Kor 12-n gondolkodtam és azon, hogy Krisztus Teste sok tagból áll, és nem vagyunk egyformák. Ahogy ezekre a hangszerekre néztem, voltak olyanok, amiket még nem láttam. Amikor hallgatod, ahogy behangolnak ezek a hangszerek, jól hangzanak. Valószínűleg én sokkal rosszabbul játszanék rajtuk. 🙂 Amikor azonban együtt…

Légy aki vagy Krisztusban!

2011 február 20.  18:00

P. Graham Ezsdrás 1:3 Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izráel Istenének házát, ő az Isten, ki Jeruzsálemben lakozik. Ki az az Ő népe közt, akivel vele van az Istene? Az menjen fel Jeruzsálembe, hogy megépítse…

A Galácia levél szíve – Krisztusban szabad vagy

2011 február 20.  10:30

P. Dolgos Sándor Kedvenc köszöntésem, hogy kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Jer. sir. 3:22-28 22Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! 23Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged! 24Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne…