Bánni a bűnnel III. – Nem tűrni

2010 január 17.  18:00

Az egyik dolog ami jellemző ránk, hogy több ünnepünk van mint amielőtt megtértünk. Vannak konferenciáink, kirándulásaink, szeretetvendégségeink. Minden vasárnap ünnepeljük az Úr feltámadását. Minden hónapban van úrvacsora. Még egy dolog amit ünneplünk, ha nem lenne még elég: amikor valaki előre lép a hitben. Különösen élvezzük, amikor mi vagyunk azok. 🙂 Isten megérint, meggyőz, és akkor…

Bánni a bűnnel II. – Egy igaz barát a kegyelemben

2010 január 17.  10:30

P. Zoli Márk 1:32-38  Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind ô hozzá vivék a betegeseket és az ördöngôsöket; És az egész város oda gyûlt vala az ajtó elé. És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben sínlôdnek vala; és sok ördögöt kiûze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy ôt ismerék. Kora reggel…

Bánni a bűnnel I. – Megbocsátás

2010 január 13.  18:30

Zsolt 119:105  Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Ha megyek az ösvényeden, akkor nincsenek bajaim, mert Isten igéje szól hozzám. Ha az igében vagy nap, mint nap, olvasod, tanulmányozod, forgatod a szívedben, akkor sokszor azt találod, hogy az Ige felkészít arra a napra, vagy bátorít arra a napra. Esetleg megmondja mit…

Tanulj meg ki, és bejárni, Jézusban!

2010 január 10.  18:00

P. Duló Attila Nagyon megáldott amikor Ján 10:10-ről beszélt P. Schaller, a bővölködő életről. A világnak sőt keresztényeknek is téves elképzelésük van a bővölködő életről. A világ úgy gondolja, hogy az a bővölködő élet, ha mindenem meg van, begyűjtöttem minden kacatot, most már jöhet az élet. P. Schaller megmutatta a bővölködő élet valódi értékét, ahogy…

Isten a haszontalant is tudja használni!

2010 január 10.  10:30

Shane Richardson Zsid 11:27  Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erôs szívû volt, mintha látta volna a láthatatlan. Érezted már úgy, hogy feladod? Én még soha. 🙂 Csak minden reggel, néha délután. Persze megtörténik velünk. Ez a világ természete amiben élünk. Valaki azt mondta: a világ ellenséges, minden azért van,…

Igei elmélkedés, Isten szeretete, ítélkezés

2010 január 8.  18:00

P. Schaller Az biztos, hogy Isten velünk van. Érzem, hogy Isten velünk van. Járunk Krisztusban. Bízunk benne. Nagyon jó itt lenni veletek. Isten megmondta nekünk, hogy gondoskodik rólunk. Zsolt 1 azt mondja, áldott az az ember aki Isten Igéjével gondolkodik mindig. Éjjel és nappal. Mert Isten Igéje működik bennünk. Hitet hoz létre. Három dolog van…

A bővölködő élet összetevői

2010 január 7.  18:00

P. Schaller Ma este Krisztusban lévő új életünkről szeretnék beszélni. Dicsőség Istennek az Ő kegyelméért velünk. Ján 10-ben a bővölködő élet elvét látjuk. Tűnődöm azon, hogy miért van bővölkőd életünk. Mi ez a bővölködő élet, amiről Jézus beszélt? Amikor Jézus eljött, akkor azért jött, hogy egy új életet adjon és az bővölködő élet legyen egy…

Ami hiányzik

2010 január 6.  18:30

P. Kende Szeretünk arra gondolni mi az amink van Istentől. Én legalábbis szeretek erre gondolni. Mit adott nekünk Isten mikor megtértünk, mit találtunk Őnála amire nem is számítottunk volna? Ahogy megáldott minket minden szellemi áldással Krisztusban. Ahogy ellátott mindennel ami az Isten szerint valósághoz való. Mindent megadott nekünk. Jó erre gondolni, bátorító. Aztán arra gondoltam,…

Jézus veled van, ezért ne hagyd, hogy a félelem uralja az életed!

2010 január 3.  18:00

P. Kende Zsid 10:22-23  Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettôl,  23 És testök meg van mosva tiszta vízzel; Közeledjünk hozzá, járuljunk hozzá, Istenhez. Ez a gondolat. Érdekes, hogy Isten hogyan oldja meg, 3Móz 19:10-ben van egy gondoskodás a szegényekről, árvákról. Hogyan? Az Úr azt a parancsot adja,…

Növekedés a próbákon át, elfogadva az Ő akaratát

2010 január 3.  10:30

P. Kende Zsid 10:39  De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elveszszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. A konferencia témája, megmaradni, kitartani, állhatatosnak lenni. Ahogy P. John szolgált felénk, annyira megalapozó, áldott, felkavaró volt hitben. Erre van szükségünk, hogy továbbmenjünk. Mik azok a dolgok amelyek tovább visznek? Zsid 11 következik  a hithősök, akik továbbmentek, nem…

A gyülekezet Isten királynője

2009 december 27.  18:00

Takács Lajos Zsid 1:1  Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó idôkben szólott nékünk Fia által, Zsid 2:1  Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. A mindenható Isten, a teremtő Isten szól hozzánk. Gondoljunk a legelső szavára a bűneset…

Jézus a messiási próféciák egyetlen betöltője

2009 december 27.  10:30

P. Bendegúz Zsolt 116:12-13 Mivel fizessek az ùrnak minden hozzám való jótéteményéért? 13 A szabadulásért való poharat felemelem, és az ùrnak nevét hívom segítségûl. Tudjuk, hogy Isten jó hozzánk, és jó személyesen megtapasztalni és hálásnak lenni. Mivel fizessek neked? Az 50. Zsoltár is erről szól. Az emberek úgy gondolták, hogy áldozatot kell hozniuk, hogy tetszenek…

Túl egyszerű? Túl olcsó? Ésaiás 53:1

2009 december 23.  18:30

Egy ateista szórólapot olvastam: az volt rajta, hogy “El kell törölnünk a karácsonyt!” – arra gondoltam, hajrá, töltsd ezzel az időd! Amíg te ezt csinálod, addig én élvezem a családom és a hitbeli családom, a gyülekezetet, élvezem Megváltóm szeretetét. Te meg harcolj amennyit akarsz, nem zavar. Mit is ünneplünk most? Krisztus eljött. Ésa 53:1  Ki…

Jézus növekedése, és a miénk – Ésaiás 53:2

2009 december 20.  18:00

P. Kende Mai nap Ésa 53:2-t nézzük meg. Ésa 53:2  Felnôtt, mint egy vesszôszál Ő elôtte, és mint gyökér a száraz földbôl, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!Ez egy nagyszerű vers, az első szótól. Felnőtt, Krisztus, a Messiás felnőtt, Isten növekedett. Zsid 5:8ban arról olvasunk, hogy Krisztus…

Isten vezetésére van szükségünk, nem emberire

2009 december 20.  10:30

P. Kende Mát 2:1-2  A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletrôl bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ô csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Isten vezette őket, adott egy csillagot, egy jelet ami ment előttük.…

A Messiás csodái és elutasítása – Ésaiás 53:3

2009 december 13.  18:00

P. Barry Észrevettétek, hogy az idők gonoszabbak, mint tegnap? Ennek közepette Isten nem rendül meg. Ő nem reszket a földi napjaink miatt. Egy nap minden térd meghajol Őelőtte. Hála Istennek, hogy ismerjük Őt. Ez az év azon időszaka amikor az ajándékokra gondolunk. A dolog amit nagyon szeretünk karácsonykor hívőként az más mint amit a világ.…

Hol vannak a bűneink & Hogyan szabadít Isten? I.

2009 december 13.  10:30

Shane Richardson Péntek este sokan voltunk a Határ úti evangon. Érdekes tud lenni a légkör. Odamentünk, mindjárt nagyon sok furcsa ember vett minket körül. Az első gondolatom az volt, hogy talán máshová kellene menni. Imádkoztunk, hogy Isten küldje az angyalait, intézze el a légkört. A démonok menekültek előlünk. Volt ott két fickó, akiket a démonok…

Mennyire szeretett, mennyire szeret és mennyire fog szeretni Isten?

2009 december 9.  18:30

Azt mutatták ki, ha kifejezed a haragod, akkor a haragod növekedni fog. Azt hisszük, ha kiengedjük, jobb lesz, de nem igaz. Isten a megbocsátást adta erre, nem a leüvöltést. Hasznos lehet tudni. Eféz 3:14-19  Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja elôtt,  15 A kirôl neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,  16 Hogy…

A kereszt igazi nyelve – Ésaiás 53:4-10

2009 december 6.  18:00

Legutóbb a feltámadásról beszéltünk. Mit jelent Jézus feltámadása számunkra. Azért beszélünk róla, mert így jobban megértjük a karácsony lényegét. Így növekszünk, így élvezzük igazán, hogy látjuk a nagyobb képet. Ésa 53:4-10 Pedig betegséginket ô viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentôl! 5 És ô megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a…