Isten érintése, az imádat növekedése

2010 október 3.  10:30

Fadgyas András Jól érzem magam ebben a gyülekezetben. Hallom a tanítást, a közösséget, a szolgálatot, elfogadok, és úgy érzem magam, mint egy jóllakott napközis óvodás. Nagyon jó helyen vagyunk és élvezem. Olvassuk Isten Igéjét és Isten gondolatait, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amit Isten szájából származik. Sokszor jut eszembe 1Ján…

Tartós győzelem

2010 szeptember 29.  18:30

Témánk a győzelem. Bír 7:21-22a 21És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. – 300 ember, szemben „kicsivel” több ellenséggel. – Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült. 22És mikor a háromszáz [ember] belefújt kürtjébe, fordítá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, A Midiániták futottak.…

A valódi imádat ereje #2

2010 szeptember 26.  18:00

Balázs Kornél Nemsokára elmegyünk. Amikor készül az ember egy olyan helyre, ahol nem tudjuk mi lesz, olyan érdekes, hogy mégis tele a fejünk gondolattal. Megyünk egy olyan helyre, amit Isten rendelt. Csináltattunk egy pecsétet – nagyon különleges; rá van írva: Biblia Szól Egyház, Sepsiszentgyörgy, és egy román telefonszám –, amit sok papírra fogunk rányomni. Mondhatná…

Hogyan imádjuk helyesen? #1

2010 szeptember 26.  10:30

Ef 4:15  Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; Ján 1:14  És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Ján 1:17  Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem [pedig] és…

A három legfontosabb kapcsolatunk

2010 szeptember 22.  18:30

Többnyire, ha ezt a szót mondjuk: bevégzett munka, talán tudjuk, miről szól. Egy kicsit értjük, hogy Jézus a kereszten mindent megtett értünk. 1Ján 2:2 nem csak értünk, hanem az egész világért engesztelést szerzett. Ez azt jelenti, hogy az Ő munkája messze nagyobb és több annál, mint amire akár szükség is lenne egy értelemben. Megnyitotta az…

Uram, kérünk, áldd meg az egész népünket!

2010 szeptember 19.  18:00

Zsolt 144:1-2 Áldott az Úr, az én kőváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat. Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én bízom: ő veti alám népemet. Ez a Zsoltár Dávid személyes imája. Nagyon személyesen beszél Istenhez és imádkozik Istenhez. Aztán egy bizonyos ponton van egy…

Valódi győzelem a bűn felett

2010 szeptember 19.  10:30

P. Zoli Fel szeretnék tenni egy kérdést: büszke vagy a keresztény életedre? Egy másik kérdés: dicsekszel Krisztusban? A büszkeség és a dicsekvés közötti különbségre gondoltam. Pál dicsekedett, hogy ő képes gondoskodni magáról és azokról, akik vele voltak. 1Kor 9:1-3  1Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én…

A fegyverzeted nem teljes a testvéred nélkül #10

2010 szeptember 15.  18:30

Ez az utolsó üzenet a sorozatunkból, ami elég hosszú volt, de úgy gondolom, hogy hasznos. Emlékszem, egyszer jöttem vissza Azerbajdzsánból vonattal – ami nagyon bölcs dolog, mert Csecsenföldön keresztül vezet az út –, és láttam csecsen katonákat. Beszélgettem is kicsit velük. Az egyik dolog, ami feltűnt velük kapcsolatban, hogy ők folyamatosan harcban álltak. Azon a…

6+1- az ima, ami messzire visz minket #9

2010 szeptember 12.  18:00

P. Duló Attila Fil 3:9 (MBT) Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján Pál itt egy nagyon kényes témát, az önigazságot feszegeti. Azt mondja: nekem nincs magamban igazságom. Az önigazság olyan dolog, ami a bűnnel jött be az életünkbe. Amíg…

A szív teljességéből szólunk

2010 szeptember 12.  10:30

P. Barry 1Kor 1:18-ban Pál a keresztről beszél. Amikor halljuk azt a szót: kereszt, az rögtön előhoz bennünk valamit. Amikor a kereszt szót meghallom, akkor időnként azt mondom: ajaj, most mi lesz? Ma mit kell felvennem? Azoknak az embereknek a világban, akik elvesznek: 1Kor 1:18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek;…

A Szellem kardja #8

2010 szeptember 8.  18:30

P. Peter Van egy kis zavarodottság az idővel kapcsolatban. A Zsolt 90 arról beszél, hogy itt az időnk rövid. Ez a legrégebbi zsoltár a Zsoltárok könyvében. Mózes írta egy érdekes időszakban. Annak a periódusnak a vége felé íródott, amikor Izrael keresztülment a pusztán a 40 éves vándorlásban. Tudjuk, hogy ez a hitetlenségük következménye volt. Nem…

A remény, a reménytelenség és a horgony #7

2010 szeptember 5.  18:00

Ahogy egy háborúra gondolunk, az egyik jellemzője az, hogy nincs benne semmi fair. Nem olyan, hogy legyünk sportszerűek. Csak arról szól, hogy győzni kell, és semmi más nem érdekes, csak ez. Ha össze lehet zavarni az ellenséget, annál jobb. Ha nem látja, hogy jössz, annál jobb. Egy háború, egy harc nem sportszerű. Amikor az Úr…

A hitbeli engedelmesség áldásai

2010 szeptember 5.  10:30

P. Handle Szeretném elmondani, hogy mi volt az, ami Budapestre hozott ebben az évben. Ennek a legegyszerűbb módja az, hogy elmondjak ezzel kapcsolatban egy vicces történetet, amit P. Stevenstől is hallhattál már: Egy ember elment egy osztálytalálkozóra. Már nagyon régen nem látták egymást. Észrevette a régi barátját, és köszöntötte: –          Szia, Bill, hogy vagy? Már…

A hit pajzsa #6

2010 szeptember 1.  18:30

Eféz 6:16 Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Minap néztem egy nagy angol hír TV-t kényszerűségből. Nem vagyok hozzászokva a képernyőhöz. Csak ott ültem, és nem tudtam levenni róla a szemem. Két órán keresztül néztem. Ez idő alatt láttam egy délkelet-ázsiai sámánt, akit meginterjúvoltak; egy buddhista szerzetest; meginterjúvoltak egy…

Békében a háborúságban #6

2010 augusztus 29.  18:00

Balázs Kornél Van-e a szívedben bizonyság? Hívők vagyunk, sokan évek óta. Ez egy jó kérdés, hogy úgy élünk-e, hogy van egy bizonyság a szívünkben? Ha megkérdeznéd magadtól, hogy: „Kicsoda Isten? Mennyire vagyok biztos Benne?”, én azt gondolom, hogy sokunknak van bizonyossága. Ha nincs, akkor viszont a gyülekezetben jó helyen vagy. Az az a hely, ahol…

Bokáig érőnél mélyebben

2010 augusztus 29.  10:30

A hit hallásából kaptunk. Gal 3:5. Ez az, ami annyira megváltoztatja a napjainkat. Ezért vagyok hálás, hogy Istentiszteleten vagyok. A hit hallása változtatja meg az életünket. Az, ahogy hallom a testvéremet hitben beszélni. Ahogy hitben hallom annyira átformálja a szívemet, bátorít, felépít, annyira szükségem van rá. Néha, ahogy olvassuk az Igét, megüt minket. Ján 11-ben…

Engedelmeskedj a tanításnak & Gyors helyreállás

2010 augusztus 25.  18:30

3 ok miatt hagyják el emberek a gyülekezetet. 1)      Az első ok: 2Kir 2:11 És lőn, amikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe. Illésnek itt volt az ideje, hogy véget érjen az élete. Igazán az az első jó ok, amiért egy…

Töltsd be a szakadékot bizalommal

2010 augusztus 22.  18:00

P. Csaba Énekeltük ezt a dalt: Szeretlek, Uram. Feltettem a gyötrő kérdést: szeretem én az Urat? Milyen nagyszerű, hogy egy módon ki tudjuk mondani azt is: „Nem. Nincs bennem az a szeretet. Nem, én nem az az ember vagyok.” A másik oldalról pedig azt tudjuk mondani: „Igen. A Sz.Sz. miatt, és amiatt, aki Isten.” Róm…

Gonosz lelkiismeret helyett, bevégzett munka lelkiismeret

2010 augusztus 22.  10:30

Négy dolog van, amivel minden emberi lénynek el kell bánnia, és ez az oka annak, hogy senkinek sem lehet kifogása az Úr előtt, akár hallotta valaki az evangéliumot vagy sem. Ezekkel a dolgokkal minden embernek szembe kell néznie. Az egyetlen válasz ezekre a dolgokra Isten valósága van. 1)      A teremtés. Nincs rá magyarázat, csak Isten.…

A hit, és amit ad

2010 augusztus 18.  18:30

P. Zoli Kaposváron mini konferencia van, picit belekukkantottam. Nagy áldás volt az. A konferencia témája: 2Kor 5:14 Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket Még folytatódik ez a konferencia, de ami tényleg nagy hatást gyakorolt rám, hogy amikor ránézel a kaposvári gyülekezetre, akkor tanítványokat látsz. Ez nagyon megáldott engem. Olyan emberek vannak ott, akik tényleg követnek…