Isten közelségének szabadítása

2012 február 22.  18:30

A Biblia valós képet ad az emberről. Közelebb van, mint amit bármilyen más forrás ad, vagy bármilyen más vallás, filozófia vagy pszichológia. Azt látjuk a Biblia elején, hogy Isten az embert döntéshozóvá alkotta. Isten az embernek adott bizonyos szabadságot. Arra is, hogy akár hátat fordítson Őneki. Az embert erkölcsi lénnyé tette, aki képes dönteni és…

A győzelem íze

2012 február 19.  18:00

P. Jim Legyenek a szám által kimondott szavak és a szívem gondolatai elfogadhatóak Te előtted, Uram! Gondolatok, elmélkedés – mit jelent ez? Ez az, amikor fogunk egy gondolatot és kérődzünk rajta egy kicsit. Mit jelent ez? Hogyan alkalmazom ezt az életemre? Elmélkedtem valamin, amiről nem tudok sokat. Ez az alázat. Próbáltam megérteni, hogy milyen fontos…

Nem jó az embernek egyedül lennie

2012 február 19.  10:30

P. Barry Amikor a pásztori vizsgámra készültem, P. Schaller nagyon jó tanácsot adott nekem. Az egyik: amikor beszélsz, akkor ébredj fel, kérlek. A másik: a fontos dolgok legyenek a fontosak, és a bolhából ne csinálj elefántot. Annyira elképesztő, hogy Isten gazdaságában a kicsinek tűnő dolgok nagyok néha, és amik számunkra nagyoknak tűnnek, azok Isten országában…

A mértékletesség a védelmed!

2012 február 15.  18:30

P. Bendegúz 2Krón 24-ben van egy király, akit Joásnak hívnak. Mondhatnánk, hogy jó király volt, de nagyon érdekes dolog történt vele. Ugyanis előtte egy gonosz nő uralkodott Júdában, de volt egy pap, Jójada, aki Istennel járt. Ez a nő (ez a boszorkány :-)) megölte az összes lehetséges utódot. Az uralkodócsaládból mindenkit megölt, egyet kivéve. Lehet,…

A menny levegője & Bűntudat nélkül élni

2012 február 13.  10:30

P. Szabó József Zsid 10:19-25 Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,  És lévén nagy papunk az Isten háza felett:  Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívök tiszta…

Isten nem támaszkodik ránk #2

2012 február 12.  18:00

Márk 10-ben a gazdag ifjú jött Jézushoz. Előző alkalommal (2012-02-12 de. P. Kende: Isten nem támaszkodik ránk #1) beszéltünk erről a szakaszról. Isten bátorította a szívünket abban, hogy honnan vesszük a jelentőségünket, hova támaszkodunk, miben bízunk. A gazdag fiatalember a maga módján igyekezett tisztelni Jézust: Márk 10:17 … letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester,…

Befogadva & Isten nem támaszkodik ránk #1

2012 február 12.  10:30

Balogh Szabolcs Eféz 1:5-6 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint, Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben Ő elfogadott minket. „Kegyelme dicsőségének magasztalására” – minden egyes szó külön üzenetsorozat lehetne, de ezt meghagyom drága Pásztorainknak. Kiemelnék egy szót, amit a magyar úgy ír,…

Adni amit kaptunk

2012 február 8.  18:30

1Sám 1:27-28  Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. Most azért én is az Úrnak szentelem; teljes életére az Úrnak legyen szentelve! És imádkozának ott az Úrhoz. Amikor arra gondolunk, hogy Isten mit csinál az életünkben, akkor az nagyon különleges dolog, mert Isten annyi mindent ad nekünk igazán. Úgy is…

A hit rejtélye – 2

2012 február 5.  18:00

Délelőtt az istentiszteleten a hit rejtélyéről együtt gondolkodtunk. Isten a gyengeségünkben velünk van. Amikor mi nem látjuk az Ő munkájának a valóságát, amikor nem látjuk nagynak a hitünket, attól az még valós, és létező. Most szeretném ebben folytatni. Zsid 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő…

Isten munkája & Kegyelme & A hit rejtélye – 1

2012 február 5.  10:30

P. Shane Eféz 2:10 Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. 1Ján 3:2a Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Eféz 2:10-ben az alkotás szó mestermunkára utal. Amit Isten készít, az mind mestermű, tökéletes. Néha úgy…

Keresel?

2012 február 1.  18:30

1Móz 2:18  És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek neki segítő társat, hozzá illőt. Ez nagy igazság, és többről szól, mint a házasság. (Ha nem vagy házas, ne kapcsolj ki, csak mert hallasz egy szót, ami megijeszt. :-)) Zsid 13:4 a házasság a helye a szexualitásnak. A házasság fontos dolog,…

Személyes Jézus & Bűn-tudatos, vagy Krisztus-tudatos?

2012 január 29.  18:00

Bartha Atti Zsolt 34:16 Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán; A Jelenések könyvében Jézus nagyon érdekesen mutatkozik be a gyülekezeteknek. Jel 2 és 3-ban hét gyülekezethez beszél. Az első gyülekezet az efézusi, akik mindent jól csinálnak, buzgóak, de a buzgóságukban elfeledték Isten szeretetét. Isten nekik így mutatkozik be: Jel…

Nehéz beszédek ezek…

2012 január 29.  10:30

Ján 6:53-56 Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek (Jézus nem azt mondja, hogy talán, hanem csak azt mondja, hogy így van): Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.  Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én…

Az igazi keresztény élet

2012 január 25.  18:30

Ján 4:15  Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni! Apcs 2:4  És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniok. Két dolog. Az egyik Ján 4:15-ben, amikor az asszony azt mondja: Uram, add nékem azt a…

Jézus fenséges alázata

2012 január 22.  18:00

Bartha András Rövid, de fontos üzenet az életedről. Istennek az a vágya, hogy megismerd Őt. Apcsel 17:24-25 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.  Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és…

Józan gondolkodás & Személyesség & Megelégedés a Szellem által

2012 január 22.  10:30

Khauth Gyuri 2Tim 1:7 Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét. A józanság, a józan gondolkodás nagyon fontos dolog. Előtte ott a félelem, amelyik a világban az egyik legerősebb mozgatórugó az ember életében, a másik a kapzsiság. Mi azonban nem ezt a szellemet kaptuk, hanem a józan…

Ima, hit és a győztes hozzáállás

2012 január 18.  18:30

Sok izgalmas dolog történik az életünkben, a szívünkben. Az egyik valóban izgalmas dolog számunkra az ima, és az ima valósága a szívünkben. Az, hogy ez valósággal bír, hogy jelentős, hogy tartalmas. Nem valami üres ismételgetésről szól, hanem erővel bír a szívünkben, aztán a szánkban. Nyílván az, hogy kifejezzük az imáinkat, ahogy imádkozunk azokért, akik bajban…

Miért Jézus?

2012 január 15.  18:00

P. Mustafa Zoli Mi lenne, ha megszámolnánk, hány kérdést teszünk fel életünk során? A kérdések alapján ismerünk meg dolgokat. Érdeklődünk, és remélhetőleg válaszokat is kapunk. A Guinness rekordok könyve szerint a leghosszabb televíziós interjú 12 órán keresztül tartott. El tudod képzelni hány kérdést tettek fel ez alatt? Mindannyinknak vannak kérdéseink. Azért, mert az igazságot szeretnénk…

Sátán trükkje

2012 január 15.  10:30

P. Jim Schirmer Egy kicsit Isten akaratáról gondolkodtam az életünkben. Tényleg az egész életünk Isten akaratáról szól. Keresztelő Jánosra gondoltam, ahogy ott volt a pusztában, és megtérésre vezette az embereket a viselkedésükben és a gondolkodásukban. Aztán jön Jézus, az unokatestvére. Azt mondja Keresztelő János: ez Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nem volt megszokott.…

El nem hagyván… & Isten kegyelme – igazán!

2012 január 11.  18:30

P. Duló Attila Zsid 10:25 El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. A Zsidókhoz írt levél szerzője itt arra bátorít minket, hogy senki ne hagyja el a saját gyülekezetét. Ha Isten adott egy gyülekezetet, akkor becsüljük meg, vigyázzunk arra és ne hagyjuk…