Ma, ha hallod hangját!

2011 július 17.  18:00

Pasha Zsolt 95:7b-8a vajha ma hallanátok az ő szavát.  Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, Ma, ha halljátok az Ő szavát, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket! Rövid és egyszerű leszek, és egy nagyon jó példáját fogom elmondani annak, ami velem történt. Nem mondhatod, hogy nincs igazam, mert velem történt. 🙂 Kaposváron (nyári konferencia) beszélgettem…

Krisztust öltöztétek fel

2011 július 17.  10:30

P. Bendegúz 2Tim 3:1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Nehéz, veszélyes idők. Itt a görög szó az elgyengülésre utal. Vannak görög tudósok, akik úgy gondolják, igazából ez azt jelenti, hogy az erőnk elgyengül. Olyan idők lesznek, ahol elgyengül az erőnk. 2Thess-ban azt is olvassuk, hogy csalárdság lesz, becsapás.…

Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből! (Kaposvári konferencia)

2011 július 13.  18:30

P. Péterfai Néha nem kell bonyolítani a kereszténységet, egyszerűen csak imádni kell az Urat. 1Pét 2:1-3 1Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést, és minden rágalmazást. 2Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; 3Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ötféle rossz hozzáállás: –          gonoszság: amikor valaki felé rosszindulattal vagy, például összerúgod a…

A szívünkkel keresni

2011 július 10.  18:00

Balázs Kornél Sepsiszentgyörgyön nagyon különleges misszióban van részünk. Szokatlan, mert sokkal gyorsabban történik, mint ahogy vártuk. Picit olyan az állapotunk, mint amikor a hadsereg túlságosan előrerohan és megnyúlik a hadtápvonal. Mindent próbálunk összerakni utólag. Hirtelen van vasárnapi iskolánk, tanító nélkül. Hirtelen van egy gyülekezet épület nélkül. Volt arra példa, hogy volt ember szék nélkül. Micsoda…

Istennek mindig van egy felkészített embere … Te!

2011 július 7.  10:30

Bartha Andris Az Istennel való gondolkodásról szeretnék beszélni. Róma 8:6 Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondolata pedig élet és békesség. Ez eléggé fekete-fehér, úgy tűnik nekem. Ján 6:63 A Szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Mennyit használ a test? Semmit. Mit…

3 Az üzenet szabja meg, kik vagyunk

2011 július 6.  18:30

Arra gondoltam, hogy mennyire nagyszerű látni Krisztus valóságát az életünkben, ismerni Őt, látni Őt a Szellem által. Mennyire fontos az, hogy Istennek legyen személye valósága az életünkben! Ez annyira nagyszerű, hogy amikor prédikálunk, az egy kihívás inkább, mint leírás. Az étvágygerjesztő inkább, mint bármi más, mert az a célja, hogy azt mondja mindnyájunknak: fordulj az…

2 A hovatartozás hatalma

2011 július 3.  18:00

Zsid 11:24-26 24Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják, 25Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; 26Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Érdekes látni Mózes életét. 2Móz 2:11-től látjuk, ahogy Mózes világosság teszi hova tartozik. Nem volt túl sikeres…

1 Lemondunk-e, hogy kaphassunk?

2011 július 3.  10:30

1Móz 22-ből olvassunk el egy rövid, ámde ijesztő részt. Isten szól Ábrahámhoz: 1Móz 22:2  És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondándok néked. Ahogy megnézzük ezt a részt, elképesztő, hogy mit mond Isten a…

Építs a helyes alapra

2011 június 29.  18:30

Ézs 28:16 Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut! Ez csodálatos vers! Azért, mert valami olyasmiről szól, amire mindenkinek szüksége van: egy biztos alap. Mindannyinknak szüksége van rá.  Gondolj hatalmas, nagyszerű épületekre! Egyik ilyen épület sem állhatna túl…

Ami számít: az Úrral való közösségünk

2011 június 26.  18:00

Múlt héten, ahogy dolgoztunk a törvénnyel kapcsolatos dolgokon, tele volt a fejem minden félével. Éjjel-nappal ezen dolgoztunk. Csak a parlamentre gondoltam, törvényekre, napirendi pontokra. Aztán pénteken néhány fiatal felnőttel összegyűltünk, leültünk a fűbe és elkezdtünk beszélgetni Isten Igéjéről. Közösségünk volt. Tényleg közösségünk volt. Mindenkinek volt egy Igéje, volt valami hozzáfűzése. Felépített minket és nehéz volt…

Amin az Úr munkálkodik

2011 június 26.  10:30

Arra a szeretetre gondoltam, amivel Isten szeret. Ez a szeretet feláldozta Jézus Krisztust érted. Hihetetlenül értékes és fontos vagy Istennek. Ha a világ számára nem is, de számunkra nagyon fontos, hogy mit mond Jézus, és nagyon fontos, hogy mit mond a Biblia. Azt mondhatnám, hogy ez az elsődleges. Nem olyanok vagyunk, mint némely vallás, akik…

…mi azért bolondok a Krisztusért.

2011 június 22.  18:30

Szeretnék elmesélni egy történetet. Egy baptista lelkésztől hallottam. A pásztora megkérte az embert: építhetnél egy imaházat Fehérváron. Épp 1947-et írtak. Az jutott eszébe, hogy akkoriban ennél sokkal kisebb dologért is kivégeztek valakit. Azt mondja a pásztorának az ember: „Nekem az a vers jutott eszembe, hogy mi azért bolondok a Krisztusért. Én leszek egy ilyen bolond…

A fanyar, unalmas erőlködés (Lecke a megszentelődésről)

2011 június 19.  18:00

P. Botár Balázs Három nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, amit feltétlenül tudnunk kell Istenről. Lehet, hogy négy van. 🙂 Az egyik: Isten az örömünket akarja. Azt akarja, hogy örüljünk, hogy az Ő békéje legyen bennünk, az Ő nyugalma legyen bennünk, boldogok legyünk, mert fel van írva a nevünk az Élet Könyvébe. Olyan ez, mint amikor…

Jónás könyvének szíve – Mély engedelmesség, vagy felszínes?

2011 június 19.  10:30

Végignézünk egy könyvet. Azt gondolom, hogy örömteli üzenetünk lesz ma reggel, de nem akarom elhitetni veled, hogy ezen a ponton többet tudok az üzenetről, mint te. Az igazság az, hogy nem, de bízzunk benne, hogy Isten egy örömteli üzenetet fog adni most nekünk. Gal 4:4-6  4Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő…

A bölcsesség, ami a miénk is lehet

2011 június 15.  18:30

Péld 11:22 Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. Csak képzeld el ezt a képet! Van egy gyönyörű nő, ránézel, és azt mondod, hogy egy ilyen csodálatosan szép nő biztosan minden tekintetben tökéletes, és a külseje alapján próbálod kitalálni, hogy mivel foglalkozhat. Nézed, és azt mondod: biztos színésznő, vagy…

2 …és barátra lelni Őbenne

2011 június 12.  18:00

P. Mustafa Zoli Tegnap néhány emberrel a meggyőződésekről beszéltünk. Nagyon érdekes az, ahogy a meggyőződések jönnek az életünkbe. Gondoltál-e már arra, hogy honnan vesszük a meggyőződéseinket? Arra gondoltam, hogy ezek igazából apró döntésekből állnak. Apró döntések, amiket hitben hozunk, aztán elindul a dolog. Hallok valamit, és amit hallok, az megmaradhat a tudás szintjén. Nagyon sok…

1 Istenhez jönni imádattal…

2011 június 12.  10:30

P. Bendegúz Luk 1:31  És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK. Beszélhetünk erről a versről akkor is, ha nincs Karácsony. 🙂 Mennyire áldott ez a vers! Isten belép a világba. Luk 1:34  Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek? Aztán az…

A gyülekezet nem nyelviskola…

2011 június 8.  18:30

Péld 5:14 Kevés híja volt, hogy minden gonoszságba nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette! Érdekes vers. Érdekes, hogy a gyülekezet közepén lehetséges, hogy minden gonoszságba belemerülök. Ez elképesztő gondolat, nem is így gondolkodnánk. Nyílván a gyülekezet nem bátorít erre, de megtörténhet. Miért? Péld 5:12-13  12És azt kelljen mondanod: miképpen gyűlöltem az erkölcsi tanítást, és…

Azonosulni az Ő akaratával

2011 június 5.  18:00

Zsolt 118:24 Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! Zsolt 118:23 Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! Krisztus munkájáról beszél. Aztán azt mondja: Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! Csodálatos, hogy mi hívők tudjuk: vannak napok, amelyeket az…

Eszter könyvének szíve – minden a javunkra van!

2011 június 5.  10:30

Bartha Attila Márk 8:34b-36 34Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. 35Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt. 36Mert mit használ az embernek, ha az egész világot…