Isten szíve & A hit nyugalma és frissessége

2012 szeptember 30.  18:00

P. Bendegúz 1Kor 2:9-10a,14 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.  Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Szelleme által: … Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy…

Kontroll, stressz és nyugalom

2012 szeptember 30.  10:30

Gondolkoztál már arról, hogy miről szól a gyülekezet? Elképesztő! Van egy hely, ahová eljöhetünk, meghallgatjuk, hogy valaki beszél hozzánk, és azért tesszük ezt, mert szeretnénk ezt tenni. Néha ez a személy elég hosszú ideig beszél. Végighallgatjuk, nem állunk fel és nem lépünk le közben. Azért, mert itt akarunk lenni. Azért, mert ez Isten Igéje, élő…

Krisztus, Aki építi királyságát – Márk 4

2012 szeptember 26.  18:30

Márk 4:3-9 Halljátok: Íme, a magvető kiméne vetni.  És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt.  Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben.  Mikor pedig fölkelt a nap, elsűle, és mivelhogy nem…

Az ember alapszükségei – Isten válasza

2012 szeptember 23.  18:00

Azon gondolkodtam, hogy az embernek mire van szüksége, mire van igénye. 1Móz 1-3-ban látjuk azt, hogy Isten hova helyezte az embert először. Ez azért érdekes nekünk, mert ha megnézzük, hogy hova helyezte Isten az első embert, akkor látjuk azt, hogy mire lettünk kitalálva. Például ha egy laptopot víz alá dugsz – beteszed a rossz környezetbe…

Keresni Őt és megtalálni & A megbocsátás hatalma

2012 szeptember 23.  10:30

P. Shane Luk 24. Jézus az emmausi úton találkozik a tanítványokkal, akik nagyon szomorúak, mert a dolgok nem úgy alakultak, ahogy gondolták. Jézus el kezdi tanítani őket, és megnyitja nekik az Igét. Luk 24:28 Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala; és ő úgy tőn, mintha tovább menne. Igazából Jézus nem akar továbbmenni, az a…

Krisztus, Aki nem engedi, hogy semleges maradjak – Márk 3

2012 szeptember 19.  18:30

Nagyszerű látni Krisztust az evangéliumokban. Persze, hiszen az evangélium Őróla szól. Minden fejezet különleges módon beszél Róla. Márk 3-ban olyasvalakiként látjuk Őt, Aki nem hagy hidegen senkit. Senkit nem hagy érdektelenül, hanem az emberek vagy szeretik Őt, vagy gyűlölik Őt. Luk 2. Amikor Krisztus megszületett, az angyal beszél Máriához, aztán a Simeon beszél és prófétál…

Isten munkája közöttünk és bennünk & Új nyelvet tanulunk

2012 szeptember 16.  18:00

P. Bendegúz Ján16:12-13 Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.  De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Még sok mondanivalója van, de nem hordozhatjuk el. Ezt akkor a tanítványoknak mondta, de…

Isten közelsége & Jézus azért jött, hogy tudhassuk, mi vár ránk…

2012 szeptember 16.  10:30

Haszmann Iván Könnyű arra gondolni, hogy itt van velünk Jézus. Mát 5-ben Jézus ott volt a tanítványokkal a megdicsőülés hegyén. Mondhatjuk: ott kellett, hogy legyen. Luk 5-ben a csodálatos halfogásnál is ott volt. Mondhatjuk: persze, hogy ott volt Jézus. Mát 8-ban a tanítványok a háborgó tengeren voltak, és Jézus ott is velük volt. Mát 9-ben…

Krisztus az Egyetlen, Aki valami újat hozott – Márk 2

2012 szeptember 12.  18:30

Márk 2:12  Az pedig azonnal fölkele és felvévén nyoszolyáját, kiméne mindenkinek láttára; úgy hogy mindenki elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, ezt mondván: Soha sem láttunk ilyet! „Soha sem láttunk ilyet!” Ők a gyógyulásra gondolnak, és aztán arra gondolnak, amit még mondott Jézus ezen kívül. Ez annyira tetszik: ilyet még soha nem láttunk. Ez csodálatos dolog!…

Isten hitre vezet minket II.

2012 szeptember 9.  18:00

1Móz 27:30 És lőn amint elvégezé Izsák Jákóbnak megáldását; és épen csakhogy kiment vala Jákób az ő atyjának Izsáknak színe elől; az ő bátyja Ézsaú is megjöve vadászásából. Az apa, Izsák itt éppen megáldja a fiát. Ez az áldás szellemi dolog. Ez olyan, mintha szellemi örökséget adna át neki. Ha ismered a történetet, akkor tudod,…

Isten hitre vezet minket I.

2012 szeptember 9.  10:30

P. Jim Egy egyszerű gondolatot szeretnék megosztani. Két Igerészt fogok hozzá használni. Luk 15-ben Jézus elmond néhány történetet azért, hogy egy elképzelésre, egy gondolatra adjon példát. Mindegyik történet különböző részeket ad hozzá a nagy történethez. Először beszél az elveszett érméről. Milyen nagy az öröme az asszonynak, amikor megtalálja! Aztán az elveszett fiúról van egy történet.…

Krisztus, Aki felemeli az életed – Márk 1

2012 szeptember 5.  18:30

Márk evangéliuma abban különleges, hogy nagyon sokszor szerepel benne ez a szó: azonnal. Ez arról beszél, hogy ez az evangélium olyanoknak íródott, akik tesznek, akik aktívak. Márk 1:1-9  A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete,  Amint meg van írva a prófétáknál: Íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti a…

Túllépni az “épp csak elegendő”-n

2012 szeptember 2.  18:00

Miért járunk rendszeresen istentiszteletre? Fontos nekünk, hogy újra és újra a helyes irányba állítsanak minket, mert megvan a hajlamunk, hogy elfordulunk. Olyanok vagyunk, mint az autó, ami húz jobbra vagy balra, mindig kell korrigálni, ellenszabályozni. Jer 31:18 Uram, fordítsd meg minket és megfordulunk. Ez az egyik, ami történik az istentiszteleten. Isten helyrerántja a dolgot. A…

Hogyan uraljuk a szellemünket?

2012 szeptember 2.  10:30

Mi motivál minket arra, hogy Istent szolgáljuk? Mennyire könnyű összezavarodni abban a motivációban, hogy miért szolgáljuk Istent! Azért szolgáljuk Istent, mert ez a helyes dolog. Amikor befejeztem a keresztény iskolát, akkor bibliaiskolába mentem, mert ez a helyes dolog, amit tenni kell. Aztán amikor eljött az ideje, hogy menjek és „szórjam a magot”, akkor rájöttem, hogy…

Krisztus – kenyerünk a mennyből

2012 augusztus 29.  18:30

2Móz 12-ben az Úr felkészíti Izraelt, hogy kimenjenek Egyiptomból. A felkészítés úgy megy, hogy azt mondja nekik, egyék meg a Páskha-bárányt (húsvéti bárány). Így mondja: hét napig egyetek kovásztalan kenyeret, utána szent gyűlésetek van, aztán ne legyen kovászos, aztán egyétek meg a bárányt. Ez a kivonulás menete. „Egyetek egy bárányt családilag, aztán menjetek!” Azt mondja…

Isten mindenre kiterjedő válasza – a bevégzett munka

2012 augusztus 26.  18:00

Ebben a versben van legalább három dolog, ami fontos a számunkra most: 2Móz 4:10 És monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesenszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Ez Mózes első próbálkozása arra, hogy visszautasítsa Isten elhívását.…

A Biblia utolsó felhívása

2012 augusztus 26.  10:30

Nagyon egyszerű üzenet van a szívemen. Nemrég prédikáltam erről néhány ember előtt. A szívemen van, hogy beszéljek róla, és továbbvigyük. Jel 22:17 És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Egy értelemben ez a Biblia…

Kié a dicsőség?

2012 augusztus 22.  18:30

Fil 2:3a Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből Jel 4:11 Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek. „Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből.” Semmit ne tegyetek hiú dicsőségvágyból! A kérdés az, hogy mi a hiú dicsőségvágy? Ez nem más,…

A kereszt másik oldala II.

2012 augusztus 19.  18:00

Az előző üzenetben (2012.08.19. de.) a keresztről beszéltünk. Zsid 12:2a Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, Jézus Krisztus a kezdője és a bevégzője a hitünknek. Ami az egyik oldalról azt jelenti, hogy Ő az, Aki megindította, Ő az, Aki alapot teremtett neki, Ő az, Aki hívott bennünket erre. Ő az, Aki megnyitotta az ajtót,…

A kereszt szabadítása I.

2012 augusztus 19.  10:30

Róma 5:12-14  Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;  Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.  Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik…