A hit szemeivel látni & Meglátni a teljes valóságot

2012 június 13.  18:30

P. Mark Knowles 4Móz 14:7-9 És szólának Izrael fiai egész gyülekezetének, mondván: A föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld.  Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld.  Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a…

Kapcsolat & Szellemi vigasztalás

2012 június 10.  18:00

P. Duló Attila 1Móz 2:18 nem jó az embernek egyedül lenni. Préd 4:9 jobb kettőnek, mint egynek. Az ember társas lény. Mi arra lettünk teremtve, hogy kapcsolatokban éljük az életünket. Ha megfigyelted, akkor minden, ami gazdagít, minden, ami hozzátesz az életedhez, minden, amire szükséged van, az kapcsolaton belül tudod megkapni. A szeretet az egyik legnagyobb…

Hozzuk vissza a Könyvet, hozzuk vissza a Királyt!

2012 június 10.  10:30

P. Barry Ján 1-ben valami különlegeset látunk. Ján 1:36 ahogy Jézus arra járt, a tanítványoknak János azt mondta: íme az Isten Báránya! Először. Nagyszerű, amikor fel tudjuk ismerni, hogy hol van Isten Báránya. Ez az egyik áldása annak, hogy hogyan lettünk tanítva. Megtanultuk azt, hogy egy bizonyos hangot halljunk, és megtanultuk, hogy ne legyünk megszokottak,…

Rejtély a szemünk előtt

2012 június 6.  18:30

Csodálatos alkalom volt az egész Reménység Fesztivál. Lehet, hogy tudod, ez mekkora csoda, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez Isten egyik rejtélye számodra. Talán egész Magyarország számára rejtély az a fajta változás, amiről a Biblia beszél, ami végbement ebben az országban. Nagyon sokszor voltam itt, és nagyon jól éreztem magam minden alkalommal, ahogy idelátogattam.…

A kegyelem rendszere & Belső tépelődés és tiszta lelkiismeret

2012 június 3.  10:30

Farkas László Gondolkoztam azon a versen, amiről P. Kende előző alkalommal beszélt (2012.05.30. P. Kende: Bizonyságok & Békességteremtés). Mát 5:8 Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják. Mennyire az a vágya Istennek, hogy mi az Ő szívét lássuk! Ez a kulcsa a kapcsolatunknak Istennel. Annyira szeretné Isten leleplezni az Ő szívét felénk! Amikor…

Bizonyságok & Békesség-teremtés

2012 május 30.  18:30

Annyi bizonyságot hallottam az elmúlt héten! Zsolt 145:10-12 Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik. Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét. Ez nagyszerű vers, a bizonyságtétel hatalmáról szól. Arról, hogy mit jelent, ha halljuk…

Keresd az Urat ifjúságod idején! – KETA Diplomaosztó

2012 május 27.  18:00

Zsolt 139:13-14  Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.  Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. A zsoltáros leírja azt a csodát, amit emberi fejlődésnek hívunk az anyaméhben. Ez csodálatos folyamat, ahogy kettő sejt találkozik, és hihetetlen sebességű fejlődés kezdődik el. Néha belegondolunk, és azt…

Felismered-e a gonoszságot, amikor találkozol vele?!

2012 május 27.  10:30

A bibliaiskolás végzősök diplomaosztója van ezen a hétvégén. Nagyszerű utunk volt a végzősökkel Lengyelországban. Nagyon örömteli néhány nap volt együtt utazni. Nem kellett rohanni, lehetett órákon át beszélgetni. Találkoztunk a helyi gyülekezetekkel, testvérekkel különböző helyeken: Varsó, Krakkó, Wroclaw. Igazán nagyon örömteli volt. Volt egy nagyon józan napja az egész túrának. Voltunk Auschwitzban, és pont olyan…

Helyem a Krisztus Testében & Oltár a szívünkben

2012 május 20.  18:00

P. Bendegúz Bizonyság a KHÁRISZ-ról. Néhány hete mi, tanárok hetente többször kapunk színes kártyákat. Mindegyiken egy Bibliavers van, amit a gyerekek saját kezükkel írtak, de nem tudjuk, hogy kicsoda készítette. Aztán nyomoztunk. Amikor nem voltunk ott, akkor az asztalunkra tették. Ahogy elolvastuk, nagyon megáldott. Nagyon sok gyereknek már verses füzete is van. Leülnek naponta, vagy…

Isten hatalma az életünkben & Tűzből kikapott üszög

2012 május 20.  10:30

P. Kende Kol 1:26-29  Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek,  Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége:  Akit mi prédikálunk, intvén…

A szeretet, remény és hit győz a próbákban

2012 május 16.  18:30

Hagyományunk szerint egy nagyon súlyos és fájdalmas verssel kell kezdenünk. 🙂 Jak 1:3 Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez Alapjában azt mondja: ha a hited meg van próbálva, annak kitartás az eredménye. A próbatétel egy értelemben a kísértést, a nehézséget jelenti. Ennek van haszna az életünkben. Azt mondja Jakab: ha meg van próbálva…

Sátán gyengíti meg a nemzeteket

2012 május 13.  18:00

Mostanában tradíció, hogy „építő” versekkel kezdünk. 🙂 Az alapgondolat ez: ha mélyen kezdünk, valószínűleg fölfelé fogunk tartani. 🙂 Innen már csak építőbb lesz. Ez a vers Sátánról szól: Ézs 14:12 Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? – Lucifer – Levágattál a földre, aki népeken tapostál! 5Móz 28:1 Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az…

Élet az üzenetben & Evezz ki a mélyre!

2012 május 9.  18:30

P. Vreeland Azért van itt élet, mert Krisztus mindannyinkban benne lakozik és Krisztus él. Nekünk közösségünk van egymással. Egy és csak egy ok miatt, azért, mert Krisztus bennünk van. Mivel közösségünk van, ezért a napunk minden percében megtapasztaljuk Isten életét Isten jelenlétében. Fogalmunk sincs, hogy milyen hosszú lesz az életünk. Néha ezt a nehezebb úton…

A keresztnél élem meg Krisztust

2012 május 6.  18:00

Ján 10:17-18  Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. Ez csodálatos rész. A világ rátekint a…

A magunkra pocsékolt élet & Az Ige hatalmas munkája bennünk

2012 május 6.  10:30

P. Kende Szeretnék valami építőt mondani. Egy bátorító vers: Máté 27:5  Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén felakasztá magát. Ez tényleg építő. 🙂 Tudod, mi az építő benne? Júdás elmenvén felakasztotta magát. Az ember, aki magáért él, annak ez a vége. Az egész társadalmunk azt mondja: élj magadért! Senki nem…

Ráutaltság & A jó pásztorhoz tartozunk

2012 május 2.  18:30

P. Kornél Krisztus Teste Isten ötlete volt, nem a miénk, ugye? Annyi ötlete van az embernek! Csak úgy gyártjuk az ötleteket, de ez Isten ötlete volt. Mát 11:28-29-et ismerjük. Itt az Úr Jézus tett egy nagyon különleges kijelentést. Hívott minket és ezen gondolkoztam. Annyira jó írni a hírleveleket, mert tudjuk, hogy itt elolvassátok, és láthatjátok…

A legnagyszerűbb dolgok imában

2012 április 29.  18:00

Máté 6. Az Úr az imáról tanítja a tanítványait. Ez fontos tanítás mindnyájunknak. Máté 6:9-13  Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.…

Krisztus élete túlárad bennünk

2012 április 29.  10:30

Ahogy Krisztus szolgálatára gondolok, eszembe jut, hányszor zavarta össze a tanítványait. Ha belegondolsz, hogyan járt és hogyan élt Ő, nagyon sokszor lehetett az érzésük ez: pont nem arra megyünk, amerre kéne. Amikor Ján 11-ben Jézus egy jó barátja, Lázár beteg volt – Ján 11:5 Jézus szerette Lázárt és a testvéreit –, meghallotta, hogy Lázár beteg,…

A Zsoltárok könyvének szíve – Bízz az Úrban!

2012 április 25.  18:30

Zsolt 68:21 arról beszél, hogy a halál ügyei az Úréi. Úgy is mondhatnánk: az életnek az ügyei az Úr kezében vannak. Ő az, Aki meggyógyít, életet ad. Ő az, Aki eldönti. Ez még inkább a szívemre tette. Annyira csodálatos könyve ez a Bibliának! Az a szívem vágya, hogy megragadjunk belőle valami nagyon hasznosat. Remélem, hogy…