Négy elv az imáról & Isten szeret, és nem megkövetel

2016 október 5. szerda  18:30

P.Duló Attila

Ez a nap a hónap első szerdája, ami a GGWO imanapja, és mi is csatlakozunk ehhez.

Jézus négy fontos elvet osztott meg az imáról – Máté 6:5-8 –, és ezek az elvek megmutatják azt, hogy hogyan érdemes imádkozni, milyen szemlélettel, milyen gondolatokkal, milyen hozzáállással. Jézus azért tanít erről, mert szeretné, hogyha az ima az életünkben az lenne, amiért Isten adta: Istennel való kapcsolattartásnak az eszköze. Ez a négy elv a következő:

1) Isten miatt imádkozzunk, és ne más személyes ambíció miatt!

Mát 6:5 És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: elnyerték jutalmukat.

Nagyon fontos, hogy amikor imádkozunk, akkor olyan szívvel imádkozzunk, hogy Istent keressük, hogy az Istennel való kapcsolatunkat ápoljuk, hogy az Istennel való kapcsolatunkat elmélyítsük, hogy közel kerüljünk Istenhez. Ez a célja az imának, és nem az, hogy megmutassuk, mennyire szellemiek vagyunk. A farizeusok nagyon látványosan imádkoztak, hogy mindenki lássa őket. Ők nem az Istennel való kapcsolatot keresték, hanem saját magukat mutogatták. Ők az emberek elismerését keresték. Az ima azonban nem erre van. Az ima azért van, hogy el tudjam mélyíteni Istennel a kapcsolatot, hogy közel tudjak kerülni Hozzá.

2) A személyes kapcsolatot nem pótolhatja semmi más.

Mát 6:6 Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te Atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked.

Miről szól ez? Itt arra bátorít minket Jézus, hogy amikor imádkozunk, akkor menjünk a belső szobánkba. Mit jelent az, hogy menj be a belső szobádba? Ez azt jelenti, hogy zárj ki minden zavaró körülményt, és csak Istenre koncentrálva, csak Istenre figyelve legyél kettesben Vele. Mint ahogy a szerelmes férj kettesben van a feleségével, mindent kizárva. „Csak ő és én.” – ilyen intim, bensőséges kapcsolat az, amire Isten vágyik. Ez az, amire Jézus bátorít minket.

Ő nem a közös imádkozás ellen beszél. Annak megvan a maga helye, ApCsel 1:14 és Mát 8:19-20. Van helye a közös imának, de a közös ima nem helyettesíti ezt a bensőséges, meghitt, szerelmes kapcsolatot, ami ki tud alakulni akkor, amikor kettesben vagy Istennel, amikor ott vagy a belső szobádban, amikor csak te és Isten. Ahol elmondhatod Neki a legféltettebb titkodat, ahol felteheted Neki a legnagyobb kérdéseidet, és ahol Ő választ ad, ahol Ő szól hozzád, ahol Ő bátorít, ahol közösségben vagy Vele. Ezt semmi nem tudja helyettesíteni. Jézus erre bátorít, amikor az imáról tanít, hogy legyen egy idő az életedben, legyen egy idő a napodban, amikor odamész, és csak kettesben vagy Vele, és ápolod ezt a szeretet kapcsolatot, ápolod ezt az intim kapcsolatot.

Azt írja itt, hogy meg fog jutalmazni. Mi lehet ezért a jutalom? Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb jutalom az Istennel való közösség lehet. Amikor ott vagy a belső szobádban, akkor közösségben lehetsz a mindenség Urával. Ennél nagyobb jutalmat elképzelni sem tudok, mint amikor ott lehetek egy bizalmas, intim közösségben az Úrral, és ez csodálatos.

3) Specifikusan, lényegre törően imádkozzunk.

Mát 6:7 Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást.

A pogányok az isteneikhez úgy imádkoztak, hogy kántáltak dolgokat sokszor egymás után. Csak mondták és mondták. Állítólag a farizeusok is ilyen nagyon nyakatekert, hosszú szófüzérekből álló imákat mondtak. Jézus viszont arra tanít, hogy legyél specifikus. Mondd el egyszerű szavakkal. Nem kell sokszor elmondani ugyanazt, mert Isten nem felejti el az imádat. Ha egyszer elmondtad, akkor Ő azt megjegyzi. Akkor megvan az az ima.

Kórházban voltam néhány évvel ezelőtt. Egyszer jött egy apáca a kórterembe, és mondta, hogy lesz délután istentisztelet valamelyik fenti emeleten. Már ki voltam éhezve, úgyhogy felmentem a misére, de a pap nem érkezett meg. Dugóba keveredett talán. Az mondta az apáca: Imádkozzunk, amíg a tiszteletes úr meg nem érkezik. „Rendben, imádkozzunk!” – gondoltam. Elkezdte: Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes,… Elmondta, aztán újra kezdte: Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes,… Amikor már nagyon sokadszor hallottam ugyanazt, akkor azt mondtam: „Uram, ha még egyszer elkezdi, akkor két lehetőség van. Vagy felállok és visszamegyek a kórterembe, vagy megfojtom.” 🙂

Azt mondja Isten, hogy ezt ne csináld. Specifikusan mondd el, hogy mire van szükséged. Tedd ezt egyszerű szavakkal, de ne akard szófüzérekkel a sarokba szorítani. Értelmetlen imákat ne kántálj.

4) Ne azért imádkozz, hogy tudasd Istennel, mit szeretnél, hanem magasabb szempontok vezessenek abban, hogy imádkozni akarsz.

Mát 6:8 Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.

Felmerülhet a kérdés: Ha Isten úgyis tudja, hogy mit akarok Tőle kérni, akkor minek imádkozzak? Akkor semmi értelme sincs. „Úgyis tudja! Minek fárasszam azt a szegény Istent, Akinek annyi dolga van, Akinek a világ ügyeit kell rendezgetni? Minek fárasszam? Úgyis tudja, úgyhogy nem imádkozom.” Figyelj! Ha nem imádkozom apróbb dolgokért, akkor egy idő után megszűnök imádkozni, és egyáltalán nem fogok imádkozni, és meg fog szűnni az Istennel való kapcsolatom. Úgyhogy magasabb célok vezéreljenek, amikor imádkozunk.

Persze, az nem probléma, ha elmondod, hogy mire van szükséged. Persze, mondjuk el! Éppen erre bátorít minket, amikor azt mondja: Kérjetek, és adatik! Ha úgyis tudja, hogy miért imádkozom, vagy mit kérek, akkor imádkozhatok a kapcsolat miatt. Imádkozhatok azért, hogy ápoljam a kapcsolatot – ahogy erről az előbb beszéltem.

Amikor imádkozom, akkor elismerem, hogy Istentől függök, elismerem azt, hogy minden Tőle van, hiszen Tőle kérem. Semmim nincs, amit ne Ő adna. Úgyhogy ez is egy szempont ahhoz, hogy így imádkozom: „Tudod, Uram, hogy mire van szükségem! Tudod, hogy ott van az az álomautó a szívemben, de csak szeretném ápolni Veled a kapcsolatot, és tudom azt, hogy minden Tőled van. Úgyhogy Tőled kérem.”

Aztán imádkozunk azért, hogy legyen Kinek hálát adni. Mert ha imádkozol, és Isten válaszol az imádra, akkor annyira csodálatos hálát adni abban! Annyira csodálatos felismerni, hogy Isten szólt, Isten válaszolt az imádra! Akkor csak mondod: „Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!…”

Aztán azért is fontos az ima sokszor, hogy rájöjjünk, hogy amit kérünk, arra semmi szükségünk sincs. Olyan sokszor megtörténik – nem tudom, hogy a te életedben volt-e ilyen, de az enyémben volt –, imádkoztam valamiért, aztán nem történt meg, és imádkoztam, és imádkoztam, és Isten kedvesen, aranyosan, szeretetteljesen megmutatta: Fiam, neked erre semmi szükséged! Akkor azt feleltem: Uram, köszönöm. Annyira jó, ha ezt látjuk!

Ha használom ezeket az elveket, ha megértem ezeket az elveket, akkor ez segít az Istennel való kapcsolatomban. Ez segít elmélyíteni a kapcsolatunkat, és valóban jobb életünk lehet. Ha van élő kapcsolatom Istennel, akkor örömteli életet élhetek. Ámen.

 

P. Bendegúz

Nagyon élveztem azt, amit p. Attila prédikált. Eszembe jutott két alkalom a belső szobámból. Az egyik az utcán volt. Még egyetemista voltam, és megbuktattak egy vizsgán. Azután mentem az utcán és kiönthettem a szívemet Istennek. Mindig emlékezni fogok arra. Mert Ő szerette azt, hogy beszéltem Hozzá, és hogy kiönthettem a szívem bánatát, és azt, hogy mennyire ügyetlen vagyok. Olyan jó volt, mert Ő jelen volt és megértette. Akkor is, amikor más nem. Csak örömöt adott a szívembe mindezek közepette.

A másik akkor volt, amikor a fiam egy kosármeccsére mentem. Még játszották az előtte lévő meccset, az utolsó negyed volt. „Véres” meccs volt kb. egyenlő állással. Leültem a padra, körülöttem minden néző őrjöngött. Mindenki kiabált. Én elővettem a Bibliámat, és olyan volt, mintha senki nem lett volna mellettem. Életem egyik legcsodálatosabb ideje volt. Besütött a Nap az ablakon, Isten velem volt, minden egyes szó beszélt hozzám. Imádkoztam, és a belső szobámban voltam, miközben őrjöngés volt körülöttem, de alig tudtam róla valamit.

Miért mondom ezt? Mert Isten ott lehet az őrjöngés közepette az életünkben. Van-e olyan hely, ahol Ő nem lehet ott? Van-e olyan hely, ahol az Ő dicsősége nem nagyobb, mint annak a helynek a szennye? A te életedben vagy valahol a fizikai világban Isten nagyobb. Az Ő szeretete feléd nagyobb. Az Ő hatalma nagyobb, és Isten jelen van az életünkben.

Mostanában sok prédikátortól hallom, hogy arról beszélnek, a saját képességünk által, a saját igyekezetünkből törekedjünk szentségre, mert ez az, ami Istennek tetszik, vagy ez az, amit Ő megkövetel. Amint beszélnek erről, azt mondják, hogy a kegyelem elrontja az egészet. „Ha kegyelemről beszél, akkor az elrontja az egészet.”

Tudod, mi az ő bajuk? Nem tudnak két dolgot. Nem tudják, mi az a szentség, és nem tudják, mi az a kegyelem. Mert azt hiszik, hogy a szentség emberi, és lehet, hogy kicsit szürke dolog. Valami olyasmi, ami számodra elérhető.  A kegyelemről pedig azt hiszik, hogy az valami olcsó dolog, és nem látják, hogy drága véren lett megfizetve. Azt sem látják, hogy ami embernek lehetetlen, az kizárólag Istennek lehetséges. Azt sem látják, hogy a szentség Istennek a tulajdonsága, és nem emberé. Úgyhogy Isten azt szeretné, hogy az Ő természetét öltözd fel, és a kegyelem az, ami képességet ad neked, hogy befogadd az Ő szentségét az életedbe.

Lehet, hogy néha idéznek verseket a Bibliából, de nem a szövegkörnyezetből. Tudod, mi a szövegkörnyezet? Az egész Biblia a szövegkörnyezet. Nincs kisebb szövegkörnyezet. Minél többet olvasom ezt a drága Könyvet, ami nem embertől van, annál inkább egy dolgot látok: Isten engem mennyire szeret. Nem tudom, mi van veled. Bizonyára veled is így van, de azt látom, hogy engem nagyon szeret. Biztos vagyok benne, hogy te is ezt látod. Én a Bibliából szeretnék beszélni, mert ez Isten szíve.

Zsolt 22:10 [22:11] Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem.

Ugye! Születésemtől fogva. Te voltál Istenem. Küzdenem kell érte? Ő az, Aki hordozott engem mindig is.

Mát 9:36 Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.

Látod Isten szívét? Így gondol rád. Rád tekint, és azt mondja: „Ideje, hogy megkínozzalak kicsit. Ideje, hogy egy kicsit gyötörjelek, hogy jobban küzdj.”? Nem! Könyörületességre indult, mert látta. Ő látja a valóságot. Én, aki ki akarok hozni belőled valamit, nem látom a valóságot, de Ő látja. Tudja azt, hogy el vagyok gyötörve, és Ő akar az én Pásztorom lenni.

Mát 12:7 Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat.

Azt mondja: Ha tudnátok, mit jelent ez… És saját Magát idézi: Én irgalmasságot akarok, és nem áldozatot; Mát 9. „Nem a te áldozatodat akarom. Nem azt akarom, hogy te küszködj azért, hogy igaz legyél Előttem, és tetsszél Nekem. Hanem irgalmasságot akarok. Ha tudnád, … egy pillanatra sem kárhoztatnád az ártatlanokat.” Én ártatlan vagyok? Nem vagyok ártatlan. Kicsit sem. Istennek viszont kicsikéje vagyok. Kis ártatlanka.

Mát 19:25-26 A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

Lehetséges az embernek? Lehetséges, hogy üdvözüljön? Most nem csak arról beszélek, hogy valakinek meg kell térnie. Hívőként lehetséges, hogy tetsszek Istennek? Emberként? Ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges.

Mát 17:5b Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.

Kiben gyönyörködik? Jézus Krisztusban. És azt mondja: Őt hallgassátok! „Próbáljátok meg utána csinálni! Küzdjetek, hogy hasonlítsatok Rá!”? Nem! Hanem: Őt hallgassátok! És az Ő arca kirajzolódik. Amint Őt szemléled. Ahogy szemléled az Ő dicsőségét, az Ő képére formálódsz.

Mát 20:28 Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

Azért jött Jézus, hogy szolgálj Neki? Azért jött, hogy te megpróbálkozz megmutatni, hogy milyen nagyszerű vagy, hogy megpróbálsz Istennek szolgálni?  Tényleg azt gondolod, hogy Istennek picit is szüksége van erre? Ajánlom olvasásra az 50. zsoltárt! Ő jött, hogy szolgáljon, és az életét adja váltságul értem.

Ján 5:24 Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

„Aki hallja az Én beszédemet…” „Őt hallgassátok!” „Aki hallja az Én beszédem, és hisz, hiszi a szavamat, és hisz annak, Aki elküldött Egem, örök élete van.” Örök életed van. Küzdjek azért, hogy az életemből valahogy örök élet legyen? Azt mondja, hogy aki hallja, annak örök élete van. Ma hívőként, hogy élhessek az örök életemben, az én tapasztalatomban, csak hallanom kell az Ő szavát, az Ő szelíd, halk hangját. Mert ott nincs halál, hanem átmentem a halálból az életre. Merthogy Ő átvitt engem a sötétség birodalmából – Kol 1. – az Ő szerelmes Fiának országába.

Ján 6:39-40 Az pedig az Atyának akarata, a ki elküldött engem, hogy a mit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámaszszam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon.

„Aki hisz Nekem… Aki elfogadja azt, amit Én adok neki… Aki elfogadja Tőlem az örök életet… Aki elveszi Tőlem… Én adom, hogy örök élete legyen.” És ez az Atya akarata.

Ján 10:27 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:

„Ők hallják a szavamat, és Én ismerem őket, mert szeretem őket. Ez azt hozza bennük létre, hogy követnek Engem. Követik a hangomat, mert szeretem őket.”

Ján 10:28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

„Senki nem ragadja ki az Én kezemből!” Tudod, mi a baja az embereknek? Azt hiszik, hogy ők valakik, és saját magukat ki tudják ragadni Isten kezéből. Ha azt hiszed, hogy ki tudod ragadni magadat Isten kezéből, akkor azt hiszed, hogy valaki vagy, és hazugságban élsz. Senki nem ragadhatja ki.

Ján 10:29 Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.

Nagyobb mindennél és mindenkinél. Nagyobb nálam, és nagyobb a bűnömnél. Nagyobb, mint az én hozzáállásom. Nagyobb, mint az én küszködésem. Nagyobb, mint az, hogy képtelen vagyok bármit megcsinálni normálisan. Ő nagyobb, és emiatt senki nem ragadhat ki az Ő kezéből. Senki!

Ján 16:27 Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.

1Ján 4:9-10 Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a a mi bűneinkért.

Ő szeretett. Számít az, hogy én mit hozok össze? Abban van a szeretet, hogy Ő szeretett engem.

Gal 4:21 Mondjátok meg nékem, kik a törvény alatt akartok lenni: nem halljátok-é a törvényt?

„Nem halljátok a törvényt?” Gal 3:1-3 „Ó, balgatag galaták, ki igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?” Minek nem engedelmeskednek? Az igazságnak.

Gal 5:7-8 Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak? Ez a hitetés nem attól van, a ki titeket hív.

Gal 5:4 Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.

Good bye! El akartad érni Krisztust a saját erődből? Bocsi, de kiestél Krisztusból. Kiestél a kegyelemből, és elszakadtál Krisztustól.

Gal 2:21 Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg.

Magyarul, ha azt gondolom, hogy az én cselekedeteim azok, amik számítanak Isten előtt, egyszerűen csak istenkáromlást követek el, mert azt mondom, hogy ok nélkül halt meg Krisztus.

Gal 2:16 Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.

Egyébként hívőkhöz beszél Galáciában. Hívőkhöz beszél! Nem lehetek ez alapján kedves! Róm 8-ban olyan szépen leírja, hogy a testiek a test dolgaira gondolnak, de akik a Szellemből vannak, a Szellem dolgaira.

Gal 1:10-12 Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.

Arra hívattunk el, hogy ne ember szerint járjunk, hogy ne a saját testünk cselekedeteit csiszoljuk, hogy valami fajta hamis szentséget elérjünk. Isten arra hívott minket, hogy az Ő Szellemében járjunk, hogy az Ő dicsőségében részesüljünk, hogy az Ő életében részesüljünk. Hogyan tehetném azt, miközben arra koncentrálok, hogy mi van a testemmel? Amikor Isten behívott engem az Ő Személyébe, az Ő Szentségébe, az Ő valóságába, az Ő békességébe, az Ő királyságába, az Ő hatalmába, az Ő erejébe, amely sokkal erősebb, mint az én testem törekvései! Azt mondja: Szellem szerint járjatok, és akkor nem hajtjátok végre a test cselekedeteit; Gal 5.

Isten kegyelme, Isten szeretete annyival nagyobb, minthogy akárcsak eszembe jusson saját magam. Az Ő szeretete és az Ő kegyelme kiűzi még azt a gondolatot is, hogy magamról gondolkodjak!

Ámen.

Kategória: Egyéb