Láncra vert élet – Sátán stratégiái I.

2010 január 24. vasárnap  10:30

Bartha Attila

Gondolkodtam P. Dennis üzenetén amit szerdán prédikált. Az üzenet vége felé mondott egy nagyon érdekes verset: 1Sám 30 mindenki egyenlő részt kap. Mindegy, hogy ott volt a csatában vagy sem.

Mát 10:40  A ki titeket befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.

Mát 10:41-42   A ki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és a ki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;  42 És a ki inni ád egynek e kicsinyek közûl, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.

Bármilyen kicsi is legyen a szolgálatod, a részed, hatalmas jutalma van.

Régen sportoltam, falat másztam. Általában párban tettük. Volt egy aki mászott és volt egy aki fogta kötélen, hogy ne essen le. Volt egyszer a 6-7 évesek edzésén. Az edző azt mondta, menjetek öltözni. Az egyik kissrác engedelmeskedett. Levette a beülőt és ment öltözni. Az volt benne az érdekes, hogy az akit biztosított fenn volt 8-9 méteren, de nem vette észre a fontosságát amit csinált. Róm 12:4-5 Krisztus testének a tagjai vagyunk. Van egy helyed itt, van egy részed. Lehet, hogy nem is látod, hogy fontos, nem tudom hogy látod, de nagyon fontos.

Tudjátok ki a legfontosabb ember  számomra? Ti vagytok. Mert Isten most titetek adott erre a pillanatra. Pár perc múlva nekem a pásztor lesz a legfontosabb, hogy halljam. Isten nem véletlenül adja az embereket mellénk. Bárki is legyél, nagyon hálás vagyok a részedért. Te sok embernek a legfontosabb ember vagy. Mert Isten adott melléjük. Maradjunk a helyünkön, ne rohanjunk el mint a kissrác, mert a jutalmad úgy is ugyanakkora mint a legnagyobbé, ha lehet így mérni. Semmit nem tudsz veszteni.Nagyon hálás vagyok P. Kendéért, akit Isten adott nekem és vezeti az életem és betakarja.

P. Kende

Luk 14:25-27  Megy vala pedig ô vele nagy sokaság; és megfordúlván, monda azoknak:  26 Ha valaki én hozzám jô, és meg nem gyûlöli az ô atyját és anyját, feleségét, és gyermekeit, fitestvéreit és nôtestvéreit, sôt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.  27 És valaki nem hordozza az ô keresztjét, és én utánam jô, nem lehet az én tanítványom.

Nagyon erőteljes. Nagyon meglepő mindenkinek, aki hallotta. Jézus egy keleti kultúrában élt, ahol a család mindennél fontosabb volt. A család tisztelete, a szülők, a gyerekek tisztelete a szülők felé. Nem is lehet összehasonlítani avval amiben ma élünk. Jézus a nagy sokaságnak azt mondja: ha valaki nem hozott nagyon világos döntést mellettem, az nem követhet engem, nem lehet az én tanítványom! Jézus! Miért mondanál ilyet? Melyik ember vágyik rá, hogy ilyen legyen az élete? Senki nem akarja ezt hallani, akkor sem és ma sem.

Jézus azt mondta: ha jössz utánam, követsz engem, de nem veszed fel a kereszted, nem lehetsz a tanítványom, nem számít, hogy ott mászkálsz a nyomomban. (Ma ez a kereszt dolog nem olyan világos nekünk, mert ez a kereszténység szimbóluma. Valami vallásról szól. Ám azokban a napokban, a gyötrelmes kínhalált jelentette, semmit mást.) Amikor Jézus ilyeneket mondott, a sokaságnak akik követték, akkor azok elmentek, inkább nem követték őt. Miért? Épp azért, mert ők értették amit Jézus mondott. Értették mennyire kemény amit mond, értették hogy miről beszél. Azt mondja, el kell engedned az egész életed? Ez óriási dolog, megdöbbentő. Azt kérdeznéd: Jézus miért mondod ezt? A válasz: mert az Úr tudta mire van szükségünk.

Mát 20:28  Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ô szolgáljon, és adja az ô életét váltságúl sokakért.

Miértünk adja az életét, hogy megfizessen a kereszten. Nem azért jött, hogy meggazdagondjon, sikeres legyen, nagy és befolyásos legyen. Hanem, hogy szolgáljon és így is élt. Nem úgy élt, hogy felemelte magát, hogy hirdette magát. Az ellenségei azt hitték, hogy magát reklámozza, hogy magát emeli fel, de nem ezt tette, hanem szolgált. Pont azért lett híres mert szolgált, mert más volt. Azért követték sokaságok. Az ellenségeit, a farizeusokat az írástudókat a papokat senki nem követte, legalábbis nagy tömegek semmiképp. Mert kizárólag saját magukat szolgálták. Minden amit tettek magukról szólt.
Még ha alamizsnát is adtak valakinek, azt is saját magukért tették. Ha adakoztak, akkor megfújatták a kürtöt, hogy mindenki lássa milyen „nagyszerű” adakozó. Semmit nem tettek valamit, másért. Jézus meg szolgált, és a sokaság követte, mert tudták, hogy ez az ember szolgálja őket. Nem ismerték meg, hogy ő a Megváltó, de azt látták, hogy szolgálta őket.

Mát 7:14-ben mikor Jézus azt mondja, kövess engem, akkor igazából ezt mondja: vedd fel a kereszted, veszítsd el az életed és kövess! Add oda magad teljesen, merd elengedni a jogaid, az ambíciód, hazugságod, gyengeséged, erősséged, hatalmad, jelentéktelenséged, bármelyiket! Engedd el és merj követni!

Luk 14-ben amit olvastunk, hogy keskeny az az út, a kapu szűk. Miről beszél Jézus? Kövess engem – mondja – ahogy én élek, járj velem! Jézus nagyon különleges ebben. A világ nagy tanítói, a Buddhák, a Konfuciuszok, a kínai és indiai bölcsek, ha volt bennük egy kicsiny alázat is, akkor világosan megmondták: nekem nincs meg az igazság, de valamerre arra kell menni. Még nem találtam meg. Jézus viszont, aki végtelenül alázatos volt, annyira alázatos, képes volt a legmocskosabb munkát elvégezni, leggyengébb, legszegényebb embert szolgálni, megérinteni a leprást a szeretet miatt, Ő azt mondta: kövess engem! Nem azt mondta: nagyjából arra lehet az út, hanem: Kövess engem! Én vagyok az út az igazság és az élet és senki nem mehet az Atyához csak rajtam keresztül.

Mát 9:9, Ján 21:9, kövess engem. Te kövess engem. Ez egy nagyon fontos tanítás. Mert annyi minden van körülöttünk. János apostoltól azt kérdezte: mi az a sok minden körülötted neked, te kövess engem, te gyere utánam az úton amire hívlak. Gyere Bibliaiskolába, gyere utánam, gyere velem az úton, legyél hűséges, a pénzügyeiddel, munkáddal, családoddal. Jaj, de mi lesz ezzel a nagy problémámmal? És mi van ővele ott? Te kövess engem. Mi van a házastársammal, gyengeségemmel? Mi az neked? Te kövess engem.

Mit jelent, hogy te kövess engem? Szűnj meg szolgálni magadat! Többé ne magadat szolgáld! Merd meghajtani a fejed, alázd meg magad az Alkotód előtt és kövess engem – mondja Jézus.

Mát 6:24   Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyûlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

No és ennek mi a jelentősége? Nem szolgálhatom Istent és magamat egyszerre. Ha magamat szolgálom, akkor igazából egy olyan rendszert szolgálok, ami nem Istent szolgálja. Ha azt hiszem, hogy magamat szolgálom, akkor igazán Sátánt szolgálom, azaz a világrendszert, ami Sátánt szolgálja. A lelkem ellenségét szolgálom.

Ezért mondta Jézus, hogy vedd fel a kereszted és kövess, mert tudta mire van szükségem. Azt hiszem, hogy ha magamat szolgálom akkor leszek a legerősebb, legboldogabb, legelégedettebb. Jézus azt mondja erre: hagyd abba! Most. Engedd el, mert ha magadat szolgálod, akkor mindent elveszítesz, nem lesznek válaszaid, vigaszod, szereteted, nem lesz igazi örömed. Ha magadat szolgálod nem leszel elégedett a házasságodban, nem lesz örömed semmiben.

Talán Kálvin mondta: Sátán Isten sátána. Sátán minden erőfeszítése ellenére, mindig csak egy teremtmény marad. Soha nem lesz több annál. Soha nem lesz olyan erős mint Isten, pedig annyira szeretné, próbálkozik. Mindig csak egy kutya lesz láncon. Semmi több. Olyan messzire szaladhat amennyire Isten engedi és nem szereti hallani ezt és szeretné ha nem hallanád te sem és összezavarodnál. Sátán mindig csak egy kutya marad a láncon, egy teremtmény. Tudod mi történik a kutyával amit mindig láncon tartanak? Megbololdul. Nagyon dühös lesz. Ez az ami történt Sátánnal. Nagyon dühös, utál. Ján 8:44 gyilkos, gyűlölő, ellenség. Mindig ilyen marad. Az aranyszabály a láncon lévő kutyával kapcsolatban, hogy ne menj beljebb mint a lánca engedi. Maradj kívül azon a körön, ne menj közelebb, mert bajod lesz belőle.
Ján 14:30 Jézus azt mondta: jön e világ fejedelme, ninc s bennem  semmilye. Sátán e világ fejedelme. Hát, itt a rossz hír: belül vagyunk a láncon, azon amit ő még elérhet, és persze nem örülünk ennek, de ez a valóság amiben élünk, dolgozik körülöttünk, látjuk a bűnben, a bűntényekben, a világ rendszerében. A dolgok nem lesznek jobbak. Lehet hogy jobban tudunk épületet építeni, jobban tudunk szigetelni, fűtésrendszert építeni, ám a dolgok mégsem állnak helyre, mégsem javulnak, mégsem lesznek jobbak. Hanem a dolgok romlanak, mert az ellenség dolgozik, az ember szíve nem lesz jobb, nem lesz tökéletes.
Mit szeretne Sátán? Hogy őt szolgáld. Persze csak néhány szerencsétlen van ebben a világban, aki hajlandó Sátánimádó lenni. Ami a többieket illeti Sátán azt mondja: szolgáld magad! Amíg magadat szolgálod, ne félj, addig engem szolgálsz… Törődj magaddal! Azzal hogy, hogy fogok kinézni tíz év múlva, milyen ráncfelvarrás, mennyi botox kell? Azt mondja, legyél tele magaddal, mit eszel, mit nem, mire vigyázol, mire nem! Nem azt mondom, hogy legyünk nemtörődöm népség. Viszont Sátán az, aki azt mondja: légy te az elsődleges foglalkozásod! Miért? Mert ha magadat szolgálod, Sátán azt mondja: lehet nem vagy egyértelműen a kezemben, de ott vagy az én láncom végén. A pórázomon. Engem szolgálsz.
Sátán nem ismer más létezést csak egy pórázvégit. Azt szeretné ha mi is így lennénk. Nem csoda, hogy az Úr azt mondja Luk 14:25-27-ben, ne magad szolgáld! Vedd fel a kereszted és úgy kövess és igazán a tanítványom lehetsz. Nem kell meghalnunk egy kereszten, ahogy neki. Ő meghalt értünk. Ezen már túlvagyunk, viszont a szabadságom akkor találom meg ha meghalok magamnak.
Lehet, hogy azt mondod erre: Nem, én erre nem vagyok kész, nem tudom megtenni! Mindenképp szolgálom magam, felismerem a jót, meg akarom tenni, de mindig van benne önzés. Szeretnék alázatos lenni, de máshogy sül el!

Rendben, de gondolj bele: az ÚR meg tudja tenni értünk. Mát 10:39 aki megtalálja az életét, aki megtartja, az elveszíti, aztán így folytatja: aki elveszíti az életét értem az megtalálja. Itt a válasz. Sok ember ebben a világban próbál önzetlen lenni, igyekszik, de magában ez nem lehetséges. Kell találnom egy másik életet. Erről beszélünk! Megtaláltam Jézust, és mivel megtaláltam, elengedhetem az én életem. Sok hívő nem teszi meg, megtalálták Jézust és van új életük, de közben ragaszkodnak magukhoz és fura módon kétfelé próbálnak menni, két széken ülni egyszerre, megőrizni a saját életüket. Jézus azt mondja: amíg magadat szolgálod addig nem működik, nem így történik, tanuld meg elengedni, mert ha Énértem elveszíted az életed, akkor bennem sokkal nagyszerűbb életet találsz.

Ezt tanultuk itt, a bosszúállást elengedni, neheztelésünket, az ambíciózus motivációnkat, minden magunkat kereső indíttatásunkat. Találtunk egy nagy életet. Mert el mertük engedni a régit Jézus Krisztus miatt. Erre van szükségünk, meg kell találnunk. Róm 6:20 a bűn szolgái voltunk, de most már Róm 6:22 nem vagyunk a bűn szolgái.

Elbukom? Ott van a bűn az életemben? Igen. Nem vagyok tökéletes. De nem szolgálom a bűnt, mert elengedtem magam. Mert azt találtam, hogy amíg az én javam, erőm keresem, amíg magam szolgálom, ezzel együtt a bűnt is szolgálom. Kellett hoznom egy döntést. Fil 3:8 azt kellett mondanom: mindent veszteségnek számoltam, az Úr Jézus az én Uram ismeretéért. Mindent hajlandó voltam elengedni.

Tudod mi történik minden nap? Rájövök, hogy még mindig kapaszkodtam valamibe. Nem tudom, tudod-e miről beszélek? Mindig rájövök, hogy volt mégvalami, olyan mintha folytonos görcsben lenne a kezem. Döntést kell hoznom, azt mondani: elengedem. Nem ragaszkodom ehhez. Nem tehetem és döntést kell honzom. Inkább az uramat akarom megismerni. Ezt tanuljuk mindnyájan. Sátán azt mondja: gyere ide, hadd tegyem rád a láncom, maradj meg itt. Nagyon sok ember gondolkodik így.
Azt mondják: építettem egy királyságot, ne gondold, hogy elengedem! Figyelj, amíg azt szolgálod addig magad szolgálod, nem szolgálhatod Istent.
Azt mondják erős személyiségű férfiak és nők: a családom úgy ugrik, ahogy én fütyülök, mert a kezemben vannak, a haragommal, személyiségemmel, intelligenciámmal, fizikai erőmmel irányítom a dolgokat. Lehet, hogy nem veszed észre, de ott csörög a lánc nyakadon, mert magad szolgálod!
Biztonságban vagyok a befektetéseim miatt, mert jól fektettem be, nem veszíthetem el. Nincs baj azzal ha bölcsen fektetsz be, de vigyázz, ha magadat szolgálod, akkor meg vagy kötözve nem lehetsz szabad.

Ján 8:33  Felelének néki: Åbrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek? Az ember nem hajlandó elismerni, hogy meg van kötözve, nem akarja azt mondani, hogy magát szolgálja. Hívőként is előfordul. Később Jézus elmondja hogyan szabadulhatsz:
Ján 8:36  Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
Válaszd Őt, ha Őt választod, akkor igazán szabad leszel, akkor nem magadat kell szolgálnod, nem magadra kell figyelned, azt keresni mi a te érdeked. Nem úgy működik ahogy mi gondoljuk. Ha szolgálok valakit, az gazdagság nekem, áldást jelent nekem, Jézus Krisztus miatt, persze ha Őt szolgálom. Ha adok valakinek egy pohár vizet a tanítvány nevében, nem azért mert szép, vagy mert akarok tőle valamit, hanem az Úr miatt, akkor van áldásom. Ugyanez amiről beszélek, ha el merem engedni magam, akkor az egész más élet.

Tudjátok mi történik, ha magamat szolgálom? Akkor élek szeretet nélkül. Lehet, hogy rendjén van az életem, lehet helyesen csinálok mindent, sőt lehet hogy még Istentiszteletre is eljárok, de nincs szeretet az egészben. Tudod hogyan működik ez?
– A motiváció szeretet nélkül űzöttség.
– A nyugalom szeretet nélkül lustaság.
– A várakozás szeretet nélkül követelőzés.
– Törődés szeretet nélkül tönkreteszi egy ember életét.
Ha ilyen vagyok, akkor csak magamat szolgálom, akkor minden csak program, minden pusztán projekt. Milyen lenne ha ilyen lenne a kapcsolatunk? Ha azt mondanám: Te egy projekt vagy nekem. Milyen lenne? Felvillanyozó, bátorító, ugye? Jaj de jó, mindig projekt akartam lenni! Nem. Nem erre van szükségem, hanem szeretetre.

Ez az amit az Úr adott. Amikor el mered engedni a saját életed, akkor nem vagy ott a lánc végén és akkor ez történik:
Gal 5:6 Mert Krisztus Jézusban sem a körûlmetélkedés nem ér semmit, sem a körûlmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

A szeretet által munkálkodó hit. Elengedem magamat és megragadom az Urat és a hit, munkálkodik a szeretet által.

Kategória: Egyéb