Isten kertje lelked pusztájában

2011 október 2. vasárnap  18:00

Eredetileg P. Brian itt lett volna ma este, de az unokája betegsége miatt nem jött el. Nekem különösen kedves lett volna az, hogy beszélhetek előtte, mert kb. egy hete volt húsz éve, hogy ő Krisztushoz vezetett engem. Rita viszont itt van, aki a tolmácsa volt Debrecenben. Ott voltunk 14-15 évesen hatan, és valaki hiányzott közülünk, aki mindig velünk volt egyébként. Következő héten ő is eljött, és egy évbe telt, mire megtért. Úgyhogy ne maradj le az első dolgokról! 🙂

Szerettük a rockzenét, hosszú hajunk volt és mindenféle elképzelésünk a világról. Később tudtam meg, hogy a csapat azt mondta: „Itt vannak ezek a fiatalok. Mi lenne, ha sosem törvénykeznénk velük? Tele vannak rossz szokásokkal, lépten-nyomon beléjük köthetnénk, de nem fogjuk ezt tenni. Csak Isten Igéjét és Isten kegyelmét szolgáljuk.” Mi történt? Ezek elvégezték a dolgukat. Senkinek nem kellett kijavítani semmit, de Isten kegyelme és Isten Igéje – anélkül, hogy megváltoztatták volna – elvégzi a munkáját.

Még egy dolog. P. Brian-nek fontos dolgai akadtak és nem tudott jönni. Úgyhogy Rita azt mondta – még nem volt húsz éves sem –, hogy nem fogja hagyni a fiúkat. Ő jött egyedül. Miért mondom ezt? Lehet, tizenéves lány vagy, lehet, hogy húsz, de ne gondold azt, hogy Isten nem tud hatalmasan használni.

Ez 36:33a  Ezt mondja az Úr Isten: Azon a napon, melyen megtisztítlak titeket minden vétketektől

Itt vagyunk ebben a világban és sokszor a szívünk tele van mindenfélével. Olyan dolgokkal, amelyeknek igazán nem kéne ott lennie. Ezt jól tudjuk. Ez azért van, mert itt vagyunk ebben a világban. Van, aki csak azt mondja néha: bárcsak mennék innen már. Azért, mert van szomorúság a szívünkben, lehet, van féltékenység a szívünkben, van bűn a szívünkben; és aztán vannak dolgok, amiket tettünk, és hosszan ottmarad a nyoma a szívünkben. Nézünk a mennyre, és azt mondjuk, hogy ott nem lesznek ezek a dolgok. Tiszta lesz a szívem.

Teljesen tiszta lesz a szívem, és öröm lesz a szívemben mindenkor. Azt mondja az Úr: azon a napom, amelyen megtisztítalak titeket minden vétketektől… Ki tisztíthatja meg a szívemet ezektől a dolgoktól? Ki veheti el a mély szomorúságot a szívből? Ki vehet el olyan dolgokat, amelyek ottmaradnak akár évekig.

Zsolt 51 – jól ismerjük ezt a zsoltárt, hiszen Dávid írta, amikor elkövetett egy nagyon rossz dolgot.

Zsolt 51:9-10  9Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. 10Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél.

Ha az Úr megmos, akkor fehérebb leszek a hónál. Elhisszük mi ezt? Ha az Úr tesz valamit, akkor Ő megteszi. Ha az Úr mossa meg a szívemet, akkor fehérebb lesz a hónál.

1Ján 1:9  Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Ő az, Aki erre képes. Ő az, Aki el tud vinni minket erre a helyre.

Néha jönnek az életünkben szomorú dolgok. Néha jönnek az életünkbe olyan dolgok, amitől görcsöl a gyomrunk, néha az életünkbe jönnek olyan dolgok, amitől a szívünk összeszorul. Kétségbe vagyunk esve, de ne gondold azt, hogy Isten nincs ezekben benne, és ne gondold azt, hogy nincs jobb terve a számodra.

Zsolt 42:3-4  3Szomjuhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? 4Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor mindennap azt mondták nékem: „Hol van a te Istened?”

Néha, amikor könnyhullatás van, akkor ez az, amit megtapasztalunk: szomjúhozik a lelkem az élő Istenhez. „Mikor mehetnék, hogy megjelenjek Őelőtte?” Gondolj bele, hogy milyen drága ez a dolog. Az, hogy lehet, van valami a szívedben, lehet, hogy van valami, ami nyomja a szívedet, de milyen drága az, ha ezt hozza létre: szomjúhozik a lelkem Istenhez.

Préd 7:3  Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív.

Nem akarom, hogy ez depressziós üzenet legyen, de szeretném, ha gondolkodnánk ezen kicsit azért, mert megesik velünk ez a dolog. Lehet, hogy sokan vannak köztünk, akikkel ezekben a napokban megesik. Van azonban valami, amikor Istennel vagyunk szomorúak. 2Kor 7:10 van egy szomorúság, ami Istennel van együtt. Ez az üdvösségre, megtérésre vezet.

Lehetünk kétféle módon szomorúak igazából. Például, amikor kijavítanak. Kijavított valaki, és szomorú vagyok amiatt, mert elkaptak. Elkaptak, pedig nekem ehhez jogom van, de mégis elkaptak, tehát szomorú vagyok. A másik oldalon, lehetek úgy szomorú, hogy kijavítottak, és szomorú vagyok, hogy a rossz úton jártam. Viszont kijavítottak, és ezért  járhatok az igazság útján. Szomorú vagyok, mert nem jó úton jártam, de mivel ki lettem javítva, a szomorúság jó irányba vitt el engem.

Igenis van, hogy a szomorúság tiszta szívet teremt bennem. Azért, mert Istennek terve van, és Isten ebben benne van.

Ézs 38:17  Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!

„Áldásul lett nékem, mert felnéztem Rád, és a Te szereteteddel vontál engem, és elvetted az én vétkeimet.” Jól ismerjük ezt a verset:

Péld 4:23  Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Sokáig azt gondoltam, hogy ez arról szól, hogy külső dolgoktól védd meg a szívedet. Kintről jönnek dolgok, én pedig jobb, ha megvédem magam. Igazából nem ezt jelenti, hanem azt, hogy őrizd meg a szívedet valahol. Péld 23:26 ugyanezt mondja: add Istennek a szívedet. Amikor ott vannak a szívben ezek a dolgok – szomorúság, kétségbeesés, féltékenység,… –, őrizd meg a szívedet egy helyen. Helyen. Istennél őrizd meg a szívedet, hiszen ebből jön ki minden élet.

Hol őriznéd a szívedet? Mit ér az, ha csak a kívülről jövő dolgoktól őrzöd meg? Őrizd meg valahol! Őrizd meg valakinél! Őrizd meg Istennél! Azért, mert Istennek tényleg terve van, és Istennek tényleg célja van.

Emlékezzünk, hogy JSir 3:22 az Úr kegyelmessége az, hogy még élünk. Gondolkodj ezen, hogy Apcsel 17:25 Ő az, Aki leheletet ad. Leheletet, életet és mindent. Ő ad nekem leheletet. Ha itt vagyok és le vagyok törve, de még veszek levegőt, az azt jelenti, hogy Isten kegyelmes hozzám. Ő ad nekem leheletet. Hányszor adtál már hálát ezért a dologért? Ő az, Aki leheletet ad neked. Nélküle nem vennél levegőt.

Az Ő kegyelmessége, az Ő irgalma az, hogy élek még ma. Nyilvánvalóan terve van énvelem. Nyilvánvalóan el akar vinni engem valahova. Nyilvánvaló az, hogy az Ő orcáját ki akarja formálni énbennem. Lehet, hogy az életem mélypontján vagyok, de azt mondja Isten: „Rövid-e az Én kezem, hogy meg ne szabadíthassalak téged? Nem tudom-e megfogni a te szívedet, és egy virágzó kertté tenni?”

Ezék 36:36 És megtudják a pogányok, akik körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr építettem meg a lerontottakat s plántáltam be a pusztaságot. Én, az Úr mondtam és megcselekedtem.

Ki az, aki megépítette? Amikor Ezékiel ezt írta, akkor éppen lerombolták Jeruzsálemet. Lerombolták és erről beszél Isten. Minden puszta, de Istennek van egy terve. Ez Isten terve, hogy Ő megépítse a lerontottakat, és beplántálja a pusztaságot. Azt mondja: Én mondtam és megcselekszem. Ki az, aki képes erre?

Van egy tönkrement kapcsolatod, egy tönkrement életed, van bármid tönkremenve, ki az, aki ezt rendbe tehetné? Azt mondja Isten: add Nekem a szívedet és Én megteszem! Azt fogják mondani az emberek: „Hiszen itt pusztaság volt! Ez itt le volt rombolva! Most azonban kert van ott! Most fel lettek építve az épületek.” Azt mondja Isten: Én mondtam és megcselekszem.

Mát 11:28 jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és Én megnyugosztlak titeket. Ne legyél egy pillanatra sem megszokott ezzel a verssel, mert Ő azt mondja: Én megnyugosztlak titeket. Megvan-e Neki az ereje erre? Megvan-e Neki az ereje arra, hogy elvegye a szívedből azokat a dolgokat, amelyek ott vannak és nyomasztanak? Nem rövidebb az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna Ezék 36:36. Ő képes megszabadítani, és Ő képes egy elpusztított helyre az Éden kertjét felnöveszteni, Ezék 36:35.

Máté 6:33 keresd előbb Isten országát, és mindezek megadatnak néked. Hála Istennek, mert van, ahova menjél, és van reménység a szívünkben, akármi jön az életedbe. Azért, mert van valaki, aki veled van. Nem ellened van. Amikor a legmélyebb pontodon vagy, emlékezz erre a dologra, hogy Ő nem ellened van, hanem veled van. A pusztaság helyén Ő trópusi esőerdőt tervez. Közben megtanít téged, hogy menj Őhozzá, mert ez nem Őrajta kívül van.

Keresgélhetnénk Rajta kívül ezeket a dolgokat, de hova jutnánk? Sehova. Ez az, amit Izrael csinált. Rohant az egyikhez, rohant a másikhoz – az egyik Istenhez, és a másik Istenhez, Egyiptomhoz és a másik királysághoz –, hogy legyen segítsége, de Isten azt mondta neki: egy helyem van. Ugyan, mi az a dolog, ami visszatarthatna minket, hogy odamenjünk Őhozzá? Ahhoz, Aki szeret minket olyannyira, hogy az Ő életét nem kímélte miértünk, hanem a vérét ontotta, és Akinek terve van az életedre.

Kategória: Egyéb