Hűség az egészséges tanításban & A hit mértéke & Isten hűségeseket keres és formál (2015. Újévi Konferencia #5)

2015 január 3. szombat  18:00

 

P. Pelz István

Igazából minden, amiről beszélni fogok, arról hallottunk már.

2Tim 2:2 és amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.

2Tim 1:13 Legyen példád az egészséges beszéd, amelyet tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.

1Tim 6:3-ban is beszél Pál az egészséges beszédekről, az egészséges tanításról, ami Krisztustól jön. Azt mondja Timóteusnak: „Maradj meg abban, amit tőlem hallottál! Amiket tőlem hallottál, mondd el másoknak, hogy ők is tudják, és ők is tovább tudják adni.”

2Tim 2:2-ben használja ezt a kifejezést: hű emberek. 2Tim 2:13-ban azt mondja: ha mi hitetlenkedünk is, Ő hű marad. Ennek a két szónak – hit és hűség – a görögben egy a szótöve, vagyis a hitnek és hűségnek elég sok köze van egymáshoz. Ez a két dolog nincs távol egymástól, igazából fedik egymást. Beszél Pál arról: „Amiket tőlem hallottál, az egészséges tanítást add tovább! Maradj meg benne! Tartsd meg! Legyél hű ahhoz, amit hallottál.” Tudjuk, hogy Róm 10:17 a hit hallásból van, és a hallás pedig Isten Igéje által.

Másik kedvenc versem a Róm 12:2, amiben azt mondja: változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Mindezek hogyan jönnek össze egyáltalán? Úgy, hogy hallgatom Istent, hallgatom Krisztus egészséges beszédeit – amit mondott Pál tanácsként Timóteusnak: amit tőlem hallottál, amiket Krisztustól tudok, azokat tartsd meg, azokban legyél hű –, ezt beengedem, amikor hallom, és hagyom, hogy ez formálja a szívemet. Ahogy p. Kornél is mondta: Ne a világ, hanem az Ige formáljon téged. Ezt úgy tudod megtenni, hogy hallgatod és megtartod, megmaradsz benne, és napról napra újra és újra formálja a gondolkodásodat.

Jézus azt mondja: szívnek teljességéből szól a száj. Amit befogadtam, amivel tele lett a szívem, mert azt hallgatom, mert hűségesen figyelek Istenre, azzal lesz tele a szívem, és abból beszélek, ezt adom át másoknak is. Őket is erre buzdítom, hogy hallgassák és legyenek hűek. Úgyhogy ez az, ami formálja a gondolkodásomat, Jézus formál engem a Maga képére az Ő Igéje által.

2Tim 2:10 Azért mindent eltűrök a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel.

Igazából talán ez a lényege annak, amit mondani akarok. Azt mondja Pál: szenvedek a választottakért. Ebben igazán minden benne van. Miért szenvedett ő? Mert hűséges volt ahhoz, Akiért szenvedett, Aki miatt szenvedett. Az evangélium miatt. Csak azért, mert hitt, azért, mert hű volt. Azt mondja: mindent eltűrök a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget.

Ezzel azt akarom mondani, hogy ha hűséges vagy arra, hogy te hallod az Igét, hogy te hallgatod azért, hogy a te szívedet formálja, az nem csak neked lesz áldás, hanem másoknak is. Ez a lényeg, hogy elfogadom, és aztán én átadom másoknak, hogy másoknak is üdvössége legyen. Az én hűségem másnak az üdvösségét jelentheti, és jelenti is, mivel a hit hallásból van. Hogyan hallanának, ha nem küldettek el?

Úgyhogy légy hűséges abban, hogy hallasz, és nem is tudod, Isten mit végez el rajtad keresztül. Sokszor úgy bátorítasz embereket, hogy nem is tudod, hogy bátorítod őket, vagy úgy vigasztalod, hogy nem is tudod, hogy igazából vigasztaltad. Egyszerűen csak az jön ki belőled, amit Isten előtte beléd töltött.

2Tim 2:11-12 Igaz beszéd ez: ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.

Ha megtagadjuk, Ő is megtagad minket.” – ez így elég furán hangzik. Viszont nincs semmi ellentmondás az Írásban. Én másként fordítottam volna, de nem én fordítottam, nem ez a lényeg. A görögben a megtagadni szó helyén azt mondja: ellentmond, ellenáll. Tehát ha én ellenállok Istennek, akkor Ő ellenáll nekem. Ez büszkeségről beszél. Ő azt mondja, hogy a kevélynek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Ez a rész nem azt mondja, hogy letagad engem Isten előtt, vagyis kiestem az Ő kegyelméből, hanem fegyelmez, és ellenáll az én büszkeségemnek, hűségesen. 🙂

2Tim 2:13 Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja.

Ő Magát meg nem tagadhatja. Merthogy bennünk él. Ha én nem lennék hű, ha hitetlenkednék is, Ő hű marad, mert Ő énbennem van, és Ő Magát meg nem tagadhatja. Ő nem tudja félretenni Saját Magát igazán, mert egy vagyok Vele.

A Timóteushoz írt 2. levélben beszélt az egészséges tanításról, az egészséges beszédről, és azt mondja: Azt tartsd meg! Néhány verset még hadd olvassak a Példabeszédek 3-ból!

Péld 3:1 Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsolataimat őrizze meg szíved.

Aztán felsorolja, hogy mi annak a következménye, ha ezt te megteszed, mik az áldásai annak, ha megtartod azt, amit Ő mond. Többek között:

Péld 3:8 Egészség lesz ez testednek és megújulás csontjaidnak.

Ez kihatással van az egész lényedre igazán. Az, hogy te megtartod az Ő beszédeit, megmaradsz az egészséges tanításban, és aztán beszélsz is róla másoknak, az egészség lesz a te testednek. Ez gyógyít téged. Nem csak a lelkedet, hanem az egész lényedet.

Péld 3:18 Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik erre támaszkodnak, boldogok!

Péld 3:22 Élet lesz ez lelkednek, ez ékesíti nyakadat.

Ha megnézed, itt mindegyik vers arról beszél, hogy ez lesz neked élet és egészség. Az, hogy hiszel, magával vonja azt is, hogy hű vagy Istenhez. Jakab azt mondja: Mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet, én pedig megmutatom neked az én cselekedeteimből a hitemet; Jak 2:18. Nem arról akarok beszélni, hogy legyenek rendesek a te cselekedeteid, és az majd létrehoz benned egy hitet. Ez éppen a vallás, ami kívülről befelé akarja megváltoztatni az embert.

Isten azonban másképp működik, Ő belülről kifelé változtatja meg az embert. Ő ad először egy új szívet, amit kívülről soha nem tudsz létrehozni. Ha meghatározod valakinek, hogy mit kell tennie, az a szívét nem fogja elérni, nem fogja megváltoztatni. Isten azonban ad egy új szívet, és aztán ennek a következménye az, hogy mások lesznek a cselekedeteid is, és ez lesz élet neked, és lesz élet másoknak is.

Úgyhogy az, hogy hűséges vagy abban, hogy hallgatod Őt, hogy jössz konferenciákra, jössz istentiszteletre, és még inkább az, hogy olvasod az Ő Igéjét, és befogadod azt, az nem csak teneked élet, nem csak neked örök élet, hanem másnak is örök élet. Úgyhogy legyél hűséges, ne csak magad, hanem mások miatt is.

Hányan vannak itt úgy, hogy valaki által jöttek a gyülekezetbe, vagy valaki által kerültek Krisztushoz közelebb? Mert Isten használta a másikat. Isten hűséges arra, hogy keres minket és elér, és erre hűséges embereket használ.

Pál Timóteusnak azt mondta: Találj hű embereket, akikre rábízhatod ezt, hogy aztán ők is továbbadhassák. Amit hűségesen hallgatsz, arról ne gondold azt, hogy csak magadnak kaptad, és megtartod magadnak, hogy az csak a tied. Persze, a tied – de ugyanúgy, mint ahogy a talentumokat ne a kertben ásd el –, ne ásd el a szívedben, és aztán senkinek nincs abból haszna, és neked sincs igazán, hanem használd azt mások javára. Mit mondott neki az Úr? „Jól van, jó és hű szolgám! Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután.”

Beszéltek arról már többen előttem – mindenki érintette ezt –, hogy az utolsó időkben mennyire fontos az, hogy az ember hű maradjon Istenhez. P. Kornél említette, és nagyon tetszett, hogy amikor jött az ítélet Nóé idejében, akkor felemelkedett a bárka, és ez jó kép arra, hogy amikor jön az ítélet, akkor Isten felemeli az Ő megoldását.

Amikor baj van, akkor látszik igazán értékesnek az, amit Isten adott. Isten felmagasztalja az Ő evangéliumát az ítéletkor. Ugyanúgy, ahogy az a bárka felemelkedett a víz miatt, Isten egyre inkább felemeli azt az emberek előtt, amikor közeledik az ítélet. Ez az egyetlen útjuk a megmenekülésre. Úgyhogy legyél hűséges abban, hogy hallgatsz, és amit hallasz, azt add is át! Ámen.

 

P. Knight

Róm 12:3 Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzék mindenki az Istentől neki adott hit mértéke szerint.

Ebben a versben rengeteg dolog van. Úgy kezdődik, hogy Pál azt mondja: most tanítani fogok nektek valamit, de ez csak a nekem adott kegyelem által lehetséges. Amikor tanítunk, amikor prédikálunk, az mindig csak kegyelemből lehetséges. Igazából bármi, amit teszünk, kegyelemből lehetséges.

ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell Ha ezt az ember tanulmányozza, akkor ez arról szól, hogy ne gondoljuk túl a dolgokat. Ne gondolkodj túl sokat a dolgokról magadra vonatkoztatva. Ne te magad legyél a gondolkodásod középpontja. Hanem azt mondja, hogy józanul gondolkodjunk. Az egyik alkalom után beszélgettünk erről többet, hogy ez a józan szó azt jelenti: helyes elmével, megfelelően gondolkodni. Az, hogy egy keresztény józan ésszel, helyesen gondolkodik, az azt jelenti, hogy Istennel gondolkodik. Ez olyasmi, amiben növekszünk, ahogy növekszünk az Úrral.

Aztán mond egy nagyon figyelemre méltót: az Istentől neki adott hit mértéke szerint; azaz Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Tehát Isten kiosztotta a hitet. Kiosztotta. Elosztotta mindenkinek a hit mértékét. Azt mondja, hogy mindenkinek. Nagyon fontos szó ez itt. Mindenki, azaz mindenegyes ember rendelkezik hittel. Isten adta neki. Érdekes!

Mindig azt mondjuk, hogy nagyobb hit kell ahhoz, hogy az ember ateista legyen, minthogy hívő, de még az ateizmushoz is szükséges hit. Mert micsoda a hit? A hit valójában egy képesség arra, hogy el tudjunk hinni valamit. Tehát Isten mindenkinek megfelelő mennyiségű hitet adott ahhoz, hogy el tudjon hinni dolgokat. Aztán Róm 10:17-ben elmondja, hogy mi az, amit higgyünk el, és ez Isten Igéje. Ez elég egyszerű, itt van minden a Bibliában.

Nagyon sokat beszél a Biblia a hitről.

Mát 17:20 Jézus pedig azt mondta nekik: A ti kicsinyhitűségetek miatt. Mert bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, az odamenne, és semmi sem volna lehetetlen nektek.

Ez nem semmi vers! Nézzük meg! Néhányan azt mondják – és ez rendben van, gondolkodtam én is így erről a versről –, hogy a mustármag nagyon pici, tehát ez a vers azt jelenti, hogy ha van akár egészen pici hitem, akkor hegyeket mozgathatok. Róm 12:3-ban azt mondja, hogy mindenki megkapta a hit bizonyos mértékét. Úgyhogy arra gondolok, hogy lehet, mégsem az a lényeg, hogy kicsi vagy nagy hit. Azt mondja ez a vers: mint egy mustármag.

A mustárt a bibliai időkben, mint ma is, gyógyításra használták. Megőrölték és az ebből készült pasztát sebekre kenték, és gyógyszerként is fogyasztották, mert nagyon erős gyógyító hatása van. A mustár szó azt jelenti: csípni, szúrni.

Talán Jézus itt azt mondja: ha a hitrendszered úgy van, ahogy annak lennie kell, és helyesen gondolkodsz Istennel, hallgatsz és hiszel, használod a hitet, amid van, akkor semmi sem lehetetlen számodra. Ez alatt pedig gyógyul a lelked. Lehet, azt gondolod, hogy ez belemagyarázás, de már nagyon-nagyon sok ideje olvasgatom ezt a verset, és azt gondolom, hogy ebben valóban van valami.

Máté 13:31-32-ben beszél a mustármagról, hogy egy ilyen pici magból micsoda fa lesz. Ez olyan, mint a hitünk: a hitünk miatt növekszünk a hitben, és a lelki testünk egyre nagyobb lesz. P. Kornél beszélt arról a helyzetről, hogy megtelik a hajó vízzel, és már nagyon félnek a tanítványok: „Süllyed a hajó. Mind meghalunk. Jézus pedig alszik!” Ez elég rossz helyzet. Jézus nagyon nyers volt itt, azt mondta nekik: Miért féltek, ti kicsinyhitűek? Már önmagában ez is elég durva.

Ha az eredetiben megnézed, itt azt mondja igazából, hogy hitetlenek. A szó, amit itt használ, az a hit ellentéte. Olyan személyt ír le ez a szó, aki nem akar hinni. Olyan ember, aki hallott valamit, de úgy dönt, hogy inkább pánikba esik, inkább küszködik, minthogy hinne. Jézus szembesíti őket ezzel. Ez annyira olyan, mint mi! Néha nem akarunk hinni. Ám ahogy felnövekszünk az Úrban, egyre jobban megtanuljuk, hogy miben higgyünk.

Végül, kicsit megkockáztatom, hogy igazán nem is a hitünk az, ami nő. Mi növekszünk. Mert egyre inkább úgy döntünk, hogy hiszünk. Nem tudom, hogy igazából van-e olyan, hogy valakit több hittel áldott meg az Úr, és valakit kevesebbel, szerintem ez nem így van. A hűséges ember olyasvalaki, aki hisz, és ezt vonatkoztatja az életére. Bízik Istenben. Bízik abban, hogy Isten megteszi, amit mondott.

Márk 5-ben Jairus lányáról van szó, aki haldoklik, és aztán meg is hal. Jézus nagyszerű szavakat szólt Jairushoz: Ne félj, csak higgy!; Márk 5:36. Ne félj, csak higgy! Most te ne félj, csak higgy! Ez nem verseny, nem számolunk pontokat, és Isten sem. Hanem azt mondja: „Adtam neked hitet, csak higgy! Hidd el a szavaimat, az Igémet! Higgy a vezetésemben.”

Befejezésül, mit hiszel? Mit hiszünk? Hiszünk Istenben? Az ördög is. Hisszük-e, hogy Isten vezet minket ebben az életben? Hisszük-e, hogy be tudja tölteni minden szükségünket? Hisszük-e, hogy az életünknek van célja, és számít ezekben az elképesztő napokban, amiket most élünk? Teljesek vagyunk-e, hűségesek vagyunk-e a hitben? Teljesek vagyunk-e a hitrendszerünket tekintve? Javaslom, hogy olvasd, és vidd tovább a verseket, amiket említettem.

 

P. Kende

Könnyű az életet úgy élni, hogy abból próbálok élni, amit összegyűjtöttem. Könnyű megpróbálni abból élni, hogy a feladataimat, a kötelességeket megteszem. Isten igazán arra hív minket, hogy abból éljünk, amit Ő ad nekünk nap mint nap.

Nagyjából ott vesszük fel a fonalat, ahol p. Knight abbahagyta. Csak nézzünk meg három szót!

1Kor 10:13 … hű az Isten…

Amikor p. Knight eljutott erre a pontra, annyira örültem ennek, mert innen akartam kezdeni, hogy Luk 16:10 Aki hű a kicsin, az hű lesz a nagyon is; és aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Ez bátorító gondolat nekünk. Amit p. Knight mondott, kicsit átfogalmazom: Isten vágya számunkra nem az, hogy szupermenek legyünk. Isten nem szupermeneket keres ebben a világban, hanem a hűség jellemét akarja kimunkálni bennünk, és elmondja nekünk: Az úgy történik, hogy megtanulsz hűnek lenni a kicsin.

Ez valóban így működik. Amikor újjászületünk, akkor nagyon kicsi az, amink van, de több, mint valaha volt. Igazából emlékszem, hogy olvastam a Bibliát, és azon tűnődtem, mik azok a csillagok, keresztek, dőlt betűk. Emlékszem az elején láttam valakinek a jegyzeteit, amit az üzenetekről írt, és csak úgy jegyezte fel: Pál levele ennyi és ennyi, Pál levele annyi és annyi; de azt nem tudta, mennyire fontos, hogy Pál melyik gyülekezethez írt leveléről van szó. 🙂

Nagyon keveset tudtam, de az fontos volt, hogy tanuljak azon hű lenni. Nagyon kicsi megértésem volt, ami Krisztust illette. Nem tudtam volna jó definíciót adni a Szentháromságról – ez nem változott 🙂 –, de igazából nagyon kicsim volt. A látásom – „Hova tart az életem Istennel? Tart valahova az életem Istennel, tényleg?” – nagyon kicsi volt, de Isten azt mondta: „Aki a kicsin hű… Legyél hű azon a kicsin, amid van.”

Ugyanez van az életünkben ma is hívőkként. Amikor elbuksz, amikor elalszol az istentiszteleten… nagyon kicsi az, amivel meg vagyunk bízva. Valami kicsi van, amivel hűnek kell lenni. Megvallani, elfogadni a megbocsájtást, és aztán továbbmenni. Gyakorlatilag, felállni, leporolni magam, továbbmenni, és bízni abban, hogy 1Ján 1:9 hű az Isten. Hű az Isten! Bízni abban, hogy hű az Isten, hogy megbocsásson nekem. Nincs nagy tennivalóm benne.

Mégis azt gondoljuk: „Elbuktam. Na, most megdolgozom érte, Uram. Jóvá teszem. Mindent rendbe teszek. Most nagyon kedves leszek a házastársamhoz legalább öt percig. Ez a legtöbb, amit valaha kedves voltam vele. Rendbe hozom. Most rendbe hozom, amit elrontottam.” Isten azt mondja: „Nem! Légy hű a kicsin. Valld meg a bűnödet. Fogadd el Krisztus vérének a munkáját. Fogadd el! Fogadd el az Én hűségemet, és aztán ennyi.”

Amikor nehéz helyzetben vagy, nem szeretjük, de lehet, hogy nagyon kicsi az, amin hűnek kell lenni. Ez az, amiről Róm 5:3-4 beszél. Ott is a hupomoné görög szót használja, ami azt jelenti: megmaradni alatta; a jellemem nem változik meg a nyomás következtében. Igazából ez az egész életünk. Az egész életünk kicsi dolog. Mi úgy érezzük, hogy nagy, de az örökkévalóság szempontjából ez az időnk, ami itt van, nagyon piciny. És a megértésünk? Nem számít, hogy mennyit nőttem az első naptól mostanáig, azért az én megértésem nagyon kicsiny.

1Kor 13:12 ma homályosan látok, mint egy vacak üvegen keresztül, nem világos, de egy nap majd tisztán látok. Az, amim most van, amin most hűnek kell lennem, még ha Isten adott is szolgálatot, még ha Isten bízott is rám valamilyen felelősséget – pénzt, képességet, családot, ajándékot, gyermeket, gyülekezetet –, akkor is ez kicsiny ahhoz képest, mint amikor majd látni fogom Őt.

Nagyon kicsit látunk, és Isten azt mondja: „Szeretném, ha tanulnál a hűségről a kicsin. Egy nap majd neked adom a nagyot.” Luk 19:17-ben azt olvassuk: tíz talentumon voltál hű, tíz városon legyen hatalmad, ha ötön voltál hű, öt városon legyen hatalmad. Mekkora a léptékváltás? Talentumból város – szinte összemérhetetlen a kettő. Nem lehet hasonlítani, akkora az ugrás. Ez az, amit Isten mond nekünk.

A kicsi hűséged, a kicsi kitartásod itt óriási dologról beszél az örökkévalóságban. Mert ez a pici itt, amikor hű vagy a kicsin – amikor nemet mondasz egy kísértésre, amikor bezárod a honlapot, amit nem kéne nézned, amikor döntesz és igazat mondasz, holott károd lesz belőle –, az a szívedről szól, és a jellemedről szól. Mert Isten a szívünkön és a jellemünkön akar munkálkodni.

Itt egy csodálatos tény. Isten, a mi Atyánk egy szerető Atya. Miután én felnőttem, nekem nem kellett többé babatápszert ennem, de ettem. Tudod, miért? Mert a fiam kicsi volt, és azt mondtam: Nem fogom nekiadni ezt a szemetet, ha ehetetlen. Ezért megkóstoltam. Nekem nem tetszett annyira, neki jobban ízlett. 🙂 de megkóstoltam. Mert úgy voltam ezzel, hogy ha neki meg kell ennie, akkor meg akarom tudni, hogy milyen ez. Ha valami baja van, akkor hadd tudjam. A mi Atyánk ilyen, Ő megkóstolta az egészet.

A mi Istenünk ilyen, Ő megkóstolta az egészet. Zsid 10:23 hű az, Aki ígéretet tett. Hű az Isten! Azt mondja: Ragaszkodjunk a mi vallástételünkhöz, amit megismertünk. Miért? Mert hű az Isten. Ez az, amit tanultunk. Ő hűséges Isten. Zsid 2:17 Annyira hűséges, hogy Ő elénk ment, megkóstolta az egészet. Megkóstolta a halált. Megkóstolta, milyen a bűn súlya. Megkóstolta, hogy milyen az elutasítás. Megkóstolta, hogy milyen az, amikor erőszakot tesznek rajtad. Megkóstolta, hogy milyen az éhség, a szomjúság. Megkóstolta, hogy milyen az, amikor vádolnak. Megkóstolta, hogy milyen az, amikor gyűlölnek téged. Megkóstolta, milyen az, amikor elárulnak, és milyen az, amikor magadra hagynak. Ő megkóstolta mindet.

1Kor 10:13 Pál tudta, hogy miről beszél: nincsen olyan kísértés, ami elővenne titeket, ami ne lenne mindenkinek ismert. Azt mondja: Hű az Isten, Aki nem hagyja, hogy afölött kísértessetek, amit el tudnátok hordozni. Sőt a kísértéssel együtt megadja a kimenekedésre vezető utat is. Miért? Mert Ő tudja, hogy milyen ez. Ő hűséges. Annyira hű hozzánk, hogy megkóstolt mindent. Megnézte, milyen az egészen közelről. A kísértés Neki nem idegen, és Ő a hűséges Isten, Aki tudja, és kitartott ezeken keresztül. Hűséges volt ezeken keresztül, és vezet minket ebben.

Róm 5-ben a következő vers az előző esti beszélgetés alatt jött fel valakinek a kérdésére válaszul. Csodálatos beszélgetéseink voltak az egész konferencián. Áldott idők voltak, Isten annyit szólt hozzánk!

Róm 5:3b a szenvedés állhatatosságot munkál,

Ez ugyanaz a görög szó, a hüpomoné, azaz alatta maradni, kitartani, hűnek lenni, nem változni meg a szívemben a nyomás alatt. Ez mit hoz létre? Tapasztalatot hoz létre. Hogyan? Hogy van ez? Annyi ember van, aki nem akar hű lenni, és ezért elmulasztja a hűség áldásait. Mert csak az az ember, aki hű a házastársához, az tudja, annak van tapasztalata a megbocsájtásról. Annak van tapasztalata arról: Isten nagyobb, mint a haragom, Isten nagyobb, mint az ostobaságom. Annak van tapasztalata a megbocsájtásról: arról, hogy megbocsájt, és arról, hogy neki megbocsájtanak. Annak, aki hű, aki nem mondja azt minden második héten: Ez nem jó főnök, nekem új munkahely kell!; az az ember tanul valamit. Annak van tapasztalat.

Mert ha a kisebb ellenállás irányába megyek, akkor soha nem fogok tanulni, soha nem lesz tapasztalatom arról, hogy milyen Isten hűsége, és a tapasztalat után következik a reménység. Amiről p. Győző beszélt nekünk (2015.01.02. du.): az asszony, aki úgy döntött, hogy hű lesz a férjéhez annak ellenére, hogy az megcsalta. Valószínűleg nem adnánk ezt a tanácsot neki: maradj hű hozzá éveken, évtizedeken keresztül; de annak az asszonynak, mivel Isten erre vezette, van tapasztalata. Van reménye, és azt tudja mondani: Isten képes! Azt tudja mondani: Hű az Isten, és Ő meg tudja tenni. Hű az Isten, és Ő képes véghez vinni. Van reménység lehetetlen helyzetben is. Ez az, amit tanulunk.

Emlékeztetnélek arra, amivel kezdtük. Isten nem szupermeneket keres, hanem tanít minket erre, nevel minket erre. A kicsivel, ami ránk lett bízva, a kicsi pénzünkkel, a kicsi megértésünkkel a Bibliából, a kicsi békességgel, ami van a szívemben, azzal bánjak hűségesen, és növekedni fog. Ez az, amit Isten tesz az életünkben.

Pál Timóteust, Onézimoszt, Szilvánuszt és másokat hű testvéreknek nevez. Úgy tűnik, hogy ez a legmagasabb megerősítés, amit Pál ad egy ember mellett. Miért? Azért, mert ez kipróbált jellemről szól. Ez nem bűntelen tökéletességet jelent, hanem azt, hogy aktívan járunk Ővele, és tanulunk. Mert azt olvassuk, hogy 1Thessz 5:24 hű az, Aki elhívott benneteket, és véghez is viszi.

Csak ne szűnjünk meg járni Vele. Tanuljunk hűnek lenni. „Ezt a napot eltoltam.” Rendben, de lehetek hű holnap. Lehetek hű Isten kegyelmével azon a napon, és tanulhatok erről. Miért? Mert 2Thessz 3:3 az Úr hűséges, és Ő alapoz meg minket, és Ő őriz meg minket minden gonosztól. Azt mondja, megalapoz minket. Ő dolgozik az életünkben, növekedést ad nekünk, ahogy megismerjük Őt.

Ezzel fejezném be én is, amit p. Pelz már említett:

2Tim 2:2a és amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre,

Szükségünk van hű emberekre. Isten azt mondja: az Én munkámban szükség van hű emberekre. Ez kárhoztat téged? Nem kéne. P. Bendegúz beszélt erről ma délelőtt egy zseniális gondolatban (2015.01.03. de.), hogy Isten nem zseniket keres az Ő munkájára. Hála Istennek, van a gyülekezetünkben néhány, nagyon hálásak vagyunk értük, de Isten nem zseniket keres, hanem hű embereket. Úgyhogy ne ess kétségbe, légy szíves. Nem az a fókusz, hogy neked jobbnak kell lenned mindenki másnál.

Sokszor az a legnagyobb munkája Istennek, amikor valaki megtér, bejön a gyülekezetbe, hogy az embernek megtanítsa azt, hogy nem kell a kiválóságát villogtatnia, mert nem amiatt számít, nem amiatt ér valamit, hanem Isten formál minket a saját képére, 2Kor 3:18. Milyen Ő? Hű az Isten. És Ő formál minket a Saját képére. Ez az, amit csinál velünk. Ő annyira hűséges, 2Tim 2:13, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, Ő hű marad. Ez így működik. Ő hűséges, és dolgozik az életünkben.

Ne veszítsük el a szívünket, amikor kicsi dolgokkal találkozunk, Zak 4:10. Ne legyen ez a szívünkben: „Ó, elbuktam, nincs tovább. Nincs képességem, nem mehetek előre.” Nem! Azt mondja Isten: „Legyél hű a kicsin. Állj helyre, most ennyi a felelősséged. Tegyél egy lépést, most ennyi a felelősséged. Tanulj meg egy verset, ennyi a felelősséged. Lapozz még egyet a Bibliában, ennyi a felelősséged. Csak hívd fel azt az embert, ennyi az, amit rád bíztam.” Ez a reménységünk.

Hű az Isten! A mi Istenünk hűséges Isten. Nem szupermeneket keres, hanem ilyen magunkfajtákat, átlagos homo sapienseket. Átlagembereket keres, és aztán tanít minket az Ő jellemére, mert Jel 19:11 Ő a Hű és Igaz. Ámen.

Kategória: Egyéb