Hányfelé szakad a szíved?

2012 július 15. vasárnap  10:30

Az üzenethez ajánljuk az
“Ahol Krisztus él”
című könyvecskét P. Stevenstől!

Nagyon bátorító volt a konferencia, mert igazán azt lehetne mondani rá, hogy nagyon egyszerű dolgokat hallottunk nagy hatalommal. A „nagy hatalommal” nem azt jelenti, hogy hangosan – mi nem hisszük, hogy a hangerő és a hatalom összekapcsolódik –, hanem igazán a Szent Szellem szolgált felénk valójában nagyon egyszerű dolgokról, alapvető hitbeli dolgokról, amiket sokszor hallunk, és amikről sokszor tanítunk: imáról, hitről, az ó- és az új emberről, arról, hogy kik vagyunk Krisztusban. Sokat lehetne beszélni erről és biztos, hogy majd még lehet hallani is róla.

Szeretnék megnézni három lenyűgöző dolgot Jézussal kapcsolatban.

1)        Ján 5-ben és a következő fejezetekben többször kifejezi ezt az igazságot, de itt különösen nyilvánvalóan:

 Ján 5:30 Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét.

Ez lenyűgöző! Jézus azt mondja: Én semmit nem tehetek magamtól. „Hogyan? Várj egy kicsit!” Róm 9:5 Krisztus, Aki Isten mindenekfelett, és áldott. Ő az örökké áldott Isten mindenekfelett. Az örökké áldott Isten semmit nem tehet Magától? Ez hogy lehet? Elmagyarázza.

Azt mondja: „Én mindenkor annak az akaratát keresem, Aki elküldött Engem. Én mindig azt akarom tenni, amit Ő akar, hogy tegyek. Én nem akarok mást csinálni. Nem akarok másként szólni. Nem akarok másként gondolkodni.”

„Jézus! Ján 10:30-ban azt mondod: Én és az Atya egy vagyunk.” Isten és Isten és a Szent Szellem Isten. Ők hárman egy. Ez a Szentháromság tana, ami alapvető tan a hitünkben, a kereszténységben. Ezt a Jehova tanúi nem hiszik. Az unitáriusok ezt nem hiszik. Ez keresztény tan.

„Uram, Ti egyek vagytok, nem? Nem úgy van-e, hogy neked ugyanannyi jogod van, mint az Atyának?” A válasz: igen, abszolút. Jézus bármit megtehetett volna. Mindig erre gondolok, hogy Mát 4-ben jön Őhozzá a kísértő, és azt mondja Neki: éhes vagy? Jézus éhes volt, mert negyven napig böjtölt. Azt mondja Neki a kísértő: ha éhes vagy, változtasd ezeket a köveket kenyérré!

Ha azt mondom valakinek: ha szomjas vagy, akkor változtasd ezt a tárgyat vízzé!; akkor ebben nem lenne nagy kísértés a másik számára, mert nem tudja megtenni ezt. Az Úrnak, Jézusnak ez valós kísértés volt, mert Ő meg tudta volna tenni. Ő képes lett volna erre.

„Én Magamtól semmit sem tehetek.” „Hogyhogy ezt mondod, Uram?” A válasz az, hogy Isten alázatos. Isten alázatos! Ez elképesztő.

Ha ez a vers nem lenne elég, akkor gondolj arra, hogy ApCsel 2-ben eljött a Szent Szellem, hogy bennünk éljen. A Biblia minden hízelkedés nélkül azt mondja rólunk 2Kor 4-ben, hogy cserépedények vagyunk. Nem díszítettek, hanem csak vacak cserép, hétköznapi használatra való. Nem nagy szám. A Szent Szellem hajlandó beköltözni egy cserépedénybe. Isten alázatos! Ez lenyűgöző gondolat.

Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja: kik az Én testvéreim? Mát 12-ben: kik az Én atyámfiai? Azt mondja: azok, akik teszik az Én Atyám akaratát. Mert Ő így élt. Az Atyának engedelmeskedett. Az Atyának alávetve élt. Nem a Saját akaratát kereste, hanem az Atya akaratát kereste. Ez lenyűgöző Istentől, Akinek minden hatalma meglenne. Ő azt mondja: Nekem nincs hatalmam.

Vannak emberek, Akik ránéznek az életére, az evangéliumokra, és azt mondják: ez nem Isten. „Miért?” „Mert azt mondta, hogy nincs hatalma, hogy Magától tegyen valamit.” Összekeverik az alázatot a hatalom hiányával.

Jézus Krisztus Isten. Örökké áldott mindenekfelett, és Ő alávetette Magát az Atyának, aztán alávetette Magát az emberek akaratának az ítéletre. Isten alázatos. Lenyűgöző. Megragadja a szívemet. Hogyan lehet ilyennek lenni? Csak egy ilyen szív létezik.

2)        Máté 8 mondja Neki egy jelentős ember: Mester, követlek Téged akárhova mész.

Máté 8:20  És monda neki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.

Az írástudó kérdezi: „Jézus! Hol az egyetem, ahol tanítasz? Jézus! Mikor van a TV-ben a programod? Jézus! Mikor vagy hallható a rádióban?” A válasz az: „Nincs egyetem, ahol tanítok. Nincs rádió, ahova beengednének. Nincs TV adás, amiben kíváncsiak lennének Rám. Nincs egy hely, ahová lehajthatnám a fejem.” Az ember Fiának nincs helye.

„Várj egy kicsit! Nem Ő a világmindenség teremtője? Nem Ő az emberiség megváltója?” Emlékszel? Amikor eljött, a szülei kerestek egy helyet, ahol megszülethet, és egy istállót találtak. Egy büdös, hideg istállót. Ez egy nagyszerű kép erre, hogy az ember Fiának nincs, hol lehajtsa a fejét.

Ez elképesztő, hogy Jézus nem volt megbecsült ember. A mi Megváltónk, a mi Urunk, Isten, amikor eljött ebbe a világba, akkor annyira nem illet bele ebbe a rendszerbe, annyira nem illet bele a világ rendszerébe, amiről néha beszélünk, hogy egyszerűen csak az alján volt. „Nincs egy helyem. Nincs egy hely, ahol taníthatnék. Nincs egy iskola. Nem maradnak Velem sokan. Nem vagyok megbecsült személyiség, hanem valami más vagyok.” – mondja Jézus.

Arra gondolok, ahogy ezeket olvassuk: micsoda különleges szív! Micsoda Istenünk van nekünk! Olyan Isten, Aki képes alázatos lenni. Olyan Isten, Aki nem sértődik meg, ha nincs semmije. Ugyanaz az Isten, Aki azt mondja: „Minden az Enyém. A hegyek, a völgyek, a vadállatok, …, az összes az Enyém! Minden fűszál, minden atom… Én csináltam az egészet.”

Beszélt arról Péternél, hogy Isten egy nap majd összecsomagolja az egészet, és tűzben megégnek még az elemek is. Ami igazából az elemek hasadásáról beszél. Ez abban a korban nem volt jellemző ismeret. Arról beszél, hogy akkor hő szabadul fel. Isten szétbontja az egészet, mert az Övé az egész. Az egész az Övé. Ez az Isten azt mondja: nincs egy helyem, ahol letehetném a fejem, és ez rendben van.

3)        Máté 20:28  Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

Az ember Fia nem azért jött, hogy Őt szolgálják, hogy Neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, hogy az életét váltságul adja sokakért. A látszólag érdemesekért és a nyilvánvalóan érdemtelenekért. Azt mondja: mindenkiért az életét váltságul adja. Mindenekért! Gond nélkül. Elképesztő. Ezért jött. Ha belegondolsz, ez volt a szíve.

Nem úgy jött a világba: „Én itt érdemlek valamit. Nekem itt van egy helyem. Nekem itt jogom van.” Hanem szolgálni jött: „Én azért jöttem, hogy tegyek valamit másokért. Én azért kaptam ezt az életet, hogy letegyem másokért.” Csak egyetlen ilyen szív létezik. Csak egy valaki!

Aki úgy gondolja, hogy Jézus azért jött, hogy példa legyen, hogy próbáljunk olyanok lenni, mint Ő, azoknak sok szerencsét! Nem vagy képes rá. Senki nem tud így élni. Nincs az az ember. Könnyen lehetne lóbálni a nagy Bibliát, és mondani nektek: „Halljátok! Legyetek ilyenek! Legyetek ilyenek, mint amiről most beszélünk! Mindig az Atya akarata, legyetek ilyenek! Nincs hova lehajtani a fejeteket, legyetek ilyenek!”; de nem ez az üzenetünk.

Az üzenetünk az, hogy csak egy ilyen szív létezik, és az enyém nem az. A tiéd sem. Isten szíve ez.  Isten szíve. Ha nem vagy hívő Krisztusban, ha nem vagy újjászületve, akkor Isten szíve lehet benned. Róm 5:5 Isten szíve kitölti a szeretetét a szívünkbe. Új szívet kapunk, Ezék 18, 36 és még sok helyen. Ha hiszel Jézusban, akkor Isten szíve kerül beléd. Ez a szív másik módon gondolkodik. Ez nagyszerű szív.

Mi történik? Jézus nem bántódott meg. Pedig, ha valakit megszégyenítettek ok nélkül, akkor az Ő volt. Ha valakit megaláztak, az Ő volt, és nem sértődött meg. Nem élt sértetten. Fil 2 Ő félretette a jogait, és szabadon élt.

Az ember, aki azt mondja: nekem erre van jogom, arra van jogom, nekem ez jár, nekem az jár, én ezt akarom csinálni, én ezt fogom csinálni; ez az ember sértetten él a sebeit nyalogatva. Azt mondja: ehhez nem volt joguk! Lehet, hogy tényleg nem volt joguk, na és? Ne légy rabja a sértettségednek. Ne légy a rabja annak, hogy megbántottak, hogy elveszítettél valamit. Vannak emberek, akikkel történik valami.

Beszélgettem egy hölggyel, jó barátunk volt. Volt egy fotója, és mutatja: a fiam.

–          Mi van a fiaddal?

–          Meghalt. Gyászolom. Villámcsapás miatt meghalt.

–          Rettenetes. Mikor történt?

–          Tíz és fél éve.

Én értem. Tudom, milyen a gyász. Tudom, hogy egy értelemben nem múlik el. Tovább kell mennem, amikor veszítek. Tovább kell mennem, amikor megbántanak. Tovább kell mennem, amikor bepiszkolnak. Ha az a szívem, ha ismerem Krisztus szívét, akkor van továbbmenetel. Akkor tovább tudok menni, akkor szabad tudok lenni.

Azt mondod: „Nem biztos, hogy tetszik nekem, hogy mindig az Atya akaratát tegyem. Nem biztos, hogy tetszik nekem, hogy mindig szolgáljak. Nem biztos, hogy tetszik nekem, hogy ne legyen biztos helyem, ne legyen megbecsültségem itt.” Lehet, hogy nem tetszik, de akarsz-e szabad lenni? Ha az új szívben jársz, akkor szabad tudsz lenni függetlenül attól, hogy mit vettek el tőled. Melyiket akarod?  Én azt mondanám: éljünk szabadon! Ez viszont csak ezzel az új szívvel lehetséges.

A feketeleves, a rossz hír. Júdás levelében ír három emberről, akik tökéletes ellenpéldái ugyanennek. Három ember. Azért beszélek erről, mert ez fontos nekünk.

Júd 1:11 Jaj nekik! mert a Kain útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el.

A három történet röviden.

Az első Káin. Az ő történetében az emberek általában gyilkosságra gondolnak, és néhány más dologra. Nekünk elsősorban ez a téma a magunk igazságáról szól. Az önigazságról.

Miért? Mert Isten megmondta Ádámnak és Évának, hogy milyen áldozatot kell bemutatni a bűnért. Mert a bűnért valakinek fizetnie kell! Krisztus előtt ezt az áldozatokkal fejezték ki, hogy a bűnért valakinek meg kell halnia. Krisztus óta nem áldozunk. Szükségtelen az áldozat, mert megtörtént az áldozat egyszer és mindenkorra. A Zsidókhoz írt levél televan ezzel. Megtörtént, úgyhogy mi most nem áldozunk.

Káin azonban másféle áldozatot hozott, mint Isten mondta. Meddig tartott a dolog? Ádám és Éva tudták, milyen áldozatot kell bemutatni a bűnért, és hány nemzedéken át maradt meg ez az ismeret? A következő nemzedékben Káin, az elsőszülött fiú már hozza a zöldségtálat Istennek. Itt az első vegetáriánus. 🙂 Bemutatja az áldozatát. Hozza a saját áldozatát. „Az én igazságom. Majd én összerakom.” Ezzel televan a szívünk.

Azért mondom ezt a három példát, mert annyira megvan bennünk. Annyira erős ez bennünk. Próbáljuk összerakni a saját igazságunkat. Észrevétlenül bekúszik az életünkbe. Utána úgy érzem: „Nekem van egy jobb utam, mint Neked, Atyám. Majd csak hagyd rám. A nap nagy részében Veled járok, de egy kis idő kell nekem is, mert én itt összerakom a dolgokat.” Ahogy Káin csinálta, Kol 2:23-ban ezt a kifejezést használja: a magaválasztotta istentisztelet.

Azt mondjuk: „Az igaz istentisztelet így néz ki, amúgy néz ki. Az igaz istentisztelet ilyen, függetlenül attól, amit az Írás mond. Kitalálok valamit, és aztán majd én megmutatom, összerakom, és így csinálom.” Ez a gondolat elképesztő, hogy az ember azt mondaná: „Én jobban tudom, mint Isten, hogy mit akar Isten. Majd én összerakom.” Isten ments!

Kolossé levélben újra meg újra azt mondja: ne szégyenítsen meg senki. Mert a Kolossébeliekkel ez történt. Hívők voltak, mint mi, aztán jött egy tanító, aki azt mondta: „Én tudok valami többet, mint te. Rendben, a Biblia fontos, de nekem van még valamim. Angyalok és imádjunk! Jézus egy közbenjáró, de én tudok több közbenjárót az Atyához. Gyere, kövess engem!” Nem követlek! Ne légy ostoba! Ne légy rövidlátó. Ami neked van, az nem a teljes kép.

Pál azt mondja nekik: ne engedjétek, hogy bárki megszégyenítsen benneteket magaválasztotta istentisztelettel, alázatoskodással, angyalok imádatával. Ne engedd, hogy valaki megszégyenítsen, hogy azt mondja, hogy ami neked van, az nem teljes. Ha ismered az Urat, megvan neked a Szent Szellem, jársz Őbenne, olvasod a Bibliádat, tanulod azt, növekszel benne, bízz Benne. Ne fogadd el a hazugságot, a kivetítést. Neked megvan Krisztus. Bízz Benne. Ne fogadd el, hogy valaki bejön kívülről és azt mondja, hogy ez nem teljes kép. Ez volt Káin, a magaválasztotta istentisztelet, az önigazság.

Amikor egy hívő azt mondja, néha hallom ezt sok év hit után: én nem ezt érdemeltem volna Istentől; akkor valahol bekúszott az önigazság. Ez az ember sértett, és ez nem Krisztus szíve. Tudom, hogy ez kihívó mindnyájunknak, nekem is az, de ez az üzenet, és ez fontos. Az a szív, amelyik azt mondja: én nem ezt érdemeltem volna Istentől; az a szív valahol elhitte, hogy van saját igazsága, van saját joga. Őneki van munkája ebben, őt azért szereti Isten, mert tett valamit, Isten megáldja, mert ő helyesen csinálja. Mi azt mondjuk erre, hogy az egész kegyelem úgy, ahogy van. Nincs semmi, amit érdemelnél. Vagy ajándékba van Istentől, vagy nem az enyém, nincs meg nekem.

„a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki” Miről szól ez? Ez az önmagunk megerősítéséről szól, a biztonságkeresésről. 4Móz 24-ben Bálám egy próféta. Ez fontos: nem minden van Istentől, ami szellemi. Ne légy ostoba! Léteznek szellemi dolgok, amik nem Istentől valók, nyilván.

Attól, hogy valaki próféta, és attól, hogy valaki nagyokat mond, attól, hogy valaki meg tudja mondani a jövőt, ha nem követi az Urat, akkor ismerd fel, hogy ez nem Istentől való. d1Ján 4:1 nem minden szellem van az Atyától. Bálám ilyen volt. Próféta volt, még hallott is Istentől, de amit csinált, az annyira gáz volt. Azért csinálta az egészet, mert sok kincset kínáltak neki.

Ha megnézed a fejezetet, lehet, hogy ez nem tűnik fel. Lehet, hogy azt mondod: de Isten megengedte neki, hogy menjen. Igen, de először azt mondta neki: ne menj; és aztán később látjuk, hogy milyen volt a szíve. Nem tudta megátkozni Izraelt, mert Isten nem engedte neki, de 4Móz 24:14 azt mondja Báláknak, a királynak: gyere, én majd elmondom neked, hogy mi fog történni.

Mit csinált? Elmondta Báláknak, hogyan mocskolhatja be Izraelt, hogyan teheti tönkre az Istennel való kapcsolatát, hogyan piszkolhatja be azt. 4Móz 31:16-ban olvassuk, hogy Bálák meg is csinálta ezt. Ki is használta ezt a módszert. Miről szól ez? Erről: „Meg akartam erősíteni magam, a saját helyemet keresem, próbálom előléptetni magam. Én akarok erős lenni, én akarok megalapozott, szilárd, stabil lenni. Hagyjuk azt, hogy Istenben bízunk. Én akarom azt a pénzt, amit az ellenség adhatna nekem.”

Miért beszélek erről? Azért, mert megvan ez a három szív bennünk. Ennek a három embernek a szíve megvan bennem is. Van, hogy keresem én is. Az Úr azt mondta: Én mindenkor az Atya akaratát keresem. Ez az új szív az életemben, de ott van a régi, amelyik Káinra rímel, és azt mondja: majd én összerakom! Van a másik szív a Bálák szíve, amelyik azt mondja: igen, az Úr után megyek, igen, az Urat követem; közben nézi a másik utat: bárcsak arra mehetnék, bárcsak az lehetne az enyém, szerintem az jobb lenne. Bálám ezt csinálta.

Agg 1-ben félbemaradt az Úr házának az építése, és a próféta inti őket. Agg 1:9 mindenki siet a maga házához, az Úr házával senki nem törődik.

Ezt nem azért mondom, mert baj lenne. Annyira hálás vagyok értetek! Ahogy adakozunk, az csodálatos. Tudom, mennyi nehézség van, gazdasági válság, … A felajánlásokat köszönjük, rendben van. Amikor azt mondtuk, hogy a Kháriszba segítség kell, akkor sokan jöttek segíteni, köszönjük. Tényleg annyira hálásak vagyunk ezért! Nem verem a fejeteket a Bibliával, de mondok valami fontosat. Azt, hogy ez a szív megvan bennünk. Ha hagyjuk szabadon szaladni, akkor elvisz minket egy irányba, és ezt csinálták ezek az emberek.

Nem építették az Úr házát. Isten azt mondja: ébresztő! P. Fodor mondta a konferencián: ébresztő! Van egy másik szív, létezik egy másik szív. Az, amelyik az Úré, és a tiéd lehet. Amelyik azt mondja: „Van egy helyem, ahol alhatok, nagyszerű. Ha nincs, rendben, járok az Úrral. Van egy helyem, ahol taníthatok, köszönöm, Uram. Ha nincs, rendben, akkor is járok az Úrral. Van egy lehetőségem adni, mert van pénzem, amiből adhatok, nagyszerű. Halleluja. Ha nincs pénzem, amiből adhatok, rendben, járjunk az Úrral.” Ez a másik szív, erre van szükségünk.

„Kóré ellenkezésével vesztek el.” 4Móz-ben van egy vers, ahol Kóré kommunikál. Ő kiválóan kommunikált. Gonosz volt, mint az ördög, de kiválóan kommunikált. Fantasztikusan beszélt. Mi Kóré problémája?

Máté 20:28 Krisztus nem szolgálta Magát, hanem Ő szolgálni jött. Kóré ennek az ellentéte. Ő hatalmat keresett magának. Ő próbálta felemelni magát, Ő kinevezte magát fontos embernek. Ő akart vezető lenni, de figyelj, hogyan kommunikálja. Zseniális.

4Móz 16:3 És gyülekezének Mózes ellen és Áron ellen, és mondának nekik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr: miért emelitek azért fel magatokat az Úr gyülekezete fölé?

Micsoda kortes beszéd ez! Micsoda választási szöveg! „Hatalmat a népnek!” Azt mondja világosan: „Ezek mind szentek. Az ÚR ott van mindnyájukkal. Ezek mind az Úréi.” Azt mondja Mózesnek és Áronnak: sokat tulajdonítotok magatoknak. Viszont az Úr adta nekik az elhívást, nem ők tulajdonították maguknak.

Az egész gyülekezet, mindannyian szentek. Mózes nem vitatta ezt. Sőt, milyen értéket látott bennük, amikor az Úr le akart sújtani Izraelre! El akarta pusztítani az összest, és Mózes volt, aki Ő elé állt, és azt mondta: „Uram, ne! Uram, nem teheted, ezek drágák. Ők fontosak.” Mennyire szerette őket! Kóré nem szerette őket, abban biztos lehetsz, csak magát szerette.

Azt mondja: közöttük van az Úr. Mintha ő találta volna ezt ki. „Miért emelitek hát magatokat az Úr gyülekezete fölé?” Huh, micsoda! Mit csinált Kóré? Magát akarta fölé emelni az Úr gyülekezetének.  Azt mondta: „Én vagyok a vezető. Én vagyok a fontos. Én számítok. Nézzétek, hogy tudok tanítani! Nézzétek, hogy tudok prófétálni. Nézzétek, hogy tudok idézni a Bibliából!”

Olyan könnyű lenne! Olyan könnyű lenne kitanulni, hogy mi a menő a Biblia Szól-ban, aztán azt csinálni. Aztán csak élvezni, hogy mindenki téged csodál. Mindannyinkban megvan ez a szív.

Mindhárom szív többé-kevésbé megvan bennünk. Nem az üzenetem, hogy ez a fontos, de figyelmeztet bennünket Júdás levele. Ha megnézzük az újszövetségi leveleket, van egy folyamat bennük. Van egy intés: nem menjetek el a hitehagyottság felé; aztán: vigyázzatok, jön a hitehagyás, aztán a Júdás levelében ezt látjuk, hogy itt vannak a hitehagyottak. Megérkezett! Eljött a dolog. Itt van közöttetek, vigyázzatok!

Júd 1:4 belopózott közétek néhány ember, akik nem oda valók, akiknek ez a szívük, akik így élnek, akik magukat léptetik elő, akik a saját stabilitásukat keresik, akik magukat szolgálják, akik nem az Atya akaratát teszik. Vannak ilyen emberek és Júdás figyelmezteti őket: vigyázzatok! Nem azt mondja nekik: erre figyeljetek.  Ha megnézed ennek a rövid levélnek a végén a lényeget:

Júd 1:20 Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által

„Építsétek fel magatokat a legszentebb hitben, ami létezik, a Krisztus hitében!” Júdás azt mondja nekünk: „Figyelj! Csak egy szív van, amivel érdemes élni, és ez Isten szíve. Csak egy szív van, és az Jézusé. Építs fel magad a hitben. Imádkozz a Szent Szellemben. Tartsd meg magad Isten szeretetében. Várd a mi Urunk, Jézus Krisztus irgalmát az örök életre.”

Azt mondja nekünk utána: és szolgáljunk ezzel. Nagyon egyszerű néhány versben leírja az egész keresztény életet. Azt mondja a magtól kiindulva: „Építsétek magatokat a szentséges hitetekben! Imádkozzatok a Szent Szellemben! Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Aztán várakozzatok a mi Urunk eljövetelére. És amíg itt vagytok, addig szolgáljatok.” Ez az új szív.

Júdás azért figyelmeztetett ezekre az emberekre, mert ezek az emberek csinálják a maguk kis üzletét, intézkednek, próbálkoznak, nyomulnak. Júdás azt mondja: „Figyelj! Ez meg történik a gyülekezetben.”

ApCsel 5-ben voltak ketten, Anániás és Zafira, házaspár, akik hazudtak a Szent Szellemnek, és Isten fenyítette őket. Hogyan? Meghaltak ott a gyülekezetben, mert hazudtak a Szent Szellemnek. Vannak hívők, akik úgy gondolják, hogy ennek kéne történni ma is. Isten nem így csinálja a dolgot, úgy tűnik.

Az ApCsel fontos átmeneti időszak volt. Ne érts félre, hiszünk a csodákban, hiszünk a Szent Szellem ajándékaiban, de ugyanakkor látjuk azt, hogy amikor átmeneti időszak van két rendelkezési időszak között – ez ilyen volt a törvény és a kegyelem között –, akkor Isten nagy csodákat mutat. Bemutatja az Ő hatalmát és hitelesíti az új üzenetet bizonyos módon. Ez különleges időszak volt.

Júdás nem azt mondja: tegyétek rá a kezeiteket, imádkozzatok értük, és meghalnak a gyülekezetben. Nem ezt mondja, úgyhogy mi sem ezt keressük, hanem azt mondjuk: van egy másik szív. Lehet a szíved szétszakadt. Lehet benne Káin, lehet benne Kóré, lehet benne Bálám, mehetsz a szélrózsa minden irányába, csinálhatod. Mehetsz mindenfelé, ahogy akarsz, de van egy jobb ötletünk.

Van egy jobb ajánlatunk. Ha nem vagy hívő, akkor gyere Jézushoz. Higgy Benne a mai napon, bízd Rá a szívedet, és új szívet kapsz. Ha hívők vagyunk, akkor pedig ismerjük fel, amikor Káin felüti a fejét a szívünkben, és azt mondja: gyerünk, adjunk hozzá kicsit Isten munkájához.

Ismerjük fel, amikor Bálám nekiáll sutyorogni, és azt mondja: „Figyelj! Nézd meg azt az utat, az lényegesen jobban néz ki. Azért ott több lehetőség van a számodra. Arrafelé kéne menni.” Ismerjük fel, és térjünk vissza az új szívhez újra és újra, és ne engedjük, hogy ezek felnövekedjenek a szívünkben, az életünkben, a gyülekezetünkben.

Amikor Kóré azt mondja: jobban csinálom, jobb vezető vagyok, nekem jobb a családfám, én jobban csinálom a dolgaimat, kövess engem, én jobban tudom; akkor nem kell utána mennünk. Nem kell elfogadnunk csak azért, mert jobban kommunikál. Kit érdekel?

Őszintén, nem látom ezeket a problémákat a gyülekezetünkben, hála Istennek! Bár tudom, hogy mindig megvan a szívünkben a lehetősége ennek. Hiszem viszont, hogy Isten azért akarja, hogy tanítsunk erről, hogy felkészítsük a szívünket, mert lesz idő, amikor szükség lesz rá. Tanuljunk bánni ezzel és növekedjünk ebben együtt! Ámen.

Kategória: Egyéb