Gazdagok Krisztusban & Mi számít Krisztusnak, és mi nem?

2012 október 21. vasárnap  18:00

P. Duló Attila

1Tim 6:7-8 Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.

Semmit nem hoztunk a világba. Három helyzet van az életünkben, amikor teljesen üres a kezünk. Amikor megszülettünk, akkor teljesen üres volt a kezünk, nem hoztunk semmit. Aztán amikor megtértünk, amikor ott álltunk Krisztus, Isten előtt, akkor teljesen üres volt a kezünk. Oda nem vihettünk semmit. A harmadik élethelyzet az, amikor meghalunk, akkor is üres a kezünk. Nem hoztunk semmit a világba és nem is viszünk ki semmit. Ezért mondja Pál: „De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.”

Ez kicsit pitinek tűnik: van egy kopott ingem, ezt is a kukában találtam, van kis száraz kenyerem, meg kis vizem, és akkor legyek elégedett. „Örülj, hogy élsz!” Pál azonban nem erről beszél. Sokszor félreértik ezt a verset, és értelmezik így, hogy igénytelenségre tanít minket. Értelmezik úgy is, hogy a pénz, a gazdagság, a jómód ellen tanít, de egyikről sem szól.

Itt arról van szó, hogy ha Isten adott nekünk bármit is, akkor tudjuk, hogy azt Őtőle kaptuk. Az nem a mi érdemünk, nem mi szereztük, hanem azt Isten adta, és értékeljük azt, amink van. Később Pál beszél arról, hogy a pénz szerelme az, ami a problémánk jelentős részét okozza. Ha valaki meg akar gazdagodni, akkor kísértésbe, csapdába, esztelen és káros kívánságba esik, 1Tim 6:9.

Ez után mondja azt, hogy a problémáink jelentős része a pénz szerelme. Aki meg akar gazdagodni, aki vágyik, és nagyon szeretne gyorsan meggazdagodni, annak ott a veszély, hogy esztelen kívánságokba esik. Belemegy olyan dolgokba, amikbe nem kellene. Olvashatunk, hallhatunk és láthatunk erről történeteket szerte a világban, hogy szerencsejátékon hogyan veszítették el egy éjszaka alatt az emberek a vagyonukat, mindenüket, mert meg akartak gazdagodni.

Itt arról beszél, hogy ha túlzott ragaszkodásom van efelé, akkor bajban vagyok. Ennek a gyökere az elégedetlenség, amikor nem vagyok megelégedve azzal, amim van, amikor mindig többet és többet vágyok.

Szeretném ezt kiegyensúlyozni. Ha jómódban élsz, dicsőség az Úrnak. Luk 11:21 van Isten szerinti gazdagság. Úgyhogy, ha jól élsz, az teljesen rendben van. Nem erről beszélek. Amikor viszont a pénz, a meggazdagodás válik mindeneddé, Isten összemegy, és a pénz felnövekszik, ez hajt esztelen kívánságokba.

1Tim 6:10  … magokat általszegezték sok fájdalommal.

Ez mind abból fakad, amikor a pénzt, a jólétet, a gazdagságot többre értékelem, mint Istent.

Zsid 13:5  Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled;

A levél szerzője azt mondja, ne hagyd, hogy a pénz csillogása elvakítson. Érd be azzal, amid van. Legyünk elégedettek! Adjunk hálát Istennek azért, amink van. Pál apostol azt mondja: mindig mindenkor mindenért legyetek hálásak; Eféz 5. Arra akar tanítani, hogy ne arra nézzünk, ami nincs, hanem arra, amink van.

Mert amikor arra nézek, amim nincs, akkor csak sóvárogni fogok. „X-nek mennyivel jobb autója van! Y-nak mennyivel szebb háza! Z-nek mennyivel több a pénze!” Mindig van valami, ami felé sóvároghatok. Ha arra nézek, amim nincs, akkor a „nincs” eltakarja a szemem elől mindazt, amim van. Nem látom a valóságot. Amikor viszont elégedett vagyok azzal, amim van, és arra nézek, amim van, akkor a szívemet teletöltheti a hála. Akkor hálás lehetek.

Lehet, első pillanatra nem látom meg, mim van, de ha szokást csinálok belőle, hogy mindig hálát adok azért, amim van, és mindig arra nézek, amim van, akkor kialakul a képességem, hogy lássak olyan apró dolgokat, amiket eddig nem láttam. Meglátok olyan pici dolgokat is az életemben, ami hozzátesz az életemhez, ami gazdagítja az életemet. Ha kialakítom magamban azt a szokást, hogy hálát adok, és arra nézek, amim van, akkor egy idő után rájövök, hogy hihetetlenül gazdag vagyok.

„Ne legyetek pénzsóvárak! Elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled;” Hihetetlenül gazdagok vagyunk. Nekünk megvan mindenünk. Megvan Krisztus, és azt mondja: nem hagylak el, veled maradok, soha nem maradok el tőled, mindig veled vagyok. Ez a legnagyobb kincsünk.

Lehetek a világban hihetetlenül gazdag, lehet sok házam, még több autóm, …, de ha nincs meg Krisztus, akkor nyomorult és szegény vagyok. Nekünk azonban megvan Krisztus. Érd be azzal, amid van, mert sokkal több van, mint amit a világ tud kínálni. Sokkal több van neked, mint amit pénzen meg lehet vásárolni. Sokkal gazdagabb vagy, mint ahogy te azt el tudod képzelni! Neked megvan Krisztus örökre. Soha, soha, soha nem fog elhagyni. Örökre megvan Krisztus. Ámen.

P. Kende

Jel 2-3. fejezete hét fontos üzenet hét helyi gyülekezethez. Ez csodálatos rész, mert Isten szívében a helyi gyülekezet nagyon fontos. Ez az Ő vágya, hogy együtt kövessük az Urat. Ez kihívás számunkra. El kell viselnem a másikat. Sőt még szolgálnom is kell vele együtt, ez még rosszabb néha. 🙂 Úgy szintén a gyülekezetben rengeteg örömünk van együtt, sok megtörtség van együtt, kihívások érnek minket együtt. Ez a közösség csak azért van, mert Isten Szelleme köztünk van. Ez csodálatos dolog.

Ebben a két fejezetben látjuk, hogy az Úr szívében mi van, mire vágyik, és mi fáj Neki a gyülekezetekkel kapcsolatban. Miket említ meg, amik fontosak, és mi az, amit nem említ fontosként? Például nem említi, hogy milyen az épülete, hogy szép rend van-e az épületben, vagy saját épületben van-e, vagy csak bérlemény. Ez nem része a képnek. Mi szeretjük az épületünket. Hihetetlen áldás, hogy a miénk lehet. Ugyanakkor nem ez a kulcsfontosságú dolog a gyülekezetünkben.

Nem említi, hogy milyen korban van a gyülekezet. Nem mondja az egyik gyülekezetnek: Én utánam 500-ban nehéz idők jönnek; vagy 1848-ban, vagy 2020-ban. Nem említ ilyen dolgokat. Mert az üzenet – ahogy 1Ján első néhány versében is olvassuk – ugyanaz, nem változott kétezer éve. Viszont ma alkalmazzuk a mai viszonyokra, de ugyanaz az üzenet. A korral nem nagyon foglalkozik, amiben élünk.

Nem említi, hogy milyen nyelven beszél a pásztor. Nem említi, hogy milyen nemzetiség vannak a gyülekezetben. „Én most a német gyülekezetnek írok. Most a latin gyülekezetnek. Most az amerikai gyülekezetnek. Most az orosz gyülekezetnek. Most a cigányoknak írok.” – nem mond ilyet, ez nem része a képnek. Miért? Mert Krisztusban egyek vagyunk. Ez a különbség nem fontos. Nem számít, milyen nemzetségből származunk, mert az Úr nem említi, mint kulcsfontosságú dolgot.

A gyülekezetbe járók társadalmi helyzetéről sem tesz említést. Nem említi, mint befolyásos gyülekezetet, ahova a társadalom befolyásos emberei járnak. Ez fontos lecke a számunkra. Vannak dolgok, amikkel nem kellene nagyon foglalkozni. Nem is gondolom, hogy ezt tesszük, de fontos gondolat, hogy ez ne kússzon be. Ne legyen az életünk része hívőkként. Ezek nem fontosak a képben.

Viszont említ néhány fontos dolgot. Hét gyülekezetről beszél.

1) Az egyik a sárdisi gyülekezet Jel 3 elején.

Jel 3:1 … Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.

Ez érdekes kép. Amit itt mond, az a következő: ez nem teljes halál, hanem gyors haldoklás. Miről beszél? Mi itt a kulcs? A hit. Hívőkként a hitünk, tényleg az egész életünk Krisztussal együtt. Nincs Krisztus dicsérete hit nélkül. P. Bendegúzt kérdeztem: mi az, ami csak hit által közelíthet hozzánk? Ő azt felelte: „Minden a keresztény járásunk során. Az élet. A dzoé (gr.) élet. Az örök élet, ami bennünk van. Ezt csak hit által tudjuk megtapasztalni.”

Gal 2:20 hit által élek. Így élem ezt az életet Krisztusban. Ne várd azt, hogy egy nap majd a hústested képes lesz élni ezt az életet. „Nagyszerű keresztény vagyok! Én már a hústestemben is élvezhetem Krisztust.” Ez nem fog megtörténni velünk. Hit nélkül ez annyira halott.

Megtörtént-e veled, hogy eljöttél a gyülekezetbe, olyan voltál, mint egy faszent, csak ültél és a megfelelő időben mondtad, hogy ámen, de nem volt hitbeli válasz benned az Igére? Velem már megtörtént. Ez kizár engem a dzoé életből. Nem tudom megtapasztalni az örömet, nem fog túlcsordulni bennem ez az élet. Azt hiszem, hogy dolgok halnak meg a szívemben, amikor ez történik. Lehet, hogy a hit nagyszerű szavait szólom, de nincs valósága.

Jak 2:17 ha van hited, de nincs hozzá cselekedet, … Aminek a jelentése az, hogy a hited nem eredményez cselekedetet, akkor azok felpuffasztott szavak a Bibliából valódi hit nélkül. Jak 2:18-ban hozzáteszi (a Károliban rossz a fordítás): te azt mondod, hogy van hited cselekedetek nélkül, akkor mutasd meg nekem a hited cselekedetek nélkül. Próbáld meg! Hogyan tudnád megtenni? Hogyan lehetséges ez egyáltalán?

Nekem könnyű napom van, mert én olyan dolgokat teszek, amik a hit miatt vannak. Nincs is más okom rá, csak hit által teszem. Hit által dicsérem, imádom Őt, hit által segítek valakinek, valakit hit által szolgálok, az evangéliumot hit által osztom meg. A hit miatt megbocsátok. Nekem könnyű napom van, de neked nehéz, mert a cselekedetektől elválasztva hogyan tudnád megmutatni a hitedet? Nem fog megtörténni.

A hit. Ez az egyik, ami kulcsfontosságú a gyülekezetben és a szívünkben. Amikor az Úr ránk tekint, ez fontos: hitben járni. A legegyszerűbb és a legfontosabb üzenet is. Hit által nyissuk meg a Bibliánkat is.

Említettem a házasságai szemináriumon, hogy van egy elv, egy tanítás, ami arról szól, hogy van szeretettank, amit meg lehet tölteni az által, hogy szeretnek valakit, és te akkor tudsz másokat szeretni, ha a te szeretettankod meg van töltve. Elmondtam, hogy én nem igazán kedvelem ezt a tanítást. Azért, mert ez csak azon a szinten működik, ahol nincs hit. Ez a lélek szintjén, a hitetlenség szintjén van.

Mert lehetséges, hogy bár nem kedvelek valakit, de hitben teszek egy lépést felé. Lehetséges, hogy hitben imádkozom érte, hogy Isten megáldja őt, habár nincs bennem szeretet. Lehetséges, hogy az én szeretettankom üres, mégis a hit miatt teszek egy lépést. Aztán az Ő tapasztalata az, hogy én szeretem őt. Ez a mi üzenetünk. Ez nem lelki üzenet, nem hittelen üzenet, hanem fontos üzenet: hit, hitben tenni lépéseket. Ez nagyon fontos.

A feleségem említette ma, hogy amikor áldott állapotba került – egyébként mi azt terveztük, hogy két évet várunk, de két hónap után terhes lett, aminek én nagyon örültem –, ő elkezdett sírni. Kérdeztem, hogy mi a baj. Azt mondta: arra gondoltam, amikor tinédzser lesz és Isten ellen fog lázadni, és a tekintély ellen. „?” Amit tudunk, az az, hogy ez a nap eljön, de vajon nem ad-e Isten kegyelmet arra abban az időben.

Igen, Isten megteszi. Ám ha tíz évvel előre próbálok nézni, azt mondom: „Te jó ég, ha ma Isten mellett döntök, akkor lehet, hogy tíz év múlva olyan leszek, mint egy prédikátor? Én ezt nem teszem. Én nem tudok ilyen lenni.” Egy pillanat! Isten nem a tíz évvel későbbi hitre hív, hanem a mai hitre és mára eleget fog adni a következő lépéshez, és a következő lépéshez, …, hogy járjunk hitben.

2) A másik fontos dolog Jel 2-ben van. Jel 2:4,14 az efézusi és a pergamoni gyülekezetnek mondja.

Jel 2:4 De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.

Nagyszerű cselekedetek, csodálatos gyülekezet, de elhagyta az első szeretetet. „Elhagytad a közösséget Velem, amelyből származik a hihetetlen szeretet. Elhagytad azt a kapcsolatot Velem, amelyből kiönthetnéd. Elhagytad azt a kapcsolatot Velem, amiről beszéltem, amikor a Földön voltam.” – mondta Jézus. „Aki Hozzám jön és iszik ebből a vízből, abból az élet és az öröm forrása fakad.” – ez az Ő ígérete – Ján 7:38 –, élő vizek folyama árad majd belőle.

Az efézusi gyülekezetnek azt mondja: nagyszerű, amiket tesztek, nagyszerű tanotok van, de hol van a szeretet? „Ha tényleg törődöm valamivel, akkor az a szeretet. Hol van az igazi szeretet?”

Egy héttel ezelőtt megdicsértem a gyülekezetet. 1Ján 3:18 ne csak szóval szeressetek, hanem tettekkel. Ez a gyülekezet csodálatosan teszi ezt. Hála Istennek a szeretetért köztetek. Gyakran hallani, hogy a testvérek segítik egymást tanácsadással, vagy csak mennek és segítenek. Ez csodálatos.

Viszont amit az efézusi gyülekezetnek mond, az mindannyiunk számára kihívás minden alkalommal. Mert Mát 24-ben figyelmeztet minket az Úr:

Mát 24:12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

Ez elképesztő vers. A végső időkről szól, a mi időnkről. Nagyon sok szív – még a hívőké is, akikben megvan Isten szeretete – meghidegül. A kifejezés, amit itt használ, az, hogy valamire ráfújsz, hogy lehűtsd. Mivel sok törvénytelenség és hamisság van a világban, az ráfúj a szívedre, és nehéz lesz tűzben égni Isten iránt.

Lesz ilyen szíved – a Szent Szellem megadja neked –, és jársz ebben, de akarsz járni benne? Ha igen, akkor kemény falba ütközöl ebben a társadalomban. A társadalom ez ellen harcol és sodor téged vissza. Ha a világ kitart ebben, ha a társadalom győz, akkor meghidegszik a szíved. Lehet, van cselekedet, vannak szavak, de hol a szeretet, hol az áldozat, hol az a hely, ahol leteszed az életedet és szeretsz valakit?

Ez a meghidegülés nagyon komoly dolog. A globális felmelegedés hazugság :-), ez az igazság. Globális lehűlés van szívekben. Vegyük ezt komolyan! Amikor az Úr rátekintett ezekre a gyülekezetekre, akkor ez volt az egyik fontos dolog, hogy elvesztették a szeretetet.

Szintén erről beszél a pergamoni gyülekezetnek:

Jel 2:14a  De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják,

Mit tett Bálám? Izraelt bujálkodásba vezette. Mi volt az oka? Bálám kapzsisága, Júd 1:11. Vigyázz, amikor a hívők elkezdik egymást kihasználni. Ez nagy veszély. Körülnézek a gyülekezetben, és azt látom: micsoda erőforrás, tyű! Ez igaz a Szellemben, Krisztusban, a bátorításban és a szeretetben. Igen, ez az én szellemi otthonom, de az, hogy egymást kihasználjuk – például a pénz miatt –, az nagy veszély. Ez mindig be akar osonni a gyülekezetbe.

Mondtam már, hogy én személyesen sosem fogok belépni egy MLM üzletbe, mint pásztor. Azért, mert valaki majd az üzletben olyan pólókat kezd nyomtatni: ez az a csoport, amelynek tagja P. Kende, úgyhogy hozzánk csatlakozz! A nevemmel reklámozzák a csoportot, ezt nem engedhetem meg, mint pásztor. Ne kövess valakit, csak mert azt mondja: hát ő is tagja ennek! Ha ez a legjobb reklám, amit ki tud találni, az elég fura, mert nem az számít, hogy ki van benne. Vigyázz ezzel!

1Pét 1:22 szeressétek egymást tiszta szívből, buzgón. Buzgón! Ami azt jelenti, hogy ez cselekedet, munka. Ha valaki szeretne szeretni, és szeretné, hogy a szíve forró maradjon, akkor tolnia kell a társadalom ellen. Ez szent meló. Munkálkodnia kell rajta. Nyomakodni kell a társadalom ellenében, különben lehűl a szívünk. Ez megtörténik. Krisztus tanítványainak legelső ismertetőjegye: szeretitek egymást, Ján 13:35.

„Mert kritizáljátok egymást?” Nem, az a világ szíve. „Ambíció?” Nem. Ne élj abban, nem az az életünk. Hanem hit, szeretet… és még egy:

3) A thiatirai gyülekezetnek:

Jel 2:20 De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.

A szellemiség álarca, tettetése, és ezzel hamis szabadság. Amikor az emberek elkezdik azt csinálni, hogy úgy tűnik, a szellemiségnek nincs korlátja az életükben. Mint amikor egy prédikátor nem pont ezekkel a szavakkal, de azt mondja: az Urat szeretni nem azt jelenti, hogy gyűlöljük a gonoszt. Zsid 1:9-ben Jézus azt mondja: szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot. Világos különbséget tett a kettő között. Így gondolkodunk mi is. Gyűlöljük az igazságtalanságot.

Valószínűleg az történt itt, hogy valaki Isten prófétájának nevezte magát és azt tanította: a kegyelem azt jelenti, hogy nem kell engedelmeskedned az Igének. Pál meg is említi ezt, Róm 6:1 többet vétkezzünk, hogy jobban bővölködjék a kegyelem? Azt mondja: Isten ments!; Róm 6:2. Nem erről beszélünk mi. E gyülekezet szerint ez rendben volt. Bejött valaki másféle tannal és elfogadták: ez is belefér!

2Kor 11:4-ben Pál figyelmeztette őket: ha valaki bejön és mást tanít, más az evangélium, más az üzenete és befogadjátok kedvesen – Pál azt mondja szarkazmussal: ügyesek vagytok –, de ne fogadd el, ez másik tanítás. A törvénykezés nagyon kemény a bűnnel, de nem ad kegyelmi megoldás. Vagy a másik megoldás: teljes szabadság, de nincs szentség, nincs növekedés, nincs kihívás az igazságban. Nem ez az üzenetünk. Ne vegyél be mindent! Szűrd ki!

Az Úr ránézett ezekre a gyülekezetekre és voltak kulcsfontosságú dolgok, amiket megemlített: hit, szeretet, egészséges tan.

 

Végül pedig a szív kérdése mind mögött:

Jel 3:16 Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.

Ez a társadalmunk betegsége, a korunk gyengesége. „Minden rendben. Mindent elfogadunk. Ha ilyen akarsz lenni, válj ilyenné. Ha férfi létedre nővé akarsz változni, rendben van, nincs gond. Persze, rendben van, minden belefér.” Vannak az új ateisták, akik azt szokták mondani: „Nincs valóságos erkölcs, van, amit elfogadunk, de nem számít igazán. Megehetsz egy gyereket is, az sem rosszabb, mint hogy megeszel egy hamburgert.”
Így gondolkodnak manapság a társadalmunkban.

Ez bejuthat a gyülekezetbe is. A szívünk meghidegülhet. A buzgóság elmúlhat. A hűség, a hűségesség elmúlhat, elhagyjuk azt, amit hiszünk. Elhagyjuk az evangéliumot. Elhagyjuk azt a szeretetet, a hitet. Amikor a Biblia valamit egyszer mond, akkor az fontos nekünk. Ha kétszer mondja, az tényleg fontos. Amikor háromszor, az nagy dolog.

Ezekben a fejezetekben az Úr legalább hétszer dicséri a hűséget:

–          Jel 2:3 a nevemért munkálkodtatok és nem fáradtatok meg

–          Jel 2:10 légy hűséges a halálig,

–          Jel 2:13 megtartod a nevem és nem tagadtad meg a hitem,

–          Jel 2:25 tartsátok meg, ami nálatok van, addig, amíg eljövök,

–          Jel 3:8,10 megtartottad az igémet és nem tagadtad meg az Én nevemet, és

–          Jel 3:3-ban is van egy említés.

Mit mond ez nekünk? Légy hű az Igéhez! Tartsd meg a nevemet! Hűség, maradj meg ebben! Ne állj le. Lehet, kicsit nyomakodnod kell. A kor szelleme mondhatja neked: „Legyél középszerű keresztény. Langymeleg. Nincs azzal semmi baj! Csak ne mondd ki Jézus nevét, és már rendben is vagy.” Ez nagyon komoly valójában. Emlkészem, volt egy barátunk, akinek volt egy vállalkozása. A vállalkozás szlogenjébe bele akarta venni Krisztust. Ez az elképzelés azonban hamarosan – nagyon kevés gondolkodás után teljesen szétfoszlott… miért? Hát, mert a világ nagyon erős nyomást gyakorol ez ellen.

Azt mondod: a világnak problémái vannak.
Azt felelik: igazad van!

Azt mondod: borzalmas, ami az iskolákban történik.
Azt kiabálják: igen!

Azt mondod: borzasztó, mennyien válnak el!
„Igen, úgy van!”

Azt mondod: a szexuális betegségek szörnyűek!
„Úgy van!”

Amikor aztán így fejezed be: “Jézus a válasz”; akkor:
„Te teljesen hülye vagy! Ez meg miféle válasz?”

Amint kimondod Jézus nevét, akkor már gondban vagy, az emberek megsértődnek. Az embereket zavarja.

Mellesleg épp ez volt az első dolog, ami megütött engem, mielőtt kereszténnyé lettem. Valaki, aki megosztotta velem az evangéliumot, azt mondta: ha az iszlámra tértem volna át, akkor is ennyire undorodnál tőlem, mint most, hogy Jézusról beszélek? Azt feleltem, hogy nem. Azt kérdezte erre: szerinted miért annyira különböző Jézus? Ez volt az első alkalom, hogy eltűnődtem azon, hogy miért pont ettől a névtől leszek dühös és undorodom.
Tényleg, ne tagadd meg a nevet! Ne tagadd meg Jézust!
Mondd azt: Ő az én Uram! Az élet minden napján, a családban, a barátságokban, a munkahelyemen. Ezért vagyok hűséges, Ő miatta.

A hit, szeretet, helyes tan mellé kell, hogy meglegyen a tűzben izzó szív is. Ha pedig ez megvan, akkor tehetek valamit: Jel 3:2a Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak

Haldokolni – ezzel a témával kezdtük. Természetünknél fogva, ha valami erős a szívemben, amikor valami felkavar és növekszik bennem, akkor azt szeretem és ragaszkodom hozzá. Például, amikor beleszerettem a feleségembe, hazakísértem az evangelizációról, és utána hazafelé több méterrel a föld felett lebegtem. Csodálatos volt. Ráadásul az elmúlt 15 évben csak növekedett, és azóta is növekszik bennem. Csodálatos, nagyon örülök neki. Szeretem ezt.

Viszont amikor valami csökken, halványodik, akkor természetünknél fogva nem ragaszkodunk hozzá. Természetünknél fogva kicsit elengedjük. Ez veszélyes. Erről beszél itt az Úr. Azt mondja: azon a napon, amikor a hited csökkenni kezd, amikor veszítesz a bátorságodból, hogy előre lépj Istennel, akkor kell figyelned. A görögben úgy fejezi ki ezt, hogy kitartóan figyelj arra, hogy ébren legyél. Kitartóan légy egyre inkább éber!

Vedd észre a folyamatokat! Amikor Krisztus dolgai csökkennek, akkor ne hagyd, hogy a természetes hajlandóságod sodorjon. Ne mondd azt, hogy “ha így van, hát így van”. Nem! Azt mondja: erősítsd meg azokat a dolgokat, amik kicsit élnek. Alapozd meg őket. Adj nekik szilárdságot, tedd szilárddá, állhatatossá. Munkálkodj ezen! Ne add fel csak úgy!

Például, ha gondom van az imaéletemmel, kicsit meghidegültem, akkor mit csinálok? Természetileg azt mondom: ez így van, van jobb dolgom úgyis. Az Úr azonban azt mondja, hogy ne! Amikor egy szolgálat szétesik, akkor munkálkodj rajta. Tedd bele, amire szükség van! Amikor a házasság egy üres héj, könnyen mondhatod: ez már halványodik, elkezdek valami újat és majd jobb lesz. Ne tedd! Nem, hanem fogd meg Istennel, és menj előre: Uram, éleszd fel, szükségem van arra, hogy megtöltsd élettel, adj bele infúziót!
Ne állj meg csak úgy!

Ha a gyülekezetben problémák vannak – állandóan vannak –, mit teszel akkor? Könnyű azt mondani: rendben, itt a vége, ez már haldoklik úgyis. Viszont az Úr itt azt mondja legalább hét versben: „Hűség. Maradj meg a nevemben! Maradj meg a tanomban! Maradj meg a hitnél! Maradj meg a szeretetben!” Erre van nagy szükségünk ezekben a napokban.

A világ nyomakodik, de az, Aki bennem van, az nagyobb, mint az, aki a világban van. „Krisztus, Aki bennem van, Az nagyobb, mint bármi, amit hozzám tudsz vágni. Gyerünk, hajrá! Az élet, ami a szívemben van, az ellen sosem fogsz tudni megállni. Én majd nyomulok előre, és hitbeli lépéseket fogok tenni, szeretetben és igazságban.” Erre van szükségem.

Ámen.

Kategória: Egyéb