A romlás megépítője

2011 április 3. vasárnap  10:30

P. Kende

… bele van illesztve valami nagyobba, Isten akaratába, az Ő tervébe. Halogathatom-e? Persze, hogy halogathatom. Van egy érdekes gondolat azonban. Ez az alkalom soha nem jön el újra. Van egy lehetőségem ma szeretni Istent egy módon, ami holnap, már nem lesz ugyanilyen. Van valaki, aki vár rám ma az úton, ha az Úrral járok, de lehet, hogy holnap, nem fog ott várni. Ezért bátorít bennünket az Írás – Józs 24:15 –, hogy válasszatok magatoknak még ma. Ezért örülök, hogy itt vagytok, mert ma választottatok.

Zsolt 118:24 ez az a nap, amit az Úr szerzett, örvendjünk és vigadjunk ebben a napban. A mai napban. Nem holnap, mert lehet, hogy holnap az a nap lesz már, amiről Préd 12:3 beszél: amikor eljönnek a gonosz napok. Nem tudom, hogy az milyen lesz. Nem tudom, hogy mikor jön el, de egy nap eljön. Nem feltétlen külsőleg, hanem belül. Egy nap, amikor nincs örömem, amikor meg vagyok fáradva, amikor elegem van. Ezért vagyunk itt a mai nap.

Szeretném azt mondani nektek: nagyszerű, kiváló, gratulálok, örülök nektek. Hálás vagyok. Büszke vagyok a gyülekezetre, és annyira izgatott vagyok az élet felől. Nem afelől, amit csinálunk, hanem az élet felől, ami közöttünk van. Amikor utazunk, amikor beszélgetünk, amikor tartunk egy rap-et, amikor együtt imádkozunk, amikor elmegyünk az otthonainkba, amikor kinyitjuk a bibliánkat. Az élet miatt örülök, ami közöttünk van. Annyira hálás vagyok, hogy egy ilyen gyülekezet része lehetek, ami azt jelenti igazából, hogy ilyen hívők között lehetek.

Fadgyas András

Van egy kérdésem: Van-e úgy, hogy Isten elfárad? Van-e olyan, hogy Ő kimerül? A válasz: igen.

Mal 2:17 Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel, és azt mondjátok: Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok: Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik ő azokban; vagy: Hol van az ítéletnek Istene?

Volt már olyan, hogy valakivel beszélgettél, és aztán furcsa úton elment a beszélgetés, aztán csak azt gondoltad magadban: nekem nincs kapacitásom erre a hülyeségre, úgyhogy most innen menni akarok. Isten is valami ilyesmit mond most. „Bocsánat, de Nekem erre most nincs kapacitásom. Nem tudnátok túllátni ezen? Nem tudnátok szavakat mondani más forrásból? Tudnál-e igazságot mondani a száddal? A helyén mondott Ige, az idejében mondott bátorítás – milyen jó az!”

A szavak, amiknek ez a forrása, megelevenítik még a száraz csontokat is.

Mal 3:16  Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét.

Akik Őróla beszéltek, akik hittel beszéltek, akik megvallották az Ő ígéreteit hittel. Ámen.

Bartha András

5Móz 26:11a És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Istened

Nem azt mondja, hogy találj hibát abban, amit az Úr ad. Találj örömet! Jak 1:17 minden jó ajándék Istentől van. Mégis sokszor előfordul, hogy nem találok örömet abban, amit Isten ad. A testvérem, aki mellettem van, a családtag Istentől ajándék. Mégis a feleségünket meg akarjuk változtatni, a gyerekemmel csak gond van, a gyülekezet… Isten azt mondja: találj örömet ezekben. Találj örömet a pásztorodban! Szeresd őt! Találj örömet az imában! Találj örömet a bibliaolvasásban! Szeress evangelizálni! Találj örömet a szolgálatodban! Ezek nem terhek. Egy kihívás: találj örömet a munkádban!

A Szellem gyümölcse olyan öröm, aminek szellemi alapja van. A mi örömünk szellemi alapon nyugszik. Sof 3:17 az Úr örül terajtad, és énekel az örömében. Annyi áldásunk van, és ne raboljuk meg magunkat ezektől. Az igazságot valljuk meg, és ne panaszkodjunk. Találjunk örömöt, ahogy Isten is örömöt talált bennünk. Legyünk hálásak egymásért, hálásak a gyülekezetért, hálásak azért, hogy van Bibliánk, hogy látjuk az átformált életeket, hogy van jövőnk, hogy van reményünk, hogy van irányunk. Egy nap mindannyian a mennyben leszünk. Egy nap nem lesz betegség. Örülhetek már ma is, nem csak akkor, amikor ez valóság lesz.

P. Stambowsky

Két lehetőségem van. Megpróbálok valami szellemit tenni vagy elmondok egy háromperces viccet. 🙂 Maradok a prédikálásnál, ez a legjobb ötlet.

Zsolt 55:17 Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.

Zsolt 55:24 Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; a vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom.

Ma, ahogy hallottuk ezeket a férfiakat beszélni, azon gondolkodtam, hogy nem tehetek sokat. Lehet, hogy magamban nem vagyok olyan nagy szám – biztos, hogy nem –, de bízom Őbenne.

Egy konferencián voltam itt – iskolákban dolgozóknak tartották – és rájöttem, hogy nem megy nekem olyan nagyszerűen az iskolavezetés. Felnyitotta a szemem. Aztán eljövök ide, és nem vagyok olyan nagy szám prédikátor sem.  Nem Andrásnak hívnak, nem illek ide a prédikátorfiúk közé, de bízom Istenben, segítségül hívom az Urat, és Ő azt ígérte, hogy megszabadít engem.

Nem vagyok nagy ember, de van egy nagy Istenem, nem teszek nagy dolgokat, de teszek egy nagy dolgot: segítségül hívok egy nagy Urat, és Ő megszabadít engem. Ennyi. Ez az üzenet.

A romániai gyülekezet üdvözli a magyar gyülekezetet, és gratulálnak P. Shane-nek is. Ámen.

Barta Attila

2Sám 5:19  Megkérdé azért Dávid az Urat ilyen szóval: Elmenjek-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Felele az Úr Dávidnak: Menj el, mert kétség nélkül kezedbe adom a filiszteusokat.

2Sám 5:23  Megkérdé azért Dávid az Urat, ki ezt felelé: Ne menj most reájuk; hanem kerülj a hátuk mögé és a szederfák ellenében támadd meg őket.

A keresztény élet nagyon könnyű és nagyon nehéz. Nagyon könnyű, mert nem nekünk kell kitalálni, hogy mit csináljunk. Nem nekünk kell megharcolni a harcot. Viszont nagyon nehéz, mert ez nem belőlünk jön, és a lelkem a porhoz tapad, Zsolt 119:25. Hajlamos vagyok a saját múltbeli tapasztalatomra alapozni a döntésemet. Józs 7:3-ban látjuk, hogy ez vezeti őket a vereséghez.

Ma van egy élő Istenünk, Akihez odamehetünk, Akit megkérdezhetünk. Ne a saját tapasztalatunkra, saját tudásunkra, saját ismeretünkre alapozzuk a döntéseinket. Lehet, hogy egy helyzet ugyanúgy néz ki, mint egy másik, de mi Isten akarata abban a helyzetben?

Zsid 4:16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Isten személyes, és ez a célja, hogy minden egyes pillanatban Őt kérdezzük, Őhozzá menjünk, Ővele legyünk. Csak menjünk Őhozzá bátran!

P. Kende

Három perces bevezetők. Ezek nagyszerűek, mert sok olyan emberünk van, akiben rengeteg tartalom van. Rengeteg Ige, rengeteg szeretet a gyülekezet felé. Nagyszerű hallani tőlük. Nekik ez nagyszerű kihívás, 3 percben egy gondolatot átadni. A gyülekezetnek is nagyszerű kihívás 3 perc alatt meghallani valamit. Egyébként fontos, mert ha jól, szellemi értelemben hallok, akkor három percben is hallok valamit. Ha nem, akkor prédikálhat a pásztor fél órát, akkor sem hallok semmit.

Szeretném befejezni a szerdai gondolatot. (20110330 DU PKende PMatti Istent a kegyelmesseg erdekli)

Neh 6:1  És lőn, hogy mikor meghallá Szanballat, Tóbiás, az arábiabeli Gesem és a mi többi ellenségeink, hogy megépítettem a kőfalat, s hogy nem maradt azon semmi romlás, jóllehet még az ideig ajtókat nem állíttattam a kapukra:

Utána elmondja, hogy kétségbeesett lépéseket tettek, amikor ezt meghallották. A szó, amiről beszéltem és most is beszélni fogok, az a romlás. Az ellenség tudja, hogy ez egy hatalmas lépés, hogy nem maradt romlás a falon, hogy a fal mostmár teljesen körbeért. A munka még nem volt teljesen elvégezve. Esetleg az építők azt gondolták: még nem tartunk sehol. Lehet, hogy nem is látták, mennyire nagy lépés ez, de az ellenség tudta, és úgy is viselkedett. Az ellenség válaszából látni, hogy ez egy nagy lépcsőfok volt.

Zak 4:10 akik megvetették a kicsiny kezdetet, a Septuaginta szerint a kicsiny napot. Igazán arra gondoltam, hogy kicsiny dolognak tűnik. Úgy látszik, hogy nem olyan nagy ügy. „Bejavítottak pár repedést még, ez nem volt olyan nagy dolog.”

Ez gyönyörű, ez hatalmas, mert a fal arra szolgál, hogy védje a várost, az ellenség ne tudjon csak úgy bejönni. Meg lehessen őt állítani. Harcolni lehessen ellene. Az ellenség tudja, hogy ez egy nagy dolog. Nekünk azonban lehet, hogy nem így tűnik. Egy kicsiny kezdet, egy kicsiny nap, egy kicsiny dolog, ami történik. Egy kicsiny bibliatanulmány pár emberrel, egy kicsiny bibliatanulmány köztem és a bibliám között, egy kicsiny léleknyerés – valakinek adok egy traktátust és azt mondom, hogy Isten szeret téged –, lehet, ez kicsiny dolognak tűnik, egy kicsiny megbocsájtás, vagy egy kicsiny hit, vagy egy kicsiny bátorítás; a családomban egy kis szeretetet mutatok meg esetleg. Kicsiny dolognak tűnik.

Azt mondom: ez kicsi, nem nagy ügy, piciny dolog, ez egy kicsi nap, de itt egy jó hír: a kegyelem nem ismer kicsi győzelem, a kegyelem számára nincsenek kicsiny napok, a kegyelem számára nincsenek kicsi gyülekezeti tagok. Nincs olyan, hogy én vagyok a legkisebb. A kegyelem számára nincs ilyen, hogy te vagy a legkisebb. Ez nem így működik.

A kegyelem nem ismer kicsiny igazságokat, hanem a kegyelem óriási értéket tulajdonít mindennek az életben. Óriási értékkel tölti meg az egész életem minden napját. Valójában minden pillanatot túltölt jelentőséggel, és lehetőséggel. Nincs olyan, hogy kicsiny győzelem, amikor elbuktál és felállsz újra. „Ez igazán nem jelentős dolog, mert a bukás miatt kellett felállnom.” Isten kegyelme azt feleli erre. „Dehogyis! Ha az Úrral jársz az életedben tovább, az csak azért lehetséges, mert felálltál, mert helyreálltál. Ez egy dicsőséges dolog. Ez győzelem. Ez gyönyörű! Hála Istennek, felálltál! Ez az, nagyszerű!”

Nem maradt azon semmi romlás. Mi az a romlás? Igazán azt jelenti a héber szó, hogy hasadék. Valami áthasadt. A falon van egy lyuk, van egy gond. Ez az első, amit látunk. A város köré kellett egy fal, nem lehetett rajta hagyni romlást, hasadékot. Mert ha az egész fal rendben van, de csak egy lyuk van rajta, akkor az ellenség nem a legerősebb ponton fogja megtámadni, hanem ott, ahol van rajta egy hasadék, ott fog rajta bemenni. Az egész fal semmit nem ér igazából.

Ez a fal a város körül olyan, mint a védelem a mindennapi életem körül. Egy értelemben a mindennapjaink számára ez a legjelentősebb dolog. Emberek vagyunk, aki azt találták, hogy a biztosítótársaságok nem tudják megvédeni az életünket. 🙂 A kormányok nem tudják megvédeni az életemet, még akkor sem, ha próbálják a mindennapjaimat. Mire van szükségem? Többre.

Kell Isten bölcsessége, kell Isten Igéje, mert ez védi meg a mindennapjaimat. Ez ad védelmet nekem. Úgy, hogy a szívembe íródik. Beleíródik valakinek a szívébe, és ő azt mondja mindennapjaiban: így fogom csinálni, mert az Ige bölcsességet adott nekem. Hozok egy döntést, és azt mondom, hogy errefelé megyek. Ez védelmet jelent. Ez egy fal a mindennapjaim körül, amelyen nincsen romlás. Ez az Ige, az Igének a bölcsessége.

Ezért van az, hogy a pulpitusaink nem a politikáról szólnak, mert tudjuk, hogy az nem tudja megvédeni a mindennapi életemet. Kell vele foglalkozni? Igen, foglalkozz vele! Most nincsenek választások, úgyhogy lehet róla beszélni. J Amikor szavazol, hozz egy értelmes döntést. Ne mondd azt: úgyis az egész megy lefelé! Hanem hozz döntéseket, ismerd meg.

Az üzenetünk nem üzletről szól. Ezért van az, hogy prédikálunk és tanítunk is. Akár pontról pontra. Ez fontos nekünk, mert kell a védelem a mindennapi életem köré. Romlások, hasadékok nélkül. Amikor komolyan veszem, amikor jövök és hallom az Ige tanítását, az egy bizonyos fajta védelmet jelent a mindennapjaimban.

Egy másik 2Kir 12, ahol látunk a romlásról valamit. Nem a városfalon van hasadék, hanem másik helyen, és az nem más, mint Isten háza:

2Kir 12:5  Vegyék magokhoz a papok, mindenik a maga ismerősétől, és építsék meg az Úr házának romlásait mindenütt, ahol romlást látnak rajta.

Javítsuk meg az Úr házát! Ez egy másik oldala az életemnek. Ezek nem a mindennapjaim, hanem az imádatom. Ez egy olyan szó – ha most vagy itt először, nem tudod, miről beszélek –, nagyon egyszerűen talán úgy mondhatnám: ez az én egész kapcsolatom Istennel. Ez az én imádatom. Ez nem csak az éneklés, ami az Istentisztelet elején történik, hanem amikor hálát adok a szívemben az autóban. Amikor rendbe rakom a kapcsolatomat, amikor megvallom az igazságot, akkor imádom az Urat igazából. Helyes kapcsolatom van Vele. Mi ilyen emberek vagyunk, akik rátaláltunk erre.

Az imádat egy jelentős tényező az életünkben. Kell. Szükségem van rá, igazából. Lehet, gyönyörködöm egy jó terepjáróban – sajnálom, hölgyek ezt nem értik, de ez egy jelentős dolog egy férfi életében 🙂 –, de igazából nem erre lettem alkotva. Arra lettem alkotva, hogy Őbenne gyönyörködjek és Ő bennem. Ez az imádat igazából.

Lehet egy hasadék az imádatomon? Nagyon könnyen. Például a bűn. A bűn egy hasadék az én imádatomon. Az hagy egy nyílást rajta. Nem védelem az életemben. Ézs 30-ban egész konkrétan így beszél erről:

Ézs 30:13 Azért e bűn olyan lesz tinéktek, mint a leesendő falhasadék, amely már kiáll a magas kőfalon, amelynek aztán nagy hirtelen jő el romlása;

Itt a falhasadék ugyanaz a szó. A bűn sok mindent csinál velünk, de az egyik, amit tesz, az, hogy akadályozza az imádatomat. Ezért szükségem van a tanra, a közösségre a tanban. Igazán szükségem van rá, hogy kapjak jó ideig tanítást, mert különben nem értem és nem megfelelően gondolkodom.

Ha nem jól látom Istent, akkor hogyan imádhatnám Őt helyesen? Ha én haragos Istennek tartom, ha elutasító Istennek tartom, ha egy távoli Istennek tartom, ha egy nem túl hajlandó Istennek –olyannak, aki nem nagyon hajlandó velem közösködni –, akkor hogyan imádhatnám Őt helyesen? Akkor félelemből beszélek, akkor azért könyörgök: kérlek, ne csapj agyon; ahelyett, hogy azt mondanám: szeretlek, Uram. Ezért annyira fontos a helyes tanítás.

Van egy amerikai tanító, akinek sok anyaga megvan magyarul, sokat szolgál Ukrajnában, Romániában, Magyarországon. Tudod, mi az üzenete? Cselekedetek: „Imádkozz keményebben, imádkozz többet! Nem érzed, hogy meg vagy térve? Akkor lehet, hogy nem vagy megtérve. Imádkozz többet! Hátha Isten akkor elfogad. Hátha tetszel Neki, ha komolyabban kéred. Ha még komolyabban veszed. Imádkozz komolyabban! Csináld!” Tudod-e, hogy mire vezet ez? Arra, hogy elemezgessem magam, befelé forduljak; nézzem, hogy jól csinálom-e.

Ha hívő vagy, lehet, hogy tetszik, hogy kihívó; lehet, hogy tetszik, hogy keményen bánik a bűnnel. Ne engedd azonban becsapni magad, mert van egy pici dolog benne, ami tetszik, mert ez törvényeskedés, helytelen tanítás. Ez nem vezet imádatra, hanem arra vezet, hogy magammal legyek elfoglalva.

Végül még egy romlás. Az első volt a mindennapi életem védelme; a másik az imádatom védelme – ez fontos nekem –, és a harmadik:

Bír 21-ben ez egy szomorú időszak Izrael életében. Igazán az egész Bírák könyve, de itt is látjuk ezt a szót: romlás, hasadék – egy fura módon, egy érdekes helyzetben.

Bír 21:15 És bánkódék a nép Benjámin miatt, hogy az Úr ilyen rést csinált az Izrael törzsein.

Ez arról szól, hogy volt egy polgárháború és a törzset gyakorlatilag kiirtották. Figyelj! Ez egy nagyszerű szív, amit itt látunk. A többi törzs azt mondta: ez így nem helyes, ez így nincs rendjén, ez így nem jó, ez így nem elfogadható. „Miről beszélsz? Harcoltunk ellenük, háborúztunk. Megöltek közülünk embereket.” Ők viszont valami többre néztek.

Ők Isten akaratára néztek, és azt mondták: Istennek nem ez a terve. Istennek az a terve, hogy Izrael teljes legyen. Ez nekünk a gyülekezetről beszél egy értelemben. Az alkalmazása ez igazából. Ők nem szenvedhették, hogy egy törzs hiányzik. Mondhatták volna önző módon: ó, akkor Benjámin területe az enyém, a javaik az enyémek; de nem ezt mondták, hanem azt: „Hiányoznak nekünk. Ők fontosak nekünk.” Mi is így vagyunk.

Ez az, ahol nagyon személyessé válik a dolog. Nem csak a mindennapi életem, nem csak az imádatom, hanem a testvérem. A testvérem fontos nekem. Bizonyos vagyok benne, ha belegondolunk, hogy van olyan testvér, akivel úgy vagyunk, hogy hiányzik. „Bárcsak itt lenne, de valamiért nincs itt.” Ez fontos része a hívő életünknek.

A testvérem jelentős nekem, ha nincs itt, akkor hiányzik. Akkor van egy ima a szívemben, akkor lehet, hogy telefonálok, lehet, hogy meglátogatom, lehet, hogy megkérdezem: mi van veled, és bizonyosan imádkozom, és bizonyára hiányzik a szívemben. Miért?  Egy kritikus azt mondaná:

–          Ugyan, miért fontos ez? Miért fontos neked a Biblia?

–          Nem látod jól.

–          Ez nem olyan nagy szám! Csak egy kicsi repedés a falon.

–          Rosszul látod. Az egész Biblia fontos nekem. Számít nekem. Szükségem van arra, hogy imádjam az Urat.

–          Ugyan, mit érdekel téged az a félóra?! Az az öt-tíz perc? Ez a másfél óra, amikor eljössz a közösségbe, ugyan mit adott ez neked valaha?

Azt mondom a kritikusnak, ami igazán a szívemben beszél sokszor:

–          Rosszul látod a dolgokat. Kell nekem, amit hallottam a srácoktól az előbb. Kell nekem a kihívás, a bátorítás, a helyes tan, az egészséges tanítás. Kell ez nekem.

Még egy. Miért lenne fontos a testvéred, aki nincs ott melletted? „Mit számít? Ugyan! Kényelmesebben vagyok. Miért érdekelne?” Ez jelentős a hitünkben. Ez fontos nekünk, mert amiről beszélünk, az a bölcsesség Isten Igéjéből, ez a helyes tanítás. Tit 2:11-12 Isten üdvözítő kegyelme, amely tanít bennünket arra, hogy elhagyjunk minden gonoszságot, és aztán a szeretet, ami közöttünk van, jelentős nekünk. Van egy imánk, van egy törődésünk, ez nem mellékes nekünk, hogy mi történik a testvéremmel, hanem ez számít.

Ahogy így járunk – ugyanazzal a verssel fejezném be, mint szerdán:

Ézs 58:12  És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.

Így éri meg élni az életet igazán, hogy javítgatjuk a romlásokat. Fontosak vagyunk egymásnak. Az Ige fontos nekünk. A közösség fontos nekünk. Az életünkben van egy imádat. Így éri meg élni az életet. Olyanok vagyunk, akik javítanak, akik kijavítják a dolgokat; akik kijavítják a hasadékokat, akik rendbe teszik, ami elromlott. Ilyen embereknek érdemes élni igazából. Így érdemes élni az életet, hogy teszünk valamit másokért, hogy járunk az Úrral. Ez gyönyörű. Ez a szolgálat. Ámen.

Kategória: Egyéb